Revised Kalenjin Bible (KAPR)
9

Koegu Jehu laitoryatap Israel

91Ki kuur maotyot Elisha age eng' weeriigap maotik, ak koleenji ineendet, “Kermenge, ak iip lalani po mwaita, ak iwe Ramoth-gilead. 2Ak ye iit yooto, icheeng' Jehu weeriitap Jehoshaphat weeriitap Nimshi. Ye iwe ko, ileenji kong'eet eng' kwenutap tupchosyekyik, ak imut ineendet kwo koot ne po oriit. 3Yeityo inemu laletap mwaita, ak iroong'ji mwaita metinnyi, ak ileenji, ‘Kamwa Kamuktaindet ne Toroor kole: Kaaiilin iegu laitoryat eng' Israel,’ yeityo iyat kurgeet, ak imwei, amat igagei.”

4Kwo anyun Ramoth-gilead murenonooto, ne ki maotyot. 5Kingo it olooto konyoorta kiptainigap lugeet kotebyei; ak ki le, “Atinye ng'olyoot ne kagiyogunena, ee kiptaiyat.” Ak ki le Jehu, “Kagiyookyi ng'oo eng' acheek tugul?” Ak ki le, “Kagiyogun, ee kiptaiyat.” 6

9.6:
1Lai 19.16
Ki ng'eet anyun kwo ko, ak kiroong'ji mwaita metinnyi, ak koleenji ineendet, “Kamwa ko uu ni Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindetap Israel, kole: ‘Kaaiilin iegu laitoryat eng' piigap Kamuktaindet ne Toroor, chooto ko Israel. 7Ibare kootap Ahab kiptaiyandeng'ung', si kobiit ayaakta mugetuut eng' korotiigap otwogikyuk maotik, ak eng' korotiigap otwogigap Kamuktaindet ne Toroor tugul, eng' eutap Jesebel. 8Amu igeesugei koot komugul ne po Ahab. Abare weeriit age tugul ne po Ahab, kobooto ineendet ne kerat ak ineendet ne ityagat eng' Israel. 9Ayae kootap Ahab koigei kootap Jeroboam weeriitap Nebat, ak ne po Baasha weeriitap Ahija. 10
9.10:
1Lai 21.23
Ak amei sesenik Jesebel eng' kooretap Jezreel, ak ma piitu chii ne tubei ineendet.’ ” Ak ki yaat kurgeet, ak komwei.

11Ki nyo anyun Jehu ole ki mi otwogigap kiptaiyandennyi. ki teebee age ineendet koleenji, “Kaalyeet? Kanyonjin kibiywoni amu nee?” Ak ki leenji icheek, “Ongen chiichooto, ak kiit ne uu ng'alaalennyi.” 12Ki le icheek, “Lembech! Mwaiwech anyun nguno!” Ak ki le Jehu, “Kang'alaalwo ko uu ni ak ko uu ni. Kole ineendet, ‘Kamwa Kamuktaindet ne Toroor kole: Kaaiilin iegu laitoryat eng' Israel.’ ”

13Ki chirchirenso konam chii tugul ngoryennyi ak koito kotobon ng'wony eng' ineendet eng' ole po paragutap lang'eiywot ne po koot. Ki kuut iryageet ak kole, “Laitoryat Jehu!”

14Kochaam anyun Jehu weeriitap Jehoshaphat weeriitap Nimshi, Joram. (Kiriibei Joram ineendet ak Israel tugul Ramoth-gilead, amu Hazael laitoryatap Syria: 15ago kiga week Laitoryat Joram kwo kinya eng' Jezreel eng' mook che kiga toor ineendet piigap Syria, ye ki paregei ak Hazael laitoryatap Syria.) Ki mwa Jehu kole, “Ngot kogiit ne obwaati ni, ko mat ogany kwo chii kochilil eng' nganaseet, kwo komwaita eng' Jezreel.” 16Kolaany anyun Jehu chepkichutit, kwo Jezreel, amu kiruei Joram eng' olooto. Kiga choorgei Ahasia agine laitoryatap Judah kogeer Joram.

17Ye kitonone riibindet eng' teekseet ne kooi ne po Jezreel, ko kitoben Jehu ak kweanennyi kobwanei, ak ki le, “Ageere kobwanei piik.” Ak ki le Joram, “Nam chiito ne laanyei paraisiit ak iyookte kotorookta, ak ingowo koleenji, ‘Obwane eng' kaalyeet?’ ” 18Kwo anyun chiito kobun paraisiit, kotorookta icheek, ak koleenji, “Kamwa laitoryat ko uu ni, kole: ‘Obwane eng' kaalyeet?’ ” Ki le Jehu, “Image nee kaalyeet? Nyoo ui let.” Kimwaita riibindonooto kole, “Kait chiito ne kagagiyookto ole mi icheek, ago ma week.” 19Ki iyookto chiitap aeng' kobun paraisiit. Kingo it ye ki mi icheek komwachi koleenji, “Kamwa laitoryat kole: ‘Tos kaalyeet?’ ” Ki wol Jehu kole, “Image nee kaalyeet? Nyoo ui let.” 20Ak ki mwaita riibindet kogeny kole, “Kait ole mi icheek, ago ma week. Kergei kweryennyi ak kweryetap Jehu weeriitap Nimshi; amu kweryei eng' koroomnateet.”

21Ki le Joram, “Ochoboge.” Kochop anyun chepkichutinnyi. Ak kingo manda Joram laitoryatap Israel ak Ahasia laitoryatap Judah, komi chii tugul chepkichutinnyi, kogiba kotorookta Jehu, ak ki nyoorchi ineendet kooretap Nabot Jesreelindet. 22Kingo keer Joram Jehu, komwa kole, “Kaalyeet oo Jehu?” Ak ki wol kole, “Kaalyeet ne po nee, kota ko oo ibeetapkei ne po komet Jesebel ak ponisyosyekyik?” 23Kiweech Joram eunekyik ak komwei, koleenji Ahasia, “Pwo! Mi ng'wektaet, wee Ahasia!” 24King'i Jehu kwangennyi eng' kimnateennyi tugul ak komwok Joram kokwer kwenutap tigigoikyik. Ki isore kipchabet muguleldanyi ak ki ibutyi chepkichutinnyi. 25Koleenji anyun Jehu Bidka kiptaiyatap lugeennyi, “Sut ak iwiirchi kooretap Nabot Jesreelindet. Ibwaat ile, ye ki kibendi tuwai kisubi Ahab kwandanyi, ko ki inde Kamuktaindet ne Toroor milani ineendet; 26

9.26:
1Lai 21.19
kole, Koageer iman amut korotiigap Nabot ak korotiigap weeriikyik, mwaei Kamuktaindet ne Toroor; ak ayaagun eng' mbarani, mwaei Kamuktaindet ne Toroor. Ara anyun wiirchi ineendet mbaranooto; ko uu ng'olyootap Kamuktaindet ne Toroor.”

Kebarei Ahasia Laitoryatap Judah

27Kingo keer Ahasia laitoryatap Judah kioto, komwei kobun ooreet ne wendi koot ne mi mbar (Beth-hagan). Ki oon Jehu ineendet ak kole, “Obar ineendet agine eng' chepkichutit!” Ki kibar ineendet eng' ole kitogostoe eng' Gur ye neegitee Ibleam. Kimwechi Megiddo ak komechi yooto. 28Kisut ineendet otwogikyik eng' chepkichutit kwo Jerusalem, ak kotup ineendet eng' kererinnyi kobooto kwanisyekyik eng' nganaseetap Daudi.

29Ki toi kolaitoran Ahasia eng' Judah eng' kenyiitap taman ak agenge ne po Joram weeriitap Ahab.

Meetap Jesebel

30Ki it anyun Jehu Jezreel. Kingo kas Jesebel, kosal konyekyik ak kolelesonji metinnyi yeityo koitito eng' tirisyet. 31Ak ye kinyonei Jehu eng' ormariich, kole, “Tos kenyon eng' kaalyeet, inyee Shimri, rumindetap kiptaiyandeng'ung'?” 32Ki inyal Jehu tirisyet ak kole, “Ng'oo ne mi komostanyu? Ng'oo?” Kigeerei ineendet `piik aeng'u anan somok che ki kiptainik. 33Ak ki le Jehu, “Owiiru!” Kowiir anyun ineendet konyo ng'wony ak ki iseegei korotiikyik inaatut ak paraisisyek; ak kityechatyech Jehu ineendet. 34Ye kingo nyo ko, koamis ak koeeiso. Yeityo kole, “Oriip kwonyito chuboot, si otup ineendet, amu ineendet ko cheptap laitoryat.” 35Ki pa koleen kotup ineendet, ago ki ma nyoor ineendet kobatee terta, keelyekyik ak rubeiywegap eunekyik. 36

9.36:
1Lai 21.23
Kobwa ko anyun kogeny ak komwachi ineendet. Ak ki le, “Ng'olyootap Kamuktaindet ne Toroor nooto, ne ki mwa eng' otwogindennyi Elijah Tisbindet, kole, Amei sesenik poortap Jesebel eng' kooretap Jezreel. 37Kergeitu ak ng'atateek muustap Jesebel eng' mbareet eng' kooretap Jezreel; kot koma komwaei piik kole, ‘Jesebel ni.’ ”

10

Kebarei kootap Ahab kogeskei

101Ki tinyei Ahab weeriik tamanwogik tisap eng' Samaria. Ki sir anyun Jehu paronok ak koyookto koba Samaria, koyookyi pounigap Jezreel, poisyek ak che kibaei weeriigap Ahab ko mengeechen, koleenji: 2“Ne po koitu oldang'wong' parwaani, amu mi weeriigap kiptaiyandeng'wong' kobootok, ak otinye kariisyek ak paraisisyek, nganaseet ne ng'ootaat ak kariik che po lugeet: 3olewen ne myee, ne yamegei eng' weeriigap kiptaiyandeng'wong', onde ineendet kotebee ng'echereetap laitornatet ne po kwandanyi, ak oyai lugeet agobo kootap kiptaiyandeng'wong'.”

4Ago ki aragenso miising', ak kole, “Tos ma tononso laitorinik aeng'u eng' tainnyi! Kitonondoi ano acheek?” 5Ki iyookyi ineendet ne ki pou koot komugul, ne ki pou nganaseet, kobooto poisyek ak icheek, ak che kibaei lagochooto, koyookyi ng'olyoot Jehu, koleenji, “Ki otwogiguk ak kiyae tuguuk tugul che imwaiwech. Ma kiyae chiito age koek laitoryat. Yai kiit ne igeere ile myee.” 6Kosirchi anyun icheek kogeny parweet, ne po aeng', koleenji, “Ngot omi komostanyu, ak ogase iit ng'aleekyuk, otil metowegap pichooto weeriigap kiptaiyandeng'wong', ak obwa ole ami eng' Jezreel, mutai koteni asiis.” Ki mi weeriichooto po laitoryat tamanwogik tisabu kobooto piik che taagunotiin che po nganaseet, che kibaei icheek ko mengeechen. 7Kingo it parweet oldanywa, konam weeriigap laitoryat ak kobar, piik tamanwogik tisap ak konde metowekwak kitongok, ak koyooktoochi ineendet eng' Jezreel.

8Ki nyo chiito ne ki kiyogu ak komwachi ineendet koleenji, “Kageip metowegap weeriigap laitoryat.” Ak ki le, “Onde ng'wony eng' ole kibunei kebendi nganaseet, koek karurugutik aeng', agoi karon.” 9Ki eng' karon, komanda ak kotonon ak koleenji piik tugul, “Oo po iman, ogeero, ki achaam kiptaiyandennyu ak abar ineendet. Ago ng'oo ne kobar chu tugul? 10Onai anyun nguno ole ma petei kiy eng' ng'olyootap Kamuktaindet ne Toroor, ne ki mwa Kamuktaindet ne Toroor agobo kootap Ahab. Kagoyai Kamuktaindet ne Toroor kiit ne ki mwa eng' otwogindennyi Elijah.” 11

10.11:
Hos 1.4b
Ki par anyun Jehu tugul che ki kong'et che po kootap Ahab eng' Jezreel, kobooto piikyik tugul che eecheen, choronokyik ak tisiikyik, ma ituukyi ineendet chii agot agenge.

Kebarei kootap Ahasia

12Ki ng'eet anyun Jehu kwo Samaria. Ak ye kimi koot ne kitile koroorigap keechiirek, ne po mestoweek, eng' ooreet, 13kotuiye Jehu che tupcho ak Ahasia laitoryatap Judah. ki teebee icheek koleenji, “Oo ng'oo?” Ak ki wol kole, “Kitupchosyegap Ahasia. Kichoortoigei kigati lagogap laitoryat ak lagogap kwondap laitoryat.” 14Ki mwa ineendet kole, “Onam!” Ki nam anyun icheek ak kobar eng' keriinget ne po koot ne kitilisye, piik artam ak aeng'. Ma pagaakta agot agenge eng' icheek. 15Ye kingo kakwo eng' yooto, kotuiyo ak Jehonadap weeriitap Regap kotorogu ineendet. Ki igat ineendet ak koleenji, “Myee muguleldang'ung', ko uu ye myee muguleldanyu eng' neng'ung'?” Ak ki wol Jehonadap kole, “Ee myee.” Kole Jehu “Ngot ko uu nooto, igoono euut.” Ak ki igoochi ineendet euut; ak ki nam Jehu kwo chepkichutit oriit. 16Ki mwa kole, “Ngebe tuwai, igeer kagiilennyu pogei agobo Kamuktaindet ne Toroor.” Kogoochi anyun kobun chepkichutinnyi. 17Kingo it Samaria, kobar piik tugul che kiga ng'etyi Ahab eng' Samaria, agoi kogees ineendet ko uu ng'olyootap Kamuktaindet ne Toroor, ne ki mwachi Elijah.

Kobarei Jehu tisiigap Baal

18Ki iyum anyun Jehu piik tugul ak koleenji, “Ki oot Ahab Baal kitigin; ago otei Jehu miising'! 19Oguurwa anyun maotik tugul che po Baal, piik tugul che saaei ineendet ak tisiikyik tugul, among' kong'et agot agenge, amu atinye tiseiywot ne oo ne aeng'jini Baal. Chii age tugul ne ng'etu, koma sabei.” Ago ki yai Jehu ko uu nooto kong'aalsei, komachei kobar piik che saaei Baal. 20Ki le Jehu, “Ong'at tuiyetap Baal ne po kaming'inetapkei!” 21Ki iyookto Jehu piik koba komoswek tugul eng' Israel keguur tugul che saaei Baal, ak ma ng'et chii ne ma nyo. Ki pwa tugul ak ki nyi kootap Baal kong'etee komosi agoi komosin. 22Ki leenji chiito ne riibei ole kigonoree ngoroik, “Inemji ngoroik piik tugul che saaei Baal.” Ak ki inemji icheek ngoroik. 23Ki pa kootap Baal, Jehu ak Jehonadap weeriitap Regap; ak koleenji Jehu piik che ki saaei Baal, “Ocheeng' ogeer ngo mi yu kobootok chii age tugul eng' otwogigap Kamuktaindet ne Toroor, kobatee piik che saaei Baal icheegei.” 24Ara ki pa ko kogoito tiseiywek ak kagoochinoik che kibeelei. Kiga kochop Jehu piik tamanwogik sisiit eng' saang', ak koleenji, “Ngot kochilil chii age tugul ne amutu konyo eunekwok, ko ineendet ne kaunda kochilil, kogeeri saboondanyi ineendet.”

25Kingo kes eng' yooto kagoitoetap kagoochinet ne kibeelei, koleenji Jehu riibiik ak kiptainigap lugeet, “Oba ko ak obar icheek tugul. Among' kochilil agot agenge!” Ki par icheek eng' rotwetap chok; ak ki wiir riibiik ak kiptainigap lugeet muuswek komong' saang'. Ki pa nganaseetap kootap Baal. 26Ki ip tolochik che ki mi kootap Baal, komong' ak kobeel. 27Ki iluul toloitap Baal ak kobut kootap Baal, ak koyai koek koot ne kimasyin, agoi ra.

28Kobut anyun Jehu Baal eng' Israel. 29

10.29:
1Lai 12.28-30
Ago ma istoegei Jehu kasubetap tengekwogigap Jeroboam weeriitap Nebat, ne ki igoochi Israel koyai tengekto, chooto ko ki moegap thahabu che ki mi Bethel ak che ki mi Dan. 30Ki leenji Kamuktaindet ne Toroor Jehu, “Amu ki iyai ne myee eng' yaetap imanda ne myee eng' tainnyu, ak iyachi kootap Ahab ko uu tuguuk tugul che ki mi muguleldanyu, tebee anyun weeriiguk ng'echereetap laitornatet ne po Israel, agoi ibindap ang'wan.” 31Ago ma mage kiy Jehu kowendote ng'atuutigap Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindetap Israel, eng' muguleldanyi tugul. Ma istoegei tengekwogigap Jeroboam, che ki ibeete Israel si koyai tengekto.

Meetap Jehu

32Ki toi Kamuktaindet ne Toroor eng' peetuusyechooto kotil Israel kong'ering'itu. Ki par `Hazael icheek eng' kiwotosyek tugul che po Israel, 33kong'etee Jordan komostap kong'asiis, emet tugul ne po Gilead, Gadik, Reubenik ak ne po Manasik. Kong'eete Aroer ne mi ole po atebweetap Arnon, chooto ko Gilead ak Bashan.

34Poisyonik che ng'etunotiin che po Jehu, tuguuk tugul che ki yai, ak kimnateennyi tugul, tos ma siraatiin eng' kitabuutap ateptap peetuusyek ne po laitorinigap Israel? 35Kiruiyo Jehu ak kwanisyekyik. Ki kitup ineendet eng' Samaria. Ak ki laitoran Jehoahas weeriinnyi kogeer ineendet. 36Ki laitoran Jehu koboi Israel eng' Samaria ko ki kenyiisyek tiptem ak sisiit.

11

Korebei Athaliah laitornatet eng' Judah

(2A.Pet 22:10-23:15)

111Kingo keer Athaliah kametap Ahasia kole kagome weeriinnyi, kong'eet ak kobar anyun iyoteet tugul ne po kaplaitoryat. 2Ago kichor Jeoseba cheptap Laitoryat Joram, chepkametap Ahasia, Joash weeriitap Ahasia, ak komut ineendet ak cheplakwet eng' ole mi weeriigap laitoryat che ki kibarei, kwo koung'e icheek koot oriit ne kirue, si ma nyoor Athaliah, ak kobar. 3Ki tebi ak ineendet, kounyegei eng' kootap Kamuktaindet ne Toroor kenyiisyek lo. Ak ki laitoran Athaliah koboi emet.

4Ki iyookto `Jehoiada chiito eng' kenyiitap tisap kwo koguur kiptainik che pou pogolwogigap Kariitik, ak che po riibiik, koguur icheek kobwa ole mi ineendet eng' kootap Kamuktaindet ne Toroor. Ki iyomiskei kobooto icheek, ak koleenji koyasyo eng' kootap Kamuktaindet ne Toroor, yeityo koboorchi icheek weeriitap laitoryat. 5Ki ng'at icheek koleenji, “Ni kiit ne oyae: Egu kebeberta agenge eng' somok eng' okweek, che obwane sabato, riibiigap riipseet eng' kootap laitoryat. 6Ingotebee kebeberta agenge eng' somok, ormariichetap Sur. Kotebee kebeberta agenge eng' somok patetap riibiik. Oriibe anyun riipseetap koot ko uu nooto, ak oegu ng'ootweet. 7Ak riipsei kweanaik aeng'u eng' okweek, tugul che omandoi eng' sabato, eng' riipseetap kootap Kamuktaindet ne Toroor, koyiemei laitoryat. 8Oyieme laitoryat, kotinyei chii tugul kariikyik eng' eunnyi. Ineendet ne nyoonei ole mi pichooto, kebarei. Otebi ak laitoryat ye wendi komandoi saang', ak ye nyoonei ko.”

9Ki yai anyun kiptainik che pou pogolwogik ko uu tuguuk tugul che ki ng'at Jehoiada tisiindet. Ki imut chii age tugul piikyik, che kibwanei eng' sabato, kobooto che kimandoi eng' sabato. Ki pwa ole mi Jehoiada tisiindet. 10Ki igoochi tisiindet kiptainik che pou pogolwogik, ng'otwek ak long'onik che ki po Laitoryat Daudi, che ki mi kootap Kamuktaindet ne Toroor. 11Ki tonondos riibiik, kotinyei chii tugul kariik eng' eunnyi, kong'etee komostap tai ne po koot agoi komostap kaataam, kobun ole neegitee kaptisisyet ak ole neegitee koot, koyiem laitoryat. 12Komut anyun weeriitap laitoryat komong', ak kolaakyi naaryeetap laitornatet, ak kogoochi paornateet. Ki yai ineendet koek laitoryat, ak koiil ineendet, yeityo koraprap eunekwak ak kole, “Ingosap keny laitoryat!”

13Kingo kas Athaliah polatetap riibiik ak piik, konyo ole ki mi piik eng' kootap Kamuktaindet ne Toroor. 14

11.14:
2Lai 23.3
Ak ki keer, kitononi laitoryat eng' ye neegitee toloita, ko uu ye ki piteet, ak kimi kiptainik ak piik che kuutei iryagook ole neegitee laitoryat. Kiboiboitu piik tugul che po emet ak koguut iryagook. Kogereer anyun Athaliah ngoroikyik ak kowaach kole, “Chaamset! Chaamset!”

15Ki ng'at `Jehoiada tisiindet kiptainigap pogolwogik che pou lugeet, koleenji, “Omaande ineendet kobun kwenutap piik; ak kibarei eng' rotwetap chok, chiito ne isubi ineendet. Amat kebar ineendet eng' kootap Kamuktaindet ne Toroor.” 16Koistochigei anyun ineendet; ak ki pun Athaliah ooreet ne punei paraisisyek kobendi kootap laitoryat, ak ki kibarchi ineendet yooto.

Tuguuk che ki wal Jehoiada

(2A.Pet 23:16-21)

17Ki yai Jehoiada arorutyet eng' kwenutap Kamuktaindet ne Toroor ak laitoryat ak piik kole egu icheek piigap Kamuktaindet ne Toroor; ak eng' kwenutap laitoryat agine ak piik. 18Ki pa piik tugul che po emet kootap Baal ak kobut koluul. Kibut kapkorosusyekyik ak kanamonikyik kotonaton inne, ak kobar Matan tisiindetap Baal eng' taitap kapkorosusyek. Ak ki lewen tisiindet pounik koriip kootap Kamuktaindet ne Toroor. 19Ki imut kiptainik che po pogolwogik, ak Kariitik, ak riibiik, piik tugul che po emet, kobooto laitoryat kochoorgei eng' kootap Kamuktaindet ne Toroor, kobun ooreetap ormariichetap riibiik agoi kootap laitoryat. Ak ki tebee ng'echereetap pounateet ne po laitorinik. 20Kiboiboitu anyun piik tugul che po emet, ak ki siis nganaseet. Ak ki par Athaliah eng' rotwetap chok eng' kootap laitoryat.

21Ki toi kolaitoran Jehoas ko po kenyiisyek tisap.

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]