Revised Kalenjin Bible (KAPR)
18

Hezekiah, laitoryatap Judah

(2A.Pet 29:1-2; 31:1)

181Ki toi kolaitoran Hezekiah weeriitap Ahaz laitoryatap Judah eng' kenyiitap somok kobooch kolaitoran Hosea weeriitap Elah eng' Israel. 2Ki po kenyiisyek tiptem ak muut ye ki tau kolaitorani, ak ki laitoran kenyiisyek tiptem ak sogool eng' Jerusalem. Ki kiguure kamennyi Abi cheptap Zekariah. 3Ki yai ne myee eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor, ko uu tugul che kiga yai Daudi kwandanyi. 4

18.4:
Kai 21.9
Ki isto komoswek che torooreen, kibut tolochik ak koluul tolochigap Asera. Kitui ereneetap sugunwet ne kiyaei Musa, ne kiguure Nehustan. Amu kibeeljin nyamdutik piigap Israel agoi peetuusyechooto. 5Ki imong' Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindetap Israel. Ki mata kobiit age kogeny eng' laitorinik tugul che po Judah ne kergei ak ineendet, anan ko eng' che ki po tai eng' ineendet. 6Amu ki namgei ak Kamuktaindet ne Toroor, ma masta eng' kasubetap Kamuktaindet ne Toroor, ago ki riip ng'atuutikyik, che ki ng'at `Kamuktaindet ne Toroor Musa. 7Ak ki mi Kamuktaindet ne Toroor kobooto ineendet; kibor eng' komosta age tugul ne ki wo. Ki ingelelji laitoryatap Assyria, ma oot ineendet. 8Ki par Philistiik kot koit Gaza ak kiwotosyekyik, kobooch teekseet ne kooi ne po riibiik agoi nganaseet ne ng'ootaat.

9Ak eng' kenyiit ne po ang'wan ne po Hezekiah, ne ki kenyiitap tisap ne po Hoshea weeriitap Elah, laitoryatap Israel, kotogos Shalmaneser laitoryatap Assyria, kobookyi Samaria, ak koyiem. 10Ak kingo pata kenyiisyek somogu, konam nganasanooto. Ki kinam Samaria eng' kenyiitap lo ne po Hezekiah, ne ki kenyiitap sogool ne po Hoshea laitoryatap Israel. 11Ki imut `laitoryatap Assyria Israel koba Assyria, ak ki wo konde Hala ak Habor, aineetap Gosan ak nganasoogap Medes. 12Amu ki ma kas iit kutitap Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindennywa, ago ki pistoe kayomisennyi, chooto tugul kiga ng'at Musa otwogindetap Kamuktaindet ne Toroor, ma cham kogas anan koyai.

Kobookyin `Sennacherib ne po Syria, Judah

(2A.Pet 32:1-19; Isa 36:1-22)

13Ki togos Sennacherib laitoryatap Assyria eng' kenyiitap taman ak ang'wan ne po laitoryat Hezekiah, kobar nganasook tugul che ng'ootaatiin che po Judah ak konam. 14Ki iyookto Hezekiah laitoryatap Judah chiito kwo kaplaitoryatap Assyria eng' Lakish, koleenji, “Ki alel. Ui weektegei eng' oldanyu. Kiit age tugul ne igesenwo, alae.” Ak king'atyi laitoryatap Assyria Hezekiah, laitoryatap Judah keruutik eliphuusyek taman ak agenge che po fedha ak keruutik eliphuut agenge che po thahabu. 15Ki igoochi `Hezekiah ineendet fedhaisyek tugul che ki mi eng' kootap Kamuktaindet ne Toroor, ak eng' konoraigap kootap laitoryat. 16Ki inem Hezekiah eng' peetuusyechooto thahabu eng' kereiywegap kurgotik ak eng' tolochik che kiga koliige Hezekiah kootap Kamuktaindet ne Toroor, ak kogoochi laitoryatap Assyria. 17Ki iyookto laitoryatap Assyria Tartan ak Rab-saris ak Rabsake eng' Lakish kobooto lugeet ne oo, koba kaplaitoryat Hezekiah eng' Jerusalem. Ak kitogosta ak koit Jerusalem. Ak kingo it, koba kotononie kererchetap tamboiyot ne po meto, ne mi ooreet ne oo ne po kooretap mwetindet. 18Kingo kuur laitoryat, komong' Eliakim weeriitap Hilkiah, konyo ole mi pichooto, ne ki pou koot, kobooto Sebna siriindet, ak Joah weeriitap Asaph siriindetap tuguuk che piitu. 19Ki leenji `Rabsake icheek, “Oleenji Hezekiah, ‘Kamwa ko uu ni laitoryat ne oo, laitoryatap Assyria, kole: Nee kamang'unoni imang'u?’ 20Ing'alaali ile, mi kirwooget ak kimnateetap lugeet, ago ng'aleegap puch. Ara ng'oo ne imang'u, si ingelelja? 21Keero, imang'u kirokto ne po tegandani chisot, nooto ko Misiri: ne ngo tiegei chii, kotoorei eunnyi, kwo oriit! Uu nooto Pharaoh laitoryatap Misiri eng' icheek tugul che imang'u ineendet. ”

22Ago ngot oleenjo: “Kimang'u Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindennyo,” koma ineendet, ne ki isto Hezekiah komoswekyik che torooreen ak kapkorosusyekyik, ak koleenji Judah ak Jerusalem, “Osae eng' taitap kaptisisyoni eng' Jerusalem”? 23Ara asoomin anyun nguno ale, igoochi kiptaiyandennyu laitoryatap Assyria kiit ne ibooru kayasyoet, si agoonin paraisisyek eliphuusyek aeng', ngot imuuchi eng' komostang'ung' inde piik che laanyei paraisisyechooto. 24Imuktoi ano anyun iweech togeetap kiptaiyat agenge ne ming'in eng' otwogik tugul che po kiptaiyandennyu, ak imang'u Misiri amu kariisyek ak piik che ketei paraisisyek? 25Ara anyun, kanyo koma kimi ak Kamuktaindet ne Toroor anyo abar oli, ang'em? Koleenjo Kamuktaindet ne Toroor, “Togoste par emoni, ak ing'em.”

26Koleenji anyun Eliakim weeriitap Hilkiah, ak Sebna, ak Joah, Rabsake, “Asoomin ale, ng'alaalji otwogiguk eng' kutitap Syria; amu kigase. Mating'alaalwech eng' kutitap Yahudik, kogasei piik che mi irimeet parak.”

27Ago ki leenji `Rabsake icheek, “Kagoyokwo kiptaiyandennyu anyo ye mi kiptaiyandeng'ung', ak oldang'ung', si kobiit amwa ng'aleechu? Tos ma iyookwo anyo ye mi pichu iburi eng' irimeet parak, si koam ng'atateekwak ak koe peekwak kobootok?” 28Yeityo kotonon Rabsake ak komwa eng' kutit ne oo eng' kutitap Yahudik ak kong'alaal kole, “Ogas okweek ng'olyootap laitoryat ne oo, laitoryatap Assyria! 29Kamwa laitoryat kole, Among' koberberak Hezekiah, amu ma imuuchi kosarwok eng' eunnyi. 30Among' kogoonok Hezekiah omang'u Kamuktaindet ne Toroor kole, Sarwech Kamuktaindet ne Toroor iman, ak ma kigoochin nganasanio laitoryatap Assyria. 31Amat ogas ng'aleegap Hezekiah. Kamwa ko uu ni laitoryatap Assyria, kole: Oyai kaalyeet kobooto ak omong'u obwa ole ami. Yeityo koam chii tugul che po sabibukyik ak che po mogoywennyi ak koe chii tugul che po peegap keriingennyi, 32agoi anyo amutak obe emet ne kergei ak emeng'wong', emetap peek ak divaik, emetap amitwogik ak mbareenigap sabibuk, emetap mwanigap mseituni ak kumyat, si kobiit osapche, amobegu. Amogas Hezekiah, ye igoigook, kole, ‘Sarwech Kamuktaindet ne Toroor.’ 33Tos ki kobiit eng' kamuktaigap pororyosyek ne ki sar emennyi eng' eutap laitoryatap Assyria? 34Mi ano kamuktaigap Hamath, ak che po Arpad? Mi ano kamuktaigap Separbaim, Hena ak Iba? Tos ki sar chooto Samarik eng' eunnyu? 35Ng'oo eng' kamuktaik tugul che po emotinwek, che ki kosar emennywa eng' eunnyu, kot kosar `Kamuktaindet ne Toroor Jerusalem eng' eunnyu?”

36Ago ki siisyo piik, ma wolji ineendet ng'olyoo, amu kiga ng'at laitoryat kole, “Amat owolji kiy.” 37Ki pa anyun Eliakim weeriitap Hilkiah ne ki pou koot, ak Sebna, siriindet, kobooto Joah weeriitap Asaph siriindetap tuguuk che piitu, ole mi Hezekiah ko kagogereer ngoroikwak, kobwa komwachi ineendet ng'aleegap Rabsake.

19

Keteepse maotyot Isaiah

(Isa 37:1-17)

191Ak kingo kas Laitoryat Hezekiah, kogereer ngoroikyik, kotugegei kuniok ak kwo kootap Kamuktaindet ne Toroor. 2Ki iyookto Eliakim, ne ki pou koonnyi, ak Sebna siriindet, ak poisyegap tisiik, kotugotegei kuniok, koba ole mi Isaiah maotyot, weeriitap Amos. 3Ki leenji ineendet, “Kamwa Hezekiah kole: Peetuuni ko peetuutap nyalilda, kereetap kong' ak chubisyet, amu kait kesich lagok, ama mi kimnateet ne kesige. 4Abeere imuuchi kogas Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' ng'aleek tugul che po Rabsake, ne kagoyok `laitoryatap Assyria kiptaiyandennyi, konyo kochot Kamuktaindet ne sabei, ak koger kong' ng'aleek che kagas Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung'. Ara anyun saa agobo piik che ng'etunotiin.”

5Kobwa anyun otwogigap Laitoryat Hezekiah ole mi Isaiah. 6Ki leenji `Isaiah icheek, “Omwachini kiptaiyandeng'wong' ko uu ni, oleenjini, Kamwa Kamuktaindet ne Toroor kole: ‘Meiywei ng'aleek che kegas, che kachubena otwogigap laitoryatap Assyria. 7Keero! Andoi ineendet chesawil, si ko kas ng'aleegap piik, koweek kwo emennyi, ak agoite kebar eng' rotwetap chok eng' emennyi.’ ”

Kamuiset age kobun Assyria

8Kingo kas Rabsake kole kikwa laitoryatap Assyria eng' Lakish, kogiweek anyun ak koitita kobaregei laitoryat ak Libna. 9Kingo kas kemwaei agobo Tiraka laitoryatap Kush, keele, nyoonei kobarge ak ineendet, koyookto piik kogeny koba kap Hezekiah, koleenji: 10“Omwachini Hezekiah, laitoryatap Judah, oleenjini: Amengoberberin Kamuktaindeng'ung' ne imang'u, koleenjin, ‘Ma kigoitoi Jerusalem kwo eutap laitoryatap Assyria.’ 11Ki igas iman kiit ne ki koyachi laitorinigap Assyria emotinwek tugul, eng' ng'emet ne king'em icheek kogees. Tos kisaruun inyee? 12Tos ki sar icheek `kamuktaigap pororyosyek che ki par kwanisyekyuk, Gosan, Haran, Resep, ak lagogap Eden che ki mi Telasar? 13Mi ano laitoryatap Hamath, laitoryatap Arpad, ak laitoryatap nganaseetap Separbaim, anan ne po Hena, ak Iba?”

14Ki nam Hezekiah parweet eng' eutap piik che kiga kiyok ak kosoman. Ki togosta Hezekiah kwo kootap Kamuktaindet ne Toroor ak koiito parwaanooto eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor. 15

19.15:
Kom 25.22
Ak ki sa Hezekiah eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor kole, “Ee Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindetap Israel, ne tebee kerubisyek, ii Kamuktaindet ne Toroor inyee inyegei, ne po laitornatosyek tugul che po ng'wony. Ki iyai kipsengwet ak ng'wony. 16Ee Kamuktaindet ne Toroor, ep iit ak igas, yaat konyeguk ak igeer, kas ng'aleegap Sennacherib, che kaiyogune chiito konyo kochot Kamuktaindet ne Toroor ne sabei. 17Iman, Kamuktaindet ne Toroor, ki kobar laitorinigap Assyria pororyosyek ak emotinwekwak kowechawech. 18Ki kowiirchi ma kanamonikwak ak king'em anyun tuguuchooto. Ki ma ko kamuktaik, ago ki keetiik ak koik, che poisyetap eunegap piik. 19Ara anyun, ee Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindennyo, asaain ale sarwech eng' eunnyi, si konai laitornatosyek tugul che po ng'wony kole ii Kamuktaindet ne po Toroornatet, inyee inyegei.”

Maonatetap Isaiah agobo ng'emisyet ne ityin Sennacherib

(Isa 37:21-38)

20Ki iyookto anyun Isaiah weeriitap Amos chiito kwo kap Hezekiah, koleenji, “Kamwa Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindetap Israel, kole, ‘Ko uu ye kaisaa agobo Sennacherib laitoryatap Assyria, ko kaagasin.’ 21Ni ng'olyoot ne kagomwa Kamuktaindet ne Toroor agobo ineendet:

Kasasin pergeiyat cheptap Zion,

kororechin ak kochotin.

Kagolelech metinnyi

cheptap Jerusalem eng' inyee.

22Ng'oo ne ki ichot ak ichup?

Ng'oo ne ki ibolji?

Ak ng'oo ne injururi?

Nooto ko Ineendet ne Tiliil ne po Israel!

23Koichot Kiptaiyat

eng' piiguk che koiyoogu,

koile: Anyoone kot aitu paragutap tuloonook kobooto chaang'indap kariisyekyuk,

kot aitu oriit eng' Lebanon.

Aluuli taragonikyik che kooen,

ak piribirinikyik che korooron.

Achute komosta ne ki menyei oriit inne,

timdap mbareennyi ne rurei.

24Ki abal che ki ma angen,

ak aee peek eng' olooto,

eng' keldebesaigap keelyekyuk,

ateeny anyun ainoosyek tugul che po Misiri.

25‘Tom igas ole ki ayaite eng' keny?

Ki ayai eng' peetuusyek che po keny

nooto kaasulde nguno,

si kobiit ibut nganasook che ng'ootaatiin

koek karurugutik che ki king'em.’

26Ki ek anyun piikwak, che tinyei kimnateet ne ming'in,

ki meiyo mugulelwekwak ak kokwong'yo.

Ki igei susweegap keeweet,

ak koigei sogeek che ng'orng'or,

ki igei susweek che mi kooriik parak,

ak ko uu peek che kilalyo kotom koeegitu.

27Ago angen kabuureng'ung',

mandaeng'ung' ak nyonuneng'ung' ne inyone ko,

ak nereegeguk che koroomen agobo anee.

28Amu nereegeguk che koroomen agobo anee,

ak amu kogoit itiikyuk loseng'ung' pogei,

andoi anyun kombet serung'ung',

ak ande karnennyu kuting'ung'.

Aweechin anyun

ibun ooreet ne ki ibunu.”

29Yeityo komwachi `Isaiah laitoryat Hezekiah “Egu ni kaboorunet ne kiboorun: oame eng' kenyini che piitos icheegei, ak oam eng' kenyiitap aeng' che syegune chooto. Eng' kenyiitap somok, ogol ak oges ak omin keetiigap sabibuk, ak oam logoekwak. 30Ak iywoktogei kobendi ng'wony tigitigap che ng'etu eng' kootap Judah ak koiyo logoek eng' parak. 31Amu mandoi eng' Jerusalem che kang'et, ak chilildos eng' tulweetap Zion. Yaei niito kagiiletapkei ne po Kamuktaindet ne Toroor.

32“Mwaei anyun Kamuktaindet ne Toroor agobo laitoryatap Assyria, kole, ‘Ma itu ineendet nganasani, ama mwogei yooto eng' kipchabet, ama nyoonei tainnyi kotinyei long'eet, ama wasyin ng'ung'unyek. 33Weegegei ooreet ne ki punu, ama itu nganasani,’ mwaei Kamuktaindet ne Toroor. 34‘Amu ariibe nganasani, asaru, agobo anee ak agobo Daudi otwogindennyu.’ ”

35Ki manda malaikaiyatap Kamuktaindet ne Toroor kemounooto ak kobar piik eliphuusyek pogol ak tamanwogik sisiit ak muut eng' nganaseetap piigap Assyria. Kingo ng'eetyo piik karon, ko ki muuswek tugul, che kogobek. 36Kwo anyun Sennacherib laitoryatap Assyria, koweek ak kwo komeny Nineveh. 37Ak ye kita kosaaei eng' kootap Nisrok kanamwennyi, kobar ineendet Adramelek ak Sareser eng' rotwetap chok, ak ki mwei koba emetap Ararat. Ak ki laitoran Esarhaddon weeriinnyi kogeer ineendet.

20

Komyani ak kisoobi Hezekiah

(Isa 38:1-8, 21-22; 2A.Pet 32:24-26)

201Kimyan Hezekiah eng' peetuusyechooto kot ko neegit kome. Ki nyoonji maotyot Isaiah weeriitap Amos, ak koleenji ineendet, “Kamwa Kamuktaindet ne Toroor kole: Rarchi keet piigap koong'ung'; amu imee, mesabe.”

2Kowelel anyun togeennyi kogeer inaat, ak kosa Kamuktaindet ne Toroor kole, 3“Ee Kamuktaindet ne Toroor, asaain ale, ibwaat ole ki atepte eng' imanda eng' taing'ung', ak eng' muguleldo ne ititaat, ak ayai ne myee eng' taing'ung'.” Ak ki riir Hezekiah eng' ng'wanindo.

4Ak ye ki tomo koit Isaiah kwenutap nganaseet, konyonji ineendet ng'olyootap Kamuktaindet ne Toroor, koleenji, 5“Weege kogeny, ak ileenji Hezekiah pounindetap piikyuk, Kamwa Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindetap kwandang'ung' Daudi, kole: Kaagas saaeng'ung', kaageer peeguk po kong'; ara asaabin anyun. Itogostoi kootap Kamuktaindet ne Toroor eng' peetuutap somok. 6Atesyini peetuusyeguk kenyiisyek taman ak muut. Ak asaruun kobooto nganasani eng' eunegap laitoryatap Assyria. Ariibe nganasani agobo anee, ak agobo otwogindennyu Daudi.”

7Ki le Isaiah, “Oibu magatyat ne po logoegap mogoonik.” Koip anyun ak konde ole ki mi myando ne uu ondiryet, ak kisop. 8Ki leenji `Hezekiah Isaiah, “Nee kaboorunet ne ibooru kole isooba Kamuktaindet ne Toroor, si atogosta kootap Kamuktaindet ne Toroor eng' peetuutap somok?”

9Ki mwa Isaiah kole, “Egu kii kaboorunet ne punu Kamuktaindet ne Toroor, ne iboorun kole yaei Kamuktaindet ne Toroor kiit ne kamwa: Wo urwet tai tilutik taman, anan wo let tilutik taman?”

10Ki mwa Hezekiah kole, “Kiit ne nyumnyum eng' urwet kwo tai tilutik taman, achicha. Ingoweek urwet kwo let tilutik taman.”

11Ki riirchi maotyot `Isaiah Kamuktaindet ne Toroor: ak kiweech urwet kwo let tilutik taman, eng' che kiga korekto eng' kiit ne kirogendoe saisyek ne po Ahaz.

Piik che ki kiyok kobunu Babilon

(Isa 39:1-8)

12Ki iyookyi Berodak-baladan weeriitap Baladan, laitoryatap Babilon, paronok ak kagoochinet Hezekiah eng' peetuusyechooto, amu kiga kogas kole ki komyan Hezekiah. 13Ki kas Hezekiah icheek, ak koboorchi icheek koot tugul ne po tuguukyik che po kamanuutyet ne oo, fedha, thahabu, nyamdutik, mwanik che po kamanuutyet ne oo, kootap kariikyik che po lugeet ak tuguuk tugul che ki mi ole mi konoraikyik. Ma ng'et kiy eng' koonnyi anan ko pounatennyi tugul ne ma iboorchi Hezekiah icheek. 14Ki nyo anyun Isaiah maotyot ole mi Laitoryat Hezekiah ak koleenji, “Kale nee pichu? Ak kobwanei oldang'ung' kobunu ano?” Ak ki le Hezekiah, “Kabunu emet ne loo, kobunu Babilon.” 15Ak ki le ineendet, “Kagogeer nee eng' koong'ung'?” Ak kowol Hezekiah kole, “Kagogeer tuguuk tugul che mi koonnyu, ma ng'et kiy eng' konoraikyuk ne ma aboorchi.”

16Ki leenji Isaiah Hezekiah, “Kas anyun ng'olyootap Kamuktaindet ne Toroor: 17

20.17:
2Lai 24.13; 2A.Pet 36.10
Keero, pwoonei peetuusyek, che tuun ki ibei tuguuk tugul che mi koong'ung' koba Babilon, ak tuguuk tugul che ki konor kwanisyeguk agoi ra. Ma mi kiy ne ng'etu, mwaei Kamuktaindet ne Toroor. 18
20.18:
2Lai 24.14-15; Dan 1.1-7
Tuun kimuti alak eng' weeriiguk che mong'unenen, che isiche, ak koba koek icheek che ki kimooch eng' kootap laitoryatap Babilon.”

19Koleenji anyun `Hezekiah Isaiah, “Myee ng'olyootap Kamuktaindet ne Toroor ne kemwa.” Komwa kogeny kole, “Tos ma myee kotep ko uu nooto, katai komi kaalyeet ak imanda eng' peetuusyekyuk?”

Kogesugei pounatetap Hezekiah

(2A.Pet 32:32-33)

20Poisyonik che ng'etunotiin che po Hezekiah, kimnateennyi tugul, ole kiyaita tamboiyot ak kererchet ak koip peek koba nganaseet, ko tos ma siraatiin eng' kitabuutap ateptap peetuusyek ne po laitorinigap Judah? 21Ki ru Hezekiah kobooto kwanisyekyik. Ak ki laitoran Manasseh weeriinnyi kogeer ineendet.

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]