Revised Kalenjin Bible (KAPR)
18

Chorwanditap Jonathan ak Daudi

181Ye kingo kagogees Daudi kong'alaaljindos ak Saulo, konamgei saboondap Jonathan ak saboondap Daudi. Ki cham `Jonathan ineendet ko uu saboondanyi. 2Kong'eetee peetuunooto, komut ineendet `Saulo, mata kochamji kwo kaa, kootap kwandanyi kogeny. 3Ki iyomiskei anyun Jonathan ak Daudi, amu ki cham Jonathan ineendet ko uu saboondanyi. 4Ki ireek Jonathan ngoryennyi ne po parak ne ki ilaachi ak kogoochi Daudi kobooto ngoryennyi ne kooi, rotwennyi ne po chok, kwangennyi ak pirenennyi. 5Ki wo Daudi oldo age tugul ole ki iyookto Saulo, ak ki tebi eng' ng'omnateet. Ki inde `Saulo ineendet koboi murenigap lugeet ak ki myeeit kioto eng' taitap piik tugul, ak eng' taitap otwogigap Saulo ak icheek.

Ng'etkondap Saulo agobo Daudi

6Ye kingo pwanei icheek koweeksei Daudi kobunu pareetap Philistindet, komong' kwonyiik eng' nganasook tugul che po Israel kotyenonu ak kourereni kotorogu Laitoryat Saulo ak kobirei sugutisyek che mengeechen kobooto tuguuk che kibutei eng' poiboiyet. 7

18.7:
1Sam 21.11; 29.5
Kityendos kwonyichooto kourerendos koleen,

“Ki par Saulo eliphusyekyik,

kobar Daudi tamanusyegap eliphusyekyik.”

8Ki nereech Saulo kot. Ma ibaibai ineendet mwaonooto ak ki mwa kole, “Kagoiityi Daudi tamanusyegap eliphuusyek ak koiitya eliphuusyek kityo. Nee age ne kang'et ne nyooru kobatee laitornatet?” 9Kobooch peetuunooto agoi, ko kigeerote kong' ne ya `Saulo Daudi.

10Eng' peetuut ne ki isubi peetuunooto, konyonji Saulo `tamirmiryet ne ya eng' kimnateet ne ki punu Kamuktaindet. Ki ng'alaal eng' ko ko uu chii ne amei iywek, ak kibut Daudi ketubet eng' eunnyi ko uu ye ki cham koyaei peetuut age tugul. Ki tinyei Saulo ng'otit eng' eunnyi. 11Ki toorta ng'otinooto Saulo kotokyi Daudi, amu ki le, “Atoore Daudi kosore koit inaat.” Ago kichilil Daudi eng' tainnyi konyil aeng'.

12Ki iywei `Saulo Daudi, amu ki mi Kamuktaindet ne Toroor kobooto ineendet, ak kiga kobagaakta Saulo. 13Ki isto Saulo anyun ineendet eng' ole mi, ak ki inde ineendet koek kiptaiyatap eliphuut. Ago ki indochi icheek Daudi ye kimandoi ak koweeksei. 14Ki tebi Daudi eng' ng'omnateet eng' ortinwekyik tugul ak ki mi Kamuktaindet ne Toroor kobooto ineendet. 15Kingo keer Saulo kotebyei Daudi eng' ng'omnateet ne oo, koywei ineendet. 16Ago ki cham `Israel tugul ak `Judah Daudi, amu ki indochi icheeget ye kimandoi ak koweeksei.

Kotuni `Daudi cheptap Saulo

17Ki leenji `Saulo Daudi, “Oroni cheptonyu ne oo Merap, agoonin ineendet itun. Egu kityo nyiganennyu, ak iyai lugosyegap Kamuktaindet ne Toroor.” Amu ki le Saulo, “Ma mache kotwa eunekyuk ineendet, ago ingobar ineendet eunegap Philistiik.” 18Ak ki leenji `Daudi Saulo, “Aa ng'oo ak nee saboondanyu, anan ko ooreetap abba eng' Israel kot aegu saani eng' kaplaitoryat?” 19Ago eng' peetuut ne kita kigoochin Daudi Merap cheptap Saulo, kigoochi Adriel Meolatindet kotun.

20Ago ki cham `Mikal cheptap Saulo Daudi. ki ngemwachi Saulo ko ki ibaibai ng'olyoondonooto ineendet. 21Ki ibwaat anyun Saulo kole, “Agoochini ineendet Mikal si kobiit koek mesteet eng' Daudi, ak si kobiit kobar ineendet eutap Philistiik.” Ki mwachi anyun `Saulo Daudi koleenji ne po aeng', “Itinye kasartap aeng' iegu sandanaa eng' anee.” 22Ki ng'at `Saulo otwogikyik koleenji, “Ong'alaal ak Daudi eng' ung'oot oleenji, ‘Keero, paibai laitoryat eng' inyee ak kochamin otwogikyik tugul,’ nooto anyun ko myee iegu saania eng' kaplaitoryat.”

23Ki mwachi anyun `otwogigap Saulo Daudi ng'aleechooto kogas. Ago ki mwa Daudi kole, “Ogeere ko kiit ne ming'in eng' okweek koek chii sandetap kaplaitoryat ago anee ko aa chii ne panan ne sasaat?”

24Ki mwachi anyun otwogikyik `Saulo koleenji, “Kang'alaal Daudi ko uu ni.” 25Kole Saulo, “Omwachini Daudi ko uu ni oleenjini, ‘Ma machei laitoryat kanyiok alak tugul, ago machei irirenik pogol che po Philistiik, si kobiit keyaaktoochi mugetuut puunigap laitoryat.’ ” Ki kabwaatutyetap Saulo kome Daudi eng' eunegap Philistiik. 26Kingo mwachi `otwogikyik Daudi ng'aleechuuto, kobaibait komyee Daudi koek sandanaa eng' kaplaitoryat. Kotom kogeskei peetuusyechooto, 27kong'eet `Daudi kwo kobooto piikyik kobar Philistiik piik pogol aeng'. Ki ip Daudi irirenikwak ak kogoochi laitoryat irirenichooto tugul si koek saania eng' kaplaitoryat. Ko uu nooto anyun, ko ki igoochi Saulo ineendet Mikal cheptonyi kotun.

28Kingo keer ak konai Saulo kole mi Kamuktaindet ne Toroor kobooto Daudi, ak ki cham ineendet Mikal cheptonyi, 29kotes koiywei Daudi. Ki ek Saulo puunyootap Daudi peetuut age tugul.

30Ki manda anyun pounigap Philistiik, ak ye ki cham komandoi, kotebi Daudi eng' ng'omnateet kosiir otwogik tugul che po Saulo, ak ki kigonyit kainennyi miising'.

19

Kowechei `Saulo Daudi

191Ki ng'alaalji `Saulo Jonathan weeriinnyi kobooto otwogikyik tugul koleenji kobar Daudi. 2Ago ki paibai miising' Jonathan weeriitap Saulo agobo Daudi. Ara ki mwachi `Jonathan Daudi koleenji, “Cheeng'ei abbannyu Saulo kobarin. Nooto anyun asaain miising' ale, riipkei karon ak itebi eng' ung'oot iunyge. 3Amandai ak awe atonon eng' ye neegitee abba eng' keeweet eng' ole imi ak keng'alaal ak ineendet agobo inyee. Ngot ageer kiy amwaun.”

4Ki ng'alaalji `Jonathan Saulo kwandanyi ak kochoi Daudi koleenji, “Amat koyachi tengek laitoryat otwogindennyi Daudi, amu ma yaun tengek ak amu kagomyagitu miising' poisyonikyik che kogoyaun. 5Ma iit saboondanyi ak kogobar Philistindet ak ki yai Kamuktaindet ne Toroor yetunet ne oo agobo Israel tugul. Ki igeer kioto aginye ak ki ibaibaitu, amu nee anyun si iyachi tengek korotiik che ma tinyei tengek, ibar Daudi puch?”

6Ki kas `Saulo ng'olyootap Jonathan, ak koyasyo Saulo kole, “Ko uu ye sabei Kamuktaindet ne Toroor, koma ki parei ineendet.” 7Ki kuur anyun `Jonathan Daudi ak komwachi ineendet tuguuchooto tugul. Ki imut `Jonathan Daudi kwo ole mi Saulo ak ki tebee tainnyi ko uu eng' tai.

8Ki piit lugeet kogeny, ak kimanda Daudi kwo kobargei ak Philistiik. Ki par icheek eng' pareet ne oo kot komweiso eng' tainnyi. 9Ago ki nyoonji Saulo `tamirmiryet ne ya ne ki punu Kamuktaindet ne Toroor ye kitebyei eng' koonnyi kotinyei ng'otit eng' eunnyi. Kibutei Daudi kibugandet eng' eunnyi. 10Kileen Saulo kotoor Daudi eng' ng'otit kosoree inaat, ago kichilil eng' taitap Saulo, ak kitoor inaatut eng' ng'otit. Kochilil Daudi ak komwei kemounooto.

11

19.11:
T.Kal 59.1
Ki iyookto `Saulo piik koba kootap Daudi koriip ineendet kole si kobar ineendet karon. Ki mwachi Daudi `Mikal osotyonnyi koleenji, “Ngot ko mesaru saboondang'ung' kemouni kebarin mutai.” 12Ki choorta anyun `Mikal Daudi kwo ng'wony kobun tirisyet, ak ki mwei kochilil. 13Ki nam `Mikal kanamwet ak komogon eng' itoogut ak kotichine metit mutoit ne po koroorigap ng'oroorek yeityo kotuge ngoroik. 14Ye kingo yookto `Saulo piik koba konam Daudi, komwa kwondonyi kole, “Myani.” 15Ki iyookto `Saulo pichooto koba kogeer Daudi ak koleenji, “Omutwaa konyo eng' itogunnyi si abar.” 16Kingo pwa ko pichooto, konyoor komi kanamwet itook ak komi metinnyi mutoinotap koroorigap ng'oroorek. 17Ki leenji `Saulo Mikal, “Amu nee si igena ko uu ni ak ichuunde punyondennyu kwo kot ko nguno ko kagochilil?” Kowolji `Mikal Saulo koleenji “Ki leenjo, pagaakta awo. Kalya si imach abariin?”

18Kimwei anyun Daudi, kochilil ak kwo ole mi Samuel eng' Ramah. Ki wo komwachi tuguuk tugul che ki yachi ineendet Saulo. Yeityo koba tuwai ak Samuel koba komeny Naiot. 19Ki kimwachi Saulo keleenji, “Keero, miitei Daudi Naiot eng' Ramah.” 20Ara anyun ki iyookto `Saulo piik koba konam Daudi, ak kingo keer tuiyetap maotik komaotendos ng'aleek, kotononi Samuel kondochin icheek, konyonji `Kabuusetap Kamuktaindet piigap Saulo ak komaotenso ak icheek. 21ki ngemwachi Saulo ng'aleechooto, koyookto piik alak ago ki maotenso ak icheek. Ki iyookto `Saulo piik ne po somok ak ki maotenso ak icheek. 22Ki wo ineendet agine Ramah kot koit ole mi keriinget ne oo ne po peek ne miitei Seku. Kiteep kole, “Mi ano Samuel ak Daudi?” Ak ki le chiito age, “Mi Naiot eng' Ramah.” 23Ki wo olooto po Naiot eng' Ramah, ak ki nyoonji ineendet agine Kabuusetap Kamuktaindet, ak ki wo komaotenot kot koit Naiot eng' Ramah.

24

19.24:
1Sam 10.11-12
Ki ireek ngoroikyik ak komaoten agine eng' taitap Samuel. Ki ru aach ngor peetuunooto tugul ak kemounooto tugul. Nooto anyun kimwaei keleen, “Tos age Saulo agine eng' maotik?”

20

Chorwanditap Jonathan ak Daudi

201Kimwei Daudi eng' Naiot eng' Ramah ak kwo komwa eng' taitap Jonathan kole, “Ki ayai nee? Nee tengektonyu? Nee chalwoktanyu eng' taitap kwandang'ung' si kocheeng'ei saboondanyu?” 2Koleenji Jonathan, “Ingolooit nooto, memee; keero, ma yaei abba kiy ne oo anan ne ming'in, ama iboorwo. Amu nee si koung'ena Abba kiito? Ma uu nooto.”

3Ak ki iyasyo Daudi kogeny kole, “Ingen kwandang'ung' komyee kole ichamoo; nooto amu nee asi koleenjigei, ‘Amat konai Jonathan kiito si ma aragen.’ Ago iman ko uu ye sabei Kamuktaindet ne Toroor, ak ko uu ye sabei saboondang'ung' agine, komi kakwautyet agenge kityo eng' kwenunnyu ak meet.” 4Koleenji anyun `Jonathan Daudi, “Kiit age tugul ne machei saboondang'ung', ayaun kioto.”

5

20.5:
Kai 28.11
Ki leenji `Daudi Jonathan, “Leelei arawet mutai ago magaat atebi ak laitoryat eng' amisyet. Kaigai chamwo awo si aunygei eng' timiin agoi peetuutap somok koskoleny. 6Ngot kogeer kwandang'ung' kole ma mi, imwachi anyun ileenji, ‘Kosooma Daudi miising' kole achamji kolabat kwo Bethlehem nganasennyi. Amu mi olooto tiseiywotap kenyiit age tugul ne po ooreenywa tugul.’ 7Ngot komwa kole, ‘Myee,’ konyooru anyun otwogindeng'ung' kaalyeet, ago ngot konereech, inai anyun ile kagotil kole yaei kiit ne ya. 8Eng' nooto anyun iyachi ne myee otwogindeng'ung'; amu ki iyachi otwogindeng'ung' arorutyet ne po Kamuktaindet ne Toroor kobooten: ago ngot atinye tengekto, ibara inyeendet, amu kalya si imutyo kwandang'ung'?”

9Ki le Jonathan, “Ingolooit eng' inyee, amu nda angen ale kagotil Abba kole koyaun kiit ne ya, ko tos ma mwaun?” 10Koleenji anyun `Daudi Jonathan, “Ng'oo ne mwaiwo ngot kogowolun kwandang'ung' eng' koroomnateet?”

11Koleenji `Jonathan Daudi, “Nyoo keebe turguin.” Ara ki pa tuwai anyun turguin. 12Ki leenji `Jonathan Daudi, “Ingoek paoryat Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindetap Israel, ye ateebee Abba mutai koteni asiis anan eng' peetuutap somok, ngot komi ng'olyoo ne myee agobo Daudi, ko tos mayogun ak aboorun? 13Ingoyachi `Kamuktaindet ne Toroor Jonathan ko uu nooto ak kosiir, ngot kochamei abba koyaun ne ya, ama amwaun. Amwaun si kobiit iwe eng' kaalyeet. Ingotebi Kamuktaindet ne Toroor kobooten ko uu ye ki mi kobooto abba. 14Ngo ta asabe, iboorwo myeeindap Kamuktaindet ne Toroor, ago ye amei, 15

20.15:
2Sam 9.1
ko meiste myeeindong'ung' eng' koonnyu koigeny. Achicha meiste agot ye kagoisto Kamuktaindet ne Toroor puunik alak tugul che po Daudi eng' ng'wony. 16Ki yai anyun `Jonathan arorutyet kobooto kootap Daudi kole, Tuun mage Kamuktaindet ne Toroor kioto eunegap puunigap Daudi.”

17Ki iyasyechi `Jonathan Daudi ne po aeng', amu chamyet ne oo ne kiting'e ineendet, amu ki chamei ineendet ko uu ye ki chamei saboondanyi. 18Ki leenji anyun `Jonathan ineendet, “Leelei arawet mutai. Kigeerei keele memi, amu mi ng'echereeng'ung' puch. 19Ye kaibeni peetuusyek somok, ichoortegei ichakte iit ole kigeung'egei ye ki kimwaei ng'aleechooto yeityo itebee ole neegitee koitap Esel. 20Amwoge tabandanyi eng' kipchabonik somok; ko uu ye kamwoge kiy. 21Yeityo ayoogu muren aleenji, Ui cheeng' kipchabonik. Ngot amwachi murenonooto aleenji, Keero, miitei kipchabonik komosi, iyum, inyoo anyun, amu ko uu ye sabei Kamuktaindet ne Toroor ko miitei kaalyeet eng' inyee, ama mi ng'oiyondit. 22Ago ngot amwachi weerooto aleenji, Miitei komosin kipchabonik, iwe, amu kamwaun Kamuktaindet ne Toroor iwe. 23Ak agobo ng'aleek chu kagagimwa inyee ak anee, ko keero, mi Kamuktaindet ne Toroor kwenunnyo.”

24Ki unygei Daudi anyun eng' turguin, ak kingo leel arawet, kotep ng'wony laitoryat koamis. 25Ki tebee laitoryat ng'echerennyi ko uu peetuusyek alak eng' ng'echereet ne kineegite inaat: ak ki tonon Jonathan, ak ki tebee Abner ole neegitee Saulo, ago kimi puch komostap Daudi. 26Ago ki ma mwa ng'olyoo age tugul peetuunooto Saulo. Amu ki ibwaat kole, “Kagonyonji kiy ineendet; ma tiliil ineendet; iman ma tiliil ineendet.” 27Eng' peetuut ne po aeng' ko kagoleel arawet, kogimi puch komostap Daudi. ki teebee `Saulo Jonathan weeriinnyi koleenji, “Amu nee si ma nyo weeriitap Jesse amisyet amut ak raini?” 28Kowolji `Jonathan Saulo koleenji, “Kosoom Daudi kwo Bethlehem 29kole, ‘Asoomin ale chamwo awo, amu enyei piigap ooreennyo tiseiywot eng' nganaseet ak kong'ata weeriit ne ketupche awo. Nguno anyun ko ngot iyanwo eng' myeeindong'ung', asoomin ale chamwo awo ageer che kitupche.’ Nooto anyun amu nee si ma nyo meseetap laitoryat.”

30Ki nereekyi anyun `Saulo Jonathan ochei, ak komwachi ineendet koleenji, “Weeri po kwondo ne imaasat ak ko ngelelyot! Tos mangen ale ki ilewen weeriitap Jesse, ne egu kalilaneng'ung' ak koegu kalilanetap aach ngoryeet ne po kamenng'ung'? 31Amu kotee kota kosabei weeriitap Jesse eng' ng'wony, koma ki kimiitin anan ki kimiit laitornateng'ung'. Iyookte anyun kimutwaa ineendet, amu meei iman.” 32Kowolji `Jonathan kwandanyi Saulo koleenji, “Kibarei amu nee? Koyai nee?” 33Kitoor `Saulo ineendet eng' ng'otit koleen kobar. Konae nooto anyun Jonathan kole kogotil kwandanyi kobar Daudi. 34Kong'eet anyun Jonathan eng' meset eng' nereegek che ng'woneen. Ma amis eng' peetuutap aeng' ne po arawet, amu ki arageni agobo Daudi, amu ki iteweer kwandanyi.

35Ki eng' karon, kwo Jonathan turguin eng' sait ne kiga ng'at Daudi. Ki pendi ak weero ne neran. 36Ak ki leenji weeroto ming'in, “Labat si icheeng' kipchabonik che amwoktoi.” Ak ye kilabati lakwanooto, komwokto kipchabet kondoe ineendet. 37Kingo it lakwanooto ole ki mi kipchabet ne kiga mwokto Jonathan, koguur `Jonathan lakwanooto koleenji, “Ta komi tai kipchabet!” 38Ki kuur `Jonathan weeroto koleenji, “Chaakte labat, mat igagei.” Ki iyum weeroto po Jonathan kipchabonik yeityo konyo ole mi kiptaiyandennyi. 39Ago ki ma nai kiy age tugul. Jonathan ak Daudi icheegei che ki ingen ng'aleechooto. 40Ki igoochi Jonathan kariikyik lakwanatonyi ak koleenji, “Ui, ip tuguuchu koba nganaseet.”

41Kingwo weerooto, kong'eet Daudi eng' ole tokyingei murot tai ak kong'uruuk kotiing'e togeennyi ng'wony. Ki ing'uruuk konyil somok, yeityo kotorochkei icheek ak koriiryo, ak kitesak miising' riiregap Daudi. 42Ki leenji `Jonathan Daudi, “Ui eng' kaalyeet, amu ko uu ye kagiyosye tuwai eng' kainetap Kamuktaindet ne Toroor, ko Kamuktaindet ne Toroor paoryat eng' kwenunnyo anee ak inyee ak eng' kwenutap iyotennyu ak iyoteng'ung' koigeny.” Ki ng'eet anyun Daudi kwo, ak ki wo Jonathan nganaseet.

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]