Revised Kalenjin Bible (KAPR)
16

Kobaregei Judah ak Israel

(1Lai 15:17-22)

161Eng' kenyiitap sosom ak lo ne po laitornatetap Asa, kogiwo Baasha laitoryatap Israel kobargei ak Judah, ak koteech Ramah si mata kochamji chii komanda anan konyo oriit ole mi Asa laitoryatap Judah. 2Ki inem anyun `Asa fedha ak thahabu eng' ole kigonoree tuguugap kootap Kamuktaindet ne Toroor ak kootap laitoryat, ak koyookyi Ben-Hadad laitoryatap Syria, ne ki menyei Damasko, koleenji, 3“Miitei kasyinet kwenunnyo, anee ak inyee, ko uu ye kimi kwenutap kwandanyu ak kwandang'ung'. Keero, kaayogun fedha ak thahabu; ui put kasyinet ne oting'egei ak Baasha laitoryatap Israel, si kwo koistoenagei.”

4Ki kasyi anyun `Ben-Hadad laitoryat Asa ng'aleekyik, ak koyookto kiptainigap lugosyekyik koba kobar nganasoogap Israel. Ki par Ijon, Dan, Abel-maim ak nganasook tugul che po Naphtali che ki kigonoree tuguuk. 5Kingo kas Baasha, ko mata koteech Ramah, kobagaakta poisyennyi ne kiyaei. 6Ki imut anyun laitoryat `Asa Judah tugul, ak koba koip koik che po Ramah, kobooto keetiik, che kiga teekse Baasha. Kiboisyee chooto koteege Geba ak Mispa.

Keerindet Hanani

7Ki nyo eng' peetuusyechooto Hanani keerindet ole mi Asa laitoryatap Judah, ak koleenji, “Amu koitiegei laitoryatap Syria, ma itiegei Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung', ko kachililso anyun lugeetap laitoryatap Syria eng' eung'ung' amu nooto. 8Tos ki ma ko lugeet ne oo Ethiopik ak piigap Libya, che ki tinyei kariisyek ak piik che chaang' miising' che ki laanyei paraisisyek? Ko amu ki itiegei Kamuktaindet ne Toroor, ko ki inde ineendet icheek eung'ung'. 9Amu pendoti konyegap Kamuktaindet ne Toroor eng' ng'wony komugul, koboortogei kole kiim agobo icheeget che ititaatiin mugulelwekwak eng' tainnyi. Koiyai kioto eng' perberyo; amu kobooch nguno ko kenyooru lugoosyek agoi.” 10Ki nereekyi anyun Asa miising' keerindet, kot konde ineendet korgoreet. Eng' peetuusyechooto, ko ki inam kous Asa piik alak eng' pichooto.

Kogesugei laitornatetap Asa

(1Lai 15:23-24)

11Poisyonigap Asa, kobooch che po tai agoi che po let, ko ki kisirchi kitabuutap laitorinigap Judah ak Israel. 12Eng' kenyiitap sosom ak sogool ne po laitornatennyi, ko ki nam Asa myando keelyekyik ak kieet miising' myandanyi. Agot eng' myandanyi koma cheeng' Kamuktaindet ne Toroor, ago ki cheeng' toreteet eng' chepkerichinik. 13Ki ru Asa ak kwanisyekyik, ak kime eng' kenyiitap artam ak agenge ne po laitornatennyi. 14Ki kitup ineendet eng' kererit ne kiga kowachigei eng' nganaseetap Daudi. Ki kinde itoogut ne ki nyiitaat nyamdutik che anyiny, ak tuguuk alak che teerchiin che ki kichop eng' ng'omnatetap chepkerichinik: ak ki kibeelji tuguuk che chaang' miising'.

17

Laitornatetap Jehoshaphat

171Ki laitoran weeriinnyi Jehoshaphat kogeer ineendet ak kogimitkei kobargei ak Israel. 2Ki inde lugoosyek nganasook tugul che ng'ootaatiin che po Judah, ak konde riibiik emetap Judah, ak nganasoogap Ephraim, che kiga rep kwandanyi Asa. 3Ki mi Kamuktaindet ne Toroor ak Jehoshaphat amu kiwendote ortinwek che po tai che po kwandanyi Daudi. Ki ma cheeng' `ineendet Baalik, 4ago ki cheeng' Kiptaiyat Kamuktaindetap kwandanyi ak kowendote ng'atuutikyik, ama isup tuguuk che ki yai Israel. 5Ki igimit anyun Kamuktaindet ne Toroor laitornatet eng' eunnyi. Ki ipchi piik tugul che po `Judah Jehoshaphat kagoochinoik, ak ki tinyei mogornateet eng' chaang'indo ak teegisto. 6Ki itoroorok muguleldanyi eng' ooreetap Kamuktaindet ne Toroor, ak kogeny, ki isto komoswek che torooreen ak Aserik kobetyo eng' Judah.

7Eng' kenyiitap somok ne po laitornatennyi, ko ki iyookto pounikyik, chooto ko ki Benail, Obadiah, Zekariah, Nethanel ak Mikaia, koba koneetisyot eng' nganasoogap Judah. 8Ki mi kobooto icheek Lawiik, chooto ko Semaiah, Netania, Sebadia, Asahel, Semiramot, Jeonatan, Adonijah, Tobija ak Tobadonija, ak tisiik che ki mi kobooto icheek ko Elisama ak Jehoram. 9Ki ineetisyot eng' Judah, kotinyei bukuitap Ng'atuutigap Kamuktaindet ne Toroor. Kibendate nganasook tugul che po Judah ak koneetisyot eng' kwenutap piik.

Ooindap Jehoshaphat

10Ki ibutyi `kamuisetap Kamuktaindet ne Toroor laitornatosyek tugul che po emotinwek che ki mi tabanwegap Judah, kot ko mata kobookyi Jehoshaphat. 11Ki ipchi Philistiik alak Jehoshaphat kagoochinoik ak fedha koek aisuruut, kigetyi Arabuuk ak icheek akwotisyegap keechiirek, mengichik eliphuusyek tisap ak pogol tisap, ak kwesik eliphuusyek tisap ak pogol tisap. 12Kitesak Jehoshaphat koeet miising'. Ki teech irimoik ak nganasook che kigonoree tuguuk eng' Judah. 13Ki tinyei poisyonik che chaang' eng' nganasoogap Judah; kobooto piigap lugeet, che kiimeen che nyigoonen, eng' Jerusalem. 14Chu kaitosyekwak ko uu kooriigap kwanisyekwak: che po kap Judah, che ki kiptainigap eliphuusyek ko ki Adna ne ki kiptaiyat, ak ki tinyei piik che kiimeen che nyigoonen eliphuusyek pogol somok. 15Ne kirubei ineendet ko ki Jeohanan ne ki kiptaiyat, ak ki tinyei piik eliphuusyek pogol aeng' ak tamanwogik sisiit, 16kirubei ineendet Amasia weeriitap Zikri, ne ki igoochigei Kamuktaindet ne Toroor eng' chamyet, ak ki tinyei piik che kiimeen che nyigoonen eliphuusyek pogol aeng'. 17Eng' che po kap Benjamin ko ki Eliada ne kiim ak ko nyigan, ak ki tinyei piik eliphuusyek pogol aeng' che ki tinyei kwangok ak long'onik, 18ak kirubei ineendet Jeosabad ne ki tinyei piik eliphuusyek pogol ak tamanwogik sisiit che ki chobootiin koyai lugeet. 19Chuuto ko che kiboisyechin laitoryat, koma ki itito che ki inde laitoryat nganasook che ng'ootaatiin che po Judah tugul.

18

Kateunetap maotyot Mikaia

(1Lai 22:1-28)

181Ki tinyei Jehoshaphat mogornatosyek eng' chaang'indo ak teegisto ak kigaangei ak Ahab. 2Kingo siirto kenyiisyek alage kochoortagei kap Ahab eng' Samaria. Ki eng'ji Ahab ineendet keechiirek ak tuuga che chaang' miising', kobooto piik che ki mi ak ineendet ak kogaigai ineendet kwo kotogosta kobookyi Ramoth-gilead. 3Ki leenji `Ahab laitoryatap Israel Jehoshaphat laitoryatap Judah, “Ichame keebe tuwai Ramoth-gilead?” Ak ki wolji Jehoshaphat koleenji, “Auu kiit ne iuu, ak uu piikyuk piiguk. Ki mi kobooten eng' lugoni.” 4Ago ki leenji `Jehoshaphat laitoryatap Israel, “Asoomin ale, teep eng' ng'olyootap Kamuktaindet ne Toroor rani.”

5Ara ki iyum anyun laitoryatap Israel maotik pogol ang'wan, ak koleenji icheek, “Kibe kebargei ak Ramoth-gilead, anan atebi?” Ak ki leenji, “Togoste, amu indoi Kamuktaindet eutap laitoryat.” 6Ago ki le Jehoshaphat, “Tos ma mi maotyotap Kamuktaindet ne Toroor age yu, si keteepse ineendet?” 7Ki leenji `laitoryatap Israel Jehoshaphat, “Ta komi chiito age ne kimuuchi keteepse eng' Kamuktaindet ne Toroor, ineendet ko Mikaia weeriitap Imla, ago aweche amu ma maoteni tuguuk che myachen agobo anee, kobatee yaityet kotugul.” Ki le Jehoshaphat, “Amat komwa laitoryat ko uu no.” 8Ki kuur anyun laitoryatap Israel kiptaiyat age, ak koleenji, “Ui imutu ichogune Mikaia weeriitap Imla.” 9Kiga tebee laitoryatap Israel ak Jehoshaphat laitoryatap Judah chii tugul ng'echerennyi ne po laitornatet, kolaachi ngoroikwak che po laitornatet, ak ki tebi eng' ole paraa eng' ole kibunei eng' ormariichetap Samaria; ak ki maoteni maotik tugul eng' tainnywa. 10Kiyachigei Zedekiah weeriitap Kenaana kuinoigap kariik, ak kole, “Kamwa Kamuktaindet ne Toroor kole: Itoortae chuuto piigap Syria, kot kowong'kei.” 11Kimaotenso maotik tugul ko uu nooto ak icheek, kole, “Togoste Ramoth-gilead ak iboor, amu indoi Kamuktaindet ne Toroor nganasanooto eutap laitoryat.”

12Ki ng'alaalji ineendet `chiito ne kiga kiyookto koguur Mikaia, koleenji, “Keero, kachamak eng' laitoryat ng'aleegap maotik che kamwachi eng' kasyinet agenge. Asoomin ale, ingoigei anyun ng'olyoondeng'ung' ng'olyootap age eng' icheek, ng'alaal ng'aleek che myach.” 13Ago ki le Mikaia, “Ko uu ye sabei Kamuktaindet ne Toroor, ko ki it ne mwaei Kamuktaindennyu, amwae nooto.”

14Kingo it ineendet ole mi laitoryat, koleenji laitoryat ineendet, “Mikaia, kibe Ramot-gilead, anan atebi?” Ki le ineendet, “Otogoste ak oboor; ak kindo eunekwok pichooto.” 15Ki leenji `laitoryat ineendet, “Ayosyeun konyil ata ale, amat imwaiwo kiy age kobatee imanda eng' kainetap Kamuktaindet ne Toroor?” 16

18.16:
Kai 27.17; Ezk 34.5; Mat 9.36; Mar 6.34
Ki le Mikaia, “Ki ageer Israel tugul ko kaiyesta eng' tuloonook, ko uu keechiirek che ma tinyei mestowot, ak ki mwa Kamuktaindet ne Toroor kole, ‘Ma tinyei chuuto kiptaiyat; ingoweek chii tugul kwo koonnyi eng' kaalyeet.’ ”

17Ki leenji `laitoryatap Israel Jehoshaphat, “Kama amwaun ale, ma maoteni ineendet tuguuk che myachen agobo anee, kobatee yaityet?” 18Ki leenji Mikaia, “Ogas anyun ng'olyootap Kamuktaindet ne Toroor: ki ageer Kamuktaindet ne Toroor kotebyei eng' ng'echerennyi ne po laitornatet, ak kitononi lugeet tugul ne po kipsengwet eng' eunnyi ne po tai ak ne po kaataam. 19Ak ki le Kamuktaindet ne Toroor, ‘Ng'oo ne iberberi Ahab laitoryatap Israel, si kwo kotogosta ak kome eng' Ramoth-gilead?’ Ki mwa age ko uu ni, komwa age ko uu ni. 20Ki mong' tamirmiryo ak kotonon eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor, ak kole, ‘Awendi aberberi.’ Ki leenji `Kamuktaindet ne Toroor ineendet, ‘Iberbertoi ano?’ 21Ak ki le, ‘Awendi ak aegu tamirmir ne kenisyei eng' kutusweegap maotikyik tugul.’ Ak ki mwa ineendet kole, ‘Iberberi ineendet ak iterteer; ui anyun ak iyai ko uu nooto.’ 22Ara anyun, keero, kagonde Kamuktaindet ne Toroor tamirmir ne kenisyei kutusweegap maotichuguk tugul; ak kagomwa Kamuktaindet ne Toroor yaityet agobo inyee.”

23Ki riik anyun Zedekiah weeriitap Kenaana, ak korabach Mikaia matanda, ak koleenji, “Kabun ano Kabuusetap Kamuktaindet ne Toroor ak konyo kong'alaalun?” 24Ak ki le Mikaia, “Igeere eng' peetuunooto ye tuun iwendi koot ne po oriit iunyegei.”

25Ki le laitoryatap Israel, “Onam Mikaia ak oweekte omutyi Ammon pounindetap nganaseet ak Joash weeriitap laitoryat. 26Oleenji kamwa laitoryat kole, ‘Onde chiichi korgoreet, ak obae amitwogigap nyalilda ak peegap nyalilda, agoi aweege eng' kaalyeet.’ ” 27Ak ki le Mikaia, “Ngot iweege iman eng' kaalyeet, ko kaagaa ma ng'alaalena Kamuktaindet ne Toroor.” Ak ki testai kole, “Ogas okweek piik tugul!”

Meetap Ahab

(1Lai 22:29-35)

28Ara kitogosta anyun laitoryatap Israel ak Jehoshaphat laitoryatap Judah koba Ramot-gilead. 29Ki leenji `laitoryatap Israel Jehoshaphat, “Awalegei aegu age ak awe lugeet, ago ilaach inyee ngoroik che po laitornatet.” Kowalgei anyun laitoryatap Israel koek age ak koba lugeet.

30Kiga ng'at `laitoryatap Syria kiptainigap kariisyekyik, koleenji, “Amat obargei ak ne ming'in anan ko ne oo, kobatee laitoryatap Israel ineegei.” 31Kingo keer kiptainichooto po kariisyek Jehoshaphat, komwa kole, “Niito ko laitoryatap Israel.” Ara kiweekyigei anyun kole kobargei ak ineendet; ago kiwaach Jehoshaphat, ak kitoret `Kamuktaindet ne Toroor ineendet. Ki igoochi `Kamuktaindet icheek kobagaakta ineendet. 32Kingo keer kiptainigap kariisyek kole ma laitoryatap Israel ni, koweek, mata koosup ineendet. 33King'i chiito age kwangennyi komwok kosapsapchi ak kityech laitoryatap Israel ole tuiyechin kariikyik che ki ilaachi. Ki leenji anyun chiito ne kweriei chepkichutinnyi, “Imuta amanda eng' oli mi lugeet, amu kagiguotena miising'.” 34Kitesak lugeet peetuunooto, ak kitiigei laitoryatap Israel eng' chepkichutinnyi kotokyigei piigap Syria agoi koskoleny. Ye kingo neegit kororokto asiista, kome ineendet.

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]