Revised Kalenjin Bible (KAPR)
10

Koterteeri `Daudi Amonik

(1A.Pet 19:1-19)

101Kingo pata niito, kome laitoryatap lagogap Ammon, ak ki laitoran Hanun weeriinnyi kogeer ineendet. 2Ki le anyun `Daudi, “Ayachini ne myee Hanun weeriitap Nahas, ko uu ye ki yaiywo ne myee kwandanyi.” Ara anyun ki iyookto `Daudi piik koba kogaigai ineendet amu kwandanyi. Ago kingo it otwogigap Daudi emetap lagogap Ammon, 3koleenji `pounigap Hanun kiptaiyannywa, “Ibwaati ile konyiti Daudi kwandang'ung', kot koyogun kagoigoik? Ma iyook Daudi otwogikyik kobwa oldang'ung' kosyach nganaseet, kosegei ak kobar?”

4Ki nam anyun Hanun otwogigap Daudi, ak konem kebeber eng' tamnokwak, ak kotil ngoroikwak komut kwenut koboochit ngorook yeityo kounda icheek koba. 5ki ngemwachi Daudi ng'olyoondonooto, koyookto piik kotorookta icheeget si komwachi koleenji, “Otebi eng' Jeriko ak ye tuun piityo tamnokwok, obwa,” amu ki ililandos pichooto miising'.

6Kingo keer lagogap Ammon kole kagoyaagitu icheeget eng' Daudi, koyookto keguur piigap Syria che menyei Beth-rehob ak piigap Syria che menyei Soba, si konyoor melekto murenik eliphuusyek tiptemu che punei keelyek, kobooto Laitoryat Maaka ak murenik eliphuut ak murenik eliphuusyek taman ak aeng' che po Tob.

7Kingo kas `Daudi, koyookto Joab ak lugeet tugul ne po murenik che kiimeen. 8Ki pwa lagogap Ammon ak kotet lugeet eng' ye kibunei eng' ormariich. Ki mi icheegei piigap Syria che menyei Soba, ak che po Rehob ak murenigap Tob ak che po Maaka, eng' warenget.

9Kingo keer Joab kole kagetet lugeet agobo ineendet eng' tai ak let, kokwei murenik che ki kilewen che po Israel ak kotet si kobargei ak piigap Syria. 10Ki inde piik che kiga ng'et, eutap Abisai, ng'eetap kamet, ak kitet icheek si kobargei ak lagogap Ammon. 11Yeityo kole, “Ngot kogimegitu piigap Syria koterteera, itoreta, ago ngot kogimegitu lagogap Ammon koterteerin, anyoo atoretiin. 12Nyiganitu ak ingeegu murenik agobo piikyok ak nganasoogap Kamuktaindennyo, ak ingoyai Kamuktaindet ne Toroor ko uu ye keerei kole myee.”

13Kingo riikta anyun Joab ak murenik che ki mi ak ineendet koba lugeet kobargei ak piigap Syria, komwee `icheek ineendet. 14Kingo keer lagogap Ammon kole kagomwei piigap Syria, komwei ak icheek eng' taitap Abisai ak ki pa nganaseet. Ki week Joab anyun eng' ole kimi lagogap Ammon, kobwa Jerusalem.

15Kingo keer piigap Syria kole kagiterter icheek eng' taitap Israel, koyumgei. 16Ak ki iyookto Hadareser kimut piigap Syria che ki mi aineet pitoniin, ak ki pwa Helam kobooto Sobak kiptaiyatap lugeetap Hadareser kondoune. 17Ki ngemwachi Daudi, koyum Israel tugul, yeityo kolandae Jordan ak koba Helam. Kitetkei piigap Syria kotokyigei Daudi ak kobargei ak ineendet. 18Ki mwee `piigap Syria Israel kogeny, ak ki par `Daudi piigap Syria pogol tisap che po kariisyek ak murenik eliphuusyek artam che ki laanyei paraisisyek ak ki par Sobak kiptaiyatap lugeennywa komechi yooto. 19Kingo keer laitorinik tugul che ki otwogigap Hadareser kole kagiterter icheek eng' taitap Israel, koyai kaalyeet ak Israel, ak koot icheek. Koiywei anyun piigap Syria kota kotoret lagogap Ammon kogeny.

11

Daudi ak Bathsheba

111

11.1:
1A.Pet 20.1
Kingo it kasartap kenyiit ne cham kobee laitorinik lugeet, koyookto `Daudi Joab kobooto otwogikyik ak Israel tugul kobar lagogap Ammon. Kiyiem lugeetap Israel Rabbah. Ago ki tebi Daudi eng' Jerusalem.

2Kingo it koskoleny eng' pesyet age, kong'eet `Daudi eng' itogunnyi ak kowendote kootap laitoryat parak. Ye kingo mi parak, kogeer kwony ne ki karaaran kot kounegei. 3Ki iyookto `Daudi piik koteep agobo kwonyooto. Ak ki le age, “Niito ko Bathsheba cheptap Eliam, nooto ne osotyotap Uriah Hitindet” 4Ki iyookto anyun `Daudi piik koba kimut, ak ki nyo ole mi ineendet ak kiruiyo ak ineendet; (amu kiga koanyinygei eng' murwoonindanyi.) Yeityo koweektagei kwo koonnyi. 5Ki manach kwonyooto, ak ki iyookto kemwachi Daudi agobo nooto.

6Ara anyun ki iyookto `Daudi chii kwo ole mi Joab, koleenji, “Iyookwo Uriah Hitindet.” Ak ki iyookto `Joab Uriah kwo ole mi Daudi. 7Kingo it Uriah ole mi ineendet, koteebe `Daudi ineendet agobo Joab, ak ole chamdogei piik ak ole ki uu lugeet. 8Yeityo koleenji `Daudi Uriah, “Chortegei, ui koong'ung' ak iun keelyeguk.” Ki wo Uriah eng' kootap laitoryat, ak ki kisube ineendet amitwogik che ki punu laitoryat. 9Ago ki ru Uriah kurgeetap kootap laitoryat kobooto otwogik tugul che po kiptaiyandennyi, ma choortagei kwo koonnyi. 10Ak kingo kagomwachi `icheek Daudi koleenji, “Ma choortagei Uriah kwo koonnyi,” koleenji `Daudi Uriah, “Kama ibunu panda? Amu nee anyun si mechoortegei iwe koong'ung'?” 11Kowolji `Uriah Daudi koleenji, “Tebee `keryosyek moinget ak Israel ak Judah, ak menyei keeweet kiptaiyandennyu Joab ak otwogigap kiptaiyandennyu. Tos awetitoi ano anyun anee koonnyu, aamisye ak aeeise ak keruiye ak osotyondennyu? Ko uu ye isabe ak ko uu ye sabei saboondang'ung', ma yae kioto.” 12Koleenji `Daudi Uriah, “Peni olito rani ak mutai achamun iwe.” Kibeni anyun Uriah Jerusalem peetuunooto, ak peetuut ne ki isubi nooto. 13Ak kingo kuur `Daudi ineendet, koamis ak koeiso eng' tainnyi; ki igoochi koe kot kobogit. Ki wo komanda koskoleny kwo koru eng' itogunnyi kobooto otwogigap kiptaiyandennyi, ago ma choortagei kwo koonnyi.

14Kingo kagoeech, kosirchi `Daudi parweet Joab, ak koyooktoe Uriah. 15Ki sir eng' parwaanooto kole, “Onde Uriah tai eng' lugeet ne ng'waan miising', ak ochuchuigei obagaakte ineendet si kobiit kebar kome.” 16Ak kingo ta koriibei Joab nganaseet, konde Uriah komosta ne ki mi murenik che nyigoonen. 17Ak kimanda piigap nganaseet koba kobargei ak Joab. Ki pek piik alak eng' icheek, eng' otwogigap Daudi, ak kime Uriah Hitindet agine. 18Ki iyookto anyun Joab kemwachi Daudi tuguuk tugul agobo lugeet. 19Ki ng'at chiito ne kiga iyookto koleenji, “Ye kaimwachi laitoryat tuguuk tugul agobo lugeet kogeskei, 20ko ngot konereech laitoryat ak koleenjin, Amu nee si ooriikyi nganaseet obargei? Kama ongen ole imuuchi komwogok eng' irimeet? 21

11.21:
Kirw 9.53
Ng'oo ne ki par Abimelek weeriitap Jerubeset? Ki ma wiiree kwondo age ineendet isyet eng' irimeet, ak ki mechi Tebes? Amu nee anyun si ooriikyi irimeet? Ile, Ki kome otwogindeng'ung' Uriah Hitindet agine.”

22Ki wo anyun ne ki kiyookto ak kiit ak koboorchi Daudi tuguuk tugul che kiga iyooktoe Joab ineendet. 23Ki leenji `chiichooto Daudi, “Ki iterteerech pichooto, ki imong'jech eng' keeweet ak ki kibarategei kot koit ye kibunei eng' ormariichet. 24Kimwok `mwoogik otwogiguk eng' irimeet; ak ki pek alak eng' otwogigap laitoryat, ak kime agine otwogindeng'ung' Uriah Hitindet.” 25Koleenji `Daudi chiichooto kagiyogu, “Imwachini Joab ko uu ni ileenjini, Ameng' koiimin ng'olyoondoni, amu parei rotwetap chok age ko uu ye parei age. Igimiit lugeeng'ung' kota kogimit, si kobargei ak nganaseet ak oterteer, ak icheer ineendet.”

26Kingo kas osotyotap Uriah kole kogome manong'otyondennyi, koote agobo ineendet. 27Ak kingo pata kateet, koyookto `Daudi kimut konyo koonnyi, ak ki ek osotyonnyi ak ki sikyi ng'etet. Ago ma cham Kamuktaindet ne Toroor kioto ki yai Daudi.

12

Kogerei kong' `Nathan Daudi

121

12.1:
T.Kal 51.1
Ki iyookto `Kamuktaindet ne Toroor Nathan kwo ole mi Daudi. Ak ye kingo nyo ole mi ineendet koleenji, “Kimi piik aeng'u nganaseet agenge. Ki mogoryot age, ko ki kibananiat age. 2Ki tinyei ne ki mogoryot akwotisyek che chaang' miising' che po keechiirek ak tuuga. 3Ago ki ma kotinyei kiy ne ki kibananiat, kobatee subeendo agenge ne ming'in ne po keechiir ne kiga al ak kogu. Ki eegitu tuwai ak lagokyik. Ki amei amitwogikyik, kiee kigombennyi ak korue tegeennyi. Ki uu eng' ineendet cheptonyi. 4Ki nyo anyun kiprutoiyo kap mogoryondonooto, ak ma cham konam ne po akweennyi ne po keechiirek ak ne po akweetap tuukyik koeng'ji chiichooto kisiirtoi ne kiga nyoonji ineendet, ago ki nam aarwetap kibananiandanooto, ak koeng'ji chiichooto kiga nyoonji ineendet.” 5Ki nereekyi miising' `Daudi chiichooto ak ki leenji Nathan, “Ko uu ye sabei Kamuktaindet ne Toroor, konyaaljin chiichooto ki yai kioto kome, 6ak koyook arwanooto konyil ang'wan amu ki yai kiito ak amu ki ma kotinyei rireenet.”

7Koleenji `Nathan Daudi, “Ii chiichooto. Kamwa Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindetap Israel kole, Ki aiiliin iegu laitoryat ibou Israel, ak ki asaruun eng' eutap Saulo. 8Ki agoonin kootap kiptaiyandeng'ung' ak ki agoonin osotigap kiptaiyandeng'ung' kobwa tegeng'ung' ak agoonin kootap Israel ak ne po Judah. Nda kiga ng'ering'itu chooto, ta ki atesun tuguuk alak ak alak. 9Amu nee anyun si isas ng'olyootap Kamuktaindet ne Toroor iyai kiit ne ya eng' tainnyi? Koibar Uriah Hitindet eng' rotwetap chok, ibare ineendet rotwetap chok ne po lagogap Ammon, yeityo imutu osotyonnyi koek osotyondeng'ung'. 10Nguno anyun, komagoi istogei rotwetap chok eng' koong'ung' amu koisasa ak koimutu osotyotap Uriah Hitindet koek osotyondeng'ung'. 11

12.11-12:
2Sam 16.22
Kamwa anyun Kamuktaindet ne Toroor kole, ‘Keero, ang'eetun yaityet eng' koong'ung' ak arebenen osotiguk igeeroti, ak agoochi icheek chiitap kokweng'ung' ak koruiyo ak osotiguk kooluu asiista. 12Koiyai eng' ung'oot, ago ayae kiito eng' taitap Israel tugul, ak kogeerei asiis.’ ”

13Koleenji `Daudi Nathan, “Koayachi Kamuktaindet ne Toroor tengekto.” Kowolji `Nathan Daudi koleenji, “Kagoisto Kamuktaindet ne Toroor agine tengektong'ung'; memee. 14Ago amu kaigoochi eng' yaityoni puunigap Kamuktaindet ne Toroor poroindo ne oo kochubis, komeei iman agine lakweet ne tuun kisigun.” 15Kingo kakwo Nathan koonnyi, kobir `Kamuktaindet ne Toroor lakweet ne kiga sikyi Daudi osotyotap Uriah, ak kimyan kot. 16Ki sa `Daudi Kamuktaindet agobo lakwanooto. Ki irugutkei Daudi ak ki wo ko, kwo koru ng'wony kemout komugul. 17Ki ng'eetyo poisyegap koonnyi kotononio eng' ye mi ineendet koleen kong'eet ineendet, ago ma cham ak ma cham koamis ak icheeget. 18Eng' peetuut ne po tisap, kome lakweet. Ki iywei otwogigap Daudi komwachi ineendet koleenji kagome lakweet, amu ki le, “Ogeero, ngot ko ye kota kosabei lakweet, ko koging'alaalji ineendet ama cham kogas ng'aleekyok, kobirtogei anyun ne tya ngot keleenji kagome lakweet?”

19Ago kingo keer Daudi kochaamjingei otwogikyik, konai Daudi kole kagome. Ki teebee `Daudi otwogikyik, koleenji, “Kagome lakweet i?” Ak ki wol kole, “Kagome.” 20Ki ng'eet anyun Daudi eng' ng'wony kwo koun kei, koiilgei ak kolaach ngoroik alak, yeityo konyo kootap Kamuktaindet ne Toroor kosa. Kingo tar kosaaei, kwo koonnyi ak king'yemach amitwogik, kindochi tainnyi ak ki am. 21Ki leenji anyun `otwogikyik, “Nee kii koiyai? Koirugutigei ak iriire agobo lakweet yu kota kosabei, ago ko ngo me, ing'eet ak iamisye.” 22Ki wol kole, “Ko ngo ta kosabei lakweet, ko koarugutigei ak ariire amu koaleen tamangap koriirena Kamuktaindet ne Toroor, si kosap lakweet? 23Ago nguno ko kagome, kota arugutyigei nee? Ta amuuchi aweech kosap kogeny? Ta awendi ole mi ineendet, ago ma weeksei ineendet konyonei oli ami.”

Sigeetap Solomon

24Ki igaigai `Daudi Bathsheba osotyonnyi yeityo kwo ole mi ineendet kotuiyogei. Ki sich weeriit ak koguuree kainennyi Solomon. Amu ki cham `Kamuktaindet ne Toroor ineendet, 25ko ki iyooktoe ng'aleek Nathan maotyot, keguure kainennyi Jedidia.

Keluulei Rabbah

(1A.Pet 20:1b-3)

26Kibargei `Joab ak Rabbah ne po lagogap Ammon, ak kiluul nganaseetap kaplaitoryat. 27Ki iyookto `Joab piik koba ole mi Daudi komwachi koleenji, “Kogebargei ak Rabbah, ak koaluul nganaseetap peek. 28Ara anyun, iyum piik che ng'etunotiin, teech ye tokyingei nganaseet ak inam si ma anam anee nganaseet ak kemwaitae kainennyu.” 29Ki iyum `Daudi piik tugul yeityo koba Rabbah kobargei ak nganasanooto ak koluul. 30Ki inemune laitoryannywa naaryeetap laitornatet, ne kinyigiisindanyi ko ki talendait agenge ne po thahabu, ne ki kinde koik che po kamanuutyet ne oo ak ki kigerchine `Daudi metit. Ki ip komong' parunenik che chaang' miising' che po nganaseet. 31Ak ki imut piik che ki mi oriit komong', ak konde icheek koboisyee musumenosyek, kariik che kiburburenisye ak aonogap kariik, ak kobirchi kobois eng' ole kibeelee matubaruuk. Ki yachi ko uu nooto nganasook tugul che po lagogap Ammon. Yeityo koweek Daudi ak piik tugul koba Jerusalem.

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]