Revised Kalenjin Bible (KAPR)
18

Lugoosyek ak katerteerisyosyegap Daudi

(2Sam 8:1-18)

181Kingo pata niito, kobar Daudi Philistiik ak koterteer icheek, ak kirebe Philistiik Gath ak nganasookyik. 2Ki iterteer kora Moab, ki ek Moabik otwogigap Daudi ak koip kagoochinoik. 3Ne siire nooto kogibar Daudi Hadareser laitoryatap Soba eng' Hamath, ye kingo wendi kogimiti pounatennyi eng' ole neegitee aineetap Yufrets. 4Kirebe Daudi ineendet kariisyek eliphuut, murenik eliphuusyek tisap che ki laanyei paraisisyek, ak che kibunei keelyek eliphuusyek tiptem. Ki ep Daudi kutung'oigap paraisisyek, ago ki ituuch eng' chooto che yamei kariisyek pogol. 5Ki par `Daudi piigap Syria che menyei Damasko piik eliphuusyek tiptem ak aeng', che kibwonei kole kotoret Hadareser laitoryatap Soba. 6Ki inde anyun Daudi riibiik Syria ne po Damasko, ki ek piigap Syria otwogigap Daudi, ak ki ip kagoochinoik. Ki igoochi Kamuktaindet ne Toroor Daudi katerteeret eng' komosta age tugul ne ki wo. 7Ki ip Daudi long'onigap thahabu che ki tinyei otwogigap Hadareser kobwa Jerusalem. 8

18.8:
1Lai 7.40-47; 2A.Pet 4.11-18
Ki ip Daudi sugunonik che chaang' eng' Tibat ak Kun, nganasoogap Hadareser, che kiyae Solomon nyanjet ne po sugunwet, tolochik ak tuguuk che po sugunonik.

9Kingo kas Tou laitoryatap Hamath kole kogobar Daudi lugeet tugul ne po Hadareser laitoryat ne po Soba, 10koyookto Hadoram weeriinnyi kwo kaplaitoryat Daudi, kwo kogat ineendet ak koberuur, amu kiga pargei ak Hadareser ak kobar ineendet. Kiga kobargei Hadareser ak Tou konyil che chaang'. Ki tinyei Hadoram tereenik alak tugul che po thahabu ak fedha ak sugunonik. 11Ki itabaanji Daudi Kamuktaindet ne Toroor tuguuchuuto ak icheek, kobooto fedha ak thahabu che ki ibune pororyosyek tugul: eng' Edom ak Moab, eng' lagogap Ammon ak eng' Philistiik, ak eng' Amelek.

12

18.12:
T.Kal 60.1
Ki par kogeny Abisai weeriitap Zeruiah piigap Edom eliphuusyek taman ak sisiit eng' Atebweetap Munyuk. 13Ki inde riibiik Edom, ak ki ek Edomik tugul otwogigap Daudi. Ki igoch Kamuktaindet ne Toroor Daudi katerteeret eng' komosta age tugul ne ki wo.

14Ki laitoran Daudi eng' Israel tugul; ki irwookyi piikyik tugul eng' lititindo ak iman. 15Ki pou Joab weeriitap Zeruiah lugeet; ak kisiriindetap tuguuk che piitu Jehoshaphat weeriitap Ahilud. 16Ki tisiik Zadok weeriitap Ahitub ak Abimelek weeriitap Abiathar; ak ki siriindet Sabsa; 17ki pou Benaiah weeriitap Jehoiada Keretik ak Peletik; ak ki che eecheen weeriigap Daudi che ki tebee ye neegitee laitoryat.

19

Kobaregei Daudi ak Amonik ak piigap Syria

(2Sam 10:1-19)

191Kingo pata niito, kome Nahas laitoryatap lagogap Ammon, ak ki laitoran weeriinnyi kogeer ineendet. 2Ki le Daudi, “Ayachini ne myee Hanun weeriitap Nahas, amu ki yaiywo ne myee kwandanyi.” Ki iyookto anyun Daudi piik koba kogaigai ineendet, amu kwandanyi. Ak ki it otwogigap Daudi emetap lagogap Ammon kap Hanun, koba kogaigai ineendet. 3Ago ki leenji pounigap lagogap Ammon Hanun, “Ibwaati ile konyiti Daudi kwandang'ung', kot koyogun kagoigoik? Tos ma pwa otwogikyik kobwa ole imi, kosyach, kosegei ak kobar emet?”

4Ki nam anyun Hanun otwogigap Daudi, konem tamnokwak, kotil ngoroikwak komut kwenut koboochit ngorook, ak kounda koba. 5Koba anyun piik alak, komwachi Daudi kiit ne ko ki yachi pichooto. Ki iyookto piik kotorookta, amu kiga konyoor teweernateet pichooto miising'. Ki leenji laitoryat, “Otebi eng' Jeriko agoi kobiityo tamnokwok, ye ibata, obwa.”

6Kingo keer lagogap Ammon kole kagoyaagitu icheeget eng' Daudi, koyookto Hanun ak lagogap Ammon talendaisyek eliphuut agenge che po fedha koale kariisyek ak piik che ketei paraisisyek eng' Mesopotamia, ak Aram-maaka ak Soba. 7Koaljigei anyun kariisyek eliphuusyek sosom ak aeng', kobooto laitoryatap Maaka ak piikyik, che ki pwa koteech taitap Medeba. Ak ki iyumgei lagogap Ammon komong' eng' nganasookwak, kobwa koyai lugeet.

8Kingo kas Daudi, koyookto Joab ak lugeet tugul ne po murenik che kiimeen. 9Ki pwa lagogap Ammon ak kotet lugeet eng' ormariichetap nganaseet ak ko ki mi laitorinik icheegei warenget che kiga pwa.

10Kingo keer Joab kole kagetet lugeet agobo ineendet eng' tai ak let, kokwei murenik che ki kilewen che po Israel, ak kotet kobargei ak piigap Syria. 11Ki inde piik che kiga ng'et, eutap Abisai, ng'eetap kamet, kotetkei icheek si kobargei ak lagogap Ammon. 12Ki le Joab, “Ngot kogimegitu piigap Syria koterteera, itoreta; ago ngot kogimegitu lagogap Ammon koterteerin, atoretiin. 13Nyiganitu, ngeegu murenik agobo piikyok, ak nganasoogap Kamuktaindennyo. Ingoyai Kamuktaindet ne Toroor ko uu ye keerei kole myee.”

14Kiriikta anyun Joab ak murenik che ki mi ak ineendet koba lugeet kobargei ak piigap Syria, ak ki mwee ineendet. 15Kingo keer lagogap Ammon kole kagomwei piigap Syria, komwei ak icheek eng' taitap Abisai ng'eetap kametap Joab, ak ki pa nganaseet. Ki nyo anyun Joab Jerusalem.

16Kingo keer piigap Syria kole kagiterter icheek eng' taitap Israel, koyookto piik, koba koguur piigap Syria che ki mi aineet pitoniin, kobooto Sopak kiptaiyatap lugeetap Hadareser ne ki indoe icheek. 17ki ngemwachi Daudi agobo niito, koyum Israel tugul ak kilandae Jordan, kiche icheek ak kotet lugeet kobargei ak icheek. Kitet anyun Daudi lugeennyi si kobargei ak piigap Syria, ki yai icheek lugeet ak ineendet. 18Ago ki mwee piigap Syria Israel, ak ki par `Daudi piigap Syria eliphuusyek tisap che po kariisyek, murenik eliphuusyek artam che punei keelyek. Ki par kora Sopak kiptaiyatap lugeet. 19Kingo keer otwogigap Hadareser kole kagiterter icheek eng' taitap Israel, koyai kaalyeet ak Daudi ak koot ineendet. Ara mata kocham piigap Syria kotoret lagogap Ammon kogeny agoi.

20

Kiterteeri Amonik

(2Sam 12:26-31)

201

20.1:
2Sam 11.1
Ak ye ki neegit kogeskei kenyiit, eng' peetuusyek che ki cham kobendi laitorinik lugeet, komut Joab nyigoonigap lugeet. King'em emetap lagogap Ammon ak kobwa koyiem Rabbah. Ago ki tebi Daudi eng' Jerusalem. Ak ki par Joab Rabbah, kowong'. 2Ki inem Daudi naaryeetap laitoryannywa eng' metinnyi, ak ki keer kole yamegei ak keruutik sosom ak muut che po thahabu, ak kimi koik che po kamanuutyet ne oo eng' oriit; ak ki kigerchine metit Daudi. Ki ip parunenik che chaang' kot che po nganaseet komong'. 3Ak ki imut piik che ki mi nganaseet komong', ki igoochi icheek kobois komurmure musumenosyek ak kariik che kiburburene mbareenik ak aonok. Ak ki yachi Daudi ko uu nooto nganasook tugul che po lagogap Ammon. Ki week anyun Daudi ak piik tugul koba Jerusalem.

Paretapkei ak Philistiik

(2Sam 21:15-22)

4Kingo pata niito, kong'eet pooryeet eng' Gezer kobargei ak Philistiik. Ak ki par Sibekai Husatindet Sipai, agenge eng' weeriigap chiito chemosit, ak ki kiterteer pichooto.

5

20.5:
1Sam 17.4-7
Ki piit kogeny lugeet ak Philistiik, ak ki par Elanan weeriitap Jair Lami ng'eetap kametap Goliat Gitindet, ne ki kergei irumetap ndirinnyi ak keetit ne oo ne taachin usiisyek chiito ne nabisyei.

6Ki piit lugeet kogeny eng' Gath, ole ki mi chiito ne kooi kot, ne ki tinyei morik tiptem ak ang'wan, ki lo eng' euut age tugul, ak ki lo eng' keeldo age tugul; ak ki kisige agine chiito chemosit. 7Ak ye kingo reeny ineendet Israel, kobar Jonathan weeriitap Simea ng'eetap kametap Daudi. 8Ki kisikyi pichuuto chiito chemosit eng' Gath, ak ki par Daudi ak otwogikyik pichooto.

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]