Revised Kalenjin Bible (KAPR)
20

Kiterteeri Amonik

(2Sam 12:26-31)

201

20.1:
2Sam 11.1
Ak ye ki neegit kogeskei kenyiit, eng' peetuusyek che ki cham kobendi laitorinik lugeet, komut Joab nyigoonigap lugeet. King'em emetap lagogap Ammon ak kobwa koyiem Rabbah. Ago ki tebi Daudi eng' Jerusalem. Ak ki par Joab Rabbah, kowong'. 2Ki inem Daudi naaryeetap laitoryannywa eng' metinnyi, ak ki keer kole yamegei ak keruutik sosom ak muut che po thahabu, ak kimi koik che po kamanuutyet ne oo eng' oriit; ak ki kigerchine metit Daudi. Ki ip parunenik che chaang' kot che po nganaseet komong'. 3Ak ki imut piik che ki mi nganaseet komong', ki igoochi icheek kobois komurmure musumenosyek ak kariik che kiburburene mbareenik ak aonok. Ak ki yachi Daudi ko uu nooto nganasook tugul che po lagogap Ammon. Ki week anyun Daudi ak piik tugul koba Jerusalem.

Paretapkei ak Philistiik

(2Sam 21:15-22)

4Kingo pata niito, kong'eet pooryeet eng' Gezer kobargei ak Philistiik. Ak ki par Sibekai Husatindet Sipai, agenge eng' weeriigap chiito chemosit, ak ki kiterteer pichooto.

5

20.5:
1Sam 17.4-7
Ki piit kogeny lugeet ak Philistiik, ak ki par Elanan weeriitap Jair Lami ng'eetap kametap Goliat Gitindet, ne ki kergei irumetap ndirinnyi ak keetit ne oo ne taachin usiisyek chiito ne nabisyei.

6Ki piit lugeet kogeny eng' Gath, ole ki mi chiito ne kooi kot, ne ki tinyei morik tiptem ak ang'wan, ki lo eng' euut age tugul, ak ki lo eng' keeldo age tugul; ak ki kisige agine chiito chemosit. 7Ak ye kingo reeny ineendet Israel, kobar Jonathan weeriitap Simea ng'eetap kametap Daudi. 8Ki kisikyi pichuuto chiito chemosit eng' Gath, ak ki par Daudi ak otwogikyik pichooto.

21

Koiiti Daudi piigap lugeet ak pireet ne ki piit

(2Sam 24:1-25)

211Ki ng'eet Setani kogirinda Israel, ak ki igoochi Daudi koiit Israel. 2Ki leenji Daudi Joab ak pounigap piik, “Oba ak oiit Israel kong'etee Beer-sheba agoi Dan, yeityo obwa omwaiwo si anai koiitennywa.”

3Ki wol Joab kole, “Ingotes `Kamuktaindet ne Toroor piikyik konyil che tee koiitennywa pogol! Ago kiptaiyandennyu laitoryat, tos icheek tugul koma otwogigap kiptaiyandennyu? Amu nee si komach kiptaiyandennyu kii? Amu nee si komachei ineendet kong'eetyi `tengekto Israel?” 4Ago ki iterteer ng'olyootap laitoryat Joab. Kwo anyun Joab amu nooto, kochut emet tugul ne po Israel, agoi Jerusalem. 5Ki nyo Joab kogoochi Daudi kiit ne tee koitetap piik. Ki ek Israel tugul murenik millionit agenge ak eliphuusyek pogol che ki po rotoogap chok. Ki ek che po Judah eliphuusyek pogol ang'wan ak tamanwogik tisap. 6Ago ma ki itito Lawiik ak Benjamin, amu ki ek ng'olyootap laitoryat kiit ne kiwechei eng' Joab.

7Ma cham Kamuktaindet kiito; kibir anyun Israel. 8Ki leenji Daudi Kamuktaindet, “Ki ayai tengekto ne oo, amu ki ayai kii. Ago nguno asoomin ale iste tengektap otwogindeng'ung', amu ki ayai eng' perberyo ne oo.”

9Ki mwachi Kamuktaindet ne Toroor Gad keerindetap Daudi, koleenji, 10“Ui mwachi Daudi ileenji, ‘Kamwa Kamuktaindet ne Toroor kole: Kagoonin tuguuk somok; lewen agenge eng' chooto, si kobiit ayaun.’ ” 11Konyo anyun Gad ole mi Daudi, ak koleenji ineendet, “Kamwa Kamuktaindet ne Toroor kole: ‘Lewen ne imache: 12kenyiisyek somok che po rubeet, kobarin puuniguk arawek somok, ye imwee koonotin puuniguk eng' rotweet, anan ko peetuusyek somok che po rotwetap Kamuktaindet ne Toroor, nooto ko koroitap ng'wony ne nyoonei emet, kobarisyoti malaikaiyatap Kamuktaindet ne Toroor eng' kiwotosyek tugul che po Israel.’ Ibwaat anyun nguno kiit ne awoljini ineendet ne koiyookwo.”

13Ki leenji Daudi Gad, “Ami eng' pichiindo ne oo. Ngabutyi eutap Kamuktaindet ne Toroor; amu eecheen miising' rireenosyekyik; ameng' abutyi eutap chii.” 14Koyokyi Kamuktaindet ne Toroor anyun koroitap ng'wony Israel, ak ki pek murenik eliphuusyek tamanwogik tisabu che po Israel. 15Ak ki iyookto Kamuktaindet malaikaiyat kwo kobar Jerusalem. Ago ye ki neegit kobar, kogeer Kamuktaindet ne Toroor ak kowal kabwaatennyi agobo yaityonooto, ak koleenji malaikaiyat ne ki parisyei, “Kagoyam! Pagakte!” Ak kitonone malaikaiyatap Kamuktaindet ne Toroor ole neegit rwanyut ne kiboorsee ne po Ornan Jebusindet.

16Ki ing'eet metit Daudi ak ki keer malaikaiyatap Kamuktaindet ne Toroor kotononi eng' kwenutap ng'wony ak kipsengwet, kotinyei rotwetap chok ne kaging'us eng' eunnyi, ak kong'werere Jerusalem. Kobutyi ng'wony anyun Daudi ak poisyek kotooree togoochikwak ng'wony, kolaachi kuniok. 17Ki leenji Daudi Kamuktaindet, “Koma ko anee ne kong'atei ki iit piik? Aneendet ne koayai tengekto ak ayai kiit ne ya miising'. Ago koyai nee kechirechu? Ee Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindennyu, asaain ale, ingobira eung'ung' ak kootap kwandanyu, ago matkebir piiguk eng' koroito.”

18Ki ng'at anyun `malaikaiyatap Kamuktaindet ne Toroor Gad kwo koleenji Daudi, kotogosta kwo koteekyi Kamuktaindet ne Toroor kaptisisyet eng' rwanyut ne kiboorsee ne po Ornan Jebusindet. 19Kotogosta Daudi anyun eng' ng'olyootap Gad, ne kamwa eng' kainetap Kamuktaindet ne Toroor. 20Ye kiborei Ornan nganuuk kogiwelelgei ineendet ak ki keer malaikaiyat; ak kiunygei weeriikyik ang'wanu che ki mi ak ineendet. 21Ak kingo nyoonei Daudi ole mi Ornan, kotabendo Ornan kogeer Daudi, kwo komanda eng' rwanyunooto kiboorsee ak kong'uruuk eng' taitap Daudi kot kotiiny togeet ng'wony. 22Koleenji anyun Daudi Ornan, “Koono komosita iborse, si ateekyi Kamuktaindet ne Toroor kaptisisyet eng' yuto si kosiis koroito, mata kobar piik. Igoono eng' alyet ne yamegei.”

23Ki leenji `Ornan Daudi, “Ip, kobunjiin! Ingoyai kiptaiyandennyu laitoryat kiit ne keerei kole myee. Keero, agoonin eik koek kagoochinoik che kibeelei, ak agoonin tuguuk che kiboorsee koek kweenik, ak agoonin nganuuk koek kagoochinetap peek; kagoonin tugul.”

24Ago ki leenji `Laitoryat Daudi Ornan, “Achicha, aalen alyet ne yamegei iman. Ma ibe king'ung' ak agoochi Kamuktaindet ne Toroor, anan agoite kagoochinet ne kibeelei ne ma aal.” 25Kogoochi anyun Daudi Ornan shekelisyek pogol lo che po thahabu ngegaman, koale olooto. 26Kiteekyi Daudi Kamuktaindet ne Toroor kaptisisyet eng' yooto, ak ki igoito kagoochinoik che kibeelei ak kagoochinoigap kaalyeet. Ki sa Kamuktaindet ne Toroor, ak ki wolji ineendet eng' kipsengwet eng' maat ne kichoorchigei kaptisisyet ne po kagoochinet ne kibeelei.

27Ki ng'at `Kamuktaindet ne Toroor malaikaiyat; ak kiger rotwennyi eng' choget. 28Kingo keer anyun Daudi eng' sainooto kole kagowolji `Kamuktaindet ne Toroor ineendet eng' rwanyut ne kiboorsee ne po Ornan Jebusindet, koeny kagoochinoik eng' yooto. 29Amu kimi eng' peetuusyechooto kootap Kamuktaindet ne Toroor ne kiteechei Musa eng' surkwen, kobooto kaptisisyetap kagoochinet ne kibeelei komosta ne toroor eng' Gibeon. 30Ago ki ma imuuch Daudi kwo taitap kaptisisyonooto kwo koteepse Kamuktaindet, amu ki iyweisyei amu rotwetap chok ne po malaikaiyatap Kamuktaindet ne Toroor.

22

221Ki le anyun Daudi, “Ni ko kootap Kamuktaindet ne po Toroornatet, ak ni ko kaptisisyetap kagoochinet ne kibeelei, ne po Israel.”

Chobutigap Daudi agobo teekseetap Hekaluut

2Ki ng'at Daudi kiyum punootik che ki mi emetap Israel, ak ki inde musogik che waei koik kowai koik si keteege kootap Kamuktaindet. 3Ki chop Daudi kariik ng'iisyat koek kipchumarisyek che po kereiywegap ormariichok, ak che po ole kituiyechin; kobooto sugunonik ng'iisyat che ma iitoksei. 4Ki chop kora taragonik che ma iitoksei, amu ki ipchi piigap Sidon ak che po Tyro Daudi taragonik ng'iisyat. 5Ki le Daudi, “Ta ko ming'in weeriinnyu Solomon, ak ko etyet, ak nyolu kogararanit miising' koot ne keteekyin Kamuktaindet ne Toroor, konyoor tagunateet ak toroornatet eng' emotinwek tugul. Ko uu nooto anyun achopchini tuguuk koyooto.” Kochop anyun Daudi tuguuk ng'iisyat kotom kome.

6Ki kuur weeriinnyi Solomon anyun ak kong'at ineendet koteekyi koot Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindetap Israel. 7

22.7-10:
2Sam 7.1-16; 1A.Pet 17.1-14
Ki leenji `Daudi Solomon weeriinnyi, “Kimi muguleldanyu ateekyi koot kainetap Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindennyu. 8Ago ki nyoonjo ng'olyootap Kamuktaindet ne Toroor, koleenjo: ‘Ki itumde korotiik che chaang' miising', ak iyai lugoosyek che eecheen. Meteekyini koot kainennyu, amu ki itumde korotiik che chaang' eng' ng'wony eng' tainnyu. 9Keero, tuun kisigun weeriit, ne egu chiitap kamuung'et, ak agoochini ineendet kamuung'et eng' puunikyik tugul che mi komoswek tugul. Tuun kiguure kainennyi Solomon, ak agoochi Israel kaalyeet ak kamuung'et eng' peetuusyekyik. 10Teekyin ineendet koot kainennyu. Egu ineendet weeriinnyu, ak aegu kwandanyi. Ak agimiit ng'echereetap laitornatet ne po pounatennyi eng' Israel koigeny.’ 11Ara anyun, weeriinnyu, ingotep Kamuktaindet ne Toroor kobooten, ak iboor ak iteech kootap Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung', ko uu ye ki komwa agobo inyee. 12Ingogoonin Kamuktaindet ne Toroor kaguiyet ak naet, ak kogoonin ng'atuutyet agobo Israel, si kobiit iriip ng'atuutyetap Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung'. 13
22.13:
Jos 1.6-9
Ibore anyun, ngot iriip ak iyai kosupkei ak ng'atuutik ak kirwoogutik che ki iyomis `Kamuktaindet ne Toroor Musa agobo Israel. Kimitu ak nyiganitu. Meiywei anan itoptoben. 14Keer anyuno, ki achopchi kootap Kamuktaindet ne Toroor eng' nyalildanyu talendaisyek eliphuusyek pogol che po thahabu, ak talendaisyek milonit agenge che po fedha; kobooto sugunonik ak kariik che ma iitoksei, amu ng'iisyat. Ki achop keetiik ak icheek ak koik. Ak imuuchi kota ites alak. 15Itinye kogeny kiboitiinik che chaang' kot, waigap koik ak che poisyee koik ak keetiik, ak piik tugul che ng'oomen eng' poisyet age tugul, 16ma iitoksei thahabu ak fedha, sugunonik ak kariik. Ng'eet anyun poisye, ak ingotep Kamuktaindet ne Toroor kobooten.”

17Ki ng'at kogeny `Daudi pounik tugul che po Israel kotoret weeriinnyi Solomon, koleenji, 18“Tos ma mi kobootok Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'wong'? Ak ma koonok kamuung'et eng' komoswek tugul? Amu ki inde eunnyu piik che menyei emoni, ak ki kiterteer emet eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor, ak eng' taitap piikyik. 19Ara anyun, ochop mugulelwekwok ak saboonwekwok, ocheeng' Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'wong'. Ong'eetyee anyun, oteech ole-tiliil ne po Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'wong', si oibu moingetap arorutyetap Kamuktaindet ne Toroor ak tuguuk che tiliileen che po Kamuktaindet, kobwa koot ne kiteekyin kainetap Kamuktaindet ne Toroor.”

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]