Revised Kalenjin Bible (KAPR)
31

Konamei Joshua poisyetap Musa

(Kai 27:12-23)

311Ki wo Musa anyun komwachi Yahudik tugul ng'aleechu. 2

31.2:
Kai 20.12
Koleenji, “Kobooch ra ko kenyiisyekyuk ko pogol ak tiptem. Ma amuuchi amanda ak among'u. Kogeny, ko ki koleenjo Kamuktaindet ne Toroor, ‘Melandoe Jordan-ini.’ 3Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' ineendet ne landoi kondoenen si kobar pororyosyechu mi taing'ung' ak inam icheek. Landoi Joshua kondoenen ko uu ye ki mwa Kamuktaindet ne Toroor. 4
31.4:
Kai 21.21-35
Yachin `Kamuktaindet ne Toroor pororyosyechu ko uu ye ki yachi Sihon ak Og, laitorinigap Amorik ak emennywa che king'em. 5Indewok `Kamuktaindet ne Toroor icheek eunekwok eng' taing'wong' ak oyachi pichooto ko uu ng'atuutyet komugul ne ki ang'ataak. 6Ogimegitu, onyiganitu, amoiywei anan oaragense amu icheek. Amu wendi Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' kobooten ago ma metoin ineendet ama pagaaktoin.”

7Yeityo koguur `Musa Joshua, ak koleenji eng' taitap Yahudik tugul, “Kimitu, nyiganitu. Amu obendi kobooto pichu oite emet ne ki iyasyechi `Kamuktaindet ne Toroor kwanisyekwok kole igoochin ak igoochini icheek konyaban. 8

31.8:
Jos 1.5; Heb 13.5
Ineendet Kamuktaindet ne Toroor ne indoenen ak mi kobooten, amemetoin, ama pagaaktoin ameiywei anan iaragen.”

Kabwaatetap ng'atuutyet eng' kenyiit age tugul ne po tisap

9Ki sir anyun `Musa ng'atuutyoni ak kogoochi tisiik weeriigap Lawiik che ki ibei moinget ne po arorutyetap Kamuktaindet ne Toroor ak poisyek tugul che po Israel. 10

31.10:
NKNg'a 15.1; 16.13-15
Yeityo kong'at `Musa pichooto koleenji, “Kenyiit age tugul ne igeesunegei kenyiitap tisap eng' peetuut ne ki king'at ne po kenyiit ne po katyaget eng' igoorto ne po keryosyek, 11ye kabwa Israel tugul koboorgei eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' eng' ole tuun leweni, isoman anyun ng'atuutyoni eng' taitap Israel tugul kogas. 12Iyum piik, murenik, kwonyiik, lagok ak toondeng'ung' ne mi kurgotiguk, si kobiit kogas ak koneetkei si koywei Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'wong' ak koriip koyai ng'aleek tugul che po ng'atuutyoni. 13Oyai niito si kogas lagokwak che tomo konai ak koneetkei koywei Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'wong' peetuusyek tugul kotee osaptosi eng' emet ne olandoe Jordan obendi oname.”

14Ki leenji Kamuktaindet ne Toroor `Musa, “Keero, kagoriik peetuut ne imee. Ara kuur Joshua anyun ak obe otononse eng' emait ne kituiyechin, si ang'at ineendet.” Ki pa anyun Musa ak Joshua, kotononso eng' emaitap tuiyet. 15Ak ki took Kamuktaindet ne Toroor eng' Emait eng' toloitap pooldet. Kitonone toloitap pooldet kurgeetap Emait.

16Yeityo koleenji `Kamuktaindet ne Toroor Musa, “Keero, neegit si iru kobooto kwanisyeguk. Ago ye iru, kong'eetyo pichu koibotkei ak kanamonik che po pororyosyek alak che po emet ole pendi kotebee kwenunnywa, kobagaakta ak kobut kayomisennyu ne ki kiyomiske ak icheek. 17Ye ai ko uu nooto kolalei anyun nereeknatennyu eng' peetuunooto agobo icheek ak abagaakte, auny togeennyu ak kiwong' icheek. Pwaanjin icheek yaitwogik ak nyalilwogik che chaang' ak kole eng' peetuunooto, ‘Tos ma pwanjech yaitwogichu amu ma mi Kamuktaindennyo kobootech?’ 18Aunye iman togeennyu peetuunooto amu yaitwogik tugul che ki yai amu kaweektagei koot kanamonik.”

19“Osirchigei anyun nguno tyeni, si ineet piigap Israel. Inde kutusweekwak si koek paoryandennyu tyeni agobo piigap Israel. 20Amu ye kaamut koit emet ne ki ayosyechi kwanisyekwak, nooto nyiitaat cheego ak komi kumyat eng' chaang'indo ak ye kagoamis kobiyong'so ak koneryo, koweektagei anyun ole mi kanamonik koba koot, kosasa ak kobut kayomisennyu. 21Ye tuun kagobwonji yaitwogik che chaang' ak nyalilwogik, kobaoryan anyun tyeni eng' tainnywa ko uu paoryat. Amu ma utye iyotennywa eng' kutusweekwak. Amu agot nguno angen kabwaatutikwak che ibwaati, kotom amut koba emet ne ki ayosyechi.”

22Ki sir anyun `Musa tyeni peetuunooto ak koneet piigap Israel.

23

31.23:
Kai 27.23; Jos 1.6
Ki igoochi anyun Joshua weeriitap Nun ng'atuutyet ak koleenji, “Kimitu, nyiganitu. Amu imuti piigap Israel koba emet ne ki ayosyechi ak ami kobooten.”

24Ak ye kingo kagosir kogees `Musa ng'aleegap ng'atuutyoni eng' bukuit, 25kong'at `Musa Lawiik che ki ibei moingetap arorutyetap Kamuktaindet ne Toroor koleenji, 26“Oip bukuini po ng'atuutik ak onde ole neegitee moingetap arorutyetap Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'wong', si kotebee olooto koek paoryat agobo inyee. 27Amu angen ngelelnateng'ung' ak uuindap kaating'ung'. Ogeero, kongelelji Kamuktaindet ne Toroor kota asabe ami kobootok peetuuni. Oyae anyun ne tya ye kaamei? 28Oyumwa poisyek tugul che po ortinwekwok ak kiptainikwok kobwa yu ami si amwachi ng'aleechu koba itiikwak, aguur kipsengwet ak ng'wony kobaoryan agobo icheek. 29Amu angen ale ye kaamei ong'emge miising' kot, omastoi eng' ooreet ne ki ang'ataak ak koityok yaityet eng' peetuusyek che po let. Amu omache oyai yaityet eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor otach ineendet amu poisyonigap eunekwok.”

Tyendap Musa

30Kityenji anyun `Musa tuiyet komugul ne po Israel ng'aleegap tyeni tugul ak ki kas icheek komyee.

32

Tyendap Musa

321Oebit, ee okweek kipsengwet, si kobiit ang'alaal;

ingogas ng'wony ng'aleegap kutinnyu.

2Rong'ugei kaneetisyennyu ko uu ropta,

ak kosoi ng'aleekyuk ko uu rewoot,

ko uu ropta ne inesyin susweek che ng'orng'or,

ak ko uu ropta ne robonjin susweegap timiin:

3Amu amwaitoi kainetap Kamuktaindet ne Toroor:

Oiityi etunateet Kamuktaindennyo.

4Rwandet ineendet, ititaat poisyennyi,

amu imanda ortinwekyik tugul.

Kamuktaindet ne po imanit ne ma tinyei yaityo,

po imanda ineendet ak kosuldaat.

5King'emgei eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor;

kalilano eng' icheek amu ma ko lagokyik icheeget;

icheek ko pororyet ne ngelelyo ago mastaat.

6Tos kongoi ne ogoochini Kamuktaindet ne Toroor ni,

okweek piik che oo abusotiin che ma oo ng'oomen?

Tos ma kwandang'ung' ne ki koonin sabeet?

Tos ma ineendet ne ki yain ak kogimitin?

7Ibwaat peetuusyek che po keny,

ak iruchi kenyiisyegap ibinwegap tai.

Teebe kwandang'ung' si koboorun.

Teebe poisyeguk si komwaun.

8Ye ki igoochi `Ne Toroor Miising' pororyosyek porotennywa,

ye kipcheei weeriigap piik,

ki inde kiwotosyegap piik

ko uu koitetap piigap Israel.

9Amu piikyik kebebertap Kamuktaindet ne Toroor;

porotennyi Jakobo.

10Kinyoorchi ineendet surkwen,

eng' surkwen ne imuisei ne ma mi kiy.

Kiyiem ak koriip icheek

ki riip `ineendet icheek ko uu laptetap kondanyi.

11Ko uu ye ing'eeti kipsiichit aarekyik,

ne wendote paragutap lagokyik koriibei,

ne uitoi kebebaikyik, konam icheek,

ak kogesene kebebaikyik.

12Kamuktaindet ne Toroor ineegei ne ki indochi ineendet,

ak ma piit kamuktain ne po pororyosyek alak kobooto ineendet.

13Ki igoochi kolaany oldinwek che sutotin che po ng'wony;

ki am ruroteetap mbareet.

Ki igoochi kochuchun kumyat eng' rwandet,

kobooto mwanik eng' rwandet ne uui.

14Kibae icheek mwaitap cheego ne po akweet,

ak cheegap keechiirek, kobooto mwanigap aaregap keechiir.

Ki igoochi icheek mengichigap Bashan ak ng'oroorek,

kobooto mwanigap nganuuk che myachen.

Ki eei divaik che anyiny,

che kiyae peegap sabibuk.

15Ago kiner Jesurun32:15 Jesurun: Anan ko ne ititaat. Kainani ko kainetap konyit ne ki kurtoe Israel., ak kotyaris,

kiner, kinyigiisitu ak koakwait eng' amitwogik.

Yeityo kobagaakta anyun Kamuktaindet ne ki yai icheeget,

ak kosas Rwandetap ne yetunennyi.

16Ki igoochi koam ng'etkonda amu kamuktaik che teer,

kitach eng' kanamonik che kiwechei.

17

32.17:
1Kor 10.20
Ki eng'ji tiseiywek oik, che ma Kamuktaindet,

kamuktaik che ki ma kongen,

che ki piitu let,

Che ki ma koywei kwanisyekwok.

18Mebwaati Rwandet ne kwandang'ung',

Ki iutye Kamuktaindet ne kisichin.

19Ki keer anyun `Kamuktaindet ne Toroor ak kinereech,

Amu taagetap ne kitach weeriikyik ak tiibiikyik.

20Ak ki le, “Aung'e togeennyu,

Ageere ole teptoi kagesunennywa;

Amu icheek ko ibinda ne imaasat miising'.

Lagok che ma tinyei kayaneet.

21

32.21:
1Kor 10.22; Rom 10.19
Ki koono ng'etkonda eng' otetap che ma Kamuktaindet;

Kitacha eng' tangoitanywa:

Ara anyun nguno ko kagoochi icheek ng'etkonda eng' che ma poror;

Atache icheek eng' pororyet ne abusat.

22Amu kalal maat ne po nereegekyuk,

ak lalei agoi keriinget ne loo miising',

si kobeel ng'wony kobooto ruratennyi,

ak kobeel ole tonone tuloonook.

23Atesyini yaitwogik;

Ak amwoge icheek kipchabonikyuk:

24Sagitos eng' rubeet,

Kibeelei eng' maat ne koroom,

ak ng'emisyet ne ng'waan.

Ayookyini kelegap tyong'ik,

kobooto ng'wonetap che ichuutegei ng'wony che po temburyek.

25Eng' ole po saang', korebisyei rotwetap chok,

ak eng' ko, kobiitu kamuiset;

Parei muren ak pergeiyat,

Ne chuchuni ak chiito ne po kalwalek.”

26Ki ale, “Aiyestochini ole loo,

agoochini kogeskei kabwaatennywa eng' piik.

27Nda ki ma aiywei tagisyetap puunyoot,

Si ma ibwaat puunikwak perberyo,

ak komwa kole,

‘Kagotororit eunnyo,

ak ma yai Kamuktaindet ne Toroor chooto tugul.’ ”

28Amu icheek ko pororyet ne ma tinyei korwooch,

Ama tinyei kaguiyet.

29Nda ka utaatiin, ta konaei niito,

Ak kobwaat kagesunennywa!

30Kotos imuktoi ano koon `chii agenge eliphuut,

ak koon `piik aeng'u eliphuusyek taman,

nda ki ma alda `Ruandennywa icheek,

ak kogoito `Kamuktaindet ne Toroor icheek?

31Amu ma uu rwandennywa rwandennyo,

ak kongen ak icheek puunikyok kole uu nooto.

32Amu ketinnywa ne po sabibuk kobunu keetitap Sodom,

ne punu mbareenigap Gomorah;

murmuri piich sabibukwak,

ak ko ng'woneen sabibukwak.

33Uu `divaikwak ng'wonetap maswetisyek,

ng'wonet ne koroom ne po erenook.

34“Tos ma konorotiin eng' oldanyu chuuto,

Ki king'ooch kobooto konoraikyuk?

35

32.35:
Rom 12.19; Heb 10.30
Nenyu mugetuut ak kageeret.

Neegit peetuut ne kagochabaita keelyekwak:

Karik peetuutap nyalildanywa,

ak chogu tuguuk che pwaanjin icheek.

36

32.36:
T.Kal 135.14
Eng' iman ko irwookyinechin `Kamuktaindet ne Toroor piikyik,

ak koriir moo agobo otwogikyik,

ye keer kole kagowandagei kimnateennywa,

Ama mi ne kong'et ne rataat anan ne ma rataat.

37Yeityo koteep kole, ‘Mi ano kanamonikwak,

rwandet ne ki imang'u?’

38Mi ano nguno kamuktaichooto ki amei mwanigap tiseiywekwak,

che kieei divaik che po kagoochinennywa ne kieei?

Ingong'eetyo chooto kotoretook,

Ingoek icheek che omwechini.

39Ogeer anyun nguno ole anee, ko aa ineendet iman,

Ma mi kamuktain, ami aneege.

Abare ak asoobi;

Ki aguoten ak ki anyaa:

Ak ma mi ne imuuchi kosar eng' eunnyu.

40Amu kanamji eunnyu kipsengwet,

Ak ale, ‘Ko uu ye asabe koigeny,

41Ngalit rotwennyu po chok ne ilyeli,

ak konam eunnyu kirwooget,

ayaakyini mugetuut puunikyuk,

ageerchini che wecho.

42Agoochini kipchabonikyuk kobogite korotiik,

ak koam panyeek rotwennyu ne po chok;

kobooto korotiigap che ki kibar ak che ki kiluul,

eng' metowegap kandoigap puunik.’ ”

43

32.43:
Rom 15.10; Ng'a 19.2
“Oboiboitu okweek pororyosyek, kobooto piikyik:

amu yaaktoi mugetuut che po korotiigap otwogikyik,

yaakyin mugetuut puunikyik,

Ak koyai kagaigaet agobo emennyi ak piikyik.”

44Ki nyo anyun Musa ak Hoshea 32:44 Hoshea: Niito ko kainet age ne po Joshua. weeriitap Nun ak komwachi piik ng'aleek tugul che po tyeni kogas eng' itiikwak.

Kotigoni `Musa piik

45Ye kingo kes `Musa ng'aleechu tugul che komwachin Israel tugul, 46koleenji, “Onde mugulelwekwok ng'aleechu tugul kabaoryanwok ra; che tuun ong'ate lagokwok koriip koyai ng'aleek tugul che po ng'atuutyoni. 47Amu ma tangoi eng' okweek ni ak ko saboondang'wong'. Otese peetuusyekwok eng' emet ole obendi olandoe Jordan oname kobunjook amu niito.”

48

32.48-52:
Kai 27.12-14; NKNg'a 3.23-27
Ki mwachi `Kamuktaindet ne Toroor Musa peetuunooto, koleenji, 49“Togoste tulwooni po Abarim, agoi tulweetap Nebo ne mi emetap Moab, ne tokyingei Jeriko, si igeer emetap Kanaan ne agoochini piigap Israel kobunji. 50Si imechi tulweet ole itogosyini ak kiyumin kobooto piiguk, ko uu ye ki mechi Aron ng'eetap kamenng'ung' tulweetap Hor ak ki kiyum kobooto piikyik. 51Amu ki ongelelja eng' kwenutap piigap Israel eng' peegap Meribah ne po Kadesh eng' surkwen ne po Sin; amu ki ma ogonyita eng' kwenutap piigap Israel. 52Igeere emet eng' taing'ung', ago meite olooto, emenooto ne agoochini piigap Israel.”

33

Koberuuri `Musa pororyosyek

331Ni kaberuret ne ki iberuur `Musa chiitap Kamuktaindet piigap Israel kotom kome: 2Ki toi komwa kole, “Ki nyo Kamuktaindet ne Toroor eng' Sinai,

king'eet eng' Seir amu icheek.

Ki iluu eng' tulweetap Paran,

Ki nyo eng' tamanusyegap eliphusyegap che tiliileen:

ki mi eunnyi ne po tai ng'atuutyet ne uu maat eng' icheek.

3Ee, ichame pororyosyeguk;

mi eung'ung' piikyik tugul che tiliileen.

Ing'uruukyin ole po keelyeguk,

ak taachei age tugul eng' ng'aleeguk.

4King'atwech `Musa ng'atuutyet,

poroteetap tuiyetap Jakobo,

5Ki ek Kamuktaindet ne Toroor laitoryat eng' Jesurun,

Ye kingo yumjigei pounigap piik,

ak ye kingo yumjigei ortinwek tugul che po Israel.”

6Ki mwa ni anyun Musa agobo Reuben: “Ingosap Reuben, ma meei;

Ago ingong'ering'itu piikyik.”

7Ni kaberuretap Judah: ki le,

“Kas ee `Kamuktaindet ne Toroor kutitap Judah,

Imutu ineendet konyo ole mi piikyik.

Igimiit si kosargei eng' eunnyi.

Ak iegu toretindennyi eng' puunikyik.”

8

33.8:
Kai 27.12-14; NKNg'a 3.23-27
Ki mwa ni `Musa agobo Lawi,

“Ki igoochi Tumim neng'ung' ak Urim neng'ung',

kiboityong'ung' ne tiliil,

Ne ki ityem eng' Massah,

Ak ki oborye ak ineendet eng' peegap Meribah;

9Ne ki mwa agobo kwandanyi ak kamennyi kole,

‘Ma ageer ineendet’;

Ama nai che tupcho,

Ama nai lagokyik:

Amu ki isup icheek ng'olyoondeng'ung',

Ak ki riip kayomiseng'ung'.

10Ineeti Jakobo kirwoogutiguk,

Ak koneeti Israel ng'atuutyeng'ung':

Indoi taing'ung' nyamdutik che kibeelei,

Ak konde kagoochinet ne kibeelei komugul kaptisisyeng'ung'.

11Ee, Kamuktaindet ne Toroor, iberuur tuguukyik,

Ak itaach poisyonigap eunekyik.

Pir suenutigap icheeget che ng'eetyin,

Ak che po icheeget che wechei ineendet si ma ng'eetyo kogeny.”

12Ki le agobo Benjamin, “Meng'iisyei chamaneetap Kamuktaindet ne Toroor eng' kaalyeet eng' ye neegitee ineendet.

Tuchei peet komugul,

Ak komenyei kwenutap tigigoikyik.”

13Ak ki le agobo Joseph,

“Iberuurot eng' Kamuktaindet ne Toroor emennyi;

Amu tuguuk che korooron kot che po roptap kipsengwet,

ak amu rewoot ak rireet ne mi kurere.

14Ingiberuur eng' tuguuk che korooron kot che po logoegap asiista,

ak tuguuk che korooron kot che po ruroteetap arawek.

15Ingiberuur eng' tuguuk che eecheen miising' che po tuloonoogap keny,

ak tuguuk che korooron che po tuloonook che mengeechen che po koigeny.

16Iberuurot amu tuguuk che korooron che po ng'wony ak nyiennyi,

ak mageet ne myee ne po ineendet ne ki menyei sondiit.

Ingonyonji metitap Joseph perurto,

ak eng' metitap ineendet ne ki kitabaane tupchosyekyik.

17Twateiyot ne punu kirginnyi kotinyei toroornatet;

ak kuinoikyik ko kuinoigap soet.

Toortoe chooto pororyosyek tugul agoi ole poochin ng'wony.

Chooto tamanusyegap eliphusyegap Ephraim,

ak chooto eliphuusyek che po Manasseh.”

18Yeityo kole Musa agobo Zebulun,

“Paibaitu, ee Zebulun, eng' mandaeng'ung';

Ee, ingotunen Issakar, eng' emaisyek.

19Kuurei icheek pororyosyek kobwa tulweet,

si kogoito eng' olooto tiseiywek che po imanda.

Amu chuchuni icheek chaang'indap nyanjosyek,

ak konoraik che ung'ootiin che po ng'aniek.”

20Kingo tar kole agobo Gad,

“Iberuurot ineendet ne ibaroi Gad,

meng'iisyei ineendet ko uu ng'etundo ne kotoy.

Pachei euut, ee, ak metit parak.

21Ki lewenjigei kebeberta ne po tai,

amu ki kigonor eng' olooto kebebertap ne igoitoi ng'atuutik.

Ki nyo kobooto pounigap piik,

ki yai imandap Kamuktaindet ne Toroor,

ak kirwoogutikyik eng' Israel.”

22Yeityo kole agobo Dan,

“Aarwetap ng'etundo Dan.

Torombenoti kobunu Bashan.”

23Ye rup komwa ni agobo Naphtali kole,

“Ee Naphtali ne ki ibiye chameet,

ak ne nyiitaat kaberuretap Kamuktaindet ne Toroor:

Ingobunjin cherongo ak murot tai.”

24Ak ki le agobo Asher,

“Ingiberuurchi Asher lagok;

ingochamak ineendet eng' che tupcho,

ak ingorooch keldanyi mwaita.

25Egu kweoniguk kariik ak sugunonik,

ak tebyei kimnateng'ung' ko uu peetuusyeguk.”

26“Ee Jesurun, ma mi ne uu Kamuktaindet,

ne laanyei kipsengwet si kotoretin,

ak laanyei parak eng' telunatennyi.

27Meng'ateng'ung' Kamuktaindet ne po koigeny,

ak kanabin eunek che po koigeny.

Toortoi puunik eng' taing'ung'.

Ineendet ne leen, ‘Ng'em icheeget.’

28Meng'iisyei anyun Israel eng' kaalyeet,

Kondap peek ne po Jakobo ineegei.

Eng' emet ne po peek ak divaik.

Ee, isau kipsengwetisyekyik rewoot.

29Ee Israel, igasigei:

Ogergei ak ng'oo, pororyet ne ki sar Kamuktaindet ne Toroor?

Ineendet ne long'eet ne toretin,

ak ko rotweng'ung' po chok, ne po telunateng'ung'!

Yaigei puuniguk koigei che kase iit,

si ityech oldinwekwak che sutotin.”

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]