Revised Kalenjin Bible (KAPR)
16

Ahaz laitoryatap Judah

(2A.Pet 28:1-27)

161Ki toi kolaitoran Ahaz weeriitap Jotham laitoryatap Judah eng' kenyiitap taman ak tisap kobooch kolaitoran Pekah weeriitap Remaliah. 2Ki po kenyiisyek tiptem Ahaz ye ki tau kolaitorani, ak ki laitoran kenyiisyek taman ak lo eng' Jerusalem. Ki ma yai ne myee eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindennyi, ko uu ye ki yai Daudi kwandanyi. 3

16.3:
NKNg'a 12.31
Ago ki wendotee ortinwegap laitorinigap Israel, ee, ak kogoito weeriinnyi kobun maat, ko uu tuguuk che kiwechei che po pororyosyek, che ki oon Kamuktaindet ne Toroor koba eng' taitap piigap Israel. 4Ki enyei ineendet tiseiywek ak kobeelei nyamdutik eng' komoswek che torooreen, eng' tuloonook ak eng' kelutap keetit age tugul ne tuon.

5

16.5:
Isa 7.1
Konyo anyun Jerusalem Rezin laitoryatap Syria kobooto Pekah weeriitap Remaliah kobookyi kobargei ak Jeusalem, kiyiem Ahaz, ago ki ma imuuch koterteer ineendet. 6Eng' peetuusyechooto kogiweekyi Rezin laitoryatap Syria piigap Syria nganaseetap Elath, ak ki oon Yahudik eng' Elath. Ki pwa piigap Syria Elath ak komeny olooto agoi ra. 7Ki iyookto anyun Ahaz piik koba kap Tiglat-peleser laitoryatap Assyria, koleenji, “Aa otwogindeng'ung' ak ko aa weeriing'ung'. Togosu, sarwo eng' eutap laitoryatap Syria ak eng' eutap laitoryatap Israel, che machei kobookyo.” 8Ak ki nam Ahaz fedha ak thahabu che ki mi kootap Kamuktaindet ne Toroor, che ki mi konoraigap kootap laitoryat ak koyookyi laitoryatap Assyria koek kagoochinet. 9Ki kasyi ineendet laitoryatap Assyria, ak kitogosta kobookyi Damasko. Ki nam ak koluul piigap yooto komut koba Kir ak kobar Rezin.

10Ki wo Laitoryat Ahaz Damasko kotorookto Tiglat-peleser laitoryatap Assyria ak ki keer kaptisisyet ne ki mi Damasko. Ki iboorchi Laitoryat Ahaz Urija tisiindet kiit ne uu kaptisisyonooto, kergeindanyi ak ole uu musoknatennyi tugul. 11Ki teech Urija tisiindet kaptisisyet, ko uu tugul che kiga koboorchi Laitoryat Ahaz eng' Damasko, ak ki teech anyun kotar kotom koit Laitoryat Ahaz eng' Damasko. 12Kingo it laitoryat kobunu Damasko, kogeer kaptisisyet, koriikyi anyun laitoryat yooto, ak kogoitoe kagoochinoik. 13Ki peel kagoochinennyi ne kibeelei ak kagoochinennyi ne po peek che ng'ootiin, ak koroong'ji kagoochinennyi ne kieei, ak koisee kaptisisyet korotiigap kagoochinoikyik che po kaalyeet. 14

16.14:
Kom 27.1-2; 2A.Pet 4.1
Ki ip kaptisisyetap sugunwet ne ki mi taitap Kamuktaindet ne Toroor konyo eng' taitap koot, komong' eng' kwenutap kaptisisyennyi ak kootap Kamuktaindet ne Toroor, ak konde komostap murot kaataam ne po kaptisisyennyi. 15Ki ng'at anyun Laitoryat Ahaz Urija tisiindet, koleenji, “Peel kagoochinet ne kibeelei ne po karon eng' kaptisisyet ne oo, ak kagoochinet ne po koskoleny ne po peek, ak kagoochinet ne kibeelei ne po laitoryat, ak kagoochinennyi ne po peek, kobooto kagoochinennywa ne kibeelei ne po piik tugul che po emet, ak kagoochinoikwak che po peek, ak kagoochinoikwak che kieei. Iise kaptisisyonooto korotiik tugul che po kagoochinennywa ne kibeelei, ak korotiik tugul che po tiseiywek. Ago kaptisisyetap sugunwet, kobunjino nooto si ateepse.” 16Ki yai ko uu nooto Urija tisiindet, ko uu tugul che ki ng'at Laitoryat Ahaz.

17

16.17:
1Lai 7.23-39; 2A.Pet 4.2-6
Ki til Laitoryat Ahaz tabanwegap ng'echerok ak koisto taabeet ne oo eng' kwenutap tuguuchooto. Ki inem nyanjet ne ki mi paragutap eigap sugunonik, konyo ng'wony, ak konde paragutap koik che ki kitet. 18Ki wal ooreet ne kerat ne po sabato ne kiga kiyai eng' ko, ak ole mandoe laitoryat eng' ole po saang', ki iweech kotokyi kootap Kamuktaindet ne Toroor amu laitoryatap Assyria.

19Poisyonik che ng'etunotiin che ki yai Ahaz, tos ma siraatiin eng' kitabuutap ateptap peetuusyek ne po laitorinigap Judah? 20

16.20:
Isa 14.28
Ki ru Ahaz ak ki kitup kobooto kwanisyekyik eng' nganaseetap Daudi. Ki laitoran Hezekiah weeriinnyi kogeer ineendet.

17

Hoshea laitoryatap Israel

171Ki toi kolaitoran Hoshea weeriitap Elah eng' Samaria eng' Israel, eng' kenyiitap taman ak aeng' kobooch kolaitoran Ahaz eng' Judah, ak ki laitoran kenyiisyek sogool. 2Ki yai yaityet eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor, ago ma ko uu laitorinigap Israel che ki indoune ineendet. 3Ki togos Shalmaneser laitoryatap Assyria kobargei ak ineendet, ak ki ek Hoshea otwogindennyi ak ki ipchi ineendet kagoochinoik. 4Ak ki nai laitoryatap Assyria kole chaamsei Hoshea, amu kiga koyookto piik koba kap So laitoryatap Misiri, ama igoochi kagoochinet laitoryatap Assyria, ko uu ye ki cham koyaei kenyiit age tugul. Eng' nooto anyun koger ineendet laitoryatap Assyria, ak korat eng' korgoreet.

Koluuli `piigap Assyria Samaria

5Yeityo kotogos laitoryatap Assyria konyo kowendot eng' emet komugul ak kitogosta kwo Samaria, ak kiyiem olooto kenyiisyek somok. 6Ki nam laitoryatap Assyria Samaria, eng' kenyiitap sogool ne po Hoshea ak komut Israel koba Assyria. Ki imut icheek kwo konde komeny Hala ak Habor, eng' aineetap Gosan ak nganasoogap Medes.

7Ki yaak ko uu nooto, amu kiga yachi piigap Israel tengekto Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindennywa, ne ki imutu icheek komong' eng' emetap Misiri, komang'une eutap Pharaoh laitoryatap Misiri, Kiga koywei icheek kanamonik, 8ak kobendatee ng'atuutigap pororyosyek, che kigaon Kamuktaindet ne Toroor koba eng' taitap piigap Israel, ak eng' taitap laitorinigap Israel che kiga yai icheek. 9Ki yai piigap Israel eng' ung'oot tuguuk che ma lititen koyachi Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindennywa, ak kiteekyigei komoswek che torooreen eng' nganasookwak tugul, kobooch teekseet ne kooi ne po riibiik kot koit nganaseet ne ng'ootaat. 10

17.10:
1Lai 14.23
Ki lumda tolochik ak Aserik eng' tulweet age tugul ne kooi, ak eng' kelutap keetit age tugul ne tuon. 11Kibeelee yooto nyamdutik eng' komoswek tugul che torooreen, ko uu ye kiyaei pororyosyek che ki oon Kamuktaindet ne Toroor eng' tainnywa. Ki yai tuguuk che yaacheen kotach Kamuktaindet ne Toroor konereech. 12Ki oot kanamonik, che ki kamwachi Kamuktaindet ne Toroor, koleenji, “Amat oyai kiito.”

13Ago kibaoryan Kamuktaindet ne Toroor kora agobo Israel, ak agobo Judah, eng' maotyot age tugul, ak keerindet age tugul koleenji, “Oweege eng' ortinwekwok che yaacheen, ak oriip ng'atuutikyuk ak kayomisutikyuk, ko uu Ng'atuutyet tugul ne ki ang'at kwanisyekwok, ak che ki ayookwok eng' eunegap otwogikyuk maotik.” 14Ago ma cham kogas kora, ago ki iuit kaatiswekwak ko uu kwanisyekwak, che ki ma iyan Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindennywa. 15Ki eesyo ng'atuutikyik ak kayomisennyi ne ki iyomiskei ak kwanisyekwak, ak paornatosyekyik che kibaoryan agobo icheek. Ki isup icheek tuguuk che po puch ak ki ek puch. Ki isup pororyosyek che kiga yiem icheek, che kiga ng'at `Kamuktaindet ne Toroor icheek agobo pichooto, koleenji, “Amat oyai ko uu ye yaei icheeget.” 16

17.16:
1Lai 12.28
Ki meto icheek ng'atuutik tugul che po Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindennywa, ak koyachigei moek aeng' che po kanamonik che ki kitany ak ki yai Asera. Kigutung'ji icheek tuguuk tugul che po kipsengwet, ak koot Baal. 17
17.17:
NKNg'a 18.10
Ki igoito weeriikwak ak tiibiikwak kobun maat. Kiboisyee ng'oorset ak ponisosyek ak koaldagei koyai yaityet eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor, kotach ineendet konereech. 18Ki nereekyi anyun Kamuktaindet ne Toroor Israel miising', ak kong'eeto icheek eng' tainnyi. Ma ng'et agot agenge kobatee ooreetap Judah ineegei.

19Ma riip agine Judah ng'atuutigap Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindennywa, ago kibendatee kaneetisyosyegap Israel che ki yai. 20Ki eesyo Kamuktaindet ne Toroor kesweek tugul che po Israel; ki inyaliil icheek ak konde eunegap piik che kiluul icheek, agoi kong'eeto icheek koba eng' tainnyi. 21Ye kibut Israel eng' kootap Daudi, ko ki yai Jeroboam weeriitap Nebat koek laitoryat. Ki imaas Jeroboam Israel si ma isup Kamuktaindet ne Toroor, ak kogoochi icheek koyai tengekto ne oo. 22Kibendate piigap Israel tengekwogik tugul che po Jeroboam che ki yai; ma istoegei, 23agoi kong'eeto Kamuktaindet ne Toroor Israel eng' tainnyi, ko uu ye ki mwa eng' otwogikyik tugul, maotik. Ki kiluul anyun Israel kimut eng' emennywa koba emetap Assyria agoi ra.

Komenyei `piigap Assyria Samaria

24Ki imut `laitoryatap Assyria piik eng' Babilon, Kuta, Aba, Hamath ak Separbaim ak konde icheek nganasoogap Samaria kogeer piigap Israel. Ki punji icheek Samaria ak komeny nganasookyik. 25Ye ki toi komeny olooto, ko ki ma koywei Kamuktaindet ne Toroor, ak ki iyookyi anyun `Kamuktaindet ne Toroor icheek ng'etuunyik, che kibar alak eng' icheek. 26Komwachi anyun laitoryatap Assyria, koleenji, “Ma ingen pororyosyechu koimutu inyoo inde nganasoogap Samaria kiit ne uu kamuktaindetap emonooto. Eng' nooto anyun, ko kogoyokyi icheek ng'etuunyik, ak parei icheek, amu ma ingen kiit ne uu kamuktaindetap emonooto.” 27Kong'at anyun laitoryatap Assyria kole, “Omut age eng' tisiik che ki omutu eng' olooto kwo komeny olooto ak koneet icheek agobo kiit ne uu Kiptaiyat Kamuktaindetap emonooto.” 28Ki nyo anyun age eng' tisiik che kiga kimut koba eng' Samaria, ak konyo komeny Bethel, ak koneet icheek ole kanyool kogonyitito Kamuktaindet ne Toroor.

29Ago kiga yai pororyet age tugul kanamonikwak, ak konde kooriigap komoswek che torooreen che kiga teech Samarik, pororyet age tugul eng' nganasookwak che ki menyei. 30Ki yai piigap Babilon Sukot-benot, koyai piigap Kut Nergal, koyai Hamath Asima, 31ki yai Abik Nibas ak Tartak, ak ki peel Separbaik lagokwak kobeelji Adramelek ak Anamelek kanamonigap Separbaim. 32Koiywei icheek anyun Kamuktaindet ne Toroor, ak kolewenjigei eng' pichooto tisiik che po komoswek che torooreen, che kieng'jin tiseiywek eng' kooriigap komoswek che torooreen. 33Ki iywei Kamuktaindet ne Toroor ago kiote kora kanamonikwak, ko uu ye ki iyweitoi pororyosyek eng' ole ki kiuune icheek kobwa.

34

17.34:
Tau 32.28; 35.10
Yaei kora ko uu atebosyek che ki po tai agoi ra. Ma iywei `icheek Kamuktaindet ne Toroor, amaisubi kaneetisyosyekwak, anan ko katigonutikwak, anan ng'atuutyet, anan kayomiset, che ki ng'at `Kamuktaindet ne Toroor lagogap Jakobo, ne kiguure ineendet Israel. 35
17.35:
Kom 20.5; NKNg'a 5.9
Ki yai Kamuktaindet ne Toroor koyomiset ak icheeget, ki ng'at icheek koleenji, “Amoiywei kanamonik, anan ong'uruukyi, anan oot, anan oeng'ji tiseiywot. 36
17.36:
NKNg'a 6.13
Ago oiywei Kamuktaindet ne Toroor ne ki imutwak otogosu eng' emetap Misiri eng' kimnateet ne oo, eng' euut ne chuulaat, ong'uruukyi ineendet ak oeng'ji tiseiywot. 37Oriip oyai eng' peetuusyek tugul agoi, kaneetisyosyek ak katigonutik, ng'atuutyet ak kayomiset, che kisirwak. Amat oiywei kanamonik. 38Amat outye kayomiset ne ki kiyomiske kobootok, anan oiywei kanamonik. 39Ago oiywei Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'wong'; ineendet ne sarwok eng' eunegap puunikwok tugul.” 40Ago ma kas, ki yai ko uu atebosyekwak che ki po tai.

41Ki iywei anyun pororyosyechuuto Kamuktaindet ne Toroor, ak kootei kanamonikwak che ki kiwai. Ki yai ko uu nooto lagokwak, ak lagogap lagokwak, ki yai ko uu kwanisyekwak, agoi ra.

18

Hezekiah, laitoryatap Judah

(2A.Pet 29:1-2; 31:1)

181Ki toi kolaitoran Hezekiah weeriitap Ahaz laitoryatap Judah eng' kenyiitap somok kobooch kolaitoran Hosea weeriitap Elah eng' Israel. 2Ki po kenyiisyek tiptem ak muut ye ki tau kolaitorani, ak ki laitoran kenyiisyek tiptem ak sogool eng' Jerusalem. Ki kiguure kamennyi Abi cheptap Zekariah. 3Ki yai ne myee eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor, ko uu tugul che kiga yai Daudi kwandanyi. 4

18.4:
Kai 21.9
Ki isto komoswek che torooreen, kibut tolochik ak koluul tolochigap Asera. Kitui ereneetap sugunwet ne kiyaei Musa, ne kiguure Nehustan. Amu kibeeljin nyamdutik piigap Israel agoi peetuusyechooto. 5Ki imong' Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindetap Israel. Ki mata kobiit age kogeny eng' laitorinik tugul che po Judah ne kergei ak ineendet, anan ko eng' che ki po tai eng' ineendet. 6Amu ki namgei ak Kamuktaindet ne Toroor, ma masta eng' kasubetap Kamuktaindet ne Toroor, ago ki riip ng'atuutikyik, che ki ng'at `Kamuktaindet ne Toroor Musa. 7Ak ki mi Kamuktaindet ne Toroor kobooto ineendet; kibor eng' komosta age tugul ne ki wo. Ki ingelelji laitoryatap Assyria, ma oot ineendet. 8Ki par Philistiik kot koit Gaza ak kiwotosyekyik, kobooch teekseet ne kooi ne po riibiik agoi nganaseet ne ng'ootaat.

9Ak eng' kenyiit ne po ang'wan ne po Hezekiah, ne ki kenyiitap tisap ne po Hoshea weeriitap Elah, laitoryatap Israel, kotogos Shalmaneser laitoryatap Assyria, kobookyi Samaria, ak koyiem. 10Ak kingo pata kenyiisyek somogu, konam nganasanooto. Ki kinam Samaria eng' kenyiitap lo ne po Hezekiah, ne ki kenyiitap sogool ne po Hoshea laitoryatap Israel. 11Ki imut `laitoryatap Assyria Israel koba Assyria, ak ki wo konde Hala ak Habor, aineetap Gosan ak nganasoogap Medes. 12Amu ki ma kas iit kutitap Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindennywa, ago ki pistoe kayomisennyi, chooto tugul kiga ng'at Musa otwogindetap Kamuktaindet ne Toroor, ma cham kogas anan koyai.

Kobookyin `Sennacherib ne po Syria, Judah

(2A.Pet 32:1-19; Isa 36:1-22)

13Ki togos Sennacherib laitoryatap Assyria eng' kenyiitap taman ak ang'wan ne po laitoryat Hezekiah, kobar nganasook tugul che ng'ootaatiin che po Judah ak konam. 14Ki iyookto Hezekiah laitoryatap Judah chiito kwo kaplaitoryatap Assyria eng' Lakish, koleenji, “Ki alel. Ui weektegei eng' oldanyu. Kiit age tugul ne igesenwo, alae.” Ak king'atyi laitoryatap Assyria Hezekiah, laitoryatap Judah keruutik eliphuusyek taman ak agenge che po fedha ak keruutik eliphuut agenge che po thahabu. 15Ki igoochi `Hezekiah ineendet fedhaisyek tugul che ki mi eng' kootap Kamuktaindet ne Toroor, ak eng' konoraigap kootap laitoryat. 16Ki inem Hezekiah eng' peetuusyechooto thahabu eng' kereiywegap kurgotik ak eng' tolochik che kiga koliige Hezekiah kootap Kamuktaindet ne Toroor, ak kogoochi laitoryatap Assyria. 17Ki iyookto laitoryatap Assyria Tartan ak Rab-saris ak Rabsake eng' Lakish kobooto lugeet ne oo, koba kaplaitoryat Hezekiah eng' Jerusalem. Ak kitogosta ak koit Jerusalem. Ak kingo it, koba kotononie kererchetap tamboiyot ne po meto, ne mi ooreet ne oo ne po kooretap mwetindet. 18Kingo kuur laitoryat, komong' Eliakim weeriitap Hilkiah, konyo ole mi pichooto, ne ki pou koot, kobooto Sebna siriindet, ak Joah weeriitap Asaph siriindetap tuguuk che piitu. 19Ki leenji `Rabsake icheek, “Oleenji Hezekiah, ‘Kamwa ko uu ni laitoryat ne oo, laitoryatap Assyria, kole: Nee kamang'unoni imang'u?’ 20Ing'alaali ile, mi kirwooget ak kimnateetap lugeet, ago ng'aleegap puch. Ara ng'oo ne imang'u, si ingelelja? 21Keero, imang'u kirokto ne po tegandani chisot, nooto ko Misiri: ne ngo tiegei chii, kotoorei eunnyi, kwo oriit! Uu nooto Pharaoh laitoryatap Misiri eng' icheek tugul che imang'u ineendet. ”

22Ago ngot oleenjo: “Kimang'u Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindennyo,” koma ineendet, ne ki isto Hezekiah komoswekyik che torooreen ak kapkorosusyekyik, ak koleenji Judah ak Jerusalem, “Osae eng' taitap kaptisisyoni eng' Jerusalem”? 23Ara asoomin anyun nguno ale, igoochi kiptaiyandennyu laitoryatap Assyria kiit ne ibooru kayasyoet, si agoonin paraisisyek eliphuusyek aeng', ngot imuuchi eng' komostang'ung' inde piik che laanyei paraisisyechooto. 24Imuktoi ano anyun iweech togeetap kiptaiyat agenge ne ming'in eng' otwogik tugul che po kiptaiyandennyu, ak imang'u Misiri amu kariisyek ak piik che ketei paraisisyek? 25Ara anyun, kanyo koma kimi ak Kamuktaindet ne Toroor anyo abar oli, ang'em? Koleenjo Kamuktaindet ne Toroor, “Togoste par emoni, ak ing'em.”

26Koleenji anyun Eliakim weeriitap Hilkiah, ak Sebna, ak Joah, Rabsake, “Asoomin ale, ng'alaalji otwogiguk eng' kutitap Syria; amu kigase. Mating'alaalwech eng' kutitap Yahudik, kogasei piik che mi irimeet parak.”

27Ago ki leenji `Rabsake icheek, “Kagoyokwo kiptaiyandennyu anyo ye mi kiptaiyandeng'ung', ak oldang'ung', si kobiit amwa ng'aleechu? Tos ma iyookwo anyo ye mi pichu iburi eng' irimeet parak, si koam ng'atateekwak ak koe peekwak kobootok?” 28Yeityo kotonon Rabsake ak komwa eng' kutit ne oo eng' kutitap Yahudik ak kong'alaal kole, “Ogas okweek ng'olyootap laitoryat ne oo, laitoryatap Assyria! 29Kamwa laitoryat kole, Among' koberberak Hezekiah, amu ma imuuchi kosarwok eng' eunnyi. 30Among' kogoonok Hezekiah omang'u Kamuktaindet ne Toroor kole, Sarwech Kamuktaindet ne Toroor iman, ak ma kigoochin nganasanio laitoryatap Assyria. 31Amat ogas ng'aleegap Hezekiah. Kamwa ko uu ni laitoryatap Assyria, kole: Oyai kaalyeet kobooto ak omong'u obwa ole ami. Yeityo koam chii tugul che po sabibukyik ak che po mogoywennyi ak koe chii tugul che po peegap keriingennyi, 32agoi anyo amutak obe emet ne kergei ak emeng'wong', emetap peek ak divaik, emetap amitwogik ak mbareenigap sabibuk, emetap mwanigap mseituni ak kumyat, si kobiit osapche, amobegu. Amogas Hezekiah, ye igoigook, kole, ‘Sarwech Kamuktaindet ne Toroor.’ 33Tos ki kobiit eng' kamuktaigap pororyosyek ne ki sar emennyi eng' eutap laitoryatap Assyria? 34Mi ano kamuktaigap Hamath, ak che po Arpad? Mi ano kamuktaigap Separbaim, Hena ak Iba? Tos ki sar chooto Samarik eng' eunnyu? 35Ng'oo eng' kamuktaik tugul che po emotinwek, che ki kosar emennywa eng' eunnyu, kot kosar `Kamuktaindet ne Toroor Jerusalem eng' eunnyu?”

36Ago ki siisyo piik, ma wolji ineendet ng'olyoo, amu kiga ng'at laitoryat kole, “Amat owolji kiy.” 37Ki pa anyun Eliakim weeriitap Hilkiah ne ki pou koot, ak Sebna, siriindet, kobooto Joah weeriitap Asaph siriindetap tuguuk che piitu, ole mi Hezekiah ko kagogereer ngoroikwak, kobwa komwachi ineendet ng'aleegap Rabsake.

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]