Revised Kalenjin Bible (KAPR)
16

161Ki nyoonji `ng'olyootap Kamuktaindet ne Toroor Jehu weeriitap Hanani agobo Baasha koleenji: 2“Ko uu ye ki atoroorin imang'une temburyek ak ayain iegu pounindetap piikyuk Israel, ak koiwendote ortinwegap Jeroboam, ak koigoochi piikyuk koyai tengekto, kotacha eng' tengekwogikwak anereech. 3Abuuktoi nguno anyun Baasha ageestoi ak koonnyi, ak ayai koong'ung' koigei kootap Jeroboam weeriitap Nebat. 4Ineendet ne po kap Baasha ne mechin nganaseet, koamei sesenik, ak ineendet ne mechin timiin, koamei toriitik che po parak.”

5Poisyonik che ng'etunotiin che po Baasha, tuguuk che ki yai ak kimnateennyi, koma siraatiin eng' kitabuutap ateptap peetuusyek ne po laitorinigap Israel? 6Ki ru Baasha ak kwanisyekyik, ak ki kitupchi Tirzah. Ki laitoran Elah weeriinnyi kogeer ineendet. 7Ki nyoonji `ng'olyootap Kamuktaindet ne Toroor kogeny maotyot Jehu weeriitap Hanani agobo Baasha ak koonnyi, amu yaityet tugul ne ki yai eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor, kotach ineendet eng' poisyonigap eunekyik kot konereech, amu ki igei kootap Jeroboam ak amu ki par ineendet.

Kolaitorani Elah eng' Israel

8Kitau Elah weeriitap Baasha kolaitorani eng' Israel, eng' Tirzah; eng' kenyiitap tiptem ak lo ne po Asa laitoryatap Judah, ak ki laitoran kenyiisyek aeng'. 9Kichaam ineendet otwogindennyi Shimri, kiptaiyatap kebebertap kariisyekyik. Ki mi Tirzah, koeisei kot ko kiga kobogit eng' kootap Arsa, ne ki pou koot eng' Tirzah. 10Ki wo ko Shimri kokwer ineendet ak kobar, eng' kenyiitap tiptem ak tisap ne po Asa laitoryatap Judah. Ak ki laitoran kogeer ineendet.

11Kingo toi kolaitoran, ko kata kotebee ng'echerennyi ne po laitornatet, kobar kootap Baasha tugul. Ma ituukyi ineendet lakweet agot agenge ne weeriit, ngo ne po tilyonutikyik anan ko ne po choronokyik. 12Ki par anyun Shimri koot tugul ne po Baasha, ko uu ng'olyootap Kamuktaindet ne Toroor ne ki mwa agobo Baasha eng' maotyot Jehu. 13Amu tengekwogik tugul che po Baasha, ak tengekwogigap Elah weeriinnyi, che ki yai, che ki ibeete Israel si koyai tengekto, kotach Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindetap Israel konereech, eng' poisyonikwak che po puch. 14Poisyonik che ng'etunotiin che po Elah, ak tuguuk tugul che ki yai, koma siraatiin eng' kitabuutap ateptap peetuusyek ne po laitorinigap Israel?

Kolaitorani Shimri eng' Israel

15Ki laitoran Shimri peetuusyek tisap eng' Tirzah, eng' kenyiitap tiptem ak tisap, ne po Asa laitoryatap Judah. Ak kiga teech piik kotokyingei Gibeton, ne ki po Philistik. 16Kingo kas pichooto kimi nganaseet keleen, kogochaamso Shimri, ak kogobar laitoryat, koyai anyun Israel tugul Omri, kiptaiyatap lugeet, koek laitoryatap Israel, eng' peetuunooto eng' nganaseet. 17Ki wo anyun Omri kotogosta eng' Gibeton, kobooto Israel tugul ak koyiem Tirzah. 18Kingo keer Shimri kole kagenam nganaseet, kwo irimeet oriit ne po kootap laitoryat, ak kobeeldagei kootap laitoryat. Ara kime ineendet, 19amu tengekwogikyik che ki yai, koyai yaityet eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor, kowendate ortinwegap Jeroboam, ak tengektanyi ne ki yai, kobeete Israel si koyai tengekto. 20Poisyonik che ng'etunotiin che po Shimri, chaamsennyi ne kichaamso, koma siraatiin eng' kitabuutap ateptap peetuusyek ne po laitorinigap Israel?

Kolaitorani Omri eng' Israel

21Kopcheiyo anyun piigap Israel koek kebeberwek aeng'. Ki isup Tibni weeriitap Ginat piik kebeber, koyai ineendet koek laitoryat, ak ki isup Omri kebeberta age. 22Ago ki iterteer piik che kiga isup Omri piik che kiga isup Tibni weeriitap Ginat. Ara kime anyun Tibni ak kolaitoran Omri. 23Ki toi Omri kolaitoran eng' Israel eng' kenyiitap sosom ak agenge ne po Asa laitoryatap Judah, ak ki laitoran kenyiisyek taman ak aeng'. Ki laitoran kenyiisyek lo eng' Tirzah. 24Ki al tulweetap Samaria ne po Semer eng' eliphuusyek lo che po fedha, ak ki teech nganaseet eng' tulwoonooto. Kiguure nganasanooto Samaria, komwaitae kainetap Semer, chiito ne ki po tulwoonooto.

25Ki yai Omri ne ya eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor, ak ki yai yaityet kosiir piik tugul che ki indoune ineendet. 26Amu kiwendote ortinwek tugul che po Jeroboam weeriitap Nebat ak tengekwogikyik che ki ibeete Israel si koyai tengekto, kotach Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindetap Israel konereech, eng' poisyonikwak che po puch. 27Poisyonik che ng'etunotiin che po Omri che ki yai ak kimnateennyi ne ki iboor, koma kisir eng' kitabuutap ateptap peetuusyek ne po laitorinigap Israel? 28Koru anyun Omri ak kwanisyekyik ak ki kitupchi Samaria. Ki laitoran Ahab weeriinnyi kogeer ineendet.

Kolaitorani Ahab eng' Israel

29Ki toi kolaitoran Ahab weeriitap Omri eng' Israel, eng' kenyiitap sosom ak sisiit, ne po Asa laitoryatap Judah. Ki laitoran Ahab weeriitap Omri eng' Israel eng' Samaria kenyiisyek tiptem ak aeng'. 30Ki yai Ahab weeriitap Omri yaityet eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor kosiir piik tugul che ki indoune ineendet. 31Ki keer ineendet ko ki it ne ming'in kowendote tengekwogigap Jeroboam weeriitap Nebat ak kwo anyun kotun Jesebel cheptap Etbaal laitoryatap Sidonik, ak kwo koot Baal ak kogutung'ji. 32Kiteekyi Baal kapkorosuut eng' kootap Baal, ne kiga teech eng' Samaria. 33Ki yai Ahab Asera ak ki yai tuguuk alak kotes kotach Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindetap Israel, konereech, kosiir laitorinik tugul che po Israel che ki indoune ineendet. 34

16.34:
Jos 6.26
Ki teech Hiel Bethelindet Jeriko eng' peetuusyekyik. Kilume lumeiywondennyi meetap Abiram taaitanyi, ak kolumda ormariichokyik eng' meetap weeriinnyi Segub toweennyi, ko uu ng'olyootap Kamuktaindet ne Toroor ne ki mwa eng' Joshua weeriitap Nun.

17

Kobaei `chepkuginik Elijah

171

17.1:
Jak 5.17
Ki leenji `Elijah Tisbinindet ne ki po piik che ki menyei Gilead Ahab, “Ko uu ye sabei Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindetap Israel, ne atonone tainnyi, koma piitu rewoot anan ko ropta kenyisyechu, kobatee ko uu ng'olyoondennyu.” 2Ki nyoonji ineendet ng'olyootap Kamuktaindet ne Toroor, koleenji, 3“Ui eng' yu, itokyigei komostap kong'asiis ak iunyge eng' kererutap Kerit, ne tokyingei Jordan. 4Si iee peegap kererunooto, ak kaang'at chepkuginik kobain eng' yooto.” 5Kwo anyun ak koyai ko uu ng'olyootap Kamuktaindet ne Toroor: ki wo ak komeny ye neegitee kererutap Kerit, ne tokyingei Jordan. 6Ki ipchi ineendet magatiinik ak panyeek chepkuginik karon ak koipchi magatiinik ak panyeek koskoleny, ak kiee peegap kererunooto. 7Ak ki eng' peetuusyek che matya koteeny kererunooto, amu ki mata koroobon emet.

Elijah ak mosogetap Sarepat

8Ki nyoonji ineendet ng'olyootap Kamuktaindet ne Toroor koleenji, 9

17.9:
Luk 4.25-26
“Ng'eet ak iwe Sarepat ne po Sidon ak imeny olooto. Kaang'at mosoget eng' olooto kobain.” 10Kong'eet anyun ak kwo Sarepat. Kingo it ormariichetap nganaseet, ko ki mi yooto kwondo koyumi kweenik. Ki kuur ineendet ak koleenji, “Asoomin ale ibwo peek eng' tereet ne ming'in, aee.” 11Ak ye kita kowendi koibu, koguur ineendet, koleenji, “Asoomin ale, ibwo magatyat kitigin eng' eung'ung'.” 12Ki leenji, “Ko uu ye sabei Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung', koma tinye magatyat, kobatee peek che ng'ootiin che po euut che mi tereet, ak mwaita kitigin ne mi soteet ne ming'in. Abute kweenik aeng', si kekwang'jinegei ak weeriinnyu, si keam, ak kebegu.” 13Ki leenji `Elijah ineendet, “Meiywei. Ui ak iyai ko uu ye kaimwa. Ago kwang'wa korook magatyat kitigin ak iibwa komong', yeityo okwang'jigei ak weeriing'ung'. 14Amu kamwa Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindetap Israel ko uu ni, kole: ‘Ma igeesugei peek che ng'ootiin eng' teronooto anan kobek mwaita eng' sotonooto ming'in, kot koit peetuut ne iyookyin `Kamuktaindet ne Toroor ropta ng'wony.’ ” 15Ki wo koyai ko uu mwaetap Elijah. Ki am amitwogik kwonyooto ak piikyik kobooto Elijah eng' peetuusyek che chaang'. 16Ma igeskei peek che ng'ootiin eng' tereet anan kobek mwaita eng' soteet ne ming'in, ko uu ng'olyootap Kamuktaindet ne Toroor ne ki mwa eng' Elijah.

Kong'eeti eng' meet `Elijah lakweetap mosoget

17Kingo pata tuguuchu, komyan lakweetap kwonyooto, ne ineendet ko chebyoset ne po koot; ak ki koromit myanooto, kot koma kobusi. 18Ki leenji `ineendet Elijah, “Kiting'egei nee ak inyee, chiitap Kamuktaindet? Koinyo oli ami si kong'ang'ak tengektonyu, ak ibar weeriinnyu?” 19Ak ki mwachi koleenji, “Koono weeriing'ung'.” Ak kitaach `Elijah lakweet eng' tegetap mosogonooto, ak koganap, ak komut kwo koot age ne mi parak, ole ki menyei, ak komogonji itogunnyi. 20Ki riirchi Kamuktaindet ne Toroor kole, “Ee Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindennyu, keipchi kogeny yaityet mosogani ami koonnyi, ibare weeriinnyi?” 21

17.21:
2Lai 4.34-35
Ak ki iitoegei lakweet konyil somok, ak koriirchi Kamuktaindet ne Toroor koleenji, “Ee Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindennyu, asaain ale, ingoweekyigei lakwani saboondanyi kogeny!” 22Ki kas Kamuktaindet ne Toroor kutitap Elijah, ak kiweekyigei lakweet saboondanyi kogeny, ak kisop. 23Kiganap Elijah lakweet, ak komut kochoorgei eng' koyooto konyo koot ne po ng'wony, ak kogoochi kamet. Ki le Elijah, “Keero, sabei weeriing'ung'!” 24Ki leenji `kwonyooto Elijah, “Kaanai nguno ale ii chiitap Kamuktaindet ne Toroor ak ko po iman ng'olyootap Kamuktaindet ne Toroor ne mi kuting'ung'.”

18

Elijah ak Obadiah

181Kingo pata peetuusyek che chaang', konyonji ng'olyootap Kamuktaindet ne Toroor Elijah, eng' kenyiitap somok, koleenji, “Ui iboorchigei Ahab, si ayookyi ng'wony ropta.” 2Ara ki wo Elijah koboorchigei Ahab. Ki o rubeet miising' eng' Samaria. 3Ak kiguur Ahab Obadiah, ne ki pou koonnyi. (Ki iywei Obadiah miising' Kamuktaindet ne Toroor. 4Ye kiga par Jesebel maotigap Kamuktaindet ne Toroor, komut Obadiah maotik pogol, ak kouny kobeate konom eng' kebeneet, ak kobae icheek magatiinik ak peek.) 5Ki leenji `Ahab Obadiah, “Ui pun emet, ui kondametusyek tugul che po peek, ak kereruusyek tugul. Tamangap kenyooru susweek ak kesaru paraisisyek ak nyumbusyek kosapcho, si ma pegunenech tuguuk tugul che kiyagi.” 6Kopchechigei anyun emet si kobun kogeerot; kwo Ahab ooreet age ineegei, kwo Obadiah ooreet age ineegei.

7Kingo mi ooreet Obadiah, kotuiye Elijah. Ki inyit ineendet ak kobutyi ng'wony ak kole, “Inyee niito, kiptaiyandennyu Elijah?” 8Ki wolji koleenji, “Ee Anee! Ui mwachi kiptaiyandeng'ung', ileenji, ‘Keero, mi yu Elijah.’ ”

9Ak ki le, “Nee tengek ne koayai, si imach inde otwogindeng'ung' eutap Ahab, kobaran? 10Ko uu ye sabei Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung', koma mi pororyet anan ko laitornatet, ne tomo koyookto piik kiptaiyandennyu koba kocheeng'in. Ak ngo mwa kole, ‘Ma mi oli’, koleenjin pororyonooto anan ko laitornatanooto koyasyo kole, ‘ma keerin.’ 11Ak ileen nguno, Ui, mwachi kiptaiyandeng'ung' ileenji, ‘Keero, mi yu Elijah.’ 12Ye awe eng' yu imi, komutin Kabuusetap Kamuktaindet ne Toroor ole mangen. Ye awe amwachi Ahab, amanyo konyoorun, kobara. Ago anee otwogindeng'ung', aiywei Kamuktaindet ne Toroor kobooch ko aa ming'in. 13Tos ma kimwaun inyee kiptaiyandennyu kiit ne ki ayai ye kingo par Jesebel maotigap Kamuktaindet ne Toroor, keele ki auny piik pogol che po maotigap Kamuktaindet ne Toroor kobeate konom eng' kebeneet age tugul ak abai icheek eng' magatiinik ak peek? 14Ak imwae nguno ile, Ui mwachi kiptaiyandeng'ung', ileenji, ‘Keero, mi yu Elijah si kobara.’ ” 15Ki le Elijah, “Ko uu ye sabei Kamuktaindet ne Toroor ne po lugoosyek ne atonone tainnyi, aboorchinigei iman ineendet rani.”

16Ara ki wo anyun Obadiah kotuiyo ak Ahab ak komwachi ineendet, ak ki wo Ahab kotuiyo ak Elijah. 17Kingo keer `Ahab Elijah, koleenji `Ahab ineendet, “Inyee ni chiichi, ki inyaliil Israel?” 18Ak ki wol Elijah kole, “Ma anyaliil Israel, inyee ne ki inyaliil, ak kootap kwandang'ung', amu ki omete ng'atuutigap Kamuktaindet ne Toroor, ak ki osup Baal. 19Iyookte anyun nguno kiyumwa Israel tugul kobwa tulweetap Karmel, kobooto maotigap Baal pogol ang'wan ak konom, ak maotigap Asera pogol ang'wan, che amisye meesetap Jesebel.”

20Koguur anyun `Ahab piigap Israel tugul ak koyum maotik tugul koba tulweetap Karmel. 21Ki nyo Elijah koriikyi piik tugul ak koleenji, “Otebee kabwaatutik aeng' kot kotyanit? Ngot ko Kamuktaindet ne Toroor ko Kamuktaindet, osup ineendet; ago ngot ko Baal, osup anyun ineendet.” Ak ma wolji `piik ineendet ng'olyoo. 22Koleenji anyun Elijah piik, “Anee, aneege kityo, maotyotap Kamuktaindet ne Toroor ne aa ng'etunot; ago maotigap Baal ko pogol ang'wan ak konom. 23Ingogoonech anyun icheek kiruugik aeng'; ak ingolewenjigei kirgit agenge, ak kotonaton komengegitu, ak konde paragutap kweenik, amat konde maat kotobon ng'wony. Aeenye kirgit age ak ande paragutap kweenik, amandoi maat kotobon ng'wony. 24Yeityo oguur kainetap kanamweng'wong', ak aguur agine kainetap Kamuktaindet ne Toroor. Ak Kamuktaindet ne wolu eng' maat, koek nooto Kamuktaindet.” Ak ki wol piik tugul kole, “Kemwa ne myee.”

25Ki leenji `Elijah maotigap Baal, “Olewenjigei kirgit agenge ak osip oeny, amu oo chaang'; ak oguur kainetap kanamweng'wong', ago monde maat kotobon ng'wony.” 26Ara ki nam kirgit ne kiga kigoochi ak koeny, ak koguur kainetap Baal kong'etee karon kot koit peet kween, koleen, “Ee Baal, kaseech!” Ago ki ma piit tweguuno, anan kobiit waluuno age tugul. Ak ki toroombenso komuut kapkorosuut ne kiga kiyai.

27Ak ki eng' peet kween, kochot Elijah icheek, koleenji, “Owaach inne! Amu ineendet ko kamuktain! Abeere ibwaati tuguuk, anan ko kawo ui, anan komi rutoi, anan abeere inuuchi, ak kanyool king'eet.” 28Ara kiwaach eng' kutit ne oo ak kotilgei eng' rotonik ak ng'otwek, ko uu piteennywa, kot kochagirirta korotiik. 29Kingo week asiis komaotenso agoi sait ne kigoitoe kagoochinet; ago ki ma piit tweguuno, anan ko chii age tugul ne wolu, anan ko chii age tugul ne kasei.

30Ki leenji `Elijah piik tugul, “Oriigu ole ami.” Kiriikta anyun piik tugul ole mi ineendet. Yeityo koteech kogeny kaptisisyetap Kamuktaindet ne Toroor ne kiga kobutok. 31

18.31:
Tau 32.28; 35.10
Ki nam Elijah koik taman ak aeng', ko uu koitetap ortinwegap weeriigap Jakobo, ne ki nyoonji ng'olyootap Kamuktaindet ne Toroor, koleenji, “Egu kaineng'ung' Israel.” 32Kiteege kaptisisyet koichooto eng' kainetap Kamuktaindet ne Toroor, ak ki pal keriinget koyieme kaptisisyet, ne yamegei ak keruutik aeng' che po kesweek. 33Ki inde kweenik kotet ak kotonaton kirgooto, ak konde paragutap kweenik. Ak ki le, “Onde peek tereenik ang'wan, ak oroong'ji kagoochinet ne kibeelei, ak kweenik.” 34Ak ki le, “Oroong'ji kogeny ne po aeng',” ak kiroong'ji kogeny ne po aeng'. Ak ki le, “Oroong'ji kogeny ne po somok,” ak kiroong'ji ne po somok. 35Ki itenden peek koyiem kaptisisyet, ak ki inde peek keriinget agine konyi.

36Ak eng' sait ne kigoitoe kagoochinet, konyo maotyot Elijah koriik, ak kosa kole, “Ee Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindetap Abraham, Isak, ak Israel, ingonaak rani keele ii Kamuktaindet eng' Israel, ak aa otwogindeng'ung' ak konaak keele kayai tuguuchuuto tugul eng' ng'olyoondeng'ung'. 37Kasa, ee Kamuktaindet ne Toroor, kasa, si kobiit konai pichu kole, inyee Kamuktaindet ne Toroor, ko ii Kamuktaindet, ak koiweech mugulelwekwak koweekyinge kogeny.” 38Kochoorgei anyun maatap Kamuktaindet ne Toroor, ak kobeel kagoochinet ne kibeelei, kogees, ak kweenik, koik, ng'ung'unyek ak kobeel peek che ki mi keriinget kobek. 39Kingo keer piik tugul, kobutyi ng'wony ak kole, “Kamuktaindet ne Toroor ko Kamuktaindet; Kamuktaindet ne Toroor ko Kamuktaindet!”

40Ki leenji `Elijah icheek, “Onam maotigap Baal; amat ongochilil agot agenge!” Ki nam anyun icheek, ak komut `Elijah kochoorchigei kererutap Kison, ak kobarchi yooto.

Kogesugei kemeut

41Ak ki leenji `Elijah Ahab, “Togoste, iamisye ak ieeise, amu agase tuleetap ropta ne oo.” 42

18.42-45:
Jak 5.18
Ki togosta anyun Ahab kwo koamis ak koeeiso. Ki togosta Elijah kwo Karmel parak, ki ing'uruuk ak konde metinnyi kwenutap kutung'oikyik. 43Koleenji otwogindennyi, “Togoste nguno, igeer yuun po nyanjet.” Ak kitogosta, ak kogeer, ak kole, “Ma mi kiy.” Ak ki le, “Ui kogeny konyiil tisap.” 44Ak eng' panda ne po tisap, kole, “Keero, ng'eetei pooldet eng' nyanjet ne ming'in ne tee eutap chiito.” Ak ki le Elijah, “Togoste ileenji Ahab, ‘Chopkei, ak ichoortegei si ma kerin ropta.’ ”

45Ne matyanit, kotuuit kipsengwet eng' poolik, ak usoonet, ak ki roobon ropta ne oo. Ak ki laany chepkichutit Ahab, kwo Jezreel. 46Ki mi eutap Kamuktaindet ne Toroor kobooto Elijah, ak ki kermengei, ak kolabat kondoe Ahab kwo ole kimandoe kebendi Jezreel.

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]