Revised Kalenjin Bible (KAPR)
17

171“Ameeng'ji Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' eito anan keechiiryet ne tinyei peruut, anan kiy age tugul ne ya amu wechei nooto Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung'.

2“Ngo pitunee kwenung'ung' eng' kurgotiguk alak tugul che koonin Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' chii ne muren anan ne kwony, ne yaei ne ya eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' kobistoe arorutyennyi, 3

17.3:
Kom 22.20
ak kwo koot kanamonik kogutung'ji anan asiista anan arawet anan age tugul ne po chaang'indap kipsengwet ne ma ang'at, 4ak kemwaun, isyach anyun eng' kagiiletapkei. Ngo po iman nooto ak ko uu nooto kioto keele kiyaei nooto ne kiwechei eng' Israel, 5imutu anyun murenonooto anan kwonyooto ne kayai kioto ya konyo kurgotiguk si ilach eng' koik kot kome. 6
17.6:
Kai 35.30; NKNg'a 19.15; Mat 18.16; 2Kor 13.1; Tim 5.19; Heb 10.28
Kibarei chiichooto eng' ng'aleegap paorinik aeng' anan ko somok ama ki parei eng' paornateetap chiito agenge. 7
17.7:
1Kor 5.13
Ingosip kolach paorinichooto yeityo kolach anyun piik tugul. Iste anyun ko uu nooto yaityet eng' kwenung'ung'. 8Ngo piit ng'olyoot ne uui eng' kirwooget ne temeneen, ne po korotiik eng' korotiik anan ng'olyoot eng' ng'olyoot, anan pireet eng' pireet, che kaek kabeletapkei eng' kurgotiguk, ing'eet anyun, iwe ole leweni Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung'; 9ak inyoo ole mi tisiik Lawiik, ak kirwoogindet ne mi eng' peetuusyechooto yeityo iteep si koboorun icheeget ole teptoi kirwooget. 10Iyae anyun kiy age tugul ne kamwaun ak che iboorun eng' komosta ne leweni Kamuktaindet ne Toroor, ak igeer iman ile keyai ko uu tugul che ineetin, 11Ye kagoweny ko uu ng'olyootap ng'atuutyet ne ineetin pichooto ak ko uu kirwooget ne mwaun, iyai anyun ko uu nooto. Amemaste eng' kirwooget ne iboorun iwe eutap tai anan kaataam. 12Chii age tugul ne yae kiy eng' menoteet ak koeesyo kogas ng'aleegap tisiindet ne tononi koboisyei eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' anan kirwoogindet, komeei si iiste yaityet eng' Israel. 13Ak kogas piik tugul, ak koywei, si mata koyai chii kiy eng' menoteet kogeny.”

Ng'atuutik agobo laitorinigap Israel

14

17.14:
1Sam 8.5
“Ye kaiit emet ne koonin Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' ak inam kobunjiin ak imeny ak ile, ‘Kande laitoryat koboiywa, ko uu pororyosyek tugul che mi komoswekyuk,’ 15inde anyun ineendet ne leweni Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung'. Inde age eng' tupchosyeguk koek laitoryat ne poun. Amat inde punootyot ko poun ne ma ne otupche. 16
17.16:
1Lai 10.28; 2A.Pet 1.16; 9.28
Ago amat kotesyigei paraisisyek anan kogoochi piik koweektagei Misiri si kotesigei paraisisyek. Amu kimwaiwok Kamuktaindet ne Toroor kole, ‘Amata oweektage oranooto kogeny.’ 17
17.17:
1Lai 10.14-22,27; 11.1-8; 2A.Pet 1.15; 9.27
Amat kotes osotik si ma kuskong' muguleldanyi, anan kotesyigei fedha ak thahabu che chaang'. 18Ye kagotebee ng'echereetap laitornatennyi, kosirchi tisiik ng'atuutyoni konde bukuit koosup. 19Ngo tepto ak kosoman ko tee kosabei, si koneetkei koywei Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindennyi, koriip ak koyai ng'aleek tugul che po ng'atuutyoni ak kaneetisyosyechu. 20Amat koeetkei eng' muguleldanyi kosiir tupchosyekyik anan ak komasta kometo ng'atuutyet, kwo eutap tai anan ne po kaataam, si kobiit kochang'a peetuusyekyik eng' laitornatennyi eng' ineendet ak eng' lagokyik eng' kwenutap Israel.”

18

Kebebertap Lawiik ak tisiik

181Ki ng'alaalji Musa piigap Israel Koleenji, “Ma nyooru kebeberta anan poroteet kobooto Israel tisiik, ooreet komugul ne po Lawi. Amei kagoochinoigap Kamuktaindet ne Toroor che punei maat kigoochin ak porotennyi. 2

18.2:
Kai 18.20
Ma nyooru poroteet eng' tupchosyekwak amu porotennywa Kamuktaindet ne Toroor ko uu ye ki mwachi.

3“Ni melektap tisiik eng' che koonu piik eng' tiseiywegap icheeget che igoitoi eito anan keechiir: kusto ak tagilgilik tuwai ak moet. 4Igoochi ineendet tongoanigap peeguk, divaiguk, mwaniguk ak koroorik che po tai che po keechiireguk. 5Amu kalewen Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' ineendet eng' ortinweguk tugul kobois eng' kainetap Kamuktaindet ne Toroor ineendet ak weeriikyik koigeny.

6“Ngo pun Lawindet kurgotiguk alak tugul eng' Israel, komong' eng' ole menyei eng' chamyennyi tugul ne po saboondanyi ak kwo ole leweni Kamuktaindet ne Toroor, 7ko ingobois anyun eng' kainetap Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindennyi ko uu ye yaei tupchosyekyik tugul; Lawiik che tonondos eng' olooto eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor. 8Ingoam kebeberwek che aechin kobooto che nyoorunee aldaetap tuguuk che po kwandanyi.

9“Ye kaiit emet ne koonin Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung', ko meneetkei iyai che yaacheen che yaei pororyosyechooto. 10

18.10:
A.La 19.26; Kom 22.18
Amat kobiit eng' okweek ne igoitoi weeriinnyi anan cheptonyi kobun maat anan ne poisyee ng'oorset anan sageiywek anan ne isagisyei anan poonindet, 11
18.11:
A.La 19.31
anan ne abusisyei anan ne ng'alaali ak oik anan poonindet anan ne ng'alaali ak che ki kobek. 12Amu wechei Kamuktaindet ne Toroor chii age tugul ne yaei tuguuchooto. Oone Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' icheek eng' taing'ung' amu tuguuchu wechei. 13
18.13:
Mat 5.48
Egu ne ititaat eng' Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung'.

Kayomiset agobo maotyot

14“Amu pororyosyechu tuun iluule, koyani che poisyee sogeinateet ak che ng'oorsei. Ago ma chamun inyee Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' iyai chooto.

15

18.15:
Poi 3.22; 7.37
“Tuun ing'eetun Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' maotyot eng' che otupche ak eng' kwenung'ung' ne uu anee. 16Ara anyun ogas iit ineendet. Niito ko kosupkei ak tugul che ki imach eng' Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' eng' peetuutap tuiyet eng' Horeb ile, ‘Amat kota agas kogeny kutitap Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindennyu anan kota ageer mai oo kogeny si ma mei.’ 17Ak ki leenjo Kamuktaindet ne Toroor, ‘Kamwa komyee chooto kamwa. 18Ang'eetyini anyun maotyot eng' tupchosyekwak ne uu inyee ak ande ng'aleekyuk kutinnyin, ak komwachi icheek tugul che ang'ate ineendet. 19
18.19:
Poi 3.23
Ak age tugul ne ma machei kogas ng'aleekyuk che tuun mwaei eng' kainennyu ko tuun ateebee ineendet. 20Ago maotyot ne mwaei ng'olyoo eng' menoteetapkei eng' kainennyu ne ma ang'at ineendet komwa anan ne ng'alaali eng' kainaigap kamuktaik alak komeei.’ ”

21“Ak ngile eng' muguleldang'ung', ‘Kinae nee ng'olyoot ne ma mwa Kamuktaindet ne Toroor?’ 22Ye kang'alaal maotyot eng' kainetap Kamuktaindet ne Toroor, ngo mayaak kioto anan kosulda, ko nooto ne ma mwa Kamuktaindet ne Toroor. Ago kamwa maotyot eng' menoteet. Ara anyun amat iywei ineendet.”

19

Nganasook che kimwechin

(Kai 35:9-34; Jos 20:1-9)

191

19.1-13:
Jos 20.1-9
Ye kagoon `Kamuktaindet ne Toroor pororyosyek che nenywa emenooto koonin Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' ak inam imeny nganasookwak ak kooriikwak, 2itabaanjigei anyun nganasook somok eng' kwenutap emeng'ung' ne koonin Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' kobunjiin. 3Chopchigei ooreet ak ipchei kiwotosyegap emeng'ung' ne koonin Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' kobunjiin koek kebeberwek somok, si komuuch komwechi chii age tugul ne karumis.

4Ni ng'olyootap chiito ne karumis: ineendet ne kabar chiitap kokwennyi ne ki ma kowechei eng' peetuusyek che ki kosiirto ama nai, 5ko uu ye kawo chiito timiin koep keetit kobooto chiitap kokwennyi ak ye kasut aiywet komachei koep keetit ak kochun aiywet eng' kungit kochililji chiitap kokwennyi ak kome, ko ingomwechi anyun age eng' nganasochooto si kosap. 6Asi ma amu loo orte koosup ne igeeri korotiik kota kolaldos nereegekyik ak konam ak kokwer kome, nga ki ma konyaaljin meet amu ki ma kowechei ineendet eng' tai. 7Kang'atiin anyun amu nooto ale, “Itabaanjigei nganasook somok.”

8Ak ngo paraun Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' kiwoteng'ung' ko uu ye ki koyasyechi kwanisyeguk ak kogoonin emet komugul ne ki iarorchi kwanisyeguk kole igoochin. 9Ngiriip ng'atuutyoni komugul ne kang'atiin rani ak iyai icham Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung', ak iwendote ortinwekyik kotugul, ites anyun nganasook alak somok, kobooto chooto somok. 10Si ma kitumda korotiik che ma tinyei tengek eng' emeng'ung' ne koonin Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' koek poroteet si ma namin korotichooto.

11Ago ngo wech chii chiitap kokwennyi, ak kosapchi, kong'eetyi ak kokwer kome, komwechi nganaseet age eng' chuuto, 12koyookto anyun poisyek che po nganasennyi kimut eng' olooto kamwechi nyoo konde eutap ne yaaktoi korotiik si kobar. 13Ama ye igeer, iriiree. Ago iste korotiik che ma tinyei tengek eng' Israel si komyeeit eng' inyee.

Pirutik agobo paornateetap lembech

14

19.14:
NKNg'a 27.17
Amenaktae kiwotetap chiitap kokweng'ung' ne ki indoi piik che po keny, eng' poroteng'ung' ne inyabani eng' emet ne koonin Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' kobunjiin.

15

19.15:
Kai 35.30; NKNg'a 17.6; Mat 18.16; Jhn 19.31; 2Kor 13.1; 1Tim 5.19; Heb 10.28
Amat kobaoryanji chii paoryat agenge eng' tengek age tugul anan eng' chalwok age tugul, eng' leluut age tugul ne kayai. Ago ki kimiti ng'olyoot eng' ng'aleegap paorinik aeng' anan ko somok. 16Ngo ng'eet paoryat ne ma po iman kobaoryanji chii age tugul agobo yaityet, 17ingotononso anyun icheek tuwai chooto ibelegei eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor, eng' taitap tisiik ak kirwoogik che mi eng' peetuusyechooto. 18Asi kogin kirwoogik ko ki iljigei. Ngo ma po iman paoryat amu kabaoryanji ne tupcho eng' lembech, 19oyachi anyun ko uu ye kata machei koyachi ne tupcho. Iste ko uu nooto anyun yaityet eng' kwenung'ung'. 20Ak kogas che kong'et ak koiyweis si mata koyai yaityet ne uu nooto eng' kwenung'ung' kogeny. 21
19.21:
Kom 21.23-25; A.La 24.19-20; Mat 5.38
Ama ye igeer, iriiree. Amu kigeere `saboondo saboondo, konda eng' konda, keldet eng' keldet, euut eng' euut ak keeldo eng' keeldo.

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]