Revised Kalenjin Bible (KAPR)
3

Lugeet eng' kwenutap Israel ak Moab

31Ki toi kolaitoran Jehoram weeriitap Ahab eng' Israel eng' Samaria eng' kenyiitap taman ak sisiit ne po Jehoshaphat laitoryatap Judah, ak ki laitoran kenyiisyek taman ak aeng'. 2Ki yai yaityet eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor, ago ma yai ko uu kwandanyi anan ko uu kamennyi; amu ki isto toloitap Baal ne kiga yai kwandanyi. 3Nganda uu nooto ko ki nam ineendet tengekwogigap Jeroboam weeriitap Nebat, che ki ibeete Israel si koyai tengekto; ma istoegei.

4Ki tinyei Mesha laitoryatap Moab keechiirek, ak ki igoochi laitoryatap Israel koroorigap aaregap keechiir eliphuusyek pogol, kobooto che po mengichik eliphuusyek pogol. 5Ago kingo me Ahab, kongelelji laitoryatap Moab laitoryatap Israel. 6Ki manda anyun Laitoryat Jehoram eng' Samaria eng' peetuusyechooto, ak koyum Israel tugul. 7Ki iyookto chiito kwo kap Jehoshapat laitoryatap Judah, koleenji, “Koingelelja laitoryatap Moab. Tos ichame keebe tuwai Moab keebe kebar?” Ak ki le, “Achame ketogoste! Auu kiit ne iuu, uu piikyuk piiguk, ak uu paraisisyekyuk paraisisyeguk.” 8Ak ki le, “Ki togostoe ooreet ne punei ano?” Ak ki wol kole, “Ki togostoe ooreetap surkwen ne po Edom.”

9Ki pa anyun laitoryatap Israel kobooto laitoryatap Judah ak ne po Edom. Ye kiyiem emet eng' pandap peetuusyek tisap ko ki it koror peek. Ki ma komi peek che eei lugeet anan ko tuuga che ki kweryei icheeget. 10Ki le laitoryatap Israel, “Pwo eng' acheek! Amu kogoguur Kamuktaindet ne Toroor laitorinichu somok kibagenge konde eunegap Moab.” 11Ago ki le Jehoshaphat, “Ma mi yu maotyotap Kamuktaindet ne Toroor, keteepse eng' Kamuktaindet ne Toroor ineendet?” Ki wol chiito age eng' otwogigap laitoryatap Israel kole, “Mi yu Elisha weeriitap Sapat, ne kigerchin peek Elijah.” 12Ki le Jehoshaphat, “Mi ng'olyootap Kamuktaindet ne Toroor kobooto ineendet.” Kochoortagei anyun laitoryatap Israel ak Jehoshaphat kobooto laitoryatap Edom koba ole mi ineendet.

13Ki leenji `Elisha laitoryatap Israel, “Kiting'egei nee ak inyee? Ui ole mi maotigap kwandang'ung' ak maotigap kamenng'ung'.” Ak ki leenji laitoryatap Israel ineendet, “Achicha! Amu kogoguur Kamuktaindet ne Toroor laitorinichu somok kibagenge, konde eunegap Moab.” 14Ki le Elisha, “Ko uu ye sabei Kamuktaindet ne Toroor ne po lugoosyek, ne atonone tainnyi, ko nda kama agonyiti Jehoshaphat laitoryatap Judah amu mi yu, ko kama kota agusyinin kong' iman, anan ageerin. 15Ago imutwaa nguno putindet.” Ak kingo put chiichooto kibugandet, konyonji ineendet eutap Kamuktaindet ne Toroor. 16Ak ki le, “Kamwa Kamuktaindet ne Toroor kole: ‘Obal kererchosyek che chaang' eng' tembwoni.’ 17Amu kamwa Kamuktaindet ne Toroor kole: ‘Mogeere usoonet anan ogeer ropta, ago nyiei peek tembwonin, ak oee okweek, tuukwok ak tyong'ikwok.’ 18Ago ni ko ki it ne ming'in eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor, amu indoi kogeny Moabik eunekwok. 19Obare nganaseet age tugul ne ng'ootaat ak nganaseet age tugul ne karaaran. Oluul keetit age tugul ne myee, oger kondametusyek tugul che po peek ak ong'em eng' koik kooret age tugul ne myee.” 20Ak ki eng' karon eng' olo po sait ne kigoitoe kagoochinet, ko ki pwa peek che kibunei ooreetap Edom, ak ki nyi emet peek.

21Kingo kas anyun Moabik tugul kole, kotogos laitorinik kobwa kobargei ak icheek, koyumgei tugul che ki imuuchi kolaach kariik, agoi che eecheen, ak koba kotononso eng' kiwoto. 22Ki ng'eetyo karon inne ak kiga iluuchi asiista peek, ak ki keer Moabik peek, ko kabiriritu ko uu korotiik. 23Ki le icheek, “Korotik chuun! Kogebar laitorinik iman, ak kogobar chii tugul chorwennyi. Ara anyun, Moabichu, onam parunenik!”

24Ago kingo it nganaseetap Israel, kong'eetyo Israel kobar Moabik, kot komwei eng' tainnywa. Ki pa anyun kochut emet kobarat Moabik. 25Kibut nganasook, ak ki wiirchi chii age tugul koitanyi kooret age tugul ne myee, konyiit koik. Kiger kondametusyek tugul che po peek ak koluul keetiik tugul che myachen. Eng' let kotuuch Kir-hareset ineegei kobooto koik che po yooto, ago kiyiem nganasanooto piik che ki wiirtoi koik, ak kobookyi olooto kobar.

26Kingo keer laitoryatap Moab kole kagogoromji pooryeet ineendet, komut murenik pogol tisap che tinyei rotonik, kole kourur lugeet kwo ole mi laitoryatap Edom, ago ma imuuch. 27Ki nam anyun taaitanyi ne kita tuun namei laitornatennyi kogeeri ineendet ak kogoito koek kagoochinet ne kibeelei eng' inaatut parak. Ki piit nereegek che eecheen agobo Israel; ak ki pa eng' ole mi ineendet, koweektagei emennywa.

4

Mwaita ne ki tinyei mosoget

41Ki riirchi Elisha kwondo age ne po osotigap weeriigap maotik, koleenji, “Ki kome otwogindeng'ung' manong'otyondennyu, ak ingen ile ki iywei otwogindeng'ung' Kamuktaindet ne Toroor. Kagonyo pesendoindet komachei komut lagokyuk aeng' koba koek otwogik.” 2Ki leenji `Elisha ineendet, “Imache ayaun nee? Mwaiwo, itinye nee eng' ko?” Ki le ineendet, “Ma tinyei kiy age tugul eng' ko otwogindeng'ung' ne chepto, kobatee soteetap mwaita.” 3Kole anyun Elisha, “Ui soomjigei tereenik eng' piiguk tugul che po kokweng'ung', tereenik che ma mi kiy, amat isoom che ng'ering'. 4Yeityo iwe ko ak igerchigei ko kobooto weeriiguk. Rong'ji mwaata tereenichooto tugul, ak ne kagonyi, iiste kwo taban.” 5Kwo anyun ineendet ak kogerchigei ko kobooto weeriikyik. Ki ipchi `icheek ineendet tereenik ak kiroong'ji. 6Kingo nyi tereenik tugul, koleenji weeriinnyi, “Ibwa tereet age.” Ago ki leenji ineendet, “Ma komi tereet age.” Ki siis anyun mwaita mata korong'kei. 7Konyo anyun komwachi chiitap Kamuktaindet. Ak ki le chiichooto, “Ui alde mwanichooto, si iyaaktae pesendang'ung', ak iboisyee che kang'et ak weeriiguk.”

Elisha ak chepsunamindet

8Ki wo Elisha Sunem peetuut age, ole ki mi kwondo ne tagunoot, ak kibirchi ineendet koamis. Ak peetuut age tugul ye kibunei yooto, ko ki cham kowendi koyooto koamisyei. 9Ki leenji ineendet manong'otyondennyi, “Keero, ageere ale ni ko chiito ne tiliil ne po Kamuktaindet, ne cham kosiirtoi eng' olinyo kotugul. 10Asoomin ale, ngechopchi koot ne ming'in kogakta koonnyo, si kindochi itoogut ak meset, ng'echereet ak kiit ne tebee tait. Ye kanyo anyun koonnyo, kotebee yooto.”

11Eng' peetuut age ye ki nyo yooto, kogiwo koonnyi ne kiga kechopchi eng' parak ak koru. 12Ki leenji Elisha Geasi otwogindennyi, “Guur Chepsunamindoni.” Kingo kagoguur konyo kwonyooto kotonon eng' tainnyi. 13Ki leenji otwogindennyi, “Ileenji kwonyi, ‘Keero, kaitoretech miising' eng' toretoni tugul tee ni, imache keyaun nee? Imache kesomun kiy eng' laitoryat anan eng' kiptaiyatap lugeet?’ ” Ak ki wolji koleenji, “Amenye kwenutap piikyuk.” 14Ki le anyun Elisha, “Ki yachi nee anyun?” Ak ki wol Geasi kole, “Ma tinyei weeriit iman, ak oos manong'otyondennyi.” 15Ak ki le, “Guur ineendet.” Ki kiguur ineendet ak konyo kotonon eng' kurgat. 16

4.16:
Tau 18.14
Ki le Elisha, “Tuun kapkora eng' kenyiit ne nyoonei, itinye weeriit.” Ak ki le, “Achicha, kiptaiyandennyu, inyee chiitap Kamuktaindet, amat imwachi lembech otwogindeng'ung' ne chepto!” 17Ago ki manach kwonyooto, ak ki sich weeriit eng' peetuunooto, ko kait kenyiit, ko uu ye ki kamwachi Elisha ineendet.

18Ak kingo eet lakwanooto, koba ak kwandanyi peetuut age ole mi piik che kesisyei. 19Ki leenji `lakwanooto kwandanyi, “Metinnyu! Metinnyu!” Ki leenji `kwandanyi otwogindennyi, “Imutyi kamet.” 20Kingo kagonam ineendet ak komutyi kamet, kotiny kamet agoi kotonon asiis, ak kime. 21Ki togosta kwo komogonji ineendet itoogutap chiitap Kamuktaindet, yeityo kogerchi ineendet ko ak komanda. 22Ki kuur manong'otyondennyi koleenji, “Asoomin ale iyookwo age eng' otwogik koget sigiryet, si alabat ole mi chiitap Kamuktaindet ak aweege.” 23Ki le manong'otyondennyi, “Amu nee si iwe ole mi ineendet ra? Ama peetuut ne kaleel arawet anan ko sabato.” Ak ki le, “Ma ya.” 24Ki iito anyun sigiryet ak koleenji otwogindennyi, “Kweri, keebe; mat iwe mutyo, kobatee ye kamwaun.” 25Ki wo anyun, ak ki it ole mi chiitap Kamuktaindet eng' tulweetap Karmel.

Ak kingo keer chiitap Kamuktaindet ineendet eng' ole loo, koleenji Geasi otwogindennyi, “Keero! Niin ko Chepsunamindet! 26Labat torookte, ak ileenji, ‘Ichamegei? Chamegei manong'otyondeng'ung'? Chamegei lakweet?’ ” Ak ki wol kole, “Chamegei.” 27Kingo it ole miitei chiitap Kamuktaindet eng' tulweet, konam keelyekyik. Ki nyo Geasi koriik konyo koleen kotoorta ineendet, ago ki le chiitap Kamuktaindet, “Mete! Amu tinyei ng'wanindo eng' muguleldanyi, ak kagoung'ena `Kamuktaindet ne Toroor ma mwaiwo.” 28Yeityo komwa kole, “Tos kigamage weeriit kiptaiyandennyu? Ki ma amwa ale: Matigeno?”

29Koleenji anyun `Elisha Geasi, “Kermenge, nam kiroktonyu eng' eung'ung' ak iwe. Ngot ituiye chii, ko mat igat, ak ngot kogatin chii, ko mat iwolji. Ui igonoor kiroktonyu togeetap lakweet.”

30Ki le kametap lakweet, “Ko uu ye sabei Kamuktaindet ne Toroor, ak ko uu ye sabei saboondang'ung', koma pagaaktoin.” Ki ng'eet anyun Elisha, koosup ineendet. 31Ki wo Geasi kondoe icheek ak kogonoor kirokto togeetap lakweet, ago ma piit tweguuno, anan kaseet. Koweek anyun kotorookta ineendet ak koleenji, “Tom kong'eet lakweet.”

32Kingo nyo ko Elisha, kogeer ko kagome lakweet ak kaginde itogunnyi. 33Kwo ko anyun, ak kogerchigei ko icheek aeng'u, ak kosa Kamuktaindet ne Toroor. 34

4.34-35:
1Lai 17.21
Ki togosta ak korue lakweet, kotiing'e kutinnyi kutitap lakweet, kotiing'e konyekyik konyegap lakweet, ak kotiing'e eunekyik chechiget. Ye ki iitoegei paragutap lakweet, ki toi kolalang'it poortap lakweet. 35Koweek anyun Elisha, ak kowendot eng' ko, ak kotogosta, ak koiitoegei ineendet kogeny. Ki iryon lakweet konyil tisap ak kogos. 36Ki kuur anyun Geasi koleenji, “Guur Chepsunamindet.” Koguur anyun ineendet. Kingo nyo ko ole mi Elisha, koleenji Elisha, “Kanap weeriing'ung'.” 37Kwo ko anyun, ak kobutyi keelyekyik ak kong'uruuk kot koit ng'wony. Ki kanap weeriinnyi ak kwo komanda.

Kwang'utik aeng' che ki yai Elisha

38Ki week `Elisha Gilgal ak k imi rubeet olooto; ki tebyei weeriigap maotik eng' tainnyi. Ki leenji otwogindennyi, “Kotkot tereet ne oo ak iyachi weeriigap maotik sogoryek.” 39Ki wo age mbar kwo kobut ingweek ak kinyoor keetitap motondoronik. Kibut motondoronigap keetoto, kot konyiit ngoryeet, ak konyo komurmurchi tereet ne mi sogoryek, ago ki ma nai kole nee chooto. 40Ki kirong' anyun kobwa ng'wony si koam piik. Ak ye ki amei sogoryechooto, kowaakyo icheek kole, “Ee chiitap Kamuktaindet, mi meet tereet oriit!” Ak mata komuuch koam tuguuchooto. 41Ago ki le ineendet, “Oibu peek che ng'ootiin.” Kiroong'ji tereet ak ki mwa kole, “Orong'u si koam piik.” Ak ki mata kobiit kiy ne ya eng' tereet.

42Ki nyo chiito age eng' Baal-salisa, koipchi chiitap Kamuktaindet magatinigap tongoanik, magatiinik tiptem che po baale kobooto mesiisegap peek eng' lolennyi. Ak ki le, “Igoochi piik koam.” 43Ki le otwogindennyi, “He! Andoi amitwogichu taitap piik pogol?” Ago ki le, “Igoochi piik koam. Amu kamwa Kamuktaindet ne Toroor kole, ‘Amei kot kotuuch.’ ” 44Konde anyun tainnywa, ak ki amis kot kotuuch, ko uu ng'olyootap Kamuktaindet ne Toroor.

5

Kisoobi Naaman eng' myandap mogondos

51

5.1-14:
Luk 4.27
Naaman ko ki kiptaiyatap lugeet, ki chiito ne oo ak ko konyitot, eng' taitap kiptaiyandennyi, laitoryatap Syria. Kiga kogoochi Kamuktaindet ne Toroor Syria katerteeret eng' ineendet. Ki chiito ineendet kogeny ne kiim ak ko nyigan, ago ki tinyei mogondosaik. 2Ki pa piigap Syria koset emetap Israel kobee kweanaik ak kiluul chepto ne ming'in, ak kiboisyechin chebooto kwondap Naaman. 3Ki leenji lakwanooto kwonyooto, “Nda mi kiptaiyandennyu ole mi maotyot ne mi Samaria, ta kagosoop ineendet eng' mogondosaikyik.” 4Ki wo chiito age ko ak komwachi kiptaiyandennyi, koleenji, “Kamwa ni ak ni chepto ne punu emetap Israel.” 5Ki le laitoryatap Syria, “Ara, ui olooto, si ayookyi parweet laitoryatap Israel.” Ki wo anyun ak koip talendaisyek taman che po fedha, ak thahabusyek eliphuusyek lo, ak ngoroik taman che kiwalawali. 6Ki ipchi parweet laitoryatap Israel, koleenji, “Ye iit oldang'ung' parwaani, ko kaayogu Naaman otwogindennyu, si kobiit isoop ineendet eng' mogondosaikyik.”

7Kingo kagosoman parwaanooto laitoryatap Israel, kogereer ngoroikyik ak kole, “Tos aa Kamuktaindet, ne abare ak asoobi, si koyookwo chiichi chiito konyo asoop eng' mogondosaikyik? Ago asoomin ale ibwaat ak igeer ole cheeng'doi suryet eng' anee!”

8Kingo kas Elisha chiitap Kamuktaindet, kole kagereer laitoryatap Israel ngoroikyik, koyookto chiito kwo kaplaitoryat koleenji, “Amu nee si igereer ngoroiguk? Ingonyo oli ami si konai kole mi maotyot Israel.”

9Konyo anyun Naaman ak paraisisyekyik ak kariisyekyik, inyoo kotonon eng' kurgeetap kootap Elisha. 10Ki iyookto Elisha chiito kwo ole mi ineendet, kwo koleenji, “Ui iunge eng' Jordan konyil tisap, ak weekyiningei kogeny poortang'ung', ak itiliiliitu.” 11Ago kinereech Naaman, ak kwo ak kole, “Kaleen, mong'u saang' iman ole ami, ak kotonon ak koguur kainetap Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindennyi, ak kosapsabe eunnyi ole ama, ak kosoop mogondosaik. 12Tos ma koigoi Abana ak Parpar, ainoosyegap Damasko, kosiir peek tugul che po Israel? Tos koma ta amuuchi aunegei chooto ak atiliiliitu?” Koweek anyun, ak kwo konereechi miising'.

13Ki pwa otwogikyik koriik ak kong'alaalji, koleenji, “Abba, nda kagaleenjin maotyot iyai kiit age ne oo, ta kama iyae? Ko kamyeeit ne tya ngo leenjin, Iunge si itiliiliitu!” 14Kochoortagei anyun kwo kochut peek konyil tisap eng' Jordan, ko uu mwaetap chiitap Kamuktaindet. Ki week poortanyi kowalak koigei poortap lakweet ne ming'in, ak kitiliiliit. 15Ki week kwo ole mi chiitap Kamuktaindet, ineendet ak piikyik tugul che ki mi ak ineendet, ak ki nyo ak kotonon eng' tainnyi: ak kole, “Kaanai anyun nguno, ale ma mi Kamuktaindet eng' ng'wony tugul, kobatee eng' Israel. Ara asaain nguno anyun ale, taach konunet eng' otwogindeng'ung'.”

16Ago ki mwa kole, “Ko uu ye sabei Kamuktaindet ne Toroor, ne atonone tainnyi, ko mataache kiy.” Ak nganda kibirchi ineendet koip, ko ki eesyo. 17Ki mwa Naaman kole, “Ngot ko mata icham, asaain ale ngigoochi otwogindeng'ung' ng'ung'unyek che yamei kola nyumbusyek aeng'u; amu kobooch nguno koma kogoochin otwogindeng'ung' kagoochinet ne kibeelei, anan ko tiseiywot, kanamonik, koek Kamuktaindet ne Toroor ineegei. 18Ingonyochi kaat Kamuktaindet ne Toroor otwogindeng'ung' eng' kii: Ye wendi kiptaiyandennyu kootap Rimon kosaaei eng' yooto, kotiegei eunnyu, ak ang'uruuge eng' kootap Rimon, ye ang'uruuge eng' kootap Rimon, ko ingoyochi kaat Kamuktaindet ne Toroor otwogindeng'ung' eng' kiito.” 19Ki leenji ineendet, “Ui eng' kaalyeet.” Kwo anyun eng' ye ki mi ineendet ne ma looit. 20Ago ki le Geasi otwogindetap Elisha chiitap Kamuktaindet, “Keero, kabagakyi kiptaiyandennyu Naaman Syrianindet, amataach eng' eunnyi tuguuk che kaibu. Ko uu ye sabei Kamuktaindet ne Toroor, alabati asubi ineendet ak aibe ineendet tuguuk alak.” 21Kosup anyun Geasi Naaman. Kingo keer Naaman chiito kolabatu kosubu ineendet, kochoorgei eng' chepkichutit kotorookta ineendet ak koleenji, “Kaalyeet?” 22Ak ki le, “Kaalyeet! Kaiyokwo kiptaiyandennyu, kole, Kagoit oldanyu murenik aeng'u che po weeriigap maotik, che punu emetap tuloonook ne po Ephraim. Asoomin ale, igoochi icheek keruutik sosom che po fedha ak ngoroik aeng' che kiwalawali.”

23Ki le Naaman, “Iyan iip keruutik tamanwogik lo ak sisiit che po fedha,” ak kibirchi ineendet ak koratyi chooto po fedha eng' ratuutik aeng', ak ngoroik aeng' che kiwalawali, ak kogoochi otwogikyik aeng' koipchi; ak ki ip kondoe ineendet. 24Kingo it tulweet, konam ineendet tuguuchooto eng' eunegap otwogichooto, ak kwo kogonor eng' ko. Ak ki mwachi pichooto koba yeityo koba icheek.

25Ago ki wo ineendet ko, ak kotonon eng' taitap kiptaiyandennyi. Ak ki leenji Elisha ineendet, “Ibunu ano, Geasi?” Ak ki le ineendet, “Kamawo ui otwogindeng'ung'.” 26Ago ki leenji `Elisha ineendet, “Kama obe ak muguleldanyu ye kaweeksei chiichigai eng' chepkichutinnyi kotorogun? Tos peetuusyechu ko che kitaage fedha, anan ketaage ngoroik, mbareenigap mseituni, mbareenigap sabibuk, keechiirek ak tuuga, anan otwogik che murenik ak che tiibiik? 27Namin anyun mogondosigap Naaman ak iyoteng'ung' koigeny.” Ki manda anyun eng' ye ki mi ineendet ko kagonam mogondosaik, koleelit ko uu teluji.

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]