Revised Kalenjin Bible (KAPR)
10

101Ki inem anyun Samuel chuboitap mwaita ak koroong'ji metinnyi, yeityo kong'utut ineendet ak koleenji, “Tos ma kagoiilin Kamuktaindet ne Toroor iegu pounindet ne po piikyik? 2Ye iwe rani eng' yu, inyooru piik aeng' eng' ole po kereritap Rael eng' kiwotetap Benjamin eng' Selsa, ak komwaun pichooto kole, Kigenyoor sigirocho kigewe icheeng'ate. Kogobagaach kwandang'ung' kabwaatetap sigiroik ak kobwaataak koleen, ‘Ayae nee agobo weeriinnyu?’ 3Iwendi tai eng' yooto kot iit keetitap Tabor, ak ko nyoorun eng' yooto piik somogu kotogosyin ye mi Kamuktaindet eng' Bethel, ko kanabi age aarek somok che po ng'oroor, koibei age magatiinik somok ak koibei age soteetap divaik.

4“Igatin ak kogoonin magatiinik aeng' che itaache kobun eunnywa. 5Ye ibata, iwe itestai agoi iit tulweetap Kamuktaindet ole mi kiplugotinigap Philistiik. Ye iit nganaseet, ituiye maotik che kaiyumgei kochoorugei eng' kapkoros kotinyei kibugandet, sugutit ne ming'in, ndurerut ak ketubet eng' tainnywa komaotenonu. 6Nyonjinin Kabuusetap Kamuktaindet ne Toroor eng' kimnateet, ak imaoten kobooto icheek ak kewalin iegu chiito age. 7Ye pwaanjin kaboorunoichu, iyai ko uu ye kenyooru poroindo, amu miitei Kamuktaindet kobooten. 8Yeityo ichoortegei indoena iwe Gilgal amu achoorugei ole imi, anyoo agoite kagoochinoik che kibeelei, ak aeeny tiseiywek che kagoochinoik che po kaalyeet. Igenisye peetuusyek tisap agoi aitu ole imi si aboorun kiit ne iyae.”

9Ye kingo welelgei kwo eng' ole mi Samuel, kogoochi `Kamuktaindet ineendet muguleldo age. Ki isulda anyun kaboorunoichooto tugul eng' peetuunooto. 10Kingo it tulweet, kotuiye ineendet maotik che kigaiyumgei, ak ki nyoonji ineendet Kabuusetap Kamuktaindet eng' kimnateet, ak ki maoten eng' kwenunnywa. 11Ye kingo keer piik tugul che ki ingen ineendet eng' tai komaoteni ak maotik, koleenjigei, “Nee ni kogonyonji weeriitap Kish? Tos agenge Saulo eng' maotik?” 12

10.12:
1Sam 19.23-24
Kowol chii age eng' yooto kole, “Ng'oo kwandanywa?” Nooto anyun si ki piit kalewenet keele, “Tos pooto Saulo agine maotik?” 13Ye kingo kagogees komaoteni, konyo kochut kapkoros.

14ki teebee `imametap Saulo ineendet ak otwogindennyi koleenji, “Kigobe ano?” Kowol kole, “Kiga kibe kecheeng'ate sigiroik, ak ye ki ngegeer keele mata kobiit, kebwa ole mi Samuel.” 15Komwa `imametap Saulo kole, “Kaigai mwaiwo kiit ne komwaun Samuel.” 16Koleenji `Saulo imamennyi, “Kimwaiwech komyee kole ki kenyoor sigiroik.” Ma mwachi agobo ng'aleegap laitornatet, che ki kamwachi Samuel.

Kegwei Saulo koek laitoryat

17Ki kuur `Samuel piik koyumgei eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor eng' Mispa, 18yeityo koleenji piigap Israel, “Kamwa ko uu ni Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindetap Israel kole, ‘Ki amutu Israel kotogos eng' Misiri, ak asarwok eng' eunegap Misiriik, ak eng' eunegap laitornatosyek tugul che kiusok.’ 19Ago kaoeesye ra Kamuktaindeng'wong' ne ineendet ko sarwok eng' pichiinwekwok ak nyalilwogikwok tugul. Komwa ole, ‘Achicha, itoroorwech laitoryat koboiywech.’ Obwa anyun taitap Kamuktaindet ne Toroor obwanune pororyosyekwok ak ortinwekwok.” 20Ki imut anyun `Samuel pororyet age tugul eng' che po Israel koriik ak eng' parbaryat kenam pororyetap Benjamin. 21Ak ki imut pororyetap Benjamin koriik kobwanune ortinwekwak ak ki kinam ooreetap Matirik. Eng' let ko ki kinam Saulo weeriitap Kish. Ago ye ki ngecheeng' ineendet, koma kinyoor. 22Koteebse `icheek Kamuktaindet ne Toroor anyun kogeny koleenji, “Ta komi chii neta konyonei yu? Kowol `Kamuktaindet ne Toroor kole, Wei kaung'egei kurubet.”

23Ki rwai piik koba komut ineendet eng' olooto, ak ye kingo tonon eng' kwenutap piik, ko ki koit kosiir chii tugul kong'etee tigigoikyik ak kotogosta. 24Koleenji `Samwel piik tugul, “Ogeere ineendet ne kogolewen `Kamuktaindet ne Toroor, ole ma mi ne kergei ak ineendet eng' piik tugul?” Komwa piik tugul eng' kutit ne oo kole, “Ingwo keny laitoryat!”

25Komwachi `Samuel piik maguutik ak poisyonigap laitornatet. Yeityo kosirchi bukuit ak konde taitap Kamuktaindet ne Toroor. Kingo pata komwachi `Samuel piik tugul koba. Ki wo chii tugul koonnyi. 26Ki wo Saulo agine koonnyi eng' Gibea ak ki pa ak murenik che nyigoonen che kiga twa Kamuktaindet mugulelwekwak. 27Ago ki mwa abusanik alage kole, “Sarundoech ano chiichi?” Ki sas ineendet ama ipchi kagoochinoik. Ki siis Saulo ko uu yo ma mage kiy.

11

Koterteeri `Saulo Amonik

111Ki togos Nahas Amonindet ak konam Jabes-gilead. Ki le `piik tugul che po Jabes Nahas, “Ongiyomiske si keotin.” 2Ak ki leenji `Nahas Amonindet icheek, “Ayae arorutyonooto kobootok eng' ng'olyoondoni ale kebalu konyekwok tugul che po tai si ande koek teweernateet eng' Israel tugul.” 3Koleenji `poisyegap Jabes ineendet, “Koonech peetuusyek tisap si kiyookte piik koba kiwotosyek tugul che po Israel si ngot koma piit chii ne sarwech kemong'u kebwa olo imi.” 4Kingo it anyun piik che kiga kiyookto Gibea ne po Saulo ak komwachi piik ng'aleechuuto kogas, kowaach piik tugul ak koriiryo.

5Ogeero, kinyonei Saulo kobunu mbar kosubu eiik; ak kiteep kole, “Kaam nee piik si koriiryo?” Ak ki mwachi ineendet agobo ng'aleegap piigap Jabes. 6Ye kingo kas ng'aleechooto, konyonji ineendet Kabuusetap Kamuktaindet eng' kimnateet, ak ki nereekyi ineendet kot. 7Ki nam eiik aeng' che po chogit ak kotonaton yeityo koyooktoe piik koba komoswek tugul che po Israel koleenji, “Chii age tugul ne mamong'u kosubu Saulo ak Samuel, keyachin eikyik ko uu niito.” Ki ibutyi piik kamuisetap Kamuktaindet ne Toroor ak ki mong' koigei chiichak. 8Ki iit icheek eng' Besek ak ki ek piigap Israel eliphuusyek pogol somok, koek piigap Judah eliphuusyek sosom. 9Ki leenji pichooto kiga kiyok chu kiga pwa, “Omwachini piigap Jabes-gilead ko uu ni, oleenjini, ‘Tuun mutai ko kang'wanit asiista, onyooru saruunet.’ ” Ki pwa pichooto kiga kiyookto ak komwachi piigap Jabes, ak kiboiboitu. 10Ki leenji anyun `piigap Jabes Amonik, “Kigonugei kebwane mutai ole omi si oyaiywech tuguuk tugul che ogeere ole myee eng' okweek.”

11Kingo eech kopcheune `Saulo piik kweanaik somok. Ki it kwenutap nganaseet eng' riipseet ne po karon ak kobar Amonik kot kong'wanit asiis. Kiyesta che kiga ng'et kot ko mata kenyoor che mi aeng' eng' komosta agenge.

12Ak ki leenji `piik Samuel, “Ng'oo ni kileen, Tos poiywech Saulo? Imutu pichooto si kebar.” 13Ago ki le Saulo, “Ma kibarei chii agot agenge eng' peetuuni! Amu kagoyai rani Kamuktaindet ne Toroor saruunet eng' Israel.”

14Ki leenji `Samuel piik, “Obwa keebe Gilgal keebe kigimit laitornatet eng' yooto.” 15Ara ki pa piik tugul Gilgal, ak eng' olooto Gilgal koyai Saulo koek laitoryat eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor. Ki eeny eng' olooto tiseiywek che po kagoochinoigap kaalyeet eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor; ak ki yai igoortap poiboyet ne oo Saulo ak piik tugul che po Israel eng' olooto.

12

Kosaisereti `Samuel piigap Israel

121Ki leenji `Samuel Israel tugul, “Ki agas ng'aleekwok eng' tuguuk tugul che ki omwaiwo, ak ki acheeng'wok laitoryat ne poiywok. 2Kobooch ra, ko egu laitoryat kandoindeng'wong'. Kaositu anee ak ko koabunji kalwal, ak nga no, komi weeriikyuk kobootok. Ki aegu kandoindeng'wong' kobooch ming'inatennyu agoi peetuuni. 3Ang'ni anee! Obaoryanjo yaityo eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor ak eng' taitap nenyi ne iilaat. Ki arebee ng'oo tennyi? Anan ki arebee ng'oo sigiryennyi? Anan ki aberber ng'oo? Ki aus ng'oo? Anan ki anam eng' eutap ng'oo tugun che po asoya si atuge konyekyuk? Ngo mi aweekwok.” 4Kowol piik kole, “Ma iberberech anan iuseech, ak tomo inam eng' eutap chii kiy age tugul.” 5Kowolji Samuel kole, “Paoryat Kamuktaindet ne Toroor agobo okweek, ak paoryat nenyi ne ki kiil eng' peetuuni, keele ma onyooru kiy eng' eunnyu.” Kowol piik kole, “Paoryat ineendet.” 6

12.6:
Kom 6.26
Komwachi `Samuel piik koleenji, “Kamuktaindet ne Toroor ineendet ne ki leweni Musa ak Aron, ak komut kwanisyekwok kotogos eng' emetap Misiri. 7Otononie anyun nguno si kobiit ateiywok eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor agobo poisyonik tugul che po imanda che po Kamuktaindet ne Toroor che kiyaiywok ak kwanisyekwok.

8

12.8:
Kom 2.23
“Ye kingo nyo Jakobo Misiri, ak koriirchi `kwanisyekwok Kamuktaindet ne Toroor, koyook `Kamuktaindet ne Toroor Musa ak Aron che ki imong' kwanisyekwok eng' Misiri ak kogoochi komeny olito. 9
12.9:
Kirw 3.12; 4.2; 13.1
Ago kiutye `icheek Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindennywa, ne ki aldochi icheek eutap Sisera kiptaiyatap lugeetap Hasor, ak koaldochi kora eutap Philistiik, ak eutap laitoryatap Moab si kobargei ak icheek. 10
12.10:
Kirw 10.10-15
Ki riirchi `icheek Kamuktaindet ne Toroor koleenji, ‘Ki kiplelutiin, amu kigebagaakte Kamuktaindet ne Toroor ak keoot Baalik ak Astarot. Sarwech anyun nguno eng' eutap puunikyok si keotin.’ 11
12.11:
1Sam 3.20; Kirw 4.6; 7.1; 11.29
Ki iyook `Kamuktaindet ne Toroor Jeru-baal, Bedan, Jephta ak Samuel ak kosarwok eng' eunegap puunikwok eng' komosta age tugul ak ki omeng'iisye eng' kaalyeet. 12
12.12:
1Sam 8.19
Ago ye kingo keer `Nahas laitoryatap lagogap Ammon konyonjook obargei, oleenjo, ‘Achicha, agoi kenyooru laitoryat ne poiywech nga Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'wong' ko laitoryandeng'wong'.’ 13Wei, kagolewen Kamuktaindet ne Toroor anyun laitoryat koboiywok! Ang'ni anyun laitoryat ne kaolewen, nooto ne kaosoom. 14Ngot oiywei Kamuktaindet ne Toroor ak oot ineendet, ogas iit kutinnyi, amobistoe ng'atuutyennyi, ak ngot oegu okweek ak laitoryat ne poiywok kasubiigap Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'wong', komyeeitu anyun eng' okweek. 15Ago ngot ko mogas iit kutitap Kamuktaindet ne Toroor, ak obistoe ng'atuutyennyi, konyalilok anyun eutap Kamuktaindet ne Toroor ko uu ye ki inyaliil kwanisyekwok. 16Ara anyun otononse si ogeer kitap kwang'utyet ne machei koyai Kamuktaindet ne Toroor ogeere. 17Kasarta ne po kesisyetap nganuuk ni. Aguure Kamuktaindet ne Toroor si koyook tuleet ak ropta, si onai ak ogeer ole oo tengektong'wong' ne ki oyai eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor amu ki osoomjigei laitoryat.”

18Ki kuur anyun `Samuel Kamuktaindet ne Toroor, ak ki iyook `Kamuktaindet ne Toroor peetuunooto tuleet ak ropta. Ki iywei piik tugul Kamuktaindet ne Toroor ak Samuel miising'. 19Koleenji `piik tugul Samuel, “Saa igaigai Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' agobo otwogiguk si ma kibegu, amu kogetesyi tengekwogikyok tugul yaityoni, kesoomjigei laitoryat.”

20Kowolji `Samuel piik koleenji, “Amoiywei, ki oyai iman yaityoni tugul, ago amomaste obagaach Kamuktaindet ne Toroor. Ago oot Kamuktaindet ne Toroor eng' mugulelwekwok tugul. 21Momaste osup tuguugap puch che ma imuuchi kotoret kiy anan kosar amu puch. 22Kosupkei ak kainennyi ne oo, koma pagaaktoi `Kamuktaindet ne Toroor piikyik amu ki cham ineendet koyaak oegu piikyik. 23Eng' anee, ko ingolooit ayachi tengek Kamuktaindet ne Toroor, ak abagaakte asaiywok; atesetai aneetook eng' ooreet ne myee ak ne nyolu. 24Ne siirei tugul, ko oiywei Kamuktaindet ne Toroor kityo ak oot ineendet eng' imanit, eng' mugulelwekwok tugul, ak obwaat olete tuguuk che eecheen che ki koyaiywok. 25Amu ngot otestai eng' yaityenng'wong', kigeswok okweek ak laitoryandeng'wong'.”

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]