Revised Kalenjin Bible (KAPR)
16

Paska

(Kom 12:1-20)

161

16.1-8:
Kom 12.1-20; A.La 23.5-8; Kai 28.16-25
“Riip arawetap Abib ak iyachi Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' paska. Amu ki imoong'une `Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' eng' Misiri kemoi eng' arawetap Abib. 2Igoochi Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' tiseiywot ne po paska eng' keechiirek ak eng' tuuga eng' ole leweni Kamuktaindet ne Toroor kotebee kainennyi. 3Ameam magatiinik che ki kinde mermereek. Am eng' peetuusyek tisap magatiinik che ma kinde mermereek, chooto magatinigap nyalilda; amu ki imang'une emetap Misiri eng' kagirgiret si ibwaat peetuut ne ki imang'une emetap Misiri kotee isabe. 4Amat kegeerchin mermereek eng' komosweguk tugul eng' peetuusyek tisap, amat koeekyi panyeek che igoitoi koek kagoochinet eng' peetuut ne po tai koskoleny. 5Amat ieny che po paska eng' komosta age tugul ne po kurgotiguk ne koonin Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung', 6kobatee eng' ole leweni Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' kotebee kainennyi, ieny eng' olooto che po paska koskoleny, ye machei kororokto asiista eng' peetuut ne ki imong'u eng' Misiri. 7Iiyo anyun si iam eng' ole leweni Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' yeityo iweege karon iwe ole mi emaisyeguk. 8Am peetuusyek lo magatiinik che ma kinde mermereek ak koek eng' peetuutap tisap tuiyetap kaming'inetapkei eng' Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung', ne ma kiyae poisyo age tugul eng' peetuunooto.

Igoortap kesisyet

(Kom 34:22; A.La 23:15-21)

9

16.9-12:
A.La 23.15-21; Kai 28.26-31
“Iityigei wigisyek tisap. Iit wigisyechooto tisap kobooch peetuut ne ketau iges peek. 10Ye ibata wigisyechooto, iriipchi anyun Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' igoorto ne po wigisyek eng' kagoochinet ne kigoitoi eng' chamyet ne igoochini, che tee che ki iberuurun Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung'. 11Ibaibaitu eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' inyee, weeriing'ung', cheptong'ung', otwogindeng'ung' ne muren ak ne tye, Lawindet ne mi kurgotiguk, toondet, ne ma tinyei sigiik ak mosoget, che mi kobooten eng' ole leweni Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' kotebee kainennyi. 12Nyolu ibwaat ile ki ii otwogindet eng' Misiri ak riip anyun kaneetisyosyechu ak iyai.

Igoortap kooriik

(A.La 23:33-43; Kai 29:12-29)

13

16.13-15:
A.La 23.33-36,39-43; Kai 29.12-38
“Ye kaiyum tuguuk che punu rwanyung'ung' ak che punu ole kitue sabibuguk, iyai igoortap kooriik eng' peetuusyek tisap. 14Paibaitu eng' igoortang'ung', inyee ak weeriing'ung' ak cheptong'ung', otwogeng'ung' ne muren ak ne tye, Lawindet, toondet, ne ma tinyei sigiik ak mosoget che mi nganasooguk. 15Riipchi Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' igoorto eng' peetuusyek tisap eng' ole leweni Kamuktaindet ne Toroor. Amu iberuurun Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' tuguuk tugul che inyooru, ak poisyonik tugul che po euneguk ak ibaibaitu miising'.

16“Ingobwa mureniguk tugul taitap Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' konyil somok eng' kenyiit eng' ole leweni ineendet eng' igoorto ne po magatiinik che ma kinde mermereek, eng' igoortap wigisyek ak eng' igoortap keryosyek. Amat kobwa taitap Kamuktaindet ne Toroor ak euut puch. 17Ingogoito chii age tugul ko uu ye imuuchi, ne tee kaberuretap Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' ne kigoonin.

Kaaroret agobo imanda

18“Inde kirwoogik ak pounik kurgotiguk tugul che koonin Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' ko uu ortinweguk si korwookyi piik eng' kirwooget ne po imanda. 19

16.19:
Kom 23.6-8; A.La 19.15
Amemaas kirwooget. Ametiytiy piik anan itaach che po kagaigaet, amu kerei konyegap che tinyei utaatyet tuguuk che po kagaigaet, ak kogunuuri ng'aleegap che po imanda. 20Isup che po imanda kityo, si isap ak inyaban emet ne koonin Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung'.

21

16.21:
Kom 34.13
“Amat iminji keetit age tugul ne po Asera ole neegitee kaptisisyetap Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' ne tuun iteekyinigei. 22
16.22:
A.La 26.1
Amat iteech toloiwagap kanamonik, amu wechei `Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung'.

17

171“Ameeng'ji Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' eito anan keechiiryet ne tinyei peruut, anan kiy age tugul ne ya amu wechei nooto Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung'.

2“Ngo pitunee kwenung'ung' eng' kurgotiguk alak tugul che koonin Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' chii ne muren anan ne kwony, ne yaei ne ya eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' kobistoe arorutyennyi, 3

17.3:
Kom 22.20
ak kwo koot kanamonik kogutung'ji anan asiista anan arawet anan age tugul ne po chaang'indap kipsengwet ne ma ang'at, 4ak kemwaun, isyach anyun eng' kagiiletapkei. Ngo po iman nooto ak ko uu nooto kioto keele kiyaei nooto ne kiwechei eng' Israel, 5imutu anyun murenonooto anan kwonyooto ne kayai kioto ya konyo kurgotiguk si ilach eng' koik kot kome. 6
17.6:
Kai 35.30; NKNg'a 19.15; Mat 18.16; 2Kor 13.1; Tim 5.19; Heb 10.28
Kibarei chiichooto eng' ng'aleegap paorinik aeng' anan ko somok ama ki parei eng' paornateetap chiito agenge. 7
17.7:
1Kor 5.13
Ingosip kolach paorinichooto yeityo kolach anyun piik tugul. Iste anyun ko uu nooto yaityet eng' kwenung'ung'. 8Ngo piit ng'olyoot ne uui eng' kirwooget ne temeneen, ne po korotiik eng' korotiik anan ng'olyoot eng' ng'olyoot, anan pireet eng' pireet, che kaek kabeletapkei eng' kurgotiguk, ing'eet anyun, iwe ole leweni Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung'; 9ak inyoo ole mi tisiik Lawiik, ak kirwoogindet ne mi eng' peetuusyechooto yeityo iteep si koboorun icheeget ole teptoi kirwooget. 10Iyae anyun kiy age tugul ne kamwaun ak che iboorun eng' komosta ne leweni Kamuktaindet ne Toroor, ak igeer iman ile keyai ko uu tugul che ineetin, 11Ye kagoweny ko uu ng'olyootap ng'atuutyet ne ineetin pichooto ak ko uu kirwooget ne mwaun, iyai anyun ko uu nooto. Amemaste eng' kirwooget ne iboorun iwe eutap tai anan kaataam. 12Chii age tugul ne yae kiy eng' menoteet ak koeesyo kogas ng'aleegap tisiindet ne tononi koboisyei eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' anan kirwoogindet, komeei si iiste yaityet eng' Israel. 13Ak kogas piik tugul, ak koywei, si mata koyai chii kiy eng' menoteet kogeny.”

Ng'atuutik agobo laitorinigap Israel

14

17.14:
1Sam 8.5
“Ye kaiit emet ne koonin Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' ak inam kobunjiin ak imeny ak ile, ‘Kande laitoryat koboiywa, ko uu pororyosyek tugul che mi komoswekyuk,’ 15inde anyun ineendet ne leweni Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung'. Inde age eng' tupchosyeguk koek laitoryat ne poun. Amat inde punootyot ko poun ne ma ne otupche. 16
17.16:
1Lai 10.28; 2A.Pet 1.16; 9.28
Ago amat kotesyigei paraisisyek anan kogoochi piik koweektagei Misiri si kotesigei paraisisyek. Amu kimwaiwok Kamuktaindet ne Toroor kole, ‘Amata oweektage oranooto kogeny.’ 17
17.17:
1Lai 10.14-22,27; 11.1-8; 2A.Pet 1.15; 9.27
Amat kotes osotik si ma kuskong' muguleldanyi, anan kotesyigei fedha ak thahabu che chaang'. 18Ye kagotebee ng'echereetap laitornatennyi, kosirchi tisiik ng'atuutyoni konde bukuit koosup. 19Ngo tepto ak kosoman ko tee kosabei, si koneetkei koywei Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindennyi, koriip ak koyai ng'aleek tugul che po ng'atuutyoni ak kaneetisyosyechu. 20Amat koeetkei eng' muguleldanyi kosiir tupchosyekyik anan ak komasta kometo ng'atuutyet, kwo eutap tai anan ne po kaataam, si kobiit kochang'a peetuusyekyik eng' laitornatennyi eng' ineendet ak eng' lagokyik eng' kwenutap Israel.”

18

Kebebertap Lawiik ak tisiik

181Ki ng'alaalji Musa piigap Israel Koleenji, “Ma nyooru kebeberta anan poroteet kobooto Israel tisiik, ooreet komugul ne po Lawi. Amei kagoochinoigap Kamuktaindet ne Toroor che punei maat kigoochin ak porotennyi. 2

18.2:
Kai 18.20
Ma nyooru poroteet eng' tupchosyekwak amu porotennywa Kamuktaindet ne Toroor ko uu ye ki mwachi.

3“Ni melektap tisiik eng' che koonu piik eng' tiseiywegap icheeget che igoitoi eito anan keechiir: kusto ak tagilgilik tuwai ak moet. 4Igoochi ineendet tongoanigap peeguk, divaiguk, mwaniguk ak koroorik che po tai che po keechiireguk. 5Amu kalewen Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' ineendet eng' ortinweguk tugul kobois eng' kainetap Kamuktaindet ne Toroor ineendet ak weeriikyik koigeny.

6“Ngo pun Lawindet kurgotiguk alak tugul eng' Israel, komong' eng' ole menyei eng' chamyennyi tugul ne po saboondanyi ak kwo ole leweni Kamuktaindet ne Toroor, 7ko ingobois anyun eng' kainetap Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindennyi ko uu ye yaei tupchosyekyik tugul; Lawiik che tonondos eng' olooto eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor. 8Ingoam kebeberwek che aechin kobooto che nyoorunee aldaetap tuguuk che po kwandanyi.

9“Ye kaiit emet ne koonin Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung', ko meneetkei iyai che yaacheen che yaei pororyosyechooto. 10

18.10:
A.La 19.26; Kom 22.18
Amat kobiit eng' okweek ne igoitoi weeriinnyi anan cheptonyi kobun maat anan ne poisyee ng'oorset anan sageiywek anan ne isagisyei anan poonindet, 11
18.11:
A.La 19.31
anan ne abusisyei anan ne ng'alaali ak oik anan poonindet anan ne ng'alaali ak che ki kobek. 12Amu wechei Kamuktaindet ne Toroor chii age tugul ne yaei tuguuchooto. Oone Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' icheek eng' taing'ung' amu tuguuchu wechei. 13
18.13:
Mat 5.48
Egu ne ititaat eng' Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung'.

Kayomiset agobo maotyot

14“Amu pororyosyechu tuun iluule, koyani che poisyee sogeinateet ak che ng'oorsei. Ago ma chamun inyee Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' iyai chooto.

15

18.15:
Poi 3.22; 7.37
“Tuun ing'eetun Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' maotyot eng' che otupche ak eng' kwenung'ung' ne uu anee. 16Ara anyun ogas iit ineendet. Niito ko kosupkei ak tugul che ki imach eng' Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' eng' peetuutap tuiyet eng' Horeb ile, ‘Amat kota agas kogeny kutitap Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindennyu anan kota ageer mai oo kogeny si ma mei.’ 17Ak ki leenjo Kamuktaindet ne Toroor, ‘Kamwa komyee chooto kamwa. 18Ang'eetyini anyun maotyot eng' tupchosyekwak ne uu inyee ak ande ng'aleekyuk kutinnyin, ak komwachi icheek tugul che ang'ate ineendet. 19
18.19:
Poi 3.23
Ak age tugul ne ma machei kogas ng'aleekyuk che tuun mwaei eng' kainennyu ko tuun ateebee ineendet. 20Ago maotyot ne mwaei ng'olyoo eng' menoteetapkei eng' kainennyu ne ma ang'at ineendet komwa anan ne ng'alaali eng' kainaigap kamuktaik alak komeei.’ ”

21“Ak ngile eng' muguleldang'ung', ‘Kinae nee ng'olyoot ne ma mwa Kamuktaindet ne Toroor?’ 22Ye kang'alaal maotyot eng' kainetap Kamuktaindet ne Toroor, ngo mayaak kioto anan kosulda, ko nooto ne ma mwa Kamuktaindet ne Toroor. Ago kamwa maotyot eng' menoteet. Ara anyun amat iywei ineendet.”

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]