Revised Kalenjin Bible (KAPR)
26

Konunoigap kesuutik

261“Ye kaiit emet ne koonin Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' koek poroteet kobunjiin ak imeny olooto, 2

26.2:
Kom 23.19
inam anyun eng' tongoanik tugul che po logoek che po emet che iibu eng' emeng'ung' ne koonin Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' ak inde kitonget yeityo iip koba ole leweni Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' kondai kainennyi. 3Iwendi anyun ole mi tisiindet ne mi eng' peetuusyechooto ak ileenji, ‘Aboorchini rani Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' aleenjini, kaitu emet ne ki iyasyechi Kamuktaindet ne Toroor kwanisyekyok kole koonech.’ ”

4“Yeityo koip tisiindet kitonget eng' eung'ung' ak konde taitap kaptisisyetap Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung'. 5Ak iwolu eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' ile, ‘Ki Syrianindet abba ne kiuoti ne kichoortagei kwo Misiri ak komeny olooto ak ye kimatyanit koek ineendet pororyet ne oo eng' olooto, kochang'a ak kogimegiitu miising'. 6Kingo yaiywech ne ya Misiriik, konyalilech ak koratyech poisyet ne nyigiis, 7keriirchi Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindetap kwanisyekyok ak ki kas kutinnyo. Ki keer nyalildanyo ak pirtoennyo pogei ak sastaet ne ki kisastaenech. 8Ara ki imoong'wech anyun Kamuktaindet ne Toroor eng' Misiri, eng' euut ne kiim, eng' euut ne chuulaat, eng' kamuiset ne oo ak eng' kaboorunoik ak kwang'utik. 9Ki komutwech keitu olito ak ki koonech emoni nyiitaat cheego ak komi kumyat eng' chaang'indo. 10Nguno anyun ko kaibu tongoanik che po logoek che po emet ne ki igoono inyee Kamuktaindet ne Toroor.’ Yeityo inde ng'wony eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' ak ilasu Ineendet. 11Ak ibaibaitu eng' myeeindo tugul ne kigoonin Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' inyee ak koong'ung' Lawindet ak toondet ne mi kwenung'ung'. 12

26.12:
NKNg'a 14.28-29
Ye kainemu iges kebeberwek che po taman che po kebeberwegap rurateng'ung' eng' kenyiit ne po somok, nooto kenyiit ne kigoitoe kebeberta igoochi chooto anyun Lawindet, toondet, ne ma tinyei sigiik ak mosoget, si koamis eng' kurgotiguk kobiyong'so. 13Yeityo imwa eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' ile, ‘Kaanemu eng' koonnyu tuguuk che itabaanatiin agoochi agine Lawindet, toondet, ne ma tinyei sigiik ak mosoget, ko uu ng'atuutyeng'ung' tugul ne ki ing'ata. Ma abistoe ng'atuutiguk alak tugul, ama autye. 14Ma aam tuguuchooto eng' riirekyuk ama aiste alak eng' chooto aboisyee eng' poisyet ne ma tiliil, ama agoite amu che ki kobek, ago ki agas iit kutitap Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindennyu ak ki ayai ko uu tugul che ki ing'ata. 15Keer anyun ng'wony eng' meng'ooteng'ung' ne tiliil, eng' kipsengwet ak iberuur piiguk Israel ak emet ne nyiitaat cheego ak komi kumyat eng' chaang'indo ne ki igoonech ko uu ye ki iyasyechi kwanisyekyok.’

Piigap Kamuktaindet ne Toroor

16“Kang'atiin rani Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' iyai kaneetisyosyechu ak kirwoogutichu. Riip anyun ak iyai eng' muguleldang'ung' komugul ak eng' saboondang'ung' komugul. 17Keng'aany rani Kamuktaindet ne Toroor ile, ineendet ko Kamuktaindeng'ung' ak ile kanyool iwendote ortinwekyik ak iriip kaneetisyosyekyik, ng'atuutikyik kirwoogutikyik ak igas iit kutinnyi. 18

26.18:
Kom 19.5; NKNg'a 4.20; 7.6; 14.2; Tit 2.14; 1Pet 2.9
Kang'aany Kamuktaindet ne Toroor rani kole, ii pororyet ne ki kitabaanin iegu nenyi, ko uu ye ki iarorun ak si kobiit iriip ng'atuutikyik tugul, 19ak koyain itororitu isiir pororyosyek tugul che ki yai ineendet, eng' kalasunet ak kainet ak teegisto, si iegu pororyet ne tiliil eng' Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung', ko uu ye ki mwa.”

27

Sireetap ng'atuutik ak igoorwek

271Ki ng'at anyun `Musa ak poisyegap Israel piik koleenji, “Oriip ng'atuutik tugul che kang'atak rani. 2

27.2-8:
Jos 8.30-32
Ak eng' peetuut ne olandoe Jordan obendi emet ne koonin Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung', itononsechigei koik che eecheen, ak imal. 3Yeityo isirchi koichooto ng'aleek tugul che po ng'atuutyoni ye kailande Jordan, si kobiit iit emet ne nyiitaat cheego ak komi kumyat eng' chaang'indo ne koonin Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' ko uu ye ki iarorun Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindetap kwanisyeguk. 4Ye kailandae Jordan, ilumde koichooto ang'atiin rani eng' tulweetap Ebal ak imal. 5
27.5-6:
Kom 20.25
Iteekyi eng' olooto Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' kaptisisyet ne po koik che ma kiyae karna. 6Teekyi Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' kaptisisyet eng' koik che ma kiwai yeityo igoochi Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' kagoochinoik che kibeelei eng' olooto, 7ak ieny kagoochinoik che po kaalyeet ak iamisye eng' olooto. Si ibaibaitu eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung'. 8Yeityo anyun isirchi ng'aleek tugul che po ng'atuutyoni koichooto kotook komyee.”

9Yeityo komwachi `Musa ak tisiik che Lawiik Yahudik tugul koleenji, “Siis ep iit, ee Israel, kaoegu rani chiitap27:9 Chiitap: Kagiboisyee ng'olyoondoni eng' yuto ko yo agenge ago mwaei agobo piigap Israel tugul, ma chii agenge. Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung'. 10Ara anyun kas iit kutitap Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' ak iyai ng'atuutikyik ak kaneetisyosyekyik che kaang'atiin ra.”

Chubeet amu pistoet

11Ki ng'at anyun `Musa piik peetuunooto koleenji, 12

27.12:
NKNg'a 11.29; Jos 8.33-35
“Tonondos Simion, Lawi, Judah, Issakar, Joseph ak Benjamin eng' tulweetap Gerizim si koberuur piik ye kaolandae Jordan. 13Ak ko tonondos Reuben, Gad, Asher, Zebulun, Dan ak Naphtali eng' tulweetap Ebal agobo chubisyet, 14ak kowol Lawiik koleenji piik tugul che po Israel eng' kutit ne oo kole,

15

27.15:
Kom 20.4; 34.17; A.La 19.4; 26.1; NKNg'a 4.15-18; 5.8
“Chuboot ne yaei kanamwet ne wechei Kamuktaindet ne Toroor nooto ne kiwaei anan kiy ne kitaanyi eng' musoknateet ak kelumda eng' ung'oot.” Ak kowol piik tugul kole, Amen!

16

27.16:
Kom 20.12; NKNg'a 5.16
“Chuboot chii ne sasei kwanda anan kamet.” Ak kole piik tugul, “Amen!”

17

27.17:
NKNg'a 19.14
“Chuboot chii ne inaktoe kiwotetap chiitap kokwennyi.” Ak kole piik tugul, “Amen!”

18

27.18:
A.La 19.14
“Chuboot chii ne ibeeti ne koraat.” Ak kole piik tugul, “Amen!”

19

27.19:
Kom 22.21; 23.9; A.La 19.33-34; NKNg'a 24.17-18
“Chuboot chii ne imaasi kirwoogetap ne toondet ak ne ma tinyei sigiik ak mosoget.” Ak kole piik tugul, “Amen!”

20

27.20:
A.La 18.8; 20.11; NKNg'a 22.30
“Chuboot chii ne ibegei ak osotyotap kwandanyi; amu kang'aany aach ngoryeetap kwandanyi.” Ak kole piik tugul, “Amen!”

21

27.21:
Kom 22.19; A.La 18.23; 20.15
“Chuboot chii ne ibegei ak tyony age tugul.” Ak kole piik tugul, “Amen!”

22

27.22:
A.La 18.9; 20.17
“Chuboot chii ne ibegei ak chepkamet ne cheptap kwandanyi anan ne cheptap kamet.” Ak kole piik tugul, “Amen!”

23

27.23:
A.La 18.17; 20.14
“Chuboot chii ne ibegei ak korgetap yugoi.” Ak kole piik tugul, “Amen!”

24“Chuboot chii ne pirei chiitap kokwennyi eng' ung'oot.” Ak kole piik tugul, “Amen!”

25“Chuboot chii ne taachei melekto si kobar chii ne ma tinyei tengek.” Ak kole piik tugul, “Amen!”

26

27.26:
Gal 3.10
“Chuboot chii ne ma igimit ng'aleegap ng'atuutyoni koyai.” Ak kole piik tugul, “Amen!”

28

Kaberuuroik ne piitu amu kasetap iit

(A.La 26:3-13; NKNg'a 7:12-24)

281

28.1-14:
NKNg'a 11.13-17
“Ago ngiepchi iit kutitap Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' eng' kagiiletapkei, iriip ng'atuutikyik tugul che kaang'atiin rani, koeetin anyun Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' isiir pororyosyek tugul che mi ng'wony. 2Pwonjinin kaberurosyechu tugul ak koityin ngiepchi iit kutitap Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung'.

3“Kiberuurin eng' nganaseet kiberuurin eng' mbar.

4“Kiberuuri iyoteng'ung', iyoteetap emeng'ung' ak iyoteetap akwotisyeguk, ne po tuguuk ak aaregap keechiireguk.

5“Kiberuuri kitongeng'ung' ak tereeng'ung' ne kikwong'e peek. 6Kiberuurin ye imong'u ak kiberuurin ye imandoi saang'. 7Igoitoi `Kamuktaindet ne Toroor puuniguk che ng'eetyinin kiterteer eng' taing'ung'. Ipookyinin eng' ooreet agenge, ago mwee ortinwek tisap eng' taing'ung'. 8Ng'atei Kamuktaindet ne Toroor perurto konyonjin eng' chogeniguk ak eng' tugul che iyai eng' eung'ung' ak iberuurin eng' emet ne koonin Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung'.

9“Ngiriip ng'atuutigap Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung', iwendote ortinwekyik, kogimitin Kamuktaindet ne Toroor iegu pororyennyi ne tiliil ko uu ye ki iyasyeun. 10Ye keer pororyosyek tugul che po ng'wony kole kiguurtoenen kainetap Kamuktaindet ne Toroor, koiywein. 11Iyabin Kamuktaindet ne Toroor ibaraitu iegu ne nyiitaat myeeindo, eng' iyoteng'ung', eng' iyoteetap akwotisyeguk ak eng' iyoteetap koreng'ung' eng' emet ne ki iyasyechi Kamuktaindet ne Toroor kwanisyeguk kole koonin. 12Amu yaatun Kamuktaindet ne Toroor konorwennyi ne karaaran nooto ko kipsengwet korobonji emeng'ung' eng' peetuusyekyik ak koberuur poisyonik tugul che po euneguk. Ibesendochini pororyosyek che chaang' ago mebeseni. 13Yain Kamuktaindet ne Toroor iegu metit ago meegu katutyet ak iegu ne mi parak kityo ago meegu ne mi ng'wony, ngiepchi iit ng'atuutigap Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' che ang'atiin rani, iriip ak iyai, 14ne meistoegei ng'olyoo age tugul ne ang'atiin rani, iwe tai anan kaataam isup kanamonik ioot.

Chubisyosyek che piitu amu pistoet

(A.La 26:14-46)

15“Ago ngo meepchi iit kutitap Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' iriip ak iyai ko uu ng'atuutikyik tugul ak kaneetisyosyekyik che ang'atiin rani, kobwonjin anyun ak koityin chubisyosyechu tugul: 16Kichubin eng' nganaseet ak kichubin eng' mbar. 17Kichubei kitongeng'ung' ak tereeng'ung' ne kikwonge peek. 18Kichubei iyoteng'ung', iyoteetap emeng'ung', ak ne po tuguuk ak aaregap keechiireguk. 19Kichubin ye imong'u ak kichubin ye imandoi saang'.

20“Iyogun Kamuktaindet ne Toroor chubisyet, nyalilda ak kereetap kong' eng' tugul che iyae euneguk agoi kong'emin ak agoi ilus ichakte, amu yaityetap poisyoniguk ne kigoonin ibagaakta. 21Koonin Kamuktaindet ne Toroor koroito konamin agoi kowong'un eng' emet ne iwendi iname kobunjiin. 22Pirin Kamuktaindet ne Toroor eng' chebuonit, maat ne mi poorto, kabwanet, maat ne ng'waan, rotwetap chok ak chelalityet, ak uchatet; onotin chooto agoi ilus. 23Yamei ko aiegeitu sugunwet kipsengwet ne mi paragung'ung' ak kogergeitu ak karnet ng'wony ne ityeche. 24Yaei Kamuktaindet ne Toroor roptap emeng'ung' koek temburyek ak ng'ung'unyek ak kochoorchiningei chooto eng' kipsengwet agoi igeesuge.

25“Igoitoin Kamuktaindet ne Toroor koterteerin puuniguk. Ibookyini eng' ooreet agenge ak imwee eng' tainnywa eng' ortinwek tisap ak konaatiin laitornatosyek tugul che po ng'wony. 26Ak koek muustong'ung' amditap toriitik tugul che po parak ak tyong'ik che po ng'wony. Ma piitu chii ne iyestoi. 27Pirenen Kamuktaindet ne Toroor ondirik che po Misiri ak kabwondo, kochek ak simbiryek che ma kimuuchi kisoobun. 28Pirenen Kamuktaindet ne Toroor iywek, korateet ak kaiyweisyet ne po muguleldo. 29Iwendi isabsabisyoti peet kween ko uu ye sabsabisyoti kipkoraatyat eng' mesundeito, ama kiberuurin eng' ortinweguk. Kinyaliilin kityo ak kerebenen tuguuguk kotugul ama piitu ne saruun.

30“Ituni osotyot ak koipkei ak chiito age. Iteeche koot, amemenye. Imiine mbareetap sabibuk, amebute logoekwak. 31Kienyei eitang'ung' igeere ameame panyeekyik. Kirebenen sigiryeng'ung' eng' koroomnateet igeere, ama kiweegun. Kigoochin keechiireguk puuniguk ama piitu chii ne saruun. 32Kigoochin pororyet age weeriiguk ak tiibiiguk, ak keerei konyeguk ak koamjin emo icheek peetuut komugul, ametinye kimnateet eng' eung'ung'.

33“Amei pororyet ne mengen logoegap emeng'ung' ak poisyoniguk tugul. Kinyaliilin ak ketyekyinin ng'wony kotugul, 34agoi koamin iywek amu tugul che igeere eng' konyeguk. 35Pirei `Kamuktaindet ne Toroor kutung'oiguk ak keelyeguk eng' ondirik che ng'woneen che ma kimuuchi kisoobun, kobooch keldebesyet agoi metit parak.

36“Imutin Kamuktaindet ne Toroor kobooto laitoryandeng'ung' ne tuun indoi koboun agoi iit pororyet ne mengen inyee anan kwanisyeguk, ak ioot kanamonik che po keetiik ak koik eng' olooto. 37Ak iegu kwang'utyet, kalewenet ak atindyot, eng' kwenutap piik tugul ole imutyinin Kamuktaindet ne Toroor. 38Iibe kesweek che chaang' mbar ago igese che ng'ering'; amu tarei chereng'endet. 39Imiine mbareenigap sabibuk ak isemberi ago mee divaikyik anan ibut logoek, amu amei kuutik. 40Itinye mseituni eng' kiwotosyeguk tugul, ago meilegei mwanikwak, amu iroroi logoekwak che po emitiguk. 41Isiche weeriik ak tiibiik ago ma egu cheguuk, amu kiluulei. 42Punjin chereng'endet keetiiguk tugul ak ruroteetap emeng'ung'.

43“Tororitu toondet ne mi kwenung'ung' kosiirin; ak iming'initu miising'. 44Pesendoun ineendet ago mebesendochini. Egu ineendet metit ak iegu katutyet.

45“Pwonjinin anyun chubisyosyechu tugul, koonaatiin agoi konamin ak kong'emin. Amu ma iepchi iit kutitap Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' iriip ng'atuutikyik ak kaneetisyosyekyik che king'atin 46Tebenen chooto koek kaboorunet ak kwang'utyet, ak kotebee iyoteng'ung' agoi koigeny.

47“Amu meboisyechini Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' eng' poiboiyet, ak eng' kagasetapkei ne po muguleldo amu chaang'indap tuguuk tugul. 48Iote anyun puuniguk che imutun Kamuktaindet ne Toroor kong'eetyin eng' rubeet, eng' melelda, eng' aach ngorit ak eng' rerunetap tuguuk tugul. Indoi chogitap karnet kaating'ung' agoi kobarin.

49“Imutun Kamuktaindet ne Toroor pororyet ne punu ole loo eng' tabandap ng'wony ne megase ng'aleekwak konyo ko uu ye tirireni kipsiichit inyoo koboryenen 50pororyet ne koroom igeere ne meiiti chii ne oos ama riiree lakwa. 51Amei iyoteetap tuguuk ak ruroteetap emeng'ung', agoi kowong'un. Ma pagaagun peek anan divaik anan mwanik anan iyoteetap tuguuk anan aaregap keechiireguk, agoi kolusin. 52Yiemin eng' kurgotiguk tugul agoi koluulyo irimoiguk che kooen che ng'ootaatiin che imang'u eng' emeng'ung' komugul. Yiemin eng' kurgotiguk tugul eng' emeng'ung' komugul ne ki kogoonin Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung'. 53Eng' pichiindo ne ibu yiemet ne yiemin puuniguk, iame iyoteng'ung', panyeegap weeriiguk ak tiibiiguk che ki koonin Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' 54Keere kong' ne ya chiito ne ko kiptalbisyo ak ko ng'arng'ar moo ne mi kwenung'wong' ng'eetap kamet ak osotyonnyi ne chamei ak lagokyik che kang'et, 55kot koma chamei kobutyi chii age tugul eng' icheek panyeegap lagokyik che amei, amu ma ng'etyi kiy ineendet; amu yiemet ak pichiindo ne ibun puuniguk eng' kurgotiguk tugul. 56Agot kwony ne mi kwenung'wong' ne cheptalbisyo ak ko ng'arng'ar moo ne ma chamei kotyegaat ng'wony amu talbistanyi ak ng'arng'arindap moo, ko keere kong' ne ya manong'otyondennyi ne chamei, weeriinnyi ak cheptonyi; 57

28.57:
2Lai 6.28-29; TyST 4.10
ak eng' sindaryet ne sichei ineendet ak eng' lagokyik che sichei. Amei eng' ung'oot amu pananda amu kamuutetap nganaseet ak amu rubeet amu keret ne kerei kurgotiguk puuniguk.

58“Ngo meriip iyai ng'aleek tugul che po ng'atuutyoni che ki kisirchi kitabuuni, si kobiit igonyit kainani po teegisto, kainet ne kiywei Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung'; 59koyai anyun Kamuktaindet ne Toroor korotweguk koek che kikwong'ee ak korotwegap iyoteng'ung', korotwek che eecheen, che tebyei keny ak myanwogik che yaacheen, che tebyei keny. 60Iweekyinin myanwogik tugul che po Misiri che ki iywei ak konamin. 61Kogeny ko ibun Kamuktaindet ne Toroor myando age tugul ak koroito age tugul ne ma ki sirchi bukuitap ng'atuutyoni, agoi kiwong'un. 62Si ong'etu che ng'ering' eng' che ki aechin chaang'indang'wong' ak kecheigap kipsengwet. Amu ki ma iepchi iit kutitap Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung'. 63Ko uu ye ki paibait Kamuktaindet ne Toroor eng' okweek koyaiywok ne myee ak kotesak, ko uu nooto ko poiboitu Kamuktaindet ne Toroor eng' okweek kolusak, kowong'wok ak kitutok eng' emet ne iwendi iname kobunjiin. 64Ak koiyestak Kamuktaindet ne Toroor obe pororyosyek tugul, kobooch tabanda age ne po ng'wony agoi tabanda age. Iote kanamonik eng' olooto che po keetiik ak che po koik, che mengen inyee anan kwanisyeguk. 65Amenyooru kamuung'et eng' pororyosyechooto, menyooru ole imuung'ee keeldong'ung'. Ago koonin Kamuktaindet ne Toroor eng' olooto muguleldo ne rugrugeni, koonyek che kortos ak muguleldo ne ichuchui.

66“Menae ole teptoi sabeeng'ung' ak iyweisyei kemoi ak peet ak menae ole itei saboondang'ung'. 67Ileen karon, ‘Kata kaigai nda ka koskoleny nguno!’ Ak ile koskoleny, ‘Kata kaigai nda kaeech.’ Amu kaiyweisyetap muguleldang'ung' ne iyweisyei ak amu tuguuk che keerei konyeguk che tuun igeere. 68Ak koweekyin `Kamuktaindet ne Toroor Misiri kogeny eng' melisyek, eng' ooreet ne ki amwaun, ale, ‘Ma igeere kogeny.’ Oaldochinigei puunikwok eng' olooto oegu otwogik che murenik ak che kobogorisyek, ago ma piitu chii ne alok.”

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]