Revised Kalenjin Bible (KAPR)
21

Komwechin Daudi Nob ak Gath

211

21.1-6:
Mat 12.3-4; Mar 2.25-26; Luk 6.3
Ki wo anyun Daudi Nob kap Ahimelek tisiindet. Ki nyo Ahimelek kotorook Daudi kobotanonu ak koleenji, “Amu nee si imi inyegei? Amu nee si ma mi chii kobooten?” 2Kowolji `Daudi Ahimelek tisiindet koleenji, “Kang'ata laitoryat komwaiwo ng'olyoo kole, Mat igany konai chii agobo ng'olyoondoniito kayooktochin, anan agobo kiit ne kang'atiin. Agobo murenik che cham kemi tugul, ko kang'at icheek koba uiya. 3Ara itinye nee anyun nguno eng' eung'ung'? Koono magatiinik muut anan ko kiit age tugul ne itinye.” 4Ago ki wolji `tisiindonooto Daudi koleenji, “Ma mi magatiinik che ma itabaanatiin, kobatee magatiinik che tiliileen. Agoonin ngot ko koitabaangei murenjoto eng' kwonyiik.” 5Kowolji `Daudi tisiindonooto koleenji, “Eng' iman, ko kitabaanenech kwonyiik eng' peetuusyechu somok, ko uu uitugul ye cham awendi lugeet. Ngot kocham kotabaanotiin tuguugap murenik agot eng' pandap peetuusyek tugul, ko tos anyun itabaanatiin tuguukwak ne tya ra?” 6
21.6:
A.La 24.5-9
Kogoochi anyun `tisiindet ineendet magatiinik che itabaanatiin, amu ki ma komi magatiinik alage kobatee magatiinik che itabaanatiin, che ki kinemu eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor. Ki kinemu si kinde magatiinik che kabunu ma eng' peetuut ne kagiisto che kami.

7Ki mi yooto chiito age ne po otwogigap Saulo eng' peetuunooto ne ki kiraany kotebi eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor. Kainennyi ko ki Doeg, Edomindet. Ineendet ko ki ne oo eng' mestowegap Saulo.

8Ki teebe `Daudi Ahimelek koleenji, “Metinye eng' yu ng'otit anan ko rotwetap chok eng' eung'ung'? Ma aibu rotwennyu anan ko kariikyuk, amu komachei poisyetap laitoryat kechokyi.”

9

21.9:
1Sam 17.51
Kowol tisiindonooto kole, “Mi yu rotwetap chok ne po Goliat Philistindoni ki ibare eng' atebweetap Elah. Ki kitaae angeet ak miitei eng' patetap ephod. Ngot imache iip nooto, iip, amu ma mi age yu kobatee nooto.” Kole `Daudi, “Ma mi age ne kergei, koono nooto.”

10Ki ng'eet anyun `Daudi komwei peetuunooto amu ki iywei Saulo ak kwo kap Akis laitoryatap Gath. 11

21.11:
1Sam 18.7; 29.5
Ago ki leenji `otwogikyik Akis, Tos ma Daudi niito laitoryatap emet? Tos ki ma tyenjigei icheek agobo ineendet eng' ureryosyek kole, “Ki par `Saulo eliphusyekyik, Kobar `Daudi tamanusyegap eliphuusyek?”

12

21.12:
T.Kal 56.1
Kigonor `Daudi ng'aleechuuto eng' muguleldanyi; ak ki iywei `Akis laitoryatap Gath Daudi miising'. 13
21.13:
T.Kal 34.1
Ara ki wal atebeennyi eng' tainnywa ak ki yaigei koigei kibiywet eng' eunekwak, ak kisirasir kurgotigap ormariichet ak kobagaakta meninek kochoortaegei tamnennyi.

14Ki leenji anyun `Akis otwogikyik, “Ogeero, ogeere ole kibiywo chiichi! Amu nee anyun si omutwaa? 15Tos korerwo kibionik kot omutwaa chiichi konyo koiiywen eng' tainnyu? Tos nyolu konyo chiichi koonnyu?”

22

Komi Daudi kebeneetap Adulam

221

22.1:
T.Kal 57.1; 142.1
Ki wo `Daudi anyun eng' olooto kochilil kwo kebeneetap Adulam. Kingo kas tupchosyekyik ak piik tugul che po kootap kwandanyi, kochoortagei koba ole mi. 2Ki iyumjigei ineendet chii age tugul ne kinyalili, age tugul ne ki tinyei pesen ak age tugul ne ki tinyei ng'wanindo eng' muguleldanyi, ak ki ek ineendet kiptaiyannywa. Ki mi ak ineendet murenik olo po pogol ang'wan.

3Ki wo eng' olooto `Daudi kwo Mispe ne po Moab ak koleenji laitoryatap Moab, “Asoomin ale chamji abba ak kamennyu kobwa otebi tugul agoi anai kiit ne yaiywo Kamuktaindet.” 4Ki imut icheek kobwa taitap laitoryatap Moab, ak kimeng'iis ak ineendet eng' peetuusyek tugul che ki mi Daudi kebeneet. 5Ago ki leenji maotyot `Gad Daudi, “Amat itebee kebeneet, ng'et ak iwe emetap Judah.” Ara ki wo anyun Daudi ak ki it timdap Heret.

6Ki kas `Saulo anyun kole ki kenyoor Daudi kobooto murenik che mi ak ineendet. Kitepchei ng'wony `Saulo eng' Gibea eng' keetit keel eng' Ramah, kotinyei ng'otit eng' eunnyi ak kitonondos otwogikyik eng' ye neegitee ineendet. 7Ki leenji `Saulo otwogichooto kitonondos, “Ogas nguno okweek Benjaminik. Tos igoochi weeriitap Jesse chii age tugul eng' okweek mbareenik ak mbareenigap sabibuk? Tos yaak okweek tugul oegu kiptainigap eliphuusyek ak kiptainigap pogolwogik, 8kot ko kochaama okweek tugul? Ma mi agot agenge eng' okweek ne ng'ang'wa ye yaei arorutyet weeriinnyu ak weeriitap Jesse, ama mi chii eng' okweek ne rireena anan ko ne ng'ang'wa kole kogong'eet weeriinnyu otwogindennyu kosuryena, kosapcha, ko uu rani?” 9

22.9-10:
T.Kal 52
Eng' yooto, kowol anyun `Doeg Edomindet ne kitononi eng' ye neegitee otwogigap Saulo kole, “Ki ageer weeriitap Jesse konyonei Nob, ole mi Ahimelek weeriitap Ahitub. 10Kiteepsechi Ahimelek eng' Kamuktaindet ne Toroor agobo ineendet yeityo kogoochi amitwogik ak rotwetap chok ne ki po Goliat Philistindet.”

11Ki iyookto anyun laitoryat keguur tisiindet Ahimelek, weeriitap Ahitub ak piik tugul che po kootap kwandanyi che ki tisiik che ki mi Not, ak ki pwa icheek tugul ole mi laitoryat. 12Ki le `Saulo, “Kas nguno inyee weeriitap Ahitub.” Ak ki wol kole, “Ami yu, kiptaiyandennyu.” 13Ki mwachi `Saulo ineendet koleenji, “Amu nee si ochaama inyee ak weeriitap Jesse, ki igoochi ineendet magatiinik, ak rotwetap chok, ki iteebsechi ineendet eng' Kamuktaindet si kong'eetya koboryena, kosapcha, ko uu rani?”

14Kowolji anyun `Ahimelek laitoryat koleenji, “Ago ng'oo eng' otwogiguk tugul ne po iman ko uu Daudi ne sandanaa eng' laitoryat, ne ki kinem kwo kapkirwoogeng'ung' ak ko konyitot eng' koong'ung'? 15Tos katau rani ateepsechi ineendet eng' Kamuktaindet? Ingolooit eng' anee, amat koiityi laitoryat kiy age tugul otwogindennyi anan koot tugul ne po abba. Amu ma ingen otwogindeng'ung' agobo ng'aleechu tugul che ng'ering' anan ngo che chaang'.”

16Ago ki le laitoryat, “Imee iman inyee Ahimelek ak piik tugul che po kootap kwandang'ung'.” 17Yeityo koleenji `laitoryat riibiik che kitonondos eng' ye neegitee ineendet, “Owelelgei ak obar tisiigap Kamuktaindet ne Toroor; amu ting'egei icheek yamdaet ak Daudi, amu ki ingen kole ki mwei ama ng'ang'wa.” Ago ma cham otwogigap laitoryat kochuul eunekwak kobar tisiigap Kamuktaindet ne Toroor. 18Eng' yooto, koleenji Laitoryat Doeg, “Welelgei inyee, ak ibar tisiik.” Kiwelelgei anyun Doeg Edomindet ak kobar tisiik. Ki par eng' peetuunooto piik tamanwogik sisiit ak muut che ki ilaachi ephod ne po katanit. 19Ki par kora Nob nganaseetap tisiik eng' rotwetap chok; murenik ak kwonyiik, lagok ak che reryei, ak tuuga kobooto sigiroik ak keechiirek. 20Kichilil age eng' weeriigap Ahimelek weeriitap Ahitub, ne ki kiguure Abiathar ak komwei koosup Daudi. 21Ki mwachi `Abiathar Daudi koleenji, “Kogobar Saulo tisiigap Kamuktaindet ne Toroor.” 22Ki leenji `Daudi Abiathar, “Kiganai eng' peetuunooto, ye kimi yooto Doeg Edomindet ale mwachin iman Saulo. Koaipchi meet piik tugul che po kootap kwandang'ung'. 23Tebi kobooto, ameiyweisye, amu ineendet ne cheeng'ei saboondanyu kocheeng'ei saboondang'ung'. Ngemi tuwai ko ii riiboot.”

23

Komwee `Daudi Saulo

231ki ngemwachi Daudi keleenji, “Paregei Philistiik ak Keila ak kochoorei tuguuk eng' rwanyut ne kiboorsee,” 2koteebe anyun Daudi Kamuktaindet ne Toroor koleenji, “Tos myee awo abar Philistichuuto?” Ak ki leenji `Kamuktaindet ne Toroor Daudi, “Ui ak ibar Philistiik ak isaru Keila.”

3Ago ki leenji `piikyik Daudi, “Ngot kiyweisyei eng' olito po Judah, ko siirei ne tya anyun ngot keebe Keila kebarge ak lugosyegap Philistiik?” 4koteebee anyun Daudi Kamuktaindet ne Toroor kogeny, ak ki wolji `Kamuktaindet ne Toroor ineendet koleenji, “Ng'eet, choortegei Keila, amu andoi Philistiik euneguk.” 5Ki wo `Daudi Keila kobooto piikyik kobargei ak Philistiik. Kiluul tuukwak ak kobar piik eng' pareet ne oo. Ki sar anyun `Daudi piigap Keila.

6Kingo mwechi Abiathar weeriitap Ahimelek Daudi eng' Keila, kochoorgei kotinyei ephod eng' eunnyi. 7ki ngemwachi Saulo keleenji, “Kogonyo `Daudi Keila,” kole, “Kagonde Kamuktaindet ineendet eunnyu, amu kagegerchi oriit, amu ki wo nganaseet ne tinyei ormariichok ak temeleiywek.” 8Ki kuur anyun `Saulo piik tugul kochoortagei koba lugeet eng' Keila, koba koyiem Daudi ak piikyik. 9Ago ki nai Daudi kole chobei `Saulo yaityet agobo ineendet. Ki leenji Abiathar tisiindet, “Ibu ephod konyo yu.” 10Yeityo komwa Daudi kole, “Ee Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindetap Israel kagogas iman otwogindeng'ung' kole, machei konyo `Saulo Keila, konyo kobar nganaseet agobo anee. 11Tos indea piigap Keila eunnyi? Chorugei Saulo, ko uu ye kagogas otwogindeng'ung'? Ee, Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindetap Israel, asoomin miising' ale, mwachi otwogindeng'ung'.” Kowol Kamuktaindet ne Toroor kole, “Chorugei.” 12Kotep `Daudi anyun kole, “Tos indea anee ak piikyuk eutap Saulo piigap Keila?” Ak ki le Kamuktaindet ne Toroor, “Indein.”

13Ki ng'eet anyun Daudi kobooto piikyik che ki olo po pogol lo ak koba eng' Keila, koba oldo tugul ole ki imuuch koba. ki ngemwachi Saulo keleenji ki komwei Daudi eng' Keila, ko mata kwo.

Komi Daudi emetap tuloonook

14Ki tebee `Daudi irimoik eng' surkwen ak ki tebee emetap tuloonook eng' surkwen ne po Ziph. Ki cheeng'ei `Saulo ineendet eng' peetuut age tugul, ago ma inde `Kamuktaindet ineendet eunnyi. 15Kingo mi Daudi surkwen ne po Ziph eng' timiin, konai anyun kole kagonyo saang' Saulo kocheeng' saboondanyi. 16Ki ng'eet Jonathan weeriitap Saulo ak kwo ole mi Daudi eng' timiin kogimit ineendet eng' Kamuktaindet. 17Ki leenji ineendet, “Meiywei, amu ma nyoorun eutap kwandanyu Saulo, ak iegu laitoryat eng' Israel, ak aegu ne rubin. Agot Saulo kwandanyu kongen nooto agine.” 18

23.18:
1Sam 18.3
Ki iyomiskei tuwai eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor. Ki tebee Daudi timiin ak ko ki wo Jonathan koonnyi.

19

23.19:
T.Kal 54
Ki pa anyun `Sipik kotogosta ole mi Saulo eng' Gibea koba koleenji, “Tos ma unyegei Daudi eng' olinnyo eng' irimoik che mi timiin eng' tulweetap Hakila, ne mi murot tai ne po surkwen? 20Ara anyun, ee laitoryandani nyoo choorugei ko uu mageet tugul ne po saboondang'ung', poisyennyo koginde ineendet eutap laitoryat.”

21Kowol `Saulo kole, “Ingoberuurok Kamuktaindet ne Toroor, amu kaorireena. 22Asoomok anyun ale oba ocheeng' komyee si ogeer ak onai ole mi, onai ineendet ne keerei ineendet eng' olooto, amu ki kimwaiwo keele poisyee ng'aalseet. 23Ogeer anyun ak onai komoswek tugul ole ung'egei yeityo obwa kogeny yu ami oibu ng'aleek che po iman, si keebe tugul. Ngot komi emoni, acheeng'oti eng' eliphuusyek tugul che po Judah.” 24Ki ng'eetyo koba Ziph kondoe Saulo, ago kimi Daudi ak piikyik surkwen ne po Maon eng' Arabah murot tai ne po surkwen. 25Ki pa Saulo ak piikyik koba kocheeng' ineendet. Ak ki ngemwachi Daudi, kochoortagei anyun kwo ole mi rwandet, ak ki tebee surkwen ne po Maon. Kingo kas Saulo, kwo koosup Daudi eng' surkwen ne po Maon. 26Ak ki pun Saulo tulweet komosi, ak ki pun Daudi ak piikyik tulweet komosin. Kichaakta Daudi komwei amu ki iywei Saulo, amu kiyiem `Saulo ak piikyik Daudi kobooto piikyik kole konam. 27Ago ki nyo chii komwachi Saulo koleenji, “Nyoo chogu, amu kagopookyi emet Philistiik.” 28Ki week anyun `Saulo mata koosup Daudi ak ki wo kobargei ak Philistiik. Kiguure yooto anyun Sela-hamalekot. 29Ak kitogosta Daudi eng' yooto kwo komeny irimoigap En-gedi.

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]