Revised Kalenjin Bible (KAPR)
9

Pireet agobo ngelelnateet

91Ogas, ee Israel! Ilandoi rani eng' Jordan iwendi iluuli pororyosyek che eecheen ak ko kiimeen kosiirin, ak nganasook che eecheen che ki king'ote irimosyek che itei parak. 2Iluuli piik che eecheen ak ko kooen, weeriigap Anagik che ingen, che ki igase kemwaei keeleen ng'oo ne imuuchi kotonon eng' taitap weeriigap Anak? 3Nai anyun rani ile, Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung', ko landoi kondoenen ko uu maat ne oo ne liblibeni. Ng'emei pichooto ak kogoochi konyeratitu eng' taing'ung' si iluul ak ing'em ichokyi ko uu ye kimwaun Kamuktaindet ne Toroor.

4Ye kagoon `Kamuktaindet ne Toroor icheek eng' taing'ung', ko mat imwa eng' muguleldang'ung'ile ki imutwaa Kamuktaindet ne Toroor ak kogoono emoni kobunjo amu imandanyu. Oone Kamuktaindet ne Toroor pororyosyechu eng' taing'ung' amu sogornatennywa. 5Ma eng' imandang'ung' anan atebeeng'ung' ne myee, ne kagoonin inam emennywa. Ago oonei `Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' pororyosyechu eng' taing'ung' amu sogornatennywa, si kobiit kogimit Kamuktaindet ne Toroor ng'olyoot ne ki iyasyechi kwanisyeguk Abraham, Isak ak Jakobo. 6Nai anyun ile ma koonin Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' emoni myee kobunjiin amu imandang'ung'; amu okweek ko oo piich che uueen metowoi.

7Ibwaat ameutyee tagisyet ne ki itach Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' eng' surkwen, ki ongelelji Kamuktaindet ne Toroor kobooch peetuut omong'u eng' emetap Misiri agoi oitu yu. 8Ki otach Kamuktaindet ne Toroor eng' Horeb, kot konereech komach kobaraak. 9

9.9:
Kom 24.18
Kinga togoste tulweet ibataach koik che lebeleen, che chooto ko koigap kayomiset ne ki yai Kamuktaindet ne Toroor kobootok, ko ki atebi eng' tulweet peetuusyek artam ak kemousyek artam, ak ma am amit amaee pei. 10Ki koono Kamuktaindet ne Toroor koichooto aeng' che lebeleen che ki kisir eng' mornetap Kamuktaindet. Ki kisirchi koichooto ng'aleek tugul che kimwaiwok Kamuktaindet ne Toroor eng' tulweet, komang'une maat eng' peetuutap tuiyet. 11Ye kingo pata peetuusyechooto artamu ak kemousyek artam, kogoono Kamuktaindet ne Toroor koichooto aeng' po kayomiset.

12“Ki leenjo Kamuktaindet ne Toroor, Ng'eet choortegei ak ichakte, amu kagongelelso piiguk che ki imutuu eng' Misiri. Ko matyanit, ko kagomasta eng' ooreet ne ki ang'at ak koyachigei kanamwet ne kitaanyi.”

13Ki ng'alaalwo Kamuktaindet ne Toroor kogeny kole kaageer pichu ale piich che uueen metowoi, 14meto si awong' icheek, abukto kainennywa eng' kurereetap kipsengwet, ak ayain iegu pororyet ne kiim ak ko oo kosiir icheek.

15Ki aweege anyun, achoorugei eng' tulweet ye kita kolalei maat, atinye koichooto aeng' po kayomiset eng' eunekyuk tuwai. 16Ogeero, ki ageer ale ki oyachi Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'wong' tengekto amu ki otang'jigei itoondap moita. Ki omaste ochakte omete ooreet ne king'ataak Kamuktaindet ne Toroor. 17Ki anam koichooto tuwai ak awirte atui eng' taing'wong' ogeere. 18Ki abutyi ng'wony eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor peetuusyek artam ko uu ye ki ayai eng' tai. Ma aam amit anan aee pei amu tengektong'wong' tugul ne ki oyai. Ki oyai ne ya eng' Kamuktaindet ne Toroor otach ineendet. 19

9.19:
Heb 12.21
Ki aiywei nereegek ak nyitatet ne ng'waan ne kinereekyok Kamuktaindet ne Toroor komachei kobaraak. Ago kigasa iit Kamuktaindet ne Toroor peetuunooto agine. 20Ki nereekyi `Kamuktaindet ne Toroor miising' Aron komachei kobar, ago ki asaa agobo Aron eng' yooto agine. 21Ki aip anyun tengegoto ng'wong' po kanamwetap moita ne kiga oyai ak abeel. Ki atui komengegitu ak ang'aa agoi kotambululitu, yeityo aroong'ji kereruut ne rootune tulweet.

22

9.22:
Kai 11.3,34; Kom 17.7
“Ki otach Kamuktaindet ne Toroor kogeny, eng' Tabera, eng' Massah ak eng' Kibrot-hataaba. 23
9.23:
Kai 13.17; NKNg'a 1.21,26; Heb 3.16
Ye kingo yootok Kamuktaindet ne Toroor eng' Kadesh-barnea koleenjok, otogoste onam emet ne ki agoonok, obistoe nooto kang'atak Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'wong', ama oyan ineendet anan ogas iit kutinnyi. 24Ki ongelelji Kamuktaindet ne Toroor kobooch peetuut ne ki anaak.

25“Ki abutyi ng'wony eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor eng' peetuusyechooto artam ak kemousyechooto artam amu ki kale Kamuktaindet ne Toroor iwong'wok. 26Ki asaa Kamuktaindet ne Toroor aleenji, ‘Ee Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor, amewong'u piiguk che poroteng'ung', che ki itaach eng' etunateng'ung', che ki imong'u eng' Misiri eng' euut ne kiim. 27Amat igeer uuindap met ne po pichu anan yaityennywa, anan tengektonywa. Ago ibwaat kiboitiniguk Abraham, Isak ak Jakobo. 28Ngot ibar iwong'u, koleen emet ne ki imoong'unenech ma imuuch Kamuktaindet ne Toroor komut icheek koit emet ne ki iarorchi, ak amu wechei, ko ki imong' si kobiit kobar icheek eng' surkwen. 29Icheeget ko piiguk ak ko poroteng'ung' che ki imoong'u eng' kimnateng'ung' ne oo, ak eng' eung'ung' ne chuulaat.’

10

Rireenetap Kamuktaindet ne Toroor

(Kom 34:1-10)

101“Ki leenjo anyun Kamuktaindet ne Toroor eng' peetuunooto, ‘Wai koik aeng' che lebeleen che uu cho ki po tai, ak itogosu oli ami eng' tulweet, inyoo iyai moingetap keetiik. 2Asirchini koichooto ng'aleek cho ki mi koik che ki po tai cho ki itue, yeityo inde koichooto lebeleen moinget oriit.’

3“Ki ayai anyun moinget eng' keetiigap chebitoik ak awai koik aeng' che lebeleen che uu cho ki po tai yeityo atogoste tulweet aibe koichooto aeng' eng' eunnyu. 4Ki sir anyun kosirchi koichooto lebeleen ko uu eng' tai, ng'atuutik taman chooto kiga mwaiwok Kamuktaindet ne Toroor eng' tulweet komang'une maat eng' peetuutap tuiyet, ak yeityo kogoono. 5Ki aweege anyun achorugei eng' tulweet ak ande koichooto moinget ne kiga ayai, ak mi olooto ko uu ye king'ata Kamuktaindet ne Toroor.”

6

10.6:
Kai 20.28; 33.38
Ki pa piigap Israel eng' Berot Bene-jaakan agoi koit Mosera. Kime Aron ak ki kitupchi olooto. Ki yai Eleazar weeriinnyi tisiisyet kogeer ineendet. 7Ki testai koba eng' olooto agoi Gudgoda, yeityo koba eng' Gudgoda agoi Jotbata emet ne mi kereruusyek. 8
10.8:
Kai 3.5-8
Eng' peetuusyechooto, ko ki itabaan Kamuktaindet ne Toroor ooreetap Lawi, koip moingetap arorutyetap Kamuktaindet ne Toroor, kotononso eng' tainnyi, koboisyechi ineendet ak koberuur piik eng' kainennyi agoi ra. 9Ko uu nooto, koma nyooru Lawi anyun kebeberta anan poroteet kobooto tupchosyekyik. Porotennyi Kamuktaindet ne Toroor, ko uu ye ki mwachi ineendet Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung'.

10

10.10:
Kom 34.28
Ki atebi eng' tulweet peetuusyek artam ak kemousyek artam ko uu eng' tai, ak kigasa Kamuktaindet ne Toroor peetuunooto kogeny, ak ki mata komach kowong'un. 11Ki leenjo Kamuktaindet ne Toroor, “Ng'eet indochi piik si koba konam emet ne ki ayosyechi kwanisyekwak ale agoochini.”

Kamanuutyetap Ng'atuutyet

12“Ara anyun Israel, nee ne magenen Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung', kobatee iywei ineendet kamuktaindeng'ung', iwendote ortinwekyik tugul, icham ineendet ak ioot Kamuktaindeng'ung' eng' muguleldang'ung' tugul ak eng' saboondang'ung' tugul, 13ak iriip ng'atuutigap Kamuktaindet ne Toroor ak kaneetisyosyekyik, che kaang'atiin rani si komyeeit eng' inyee. 14Po Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' kipsengwet ak kipsengwet ne po kipsengwet, ng'wony ak tugul che miitei. 15Ago ki paibait Kamuktaindet ne Toroor eng' kwanisyeguk ki cham icheek ak kolewen iyotennywa ne piitu let, ne chooto ko okweek eng' piik tugul, ko uu rani. 16Omuratan mugulelwekwok anyun, amoegu piich che uueen metowoi. 17

10.17:
1Tim 6.15; Ng'a 17.14; 19.16; Poi 10.34; Rom 2.11; Gal 2.6; Eph 6.9
Amu Kiptaiyat Kamuktaindeng'wong' ko Kamuktaindet ne siirei kamuktaik ak ko Kiptaiyatap kiptainik, Kamuktaindet ne oo ne po kamuktaet ak kwong'eet, ne ma tiytiy piik ak koma namei asoya. 18Ineendet ne yachin imanda ne ma tinyei sigiik ak kwony age tugul ne kagosiirtoe manong'otyonnyi, ak kochamei toondet, igoochin amitwogik ak ngoroik. 19Ocham anyun toek amu ki oo toek eng' emetap Misiri. 20Iywei anyun Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' ak iboisyechi ineendet. Onamgei ak ineendet ak iyasye eng' kainennyi. 21Ineendet kalasuneng'ung' ak ko Kamuktaindeng'ung', ne kiyaun tuguuchu eecheen po kwong'eet che ki igeer eng' konyeguk. 22
10.22:
Tau 15.5; 22.17; 46.27
Ki piik tamanwogik tisap kwanisyeguk ye kichoortogei kobendi Misiri, ago kagoyain Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' itenitu kecheigap parak soet eng' chaang'indo.”

11

Melekwegap kaseetap iit

111Cham anyun Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' ak iriip kotigonennyi, kaneetisyosyekyik, kirwoogutikyik ak ng'atuutikyik kotugul. 2Onai niito ra, amu ma ng'alaaljini lagokwok che tomo konai ak tomo kogeer katigonetap Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'wong', etunatennyi, kamuktaennyi ak eunnyi ne chuulaat, 3

11.3:
Kom 7.8-12.13
kaboorunoikyik ak poisyonikyik che ki yachi Pharaoh laitoryatap Misiri ak emennyi komugul eng' kwenutap Misiri. 4
11.4:
Kom 14.28
Kiit ne ki yachi lugeetap Misiri, paraisisyekwak ak kariisyekwak, ko uu ye ki igoochi komaaluuch peegap Araraita ne Piriir ye ki isubwok, ak ki iwong' `Kamuktaindet ne Toroor icheek ko uu nooto agoi rani. 5Ma lagokwok che ki iro kiit ne kiyaiywok eng' surkwen agoi oitu yuto, 6
11.6:
Kai 16.31-32
ak kiit ne ki yachi Datan ak Abiram weeriigap Eliap, weeriitap Reuben, koyaat ng'wony kutinnyi ak kolugui kobooto piikwak, emaisyekwak, tuguuk tugul che saptos che ki kweryoti icheek eng' kwenutap Israel tugul. 7Ago ki kogeer konyekwok poisyonik tugul che eecheen che ki yai Kamuktaindet ne Toroor.

8Oriip anyun ng'atuutyet komugul ne kaang'atak rani si ogimegitu ak oit emet ne obendi oname kobunjook. 9Si kobiit kochang'a peetuusyekwok eng' emonooto, ne ki iyasyechi Kamuktaindet ne Toroor kwanisyekwok kole igoochin icheek ak iyotennywa ne piitu let, emet ne nyiitaat cheego ak komi kumyat eng' chaang'indo. 10Amu ma uu emet ne obendi oname kobunjook emetap Misiri ne ki obunu ole ki igoole kesweguk ak ki ibisisye keeldong'ung' ko uu kabungui. 11Ago emet ne olang'jini omenye, kotinyei tuloonook ak tembwosyek ne eei peek che po roptap kipsengwet. 12Riibei emonooto Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' ak ko keerei Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' emonooto kobooch taunetap kenyiit agoi kogeskei kenyiit.

13

11.13-17:
A.La 26.3-5; NKNg'a 7.12-16; 28.1-14
Ngot ogas iit eng' kagiiletapkei ng'atuutikyuk che kang'atak rani ak ngo cham Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'wong' oboisyechi ineendet eng' mugulelwekwok tugul ak eng' saboonwekwok tugul, 14agoonok anyun ropta ne po emeng'wong' eng' peetuusyekyik, roptap iwotkuut ak ne igeesunegei, si iges peeguk, divaiguk ak mwaniguk. 15Agoonu susweek che po tuguuk eng' emeng'ung', ak iamisyei ibiye. 16Oriipkei anyun si ma kiberber mugulelwekwok, ak omaste oot kanamonik ak ogutung'ji. 17Ngo yai ko uu nooto, kolaldos nereegegap Kamuktaindet ne Toroor eng' okweek ak koger kipsengwet, si mogoroboni, si ma koiyei emet, ak osip obegu eng' emet ne karaaran ne koonok Kamuktaindet ne Toroor.

18

11.18-20:
NKNg'a 6.6-9
Ogonoree anyun ng'aleechuchuk mugulelwekwok ak saboonwekwok ak oratyi eunekwok koek kaboorunet, ak koek ratuutik che kirate anook eng' turyetap togoochikwok. 19Oneet lagokwok chooto ye ong'alaaldosi, ye itebye eng' koong'ung', ye iwendoti, ye irue ak ye ing'eete. 20Sirchi tugatugigap koong'ung', ak ormariichoguk, 21si ko uu ye ta komi kipsengwet ak ng'wony, ko tesoksei ko uu nooto peetuusyekwok ak peetuusyegap lagokwok eng' emet ne ki iyasyechi Kamuktaindet ne Toroor kwanisyekwok kole igoochin.

22“Amu ngo riip eng' kagiiletapkei ng'atuutyoni komugul kaang'atak rani, oyai, ocham Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'wong', obendate ortinwekyik tugul ak onamge ak ineendet, 23koon anyun Kamuktaindet ne Toroor pororyosyechu tugul eng' taing'wong' ak oluul pororyosyek che eecheen che kiimeen kosiirok. 24

11.24-25:
Jos 1.3-5
Punjinok oldo tugul ole katyech keelyekwok. Egu kiwoteng'wong' kobooch surkwen ak Lebanon ak kobooch aineetap Yufrets agoi nyanjetap Mediterenian nooto tokyingei ole roroktoe asiista. 25Ma piitu chii ne imuuchi kotonon eng' taing'wong'. Igoochin Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'wong' koiyweak ak kogonyitok emet komugul ne otyeche ko uu ye ki mwaiwok.

26“Kande taing'wong' rani kaberuret ak chubisyet: 27egu kaberuret ngo kas ng'atuutigap Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'wong' che kaang'atak rani. 28Ago egu chubisyet ngo mogas ng'atuutigap Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'wong', ngo maste eng' ooreet ne kaang'atak rani, osup kanamonik che tomo onai. 29Ak ye tuun kagoitin Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' emet ne iname kobunjiin, inde kaberuret tulweetap Gerizim ak inde chubisyet tulweetap Ebal. 30Tos ma mi chooto Jordan pitoniin, ole tokyingei ole roroktoe asiista eng' emetap Kanaanik che menyei Arabah ole tokyingei Gilgal ole neegitee keetiigap Moreh? 31Amu olandae Jordan obendi oname emet ne koonok Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'wong', kobunjook ak omeny olooto. 32Oriip anyun ak oyai kaneetisyosyek ak kirwoogutik tugul che kande taing'wong' rani.

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]