Revised Kalenjin Bible (KAPR)
17

Peek che ki mang'une rwandet

171

17.1-7:
Kai 20.2-13
Ki inam panda anyun tuiyet komugul ne po piigap Israel kong'eetyee surkwen ne po Sin, ko uu ye king'atei Kamuktaindet ne Toroor. Eng' let ko ki it Rephidim ak komuung'so, nganda ki ma komi peek olooto che eei piik. 2Amu nooto, ko ki polyo piik kobolji Musa koleenji, “Inagech peek kee.” Ak ki leenji `Musa icheek, “Amu nee si oboljo? Amu nee si otyem Kamuktaindet ne Toroor?” 3Ki am piik melelda eng' olooto, ak ki ing'unyng'ung'ji `icheek Musa ak koleenji, “Kilya si imutwech acheek, lagokyok ak akwotisyekyok kemang'une Misiri ak inyoo ibarenech melelda?”

4Ki riirchi `Musa Kamuktaindet ne Toroor koleenji, “Alyonji pichu? Neegit kolacha!” 5Ak ki wolji `Kamuktaindet ne Toroor Musa koleenji, “Ui indoe piik ak imut poisyegap Israel alak. Ip kiroktong'ung' ne ki ikwere aineet. 6Atonone taing'ung' eng' yooto po rwandet eng' Horeb. Ikwere rwandanooto komang'une peek si kobiit koe piik.” Ki yai anyun Musa ko uu nooto eng' taitap poisyegap Israel. 7Ak ki kuure yooto Masa ak Meriba,17:7 Masa ak Meriba: Kainaichu eng' kutitap Yahudik ko “tyemet” ak “kang'unyng'unyet.” amu polatetap `piigap Israel che ki tyem Kamuktaindet ne Toroor koleen, “Tos iman mi Kamuktaindet ne Toroor kobootech?”

Koboregei Israel ak Amelek eng' Rephidim.

8Ki pwa anyun Amelek nyoo kobaregei ak Israel eng' Rephidim. 9Ki leenji `Musa Joshua, “Lewenwech piik, ak obe obargei ak Amelek. Awendi atononi mutai eng' tulweet parak, atinye eng' eunyu kirokto ne po Kamuktaindet.” 10Ki yai anyun Joshua ko uu ye kiga komwachi Musa ak ki wo kobargei ak Amelek. Ki togosta anyun Musa tulweet parak kobooto Aron ak Hur. 11Ki yaak ko uu ni: ye kingo namji Musa parak eunnyi koterteeris Israel, ak ye kingo tu koterteeris Amelek. 12Kingo ng'etyo anyun eunegap Musa, konam Aron ak Hur koita kondechi kotebee ineendet, yeityo konam eunekyik kotononso; ki nam age eutap tai, konam age murot kaataam konamji parak. Kitononso eunegap Musa agoi kororokto asiis. 13Ki iterteer anyun `Joshua Amelek ak piikyik eng' rotwetap chok. 14

17.14:
NKNg'a 25.17-19; 1Sam 15.2-9
Ki leenji `Kamuktaindet ne Toroor Musa, “Sirchi ng'aleechu bukuit si koek ne kibwaatee, somanji Joshua kogas, amu abuuktoi kabwaatetap Amelek kobet eng' kurereetap kipsengwet. 15Ki teech Musa kaptisisyet, ak koguure yooto Kamuktaindet ne Toroor ne iterteerwa17.15 iterteerwa: Jehovah nissi.” 16Ak ki le, “Kagoyosyo Kamuktaindet ne Toroor koyai lugeet ak Amelek eng' ibinwek tugul.”

18

Korutochin `Jethro Musa.

181Ki kas anyun Jethro tisiindetap Midian, kabyugoitap Musa agobo tugul che ki koyachi `Kamuktaindet Musa ak piikyik Israel. Ki kas ole ki imutunda `Kamuktaindet ne Toroor Israel komang'une Misiri. 2

18.2-3:
Kom 2.21-22
Ki imut anyun `Jethro Ziporah, osotyotap Musa amu kiga koweekta Musa ineendet kwo, 3ak weeriikyik aeng'. Ki kiguure age Gerson, amu ki le, “Ki aegunote kiprutoiyo eng' emetap pororyosyek alak”, 4ak ki kiguure age Elieser; amu ki le, “Ki ek toretindennyu Kamuktaindet ne po abba ak kisarwo eng' rotwetap chok ne po Pharaoh.” 5Ki wo anyun Jethro kobooto weeriigap Musa ak osotyonnyi ole ki mi Musa eng' surkwen komuunyi eng' tulweetap Kamuktaindet. 6Ki iyookto ineendet keleenji Musa, “Kaaitu oling'ung' anee Jethro kabyugoing'ung' kobooto osotyondeng'ung' ak weeriikyik aeng'.” 7Ki manda anyun Musa kwo kotorookta kapyugoinnyi. Ki ing'uruuk ak kotoroochkei ak kiteebegei chametapkei yeityo komanda koba emait oriit. 8Ki mwachi Musa anyun kapyugoinnyi tuguuk tugul che ki koyachi `Kamuktaindet ne Toroor Pharaoh ak Misiriik agobo Israel, ak nyalilwogik tugul che kinyoor eng' ooreet ak ole kisaruundo icheek `Kamuktaindet ne Toroor. 9Ki paibait Jethro amu myeeindo tugul ne kiga koyachi `Kamuktaindet ne Toroor Israel kosar icheek komang'une eunegap Misiriik. 10Ki le Jethro, “Iberuurot Kamuktaindet ne Toroor ne kisarwok eng' eunegap Misiriik ak eng' eutap Pharaoh, ne ki sar piik komang'une pounatetap Misiriik. 11Angen nguno anyun ale oo Kamuktaindet ne Toroor kosiir kamuktaik tugul. Amu ki sar piik eng' eunegap Misiriik che ki yachi pichooto kiit ne ya eng' menoteet.” 12Eng' yooto anyun konam Jethro kabyugoitap Musa kagoochinet ne kibeelei ak tiseiywot ak koeng'ji Kamuktaindet. Ki nyo Aron kobooto poisyek tugul che po Israel koamis ak kabyugoitap Musa eng' taitap Kamuktaindet.

Lewenetap Kirwoogik.

(NKNg'a 1:9-18)

13Eng' karonet ne po aeng', kotep ng'wony Musa korwooksechi piik. Ki tononso piik eng' ole mi Musa kong'etee karon agoi koimen. 14Ye kingo keer kabyugoitap Musa tuguuk tugul che ki yachin `Musa piik, koteebe koleenji, “Nee ni iyachini piik? Amu nee si itebi inyegei ak kotonondos piik tugul ko kayiemin kobooch karon agoi koimen?” 15Kowolji `Musa kapyugoinnyi koleenji, “Amu pwonjino piik si koteepse Kamuktaindet ne Toroor. 16Ye tinyei ng'olyoo kobwonjino, ak abesyechini chii tugul ak chiitap kokwennyi. Aneeti icheek konai kaneetisyosyegap Kamuktaindet ne Toroor ak ng'atuutikyik.” 17Koleenji anyun `kapyugoinnyi Musa, “Ma myee kii iyae. 18Iwong'ugei kimnateng'ung' inyee ak ne po pichu omiitei tugul. Amu siirei kimnateng'ung' niito ago memuuchi iyai inyegei. 19Kas anyun ng'olyoondennyu aboorun kiit ne iyae ak ingotep Kamuktaindet kobooten. Myee iegu ne ing'alaaljini Kamuktaindet ne kata piik ak iipchi Kamuktaindet ng'aleekwak. 20Ineet icheek kaneetisyosyek, ng'atuutik ak iboorchi ooreet ne kanyolji koosup ak poisyet ne kanyolji koyai. 21Nyolu kogeny ilewenote eng' piik tugul piik che kiimeen, che iywei Kamuktaindet, piigap imanit che wechei tuguugap asoya. Inde icheek koboi piik koek pounigap eliphuusyek, che po pogolwogik, che po konomusyek ak che po tamanusyek. 22Ingoek icheek kirwoogik che irwookyin piik eng' peetuusyek tugul ak koibun ng'olyoot age tugul ne uui. Ago ingobesyechi icheek ng'olyoo age tugul ne ming'in, si kobiit konyamnyumun amu kogesen tugul. 23Ngot iyai kiito anyun ak ngo ng'atin Kamuktaindet ko uu nooto, imuuch anyun itonon ak koba pichu tugul ak icheek oldanywa eng' kaalyeet.”

24Ki kas anyun Musa ng'aleegap kapyugoinnyi ak ki yai chooto tugul kamwachi ineendet. 25Ki lewenot piik che kiimeen eng' Israel tugul ak konde koboi piik koek pounik che po eliphuusyek, che po pogolwogik, che po konomusyek ak che po tamanusyek. 26Ki irwookyin `icheek piik eng' peetuusyek tugul. Ki ipchi Musa ng'aleek che uueen ago ki ibesyechi icheek ng'olyoo age tugul ne ming'in. 27Yeityo kochamji anyun `Musa kapyugoinnyi kwo. Ki wo anyun pandanyi agoi emennyi.

19

Koitei piigap Israel Sinai.

191Ki it anyun piigap Israel surkwen ne po Sinai eng' arawet ne po somok kobooch ngap komanda eng' emetap Misiri. 2Kingo kagoba eng' Rephidim ak koit surkwen ne po Sinai, komuung'so eng' olooto ak kotebee ye kigatokyigei tulweet. 3Ki togosta Musa kwo ole mi Kamuktaindet ak kiguur `Kamuktaindet ne Toroor ineendet eng' tulweet koleenji, “Mwachi ko uu ni kootap Jakobo, ak imwachi piigap Israel ileenji, 4‘Ki ogeer kiit ne ki ayachi Misiriik ak ko uu ye ki agesenenak kebebaigap kipsichinik amutwak obwanjo. 5

19.5:
NKNg'a 4.20; 7.6; 14.2; 26.18; Tit 2.14
19.5-6:
1Pet 2.9
Eng' nooto anyun, ngot ogas iit kutinnyu iman ak oriip kayomisennyu, oegu anyun iman eng' anee chamanikyuk che itabaanatiin eng' piik tugul, amu nenyu ng'wony komugul. 6
19.6:
Ng'a 1.6; 5.10
Oegu eng' anee laitornatetap tisiik ak pororyet ne itabaanat. Chuuto ng'aleek che iwendi imwachini piigap Israel.’ ”

7Ki nyo anyun Musa koguur poisyegap pichooto ak kotetyi icheek ng'aleechooto tugul che ki kang'at `Kamuktaindet ne Toroor ineendet. 8Ki wol piik tugul eng' kibagenge kole, “Kiyae chooto tugul kamwa Kamuktaindet ne Toroor.” Ki ipchi anyun `Musa Kamuktaindet ne Toroor ng'aleegap piik, 9ak ki leenji `Kamuktaindet ne Toroor Musa, “Anyoonjinin iman eng' pooldet ne tuui si kobiit kogas piik ye ang'alaalun ak koyanin agoi.” Kingo mwachi `Musa Kamuktaindet ne Toroor ng'aleegap piik, 10koleenji `Kamuktaindet ne Toroor ineendet, “Chortegei ui ole mi piik ianyiny icheek ra ak mutai ak ingomwet ngoroikwak. 11Ingochopkei agobo peetuut ne po somok: amu choorchingei Kamuktaindet ne Toroor tulweetap Sinai eng' peetuutap somok eng' taitap piik tugul. 12

19.12-13:
Heb 12.18-20
Tilji piik ole iboch ak ileenji; ‘Oriipkei si motogoste tulweet anan otwaa kiwotennyi. Kibarei age tugul ne tiinyei tulweet. 13Ma kitiinyei eng' euut chii ne katiny kobatee kilage koik anan kemwok. Ama sabei age tugul, ngo tyony anan chii. Ye ki kuut igonditap kuinetap mengit kochulyo kotogos icheeget kobwa tulweet.’ ” 14Ki choortagei Musa anyun kwo ole mi piik, kwo koanyiny icheeget ak kimwet icheek ngoroikwak. 15Ki leenji piik, “Ochopkei ogen peetuutap somok amat koriikyi chii kobogoryo.”

16

19.16:
Ng'a 4.5
19.16-18:
NKNg'a 4.11-12
Eng' peetuutap somok anyun, ko kaeech kobiit tuloosyek ak kalyelosyek. Ki ilaach `pooldet ne tuui tulweet ak ki mi cheetap iryageet ne cheei kot. Kibotanso piik tugul che ki mi nganaseet. 17Ki indochi `Musa piik ak komuut komong' eng' nganaseet koba kotuiyo ak Kamuktaindet. Ki pa anyun piik kotononie tulweet keel.

18Ki iyeni tulweet komugul ne po Sinai amu kichoorchigei `Kamuktaindet ne Toroor tulwoonooto eng' maat. Ki togosta iyetanyi ne uu ne po maat ne oo kot ak ki potan tulweet miising'. 19Kingo tesak cheetap iryageet kwo parak miising', kotwek Musa ak ki wolji `Kamuktaindet ineendet eng' tuugeet. 20Kichoorchigei Kamuktaindet ne Toroor tulweetap Sinai parak ak kiguur `Kamuktaindet ne Toroor Musa kwo tulweet parak, ak kitogosta Musa. 21Yeityo koleenji `Kamuktaindet ne Toroor Musa, “Ui choortegei iteechi piik si ma put kiwateet kogeer Kamuktaindet ne Toroor ak kobek che chaang'. 22Ingoanyinygei tisiik ak icheek che riikyin Kamuktaindet ne Toroor si ma par icheek.” 23Ki leenji `Musa Kamuktaindet ne Toroor, “Ma chamdaat eng' piik kotogos tulwooniito po Sinai, amu ki iteiywech ileenjech, ‘Onde kiwateet tulweet ak otabaan.’ ” 24Ak ki wolji `Kamuktaindet ne Toroor ineendet koleenji, “Ui choortegei si otogosu ak Aron. Ago amat kobut piik ak tisiik kiwateet kotogos ole mi Kamuktaindet ne Toroor si ma par `ineendet icheek.” 25Ki choortagei anyun Musa kwo ole mi piik, kwo komwachi.

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]