Revised Kalenjin Bible (KAPR)
10

Kebarei kootap Ahab kogeskei

101Ki tinyei Ahab weeriik tamanwogik tisap eng' Samaria. Ki sir anyun Jehu paronok ak koyookto koba Samaria, koyookyi pounigap Jezreel, poisyek ak che kibaei weeriigap Ahab ko mengeechen, koleenji: 2“Ne po koitu oldang'wong' parwaani, amu mi weeriigap kiptaiyandeng'wong' kobootok, ak otinye kariisyek ak paraisisyek, nganaseet ne ng'ootaat ak kariik che po lugeet: 3olewen ne myee, ne yamegei eng' weeriigap kiptaiyandeng'wong', onde ineendet kotebee ng'echereetap laitornatet ne po kwandanyi, ak oyai lugeet agobo kootap kiptaiyandeng'wong'.”

4Ago ki aragenso miising', ak kole, “Tos ma tononso laitorinik aeng'u eng' tainnyi! Kitonondoi ano acheek?” 5Ki iyookyi ineendet ne ki pou koot komugul, ne ki pou nganaseet, kobooto poisyek ak icheek, ak che kibaei lagochooto, koyookyi ng'olyoot Jehu, koleenji, “Ki otwogiguk ak kiyae tuguuk tugul che imwaiwech. Ma kiyae chiito age koek laitoryat. Yai kiit ne igeere ile myee.” 6Kosirchi anyun icheek kogeny parweet, ne po aeng', koleenji, “Ngot omi komostanyu, ak ogase iit ng'aleekyuk, otil metowegap pichooto weeriigap kiptaiyandeng'wong', ak obwa ole ami eng' Jezreel, mutai koteni asiis.” Ki mi weeriichooto po laitoryat tamanwogik tisabu kobooto piik che taagunotiin che po nganaseet, che kibaei icheek ko mengeechen. 7Kingo it parweet oldanywa, konam weeriigap laitoryat ak kobar, piik tamanwogik tisap ak konde metowekwak kitongok, ak koyooktoochi ineendet eng' Jezreel.

8Ki nyo chiito ne ki kiyogu ak komwachi ineendet koleenji, “Kageip metowegap weeriigap laitoryat.” Ak ki le, “Onde ng'wony eng' ole kibunei kebendi nganaseet, koek karurugutik aeng', agoi karon.” 9Ki eng' karon, komanda ak kotonon ak koleenji piik tugul, “Oo po iman, ogeero, ki achaam kiptaiyandennyu ak abar ineendet. Ago ng'oo ne kobar chu tugul? 10Onai anyun nguno ole ma petei kiy eng' ng'olyootap Kamuktaindet ne Toroor, ne ki mwa Kamuktaindet ne Toroor agobo kootap Ahab. Kagoyai Kamuktaindet ne Toroor kiit ne ki mwa eng' otwogindennyi Elijah.” 11

10.11:
Hos 1.4b
Ki par anyun Jehu tugul che ki kong'et che po kootap Ahab eng' Jezreel, kobooto piikyik tugul che eecheen, choronokyik ak tisiikyik, ma ituukyi ineendet chii agot agenge.

Kebarei kootap Ahasia

12Ki ng'eet anyun Jehu kwo Samaria. Ak ye kimi koot ne kitile koroorigap keechiirek, ne po mestoweek, eng' ooreet, 13kotuiye Jehu che tupcho ak Ahasia laitoryatap Judah. ki teebee icheek koleenji, “Oo ng'oo?” Ak ki wol kole, “Kitupchosyegap Ahasia. Kichoortoigei kigati lagogap laitoryat ak lagogap kwondap laitoryat.” 14Ki mwa ineendet kole, “Onam!” Ki nam anyun icheek ak kobar eng' keriinget ne po koot ne kitilisye, piik artam ak aeng'. Ma pagaakta agot agenge eng' icheek. 15Ye kingo kakwo eng' yooto, kotuiyo ak Jehonadap weeriitap Regap kotorogu ineendet. Ki igat ineendet ak koleenji, “Myee muguleldang'ung', ko uu ye myee muguleldanyu eng' neng'ung'?” Ak ki wol Jehonadap kole, “Ee myee.” Kole Jehu “Ngot ko uu nooto, igoono euut.” Ak ki igoochi ineendet euut; ak ki nam Jehu kwo chepkichutit oriit. 16Ki mwa kole, “Ngebe tuwai, igeer kagiilennyu pogei agobo Kamuktaindet ne Toroor.” Kogoochi anyun kobun chepkichutinnyi. 17Kingo it Samaria, kobar piik tugul che kiga ng'etyi Ahab eng' Samaria, agoi kogees ineendet ko uu ng'olyootap Kamuktaindet ne Toroor, ne ki mwachi Elijah.

Kobarei Jehu tisiigap Baal

18Ki iyum anyun Jehu piik tugul ak koleenji, “Ki oot Ahab Baal kitigin; ago otei Jehu miising'! 19Oguurwa anyun maotik tugul che po Baal, piik tugul che saaei ineendet ak tisiikyik tugul, among' kong'et agot agenge, amu atinye tiseiywot ne oo ne aeng'jini Baal. Chii age tugul ne ng'etu, koma sabei.” Ago ki yai Jehu ko uu nooto kong'aalsei, komachei kobar piik che saaei Baal. 20Ki le Jehu, “Ong'at tuiyetap Baal ne po kaming'inetapkei!” 21Ki iyookto Jehu piik koba komoswek tugul eng' Israel keguur tugul che saaei Baal, ak ma ng'et chii ne ma nyo. Ki pwa tugul ak ki nyi kootap Baal kong'etee komosi agoi komosin. 22Ki leenji chiito ne riibei ole kigonoree ngoroik, “Inemji ngoroik piik tugul che saaei Baal.” Ak ki inemji icheek ngoroik. 23Ki pa kootap Baal, Jehu ak Jehonadap weeriitap Regap; ak koleenji Jehu piik che ki saaei Baal, “Ocheeng' ogeer ngo mi yu kobootok chii age tugul eng' otwogigap Kamuktaindet ne Toroor, kobatee piik che saaei Baal icheegei.” 24Ara ki pa ko kogoito tiseiywek ak kagoochinoik che kibeelei. Kiga kochop Jehu piik tamanwogik sisiit eng' saang', ak koleenji, “Ngot kochilil chii age tugul ne amutu konyo eunekwok, ko ineendet ne kaunda kochilil, kogeeri saboondanyi ineendet.”

25Kingo kes eng' yooto kagoitoetap kagoochinet ne kibeelei, koleenji Jehu riibiik ak kiptainigap lugeet, “Oba ko ak obar icheek tugul. Among' kochilil agot agenge!” Ki par icheek eng' rotwetap chok; ak ki wiir riibiik ak kiptainigap lugeet muuswek komong' saang'. Ki pa nganaseetap kootap Baal. 26Ki ip tolochik che ki mi kootap Baal, komong' ak kobeel. 27Ki iluul toloitap Baal ak kobut kootap Baal, ak koyai koek koot ne kimasyin, agoi ra.

28Kobut anyun Jehu Baal eng' Israel. 29

10.29:
1Lai 12.28-30
Ago ma istoegei Jehu kasubetap tengekwogigap Jeroboam weeriitap Nebat, ne ki igoochi Israel koyai tengekto, chooto ko ki moegap thahabu che ki mi Bethel ak che ki mi Dan. 30Ki leenji Kamuktaindet ne Toroor Jehu, “Amu ki iyai ne myee eng' yaetap imanda ne myee eng' tainnyu, ak iyachi kootap Ahab ko uu tuguuk tugul che ki mi muguleldanyu, tebee anyun weeriiguk ng'echereetap laitornatet ne po Israel, agoi ibindap ang'wan.” 31Ago ma mage kiy Jehu kowendote ng'atuutigap Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindetap Israel, eng' muguleldanyi tugul. Ma istoegei tengekwogigap Jeroboam, che ki ibeete Israel si koyai tengekto.

Meetap Jehu

32Ki toi Kamuktaindet ne Toroor eng' peetuusyechooto kotil Israel kong'ering'itu. Ki par `Hazael icheek eng' kiwotosyek tugul che po Israel, 33kong'etee Jordan komostap kong'asiis, emet tugul ne po Gilead, Gadik, Reubenik ak ne po Manasik. Kong'eete Aroer ne mi ole po atebweetap Arnon, chooto ko Gilead ak Bashan.

34Poisyonik che ng'etunotiin che po Jehu, tuguuk tugul che ki yai, ak kimnateennyi tugul, tos ma siraatiin eng' kitabuutap ateptap peetuusyek ne po laitorinigap Israel? 35Kiruiyo Jehu ak kwanisyekyik. Ki kitup ineendet eng' Samaria. Ak ki laitoran Jehoahas weeriinnyi kogeer ineendet. 36Ki laitoran Jehu koboi Israel eng' Samaria ko ki kenyiisyek tiptem ak sisiit.

11

Korebei Athaliah laitornatet eng' Judah

(2A.Pet 22:10-23:15)

111Kingo keer Athaliah kametap Ahasia kole kagome weeriinnyi, kong'eet ak kobar anyun iyoteet tugul ne po kaplaitoryat. 2Ago kichor Jeoseba cheptap Laitoryat Joram, chepkametap Ahasia, Joash weeriitap Ahasia, ak komut ineendet ak cheplakwet eng' ole mi weeriigap laitoryat che ki kibarei, kwo koung'e icheek koot oriit ne kirue, si ma nyoor Athaliah, ak kobar. 3Ki tebi ak ineendet, kounyegei eng' kootap Kamuktaindet ne Toroor kenyiisyek lo. Ak ki laitoran Athaliah koboi emet.

4Ki iyookto `Jehoiada chiito eng' kenyiitap tisap kwo koguur kiptainik che pou pogolwogigap Kariitik, ak che po riibiik, koguur icheek kobwa ole mi ineendet eng' kootap Kamuktaindet ne Toroor. Ki iyomiskei kobooto icheek, ak koleenji koyasyo eng' kootap Kamuktaindet ne Toroor, yeityo koboorchi icheek weeriitap laitoryat. 5Ki ng'at icheek koleenji, “Ni kiit ne oyae: Egu kebeberta agenge eng' somok eng' okweek, che obwane sabato, riibiigap riipseet eng' kootap laitoryat. 6Ingotebee kebeberta agenge eng' somok, ormariichetap Sur. Kotebee kebeberta agenge eng' somok patetap riibiik. Oriibe anyun riipseetap koot ko uu nooto, ak oegu ng'ootweet. 7Ak riipsei kweanaik aeng'u eng' okweek, tugul che omandoi eng' sabato, eng' riipseetap kootap Kamuktaindet ne Toroor, koyiemei laitoryat. 8Oyieme laitoryat, kotinyei chii tugul kariikyik eng' eunnyi. Ineendet ne nyoonei ole mi pichooto, kebarei. Otebi ak laitoryat ye wendi komandoi saang', ak ye nyoonei ko.”

9Ki yai anyun kiptainik che pou pogolwogik ko uu tuguuk tugul che ki ng'at Jehoiada tisiindet. Ki imut chii age tugul piikyik, che kibwanei eng' sabato, kobooto che kimandoi eng' sabato. Ki pwa ole mi Jehoiada tisiindet. 10Ki igoochi tisiindet kiptainik che pou pogolwogik, ng'otwek ak long'onik che ki po Laitoryat Daudi, che ki mi kootap Kamuktaindet ne Toroor. 11Ki tonondos riibiik, kotinyei chii tugul kariik eng' eunnyi, kong'etee komostap tai ne po koot agoi komostap kaataam, kobun ole neegitee kaptisisyet ak ole neegitee koot, koyiem laitoryat. 12Komut anyun weeriitap laitoryat komong', ak kolaakyi naaryeetap laitornatet, ak kogoochi paornateet. Ki yai ineendet koek laitoryat, ak koiil ineendet, yeityo koraprap eunekwak ak kole, “Ingosap keny laitoryat!”

13Kingo kas Athaliah polatetap riibiik ak piik, konyo ole ki mi piik eng' kootap Kamuktaindet ne Toroor. 14

11.14:
2Lai 23.3
Ak ki keer, kitononi laitoryat eng' ye neegitee toloita, ko uu ye ki piteet, ak kimi kiptainik ak piik che kuutei iryagook ole neegitee laitoryat. Kiboiboitu piik tugul che po emet ak koguut iryagook. Kogereer anyun Athaliah ngoroikyik ak kowaach kole, “Chaamset! Chaamset!”

15Ki ng'at `Jehoiada tisiindet kiptainigap pogolwogik che pou lugeet, koleenji, “Omaande ineendet kobun kwenutap piik; ak kibarei eng' rotwetap chok, chiito ne isubi ineendet. Amat kebar ineendet eng' kootap Kamuktaindet ne Toroor.” 16Koistochigei anyun ineendet; ak ki pun Athaliah ooreet ne punei paraisisyek kobendi kootap laitoryat, ak ki kibarchi ineendet yooto.

Tuguuk che ki wal Jehoiada

(2A.Pet 23:16-21)

17Ki yai Jehoiada arorutyet eng' kwenutap Kamuktaindet ne Toroor ak laitoryat ak piik kole egu icheek piigap Kamuktaindet ne Toroor; ak eng' kwenutap laitoryat agine ak piik. 18Ki pa piik tugul che po emet kootap Baal ak kobut koluul. Kibut kapkorosusyekyik ak kanamonikyik kotonaton inne, ak kobar Matan tisiindetap Baal eng' taitap kapkorosusyek. Ak ki lewen tisiindet pounik koriip kootap Kamuktaindet ne Toroor. 19Ki imut kiptainik che po pogolwogik, ak Kariitik, ak riibiik, piik tugul che po emet, kobooto laitoryat kochoorgei eng' kootap Kamuktaindet ne Toroor, kobun ooreetap ormariichetap riibiik agoi kootap laitoryat. Ak ki tebee ng'echereetap pounateet ne po laitorinik. 20Kiboiboitu anyun piik tugul che po emet, ak ki siis nganaseet. Ak ki par Athaliah eng' rotwetap chok eng' kootap laitoryat.

21Ki toi kolaitoran Jehoas ko po kenyiisyek tisap.

12

Koteechei Jehoas ole ki kobutok eng' Hekaluut

(2A.Pet 24:1-16)

121Ki toi kolaitoran Jehoas eng' kenyiitap tisap ne po Jehu, ak ki laitoran kenyiisyek artam eng' Jerusalem. Kainetap kamennyi ko ki Sibia ne po Beer-sheba. 2Ki yai Jehoas ne myee eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor eng' peetuusyekyik tugul koneeti Jehoiada tisiindet ineendet. 3Ago ki ma kiisto komoswek che torooreen; kita koenyei piik tiseiywek ak kobeelei nyamdutik eng' komoswek che torooreen.

4

12.4:
Kom 30.11-16
Ki leenji Jehoas tisiik, “Ingoip tisiik fedhaisyek tugul che po tuguuk che itabaanatiin che ki ibu kobwa kootap Kamuktaindet ne Toroor, ak fedhaisyek che kiboisyee, fedhaisyek che po piik che tee che yamei koitetap chii age tugul, ak fedhaisyek tugul che kaibwaat chii eng' muguleldanyi kole koip kobwa kootap Kamuktaindet ne Toroor, 5koip tisiichooto, tisiindet age tugul eng' chiito ne ingenge; si koteech ole ki kobutok eng' koot, komosta age tugul ole mi ole putot.”

6Ago kingo itei kenyiitap tiptem ak somok ne po Laitoryat Jehoas, ko ki tomo koteech tisiik ole kiga kobutok eng' koot. 7Koguur anyun Laitoryat Jehoas tisiindet Jehoiada, kobooto tisiik alak, ak koleenji icheek, “Amu nee si moteeche ole ki kobutok eng' koot? Nooto anyun, amata oip fedhaisyek eng' che ongenge, ogoite keyae ole ki kobutok eng' koot.” 8Ki iyan tisiik kole ma koibei fedhaisyek eng' piik, ama teechei ole ki kobutok eng' koot.

9Ago ki nam Jehoiada moinget ak korut kereiywondennyi, ak konde taban eng' kaptisisyet, eng' komostap tai kebendi ko eng' kootap Kamuktaindet ne Toroor. Ki inde moingonooto tisiik che ki riibei kurgeet, robiinik tugul che ki kiibu kobwa kootap Kamuktaindet ne Toroor. 10Kingo keer kole kagochang'a robiinik eng' moinget, kotogos siriindetap laitoryat ak tisiindet ne oo konde ratuutik ak koiit kogeer kiit ne tee fedhaisyechooto kimi kootap Kamuktaindet ne Toroor. 11Yeityo kigoochi fedhaisyechooto kiga kigaman, piik che poisyei, che riibei kootap Kamuktaindet ne Toroor, si kopchechi musogik ak teegik, che kiyaei kootap Kamuktaindet ne Toroor, 12piik che teekse koik, che waei koik. Ki al icheek pagoinik ak koik che kweaotin che kiteege ole kiga kobutok eng' kootap Kamuktaindet ne Toroor, ak tuguuk tugul che ki kiip keteege koot. 13Ago robiinik che ki kiip kobwa kootap Kamuktaindet ne Toroor koma kiboisyee ki ale kigombogap fedha, magasisyek che kitile ole lalei eng' taisyek, taabook, igondisyek, tereenik alak tugul che po thahabu anan ko tereenigap fedha; 14amu ki igoochi chooto icheek che ki yai poisyet, ak koteege kootap Kamuktaindet ne Toroor. 15

12.15:
2Lai 22.7
Ago ma iit kobooto pichooto, ki igoochin robiinik konam si kogoochi piik che yaei poisyet, amu kiboisyee imanda. 16
12.16:
A.La 7.7
Ki ma keibu kobwa kootap Kamuktaindet ne Toroor robiinik che po kagoochinoigap chalwogik, ak che po kagoochinoigap tengekto; ki po tisiik.

17Ki wo kotogosta anyun Hazael laitoryatap Syria kwo kobargei ak Gath ak ki nam nganasanooto. Kitokyigei Hazael kobookyi Jerusalem. 18Ki nam Jehoas laitoryatap Judah tuguuk tugul che itabaanatiin che kiga itabaan Jehoshaphat, ak Jehoram, ak Ahasia, kwanisyekyik, laitorinigap Judah, ak tuguukyik che itabaanatiin, ak thahabusyek tugul che ki mi konoraigap kootap Kamuktaindet ne Toroor, ak che po kootap laitoryat, ak koyookyi Hazael laitoryatap Syria: ak ki wo anyun kometo Jerusalem.

19Poisyonik che ng'etunotiin che po Joash, ak tuguuk tugul che ki yai, ko tos ma siraatiin eng' kitabuutap ateptap peetuusyek ne po laitorinigap Judah?

20Ki ng'eetyo otwogikyik kochaam ineendet, ak ki par Joash eng' kootap Milo, eng' ooreet ne choortoegei Sila. 21Ki par ineendet otwogikyik Josakar weeriitap Simeat, ak Jeosabad weeriitap Somer. Kime ak kitup ineendet kobooto kwanisyekyik eng' nganaseetap Daudi. Ki laitoran Amasia weeriinnyi kogeer ineendet.

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]