Revised Kalenjin Bible (KAPR)
22

Koegu Ahasia laitoryatap Judah

(2Lai 8:25-29; 9:21-28)

221Ki inde piik che ki menyei Jerusalem Ahasia weeriinnyi ne ming'in koek laitoryat kogeer ineendet: amu ki par kweanet ne kigabwa nganaseet kobooto Arabuuk, weeriik tugul che eecheen. Ara ki laitoran anyun Ahasia weeriitap Jehoram eng' Judah. 2Ki po kenyiisyek artam ak aeng' Ahasia ye ki tau kolaitorani; ak ki laitoran kenyiit agenge eng' Jerusalem. Kainetap kamennyi ko ki Athaliah cheptap Omri. 3Kiwendote agine ortinwegap kootap Ahab, amu ki ek kamennyi kaneetindennyi ne ki ineet ineendet koyai ne ya. 4Ki yai ne ya eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor, ko uu ye ki yai kootap Ahab; amu ki kaneetikyik che ki ineeti ineendet, kingo kagome kwandanyi, agoi ng'emisyennyi. 5Ki isup kaneetisyennywa, ak koba ak Jehoram weeriitap Ahab laitoryatap Israel kobargei ak Hazael laitoryatap Syria eng' Ramoth-gilead. Ki iguoten `piigap Syria Joram. 6Ki week konyo kinya eng' Jezreel, mook che ki kitoor eng' Ramah, ye ki paregei ak Hazael laitoryatap Syria. Ak kichoortagei Azariah weeriitap Jehoram laitoryatap Judah kwo kogeer Jehoram weeriitap Ahab eng' Jezreel, amu kimyani.

7Ki punu Kamuktaindet ng'emisyetap Ahasia, amu ki wo ole mi Joram. Kingo it ineendet, koba ak Jehoram kobargei ak Jehu weeriitap Nimshi ne kiga koiil Kamuktaindet ne Toroor si kobiit kobar kootap Ahab kogees. 8Ye kita korwookyin Jehu kootap Ahab, konyoor pounigap Judah ak weeriigap tupchosyegap Ahasia, che kiboisyechin Ahasia, ak ki par icheek. 9Ki cheeng' Ahasia, ak ki nam ineendet ye ki ung'egei eng' Samaria. Ki kimutyi Jehu ak ki par ineendet. Kitup `icheek ineendet, amu ki le “Ineendet ko weeriitap Jehoshaphat, ne ki cheeng' Kamuktaindet ne Toroor eng' muguleldanyi tugul.” Ak ma sich kootap Ahasia kimnateet konam laitornatet.

Korebei Athaliah laitornatet

(2Lai 11:1-3)

10Kingo keer Athaliah kametap Ahasia kole ki kome weeriinnyi, kong'eet ak kobar iyoteet tugul ne po kaplaitoryat ne po kootap Judah. 11Ago ki imut komweito Jehoshabeat, cheptap laitoryat, Joash weeriitap Ahasia, kochoor ineendet komut eng' ole mi weeriigap laitoryat, chu ki kibarei, ak konde ineendet ak cheplakwet koot ne kiruei eng' koot oriit. Kouny anyun ineendet `Jehoshabeat cheptap Laitoryat Jehoram, osotyotap Jehoiada tisiindet, amu ki chepkametap Ahasia, si ma par Athaliah. 12Ki tebi kobooto icheek ko ung'aat eng' kootap Kamuktaindet kenyiisyek lo, ye ki laitorani Athaliah eng' emet.

23

Laitornatetap Joash

(2Lai 11:4-16)

231Ki nyoor nyiganateet Jehoiada eng' kenyiitap tisap, ak ki yai koyomiset ak kiptainigap pogolusyek, Azariah weeriitap Jeroham, Ishmael weeriitap Jeohanan, Azariah weeriitap Obed, Maaseia weeriitap Adaiah, ak Elisapat weeriitap Zikri. 2Kibendat icheek koyom Judah komugul, ak koyum Lawiik eng' nganasook tugul che po Judah kobooto kandoigap kwanisyegap Israel, ak ki pwa Jerusalem.

3

23.3:
2Sam 7.12
Ak ki iyomiskei ak laitoryat tuiyet komugul eng' kootap Kamuktaindet. Ak ki leenji, “Ingolaitoran weeriitap laitoryat, ko uu ye ki mwa Kamuktaindet ne Toroor agobo weeriigap Daudi. 4Ni kiit ne oyae: egu riibiigap kurgotik kebeberta agenge eng' somok eng' okweek, che pwoonei eng' peetuutap sabato, che po Tisiik ak Lawiik; 5kotebee kebeberta agenge eng' somok kootap laitoryat; kotebee kebeberta agenge eng' somok kurgeetap lumeiywot: ak ingotebee piik tugul seremusyegap kootap Kamuktaindet ne Toroor. 6Ago amochamji chii konyo kootap Kamuktaindet ne Toroor, kobatee tisiik, ak Lawiik che otisyei; pwoonei icheeget amu tiliileen: ago riibei piik tugul riipseetap Kamuktaindet ne Toroor. 7Si koyiem Lawiik laitoryat, kotinyei chii tugul kariikyik eng' eunnyi ak chii age tugul ne nyoonei ko, kebarei: ak otebi ak laitoryat ye nyoonei ko ak ye mandoi.”

8Koyai anyun Lawiik ak Judah tugul kiit ne kang'at icheek Jehoiada tisiindet: komut chii tugul piikyik, piik che pwoonei eng' sabato, ak che kimandoi eng' sabato; amu ma pagaakta Jehoiada tisiindet riipsosyechooto. 9Ak ki igoochi Jehoiada tisiindet kiptainigap pogolwogik ng'otwek, ak long'onik che mengeechen, ak long'onik che eecheen, che ki po Laitoryat Daudi, che ki mi kootap Kamuktaindet.

10Ak kitet piik tugul, kotinyei chii tugul kariikyik eng' eunekyik, kobooch komostap tai ne po koot agoi komostap kaataam ne po koyooto, ye neegitee kaptisisyet, ak koot, koyiem laitoryat. 11Komong' anyun weeriitap laitoryat, ak kolaakyi naaryeet, ak kogoochi paornateet, ak konde ineendet koek laitoryat: ak ki iil Jehoiada ak weeriikyik, ineendet; ak kole ingosap laitoryat.

12Ak kingo kas Athaliah polatetap piik che rwaoti ak kolasu laitoryat, konyo ole mi piik eng' kootap Kamuktaindet ne Toroor: 13Ak ki keerot, ogeero, ki tononi laitoryat eng' ole neegitee toloitanyi eng' ye kibunei kebendi oriit, komi kiptainik ak iryagook ye mi laitoryat; ak kiboiboitu piik tugul che po emet, ak koguutei iryagook; kibutei ak icheek tyeniik kibugandinik, ak kondochin tyendap kalasunet. Kogereer anyun Athaliah ngoroikyik, ak kole, “Chaamset! Chaamset!”

14Komut anyun Jehoiada tisiindet kiptainigap pogolwogik, kobwa saang', che kiga kinde koboi lugeet, koleenji, “Omaande ineendet eng' kwenutap piik; ak kibarei eng' rotwetap chok chiito ne isubi ineendet.” Amu ki le tisiindet, “Amobarchi kootap Kamuktaindet ne Toroor.”

15Koistochigei anyun icheek ineendet; ak ki wo ye kichutei ormariichetap paraisiit ne po kootap laitoryat; ak ki parchi yooto.

Wolutik che ki yai Jehoiada

(2Lai 11:17-20)

16Koyomiskei anyun Jehoiada ak piik tugul, ak laitoryat, kole koek piigap Kamuktaindet ne Toroor. 17Ak ki pa piik tugul kootap Baal, kobut, ak kobut kapkorosusyekyik, ak kotuatui kanamonikyik, ak kobar Matan tisiindetap Baal eng' taitap kapkorosusyek. 18Ak ki ng'at Jehoiada poisyonigap kootap Kamuktaindet ne Toroor koboi tisiik, Lawiik, che kiga kopchei Daudi eng' kootap Kamuktaindet ne Toroor, si kogoitoi kagoochinoik che kibeelei che po Kamuktaindet ne Toroor, ko uu ye ki kisir eng' ng'atuutigap Musa, si koboiboitu ak kotyendos, ko uu ng'atuutyetap Daudi. 19Ak ki inde riibiik kurgotigap kootap Kamuktaindet ne Toroor, si ma wo ko chii age tugul ne ma tiliil eng' kiy age tugul.

20Ak ki nam kiptainigap pogolwogik, ak piik che taagunotiin, ak pounigap piik, kobooto piik tugul che po emet, si komut laitoryat kochoorgei eng' kootap Kamuktaindet ne Toroor: ak ki pun ormariichet ne toroor kot koit kootap laitoryat, ak konde laitoryat kotebee ng'echereetap laitornatet ne po pounateet. 21Koboiboitu anyun piik tugul che po emet, ak ki siis nganaseet: ak ki par Athaliah eng' rotwetap chok.

24

Koteechei kogeny `Joash Hekaluut

(2Lai 12:1-16)

241Ki po Joash kenyiisyek tisap ye ki tau kolaitorani; ki laitoran kenyiisyek artam eng' Jerusalem. Ki kiguure kamet Sibia, ne po Beer-sheba. 2Ki yai Joash ne myee eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor eng' peetuusyek tugul che po Jehoiada tisiindet. 3Ak ki itunji Jehoiada ineendet osotik aeng', ak ki sich weeriik ak tiibiik.

4Kingo pata chooto komach Joash koteech kootap Kamuktaindet ne Toroor ole kiga kobutok. 5Ki iyum Tisiik ak Lawiik ak koleenji, “Oba nganasoogap Judah ak oyumate Israel tugul fedhaisyek che kiteege kogeny kootap Kamuktaindeng'wong', eng' kenyiit age tugul, oyai niito eng' chokyinet.” Ago ki ma yai Lawiik ko uu nooto. 6

24.6:
Kom 30.11-16
Koguur anyun `laitoryat tisiindet ne oo Jehoiada, ak koleenji, “Amu nee si memwachi Lawiik koyumat eng' Judah ak Jerusalem aisuruut ne ki ng'at Musa otwogindetap Kamuktaindet ne Toroor, ak tuiyetap Israel, agobo emaitap paornateet? 7Amu ki kobut weeriigap Athaliah, kwonyooto sogoran kootap Kamuktaindet ne Toroor, ak kogoochi Baalik tuguuk tugul che kiga kitabaanji kootap Kamuktaindet ne Toroor.”

8Kong'at anyun laitoryat, ak ki yai moinget, ak konde kurgeet saang' ne po kootap Kamuktaindet ne Toroor. 9Ki kimwaita eng' Judah ak Jerusalem keipchi Kamuktaindet ne Toroor aisuruut ne ki ng'at Musa otwogindetap Kamuktaindet eng' surkwen agobo Israel. 10Kiboiboitu pounik tugul ak piik tugul, ak ki ip aisurunooto konde moinget agoi konyiit. 11Ak kingo kagoip Lawiik moinget konyo kootap laitoryat, ko ngo keer kole chaang' fedhaisyek eng' oriit, konyo siriindetap laitoryat ak kiboityotap tisiindet ne oo ak korong' fedhaisyek eng' moinget, ak koip moinget koweekta kwo ye kami. Ki yai ko uu nooto peetuut age tugul, ak ki iyum fedhaisyek che chaang'.

12Ki igoochi `laitoryat ak `Jehoiada fedhaisyechooto piik che kitononjin poisyetap kootap Kamuktaindet ne Toroor. Ki sir `icheek musogigap koik ak che po pagoinik si koteech kogeny kootap Kamuktaindet ne Toroor, ole kiga kobutok, ak ki igoochi kogeny kitang'igap kariik ak che po sugunonik, si kogetyi kogeny kootap Kamuktaindet ne Toroor. 13Kobois anyun kiboitiinik, ak ki yai poisyonooto kosulda, ak ki lumda kootap Kamuktaindet ko uu ye ki uu, ak kogimit. 14Kingo kagogees, koipchi `icheek laitoryat ak Jehoiada fedhaisyek che kiga ng'et; chuuto che ki kiyae tuguuk che po kootap Kamuktaindet ne Toroor, che chooto ko ki tuguuk che ki kiotisye, che ki kigoitoisye, kechigosyek ak tuguuk che po thahabu ak che po fedha. Ki igoitoi kotugul kagoochinoik che kibeelei eng' kootap Kamuktaindet ne Toroor eng' peetuusyek tugul che po Jehoiada.

Kongeleli Joash

15Ago ki oosit Jehoiada ko uu ye kiga kochang'a peetuusyekyik, ak ki ilil; kiga kotar ineendet kenyiisyek pogol ak sosom ye kingo meei. 16Ak ki kitupchi ineendet nganaseetap Daudi kobooto laitorinik, amu ki yai ne myee eng' Israel, eng' Kamuktaindet ak koonnyi.

17Kingo kagome Jehoiada kobwa pounigap Judah ak kogutung'ji laitoryat. Kogasyi anyun laitoryat ng'aleekwak. 18Kometo anyun kootap Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindetap kwanisyekwak, ak koot Aserik ak kanamonik. Ki nyoonji anyun nereegek Judah ak Jerusalem agobo ng'oogiswechuchwak. 19Agos ki iyookyi icheek maotik kole komut icheek koweekyi Kamuktaindet ne Toroor; ak kibaoryan kogirinda icheek, ago ma cham kogas. 20

24.20-21:
Mat 23.35; Luk 11.51
Ki nyoonji `Kabuusetap Kamuktaindet ne Toroor Zekariah weeriitap Jehoiada tisiindet; ki tonon eng' ole toroor ak koleenji piik, “Kale Kamuktaindet: Amu nee si obistoe ng'atuutigap Kamuktaindet ne Toroor, si mobor? Amu ki omete Kamuktaindet ne Toroor, ko kagometook ak okweek.” 21Ago kichaam ineendet ak kolage koik eng' ng'atuutyetap laitoryat eng' seremutap kootap Kamuktaindet ne Toroor. 22Nooto anyun, ma ibwaat Laitoryat Joash myeeindo ne kiga koyachi Jehoiada kwandanyi, ago ki par weeriinnyi. Ak kingo meei, komwa kole, “Ingogeer Kamuktaindet ne Toroor kioto, ak koyaakta.”

Meetap Joash

23Ak kingo keskei kenyiit, kotogos lugeetap piigap Syria kobookyi Joash. Ki it icheek Judah ak Jerusalem, ak ki par pounik tugul che po piik. Ki iyookyi parunenik tugul laitoryatap Damasko. 24Nganda ki nyo lugeetap piigap Syria komut kweanet ne ming'in, ko ki inde Kamuktaindet ne Toroor eunekwak lugeet ne oo miising', amu kiga kometo Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindetap kwanisyekwak. Ki irwookyi anyun Joash. 25Ye kingo pa icheek, kobagaach ineendet koguotenot, kochaam ineendet otwogikyik amu korotiigap weeriigap Jehoiada tisiindet, ak ki parchi itogunnyi. Kitupchi ineendet nganaseetap Daudi, ago ma tupchi ineendet kereeriisyegap laitorinik. 26Ak chu ko icheek che kichaam ineendet: Sabad weeriitap Simeat Jebamonindet, ak Jeosabad weeriitap Simirit chemoabindet. 27Ogeero, ki kisir agobo weeriikyik, ak ooindap milosyek che ki kigesenji ineendet ak teekseetap kootap Kamuktaindet, eng' ng'aleegap bukuitap laitorinik. Ak ki laitoran Amasia weeriinnyi kogeer ineendet.

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]