Revised Kalenjin Bible (KAPR)
19

Koitei piigap Israel Sinai.

191Ki it anyun piigap Israel surkwen ne po Sinai eng' arawet ne po somok kobooch ngap komanda eng' emetap Misiri. 2Kingo kagoba eng' Rephidim ak koit surkwen ne po Sinai, komuung'so eng' olooto ak kotebee ye kigatokyigei tulweet. 3Ki togosta Musa kwo ole mi Kamuktaindet ak kiguur `Kamuktaindet ne Toroor ineendet eng' tulweet koleenji, “Mwachi ko uu ni kootap Jakobo, ak imwachi piigap Israel ileenji, 4‘Ki ogeer kiit ne ki ayachi Misiriik ak ko uu ye ki agesenenak kebebaigap kipsichinik amutwak obwanjo. 5

19.5:
NKNg'a 4.20; 7.6; 14.2; 26.18; Tit 2.14
19.5-6:
1Pet 2.9
Eng' nooto anyun, ngot ogas iit kutinnyu iman ak oriip kayomisennyu, oegu anyun iman eng' anee chamanikyuk che itabaanatiin eng' piik tugul, amu nenyu ng'wony komugul. 6
19.6:
Ng'a 1.6; 5.10
Oegu eng' anee laitornatetap tisiik ak pororyet ne itabaanat. Chuuto ng'aleek che iwendi imwachini piigap Israel.’ ”

7Ki nyo anyun Musa koguur poisyegap pichooto ak kotetyi icheek ng'aleechooto tugul che ki kang'at `Kamuktaindet ne Toroor ineendet. 8Ki wol piik tugul eng' kibagenge kole, “Kiyae chooto tugul kamwa Kamuktaindet ne Toroor.” Ki ipchi anyun `Musa Kamuktaindet ne Toroor ng'aleegap piik, 9ak ki leenji `Kamuktaindet ne Toroor Musa, “Anyoonjinin iman eng' pooldet ne tuui si kobiit kogas piik ye ang'alaalun ak koyanin agoi.” Kingo mwachi `Musa Kamuktaindet ne Toroor ng'aleegap piik, 10koleenji `Kamuktaindet ne Toroor ineendet, “Chortegei ui ole mi piik ianyiny icheek ra ak mutai ak ingomwet ngoroikwak. 11Ingochopkei agobo peetuut ne po somok: amu choorchingei Kamuktaindet ne Toroor tulweetap Sinai eng' peetuutap somok eng' taitap piik tugul. 12

19.12-13:
Heb 12.18-20
Tilji piik ole iboch ak ileenji; ‘Oriipkei si motogoste tulweet anan otwaa kiwotennyi. Kibarei age tugul ne tiinyei tulweet. 13Ma kitiinyei eng' euut chii ne katiny kobatee kilage koik anan kemwok. Ama sabei age tugul, ngo tyony anan chii. Ye ki kuut igonditap kuinetap mengit kochulyo kotogos icheeget kobwa tulweet.’ ” 14Ki choortagei Musa anyun kwo ole mi piik, kwo koanyiny icheeget ak kimwet icheek ngoroikwak. 15Ki leenji piik, “Ochopkei ogen peetuutap somok amat koriikyi chii kobogoryo.”

16

19.16:
Ng'a 4.5
19.16-18:
NKNg'a 4.11-12
Eng' peetuutap somok anyun, ko kaeech kobiit tuloosyek ak kalyelosyek. Ki ilaach `pooldet ne tuui tulweet ak ki mi cheetap iryageet ne cheei kot. Kibotanso piik tugul che ki mi nganaseet. 17Ki indochi `Musa piik ak komuut komong' eng' nganaseet koba kotuiyo ak Kamuktaindet. Ki pa anyun piik kotononie tulweet keel.

18Ki iyeni tulweet komugul ne po Sinai amu kichoorchigei `Kamuktaindet ne Toroor tulwoonooto eng' maat. Ki togosta iyetanyi ne uu ne po maat ne oo kot ak ki potan tulweet miising'. 19Kingo tesak cheetap iryageet kwo parak miising', kotwek Musa ak ki wolji `Kamuktaindet ineendet eng' tuugeet. 20Kichoorchigei Kamuktaindet ne Toroor tulweetap Sinai parak ak kiguur `Kamuktaindet ne Toroor Musa kwo tulweet parak, ak kitogosta Musa. 21Yeityo koleenji `Kamuktaindet ne Toroor Musa, “Ui choortegei iteechi piik si ma put kiwateet kogeer Kamuktaindet ne Toroor ak kobek che chaang'. 22Ingoanyinygei tisiik ak icheek che riikyin Kamuktaindet ne Toroor si ma par icheek.” 23Ki leenji `Musa Kamuktaindet ne Toroor, “Ma chamdaat eng' piik kotogos tulwooniito po Sinai, amu ki iteiywech ileenjech, ‘Onde kiwateet tulweet ak otabaan.’ ” 24Ak ki wolji `Kamuktaindet ne Toroor ineendet koleenji, “Ui choortegei si otogosu ak Aron. Ago amat kobut piik ak tisiik kiwateet kotogos ole mi Kamuktaindet ne Toroor si ma par `ineendet icheek.” 25Ki choortagei anyun Musa kwo ole mi piik, kwo komwachi.

20

Ng'atuutik taman

201Ki mwa Kamuktaindet ng'aleechu tugul kole, 2“Aa Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindeng'ung' ne ki imutun imang'une emetap Misiri, kootap otwoknateet.

3“Amecheeng'jigei cheptalelisyek che teer, kobatena aneege.

4

20.4-5:
Kom 34.17; A.La 19.4; 26.1; NKNg'a 4.15-18; 27.15
“Ameyachigei kanamwet anan itoondap kiy age tugul ne mi parak kipsengwet anan ne mi ng'wony anan ne mi nyanjet ng'wony oriit; 5
20.5-6:
Kom 34.6-7; Kai 14.18; NKNg'a 7.9-10
ameng'uruukyi anan ioot icheek, amu anee Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung', ko aa Kamuktaindet ne ama ng'etkong'. Ageerchini lagok tengektap kwanisyekwak agoi ibindap somok ak ne po ang'wan eng' icheek che wecho. 6Ago ariiree eliphuusyek eng' icheek che chama ak kosubi ng'atuutikyuk.

7

20.7:
A.La 19.12
“Amemwa kainetap Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' eng' tangoi. Amu iityin Kamuktaindet ne Toroor ng'oogisto ne mwaei kainennyi eng' tangoi.

8

20.8:
Kom 16.23-30; 31.12-14
“Ibwaat peetuutap sabato, iriip itabaan. 9
20.9-10:
Kom 23.12; 31.15; 34.21; 35.2; A.La 23.3
Iboisyee peetuusyek lo ak iyai poisyoniguk tugul, 10ago peetuutap tisap ko sabato ne po Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung'. Ameyai poisyo eng' peetuunooto inyee anan weeriing'ung' anan cheptong'ung', anan otwogindeng'ung' ne muren anan otwogindeng'ung' ne tye anan tuguuk anan toondeng'ung' ne miitei kurgotiguk. 11
20.11:
Tau 2.1-3; Kom 31.17
Amu ki yai Kamuktaindet ne Toroor kipsengwet ak ng'wony, nyanjet ak tuguuk tugul che mi oriitinnywa eng' peetuusyek lo ak komuuny eng' peetuutap tisap. Ki iberuur anyun Kamuktaindet ne Toroor peetuutap sabato amu nooto ak kotabaan.

12

20.12:
NKNg'a 27.16; Mat 15.4; 19.19; Mar 7.10; 10.19; Luk 18.20; Eph 6.2-3
“Teech kwandang'ung' ak kamenng'ung' si kochang'a peetuusyeguk eng' emet ne koonin Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung'.

13

20.13:
Tau 9.6; A.La 24.17; Mat 5.21; 19.18; Mar 10.19; Luk 18.20; Rom 13.9; Jak 2.11
“Amerumisye.

14

20.14:
A.La 20.10; Mat 5.27; 19.18; Mar 10.19; Luk 18.20; Rom 13.9; Jak 2.11
“Amoipkei.

15

20.15:
A.La 19.11; Mat 19.18; Mar 10.19; Luk 18.20; Rom 13.9
“Amechoorse.

16

20.16:
Kom 23.1; Mat 19.18; Mar 10.19; Luk 18.20
“Amebaoryanji chiitap kokweng'ung' eng' lembech.

17

20.17:
Rom 7.7; 13.9
“Amegase myat kootap chiitap kokweng'ung'. Amegase myat osotyotap chiitap kokweng'ung' anan otwogindennyi ne muren anan otwogindennyi ne tye anan eitonyi anan sigiryennyi anan kiy age tugul ne po chiitap kokweng'ung'.”

18

20.18-19:
Heb 12.18-19
Ye kingo keer piik tugul kalyelosyek ak tulweet ne ki iyeni, ak kogas tuleetap ilotik ak cheetap iryageet, kobotanso eng' arageneet ak kotononso eng' ole loo. 19Ak ki leenji `icheek Musa, “Ng'alaalwech inyee si kegasin, ago amengong'alaalwech Kamuktaindet, amu ngot ko ng'alaalwech ineendet kebeguu.” 20Koleenji `Musa piik, “Amoiywei, amu kanyo Kamuktaindennyo kotyemak si kotebee taing'wong' kaiyweisyennyi ne oiywei ineendet asi moyai tengek.” 21Kitononso piik anyun eng' ole loo ak kiriikta Musa ole mi Kamuktaindet eng' pooldet ne tuui.

22Ki leenji `Kamuktaindet ne Toroor Musa, “Mwachi piigap Israel leenjin, ‘Kaogeerchigei okweegei ole, kaang'alaalwok kong'etee kipsengwet. 23Amat oyachigei kanamonik otesena che po fedha, anan kanamonik che po thahabu. 24Teekwo kaptisyet ne po ng'ung'unyek ak ieng'wo eng' kaptisisyonooto kagoochinoiguk che kibeelei ak kagoochinoiguk che po kaalyeet, keechiireguk ak tuguuk. Anyoonjinin ak aberuurin eng' komosta age tugul ole andoi kainennyu kibwaate. 25

20.25:
NKNg'a 27.5-7; Jos 8.31
Ngimache iteekwo kaptisisyet ne po koik, ko meteege koik che ki kiwai amu ngiwai, ko keng'wanit. 26Ametogoste iwe kaptisisyennyu ibune lang'eiywot si mewe aach ngor.’ ”

21

Ng'atuutik agobo otwogik.

(NKNg'a 15:12-18)

211Chu anyun ng'atuutik che indechini tainnywa: 2

21.2-6:
A.La 25.39-46
Ngial otwogindet ne Hebranindet, koboisyeun kenyiisyek lo, ak eng' kenyiitap tisap kowendi puch kotyagat. 3Ngo ki nyonei ineegei, komandoi ineegei. Ago ngo kiga kotunis komandoi ak osotyonnyi. 4Ago ngo ki igoochin kiptaiyandennyi osotyot ak kosikyi weeriik anan ko tiibiik, kobunjiin osotyondonooto ak lagokyik kiptaiyandennyi ak komanda chiichooto ineegei. 5Ngo mwa ineegei eng' chamennyi otwogindet kole achame anee kiptaiyandennyu, osotyondennyu ak lagokyuk, ma mandoi nganda atyagat, 6komut anyun kiptaiyandennyi chiichooto kwo taitap Kamuktaindet. Yeityo kimut konyo kurgat anan tugatukyetap kurgeet ak kobarbar itinnyi kiptaiyandennyi eng' kateet si koot ineendet agoi.

7Ngo alda chii cheptonyi koek otwogindet koma mandoi chebooto ko uu otwogik che muren. 8Ngo ma ibaibai chebooto kiptaiyandennyi ne ki lewen kole si tuun koek osotyonnyi, kochamda koek ne ityagat. Ma tinyei kimnateet kiptaiyandennyi koalda kwo pororyosyek alak amu king'al ineendet. 9Ngo koochi weeriinnyi koek osotyonnyi, koyachin chebooto ko uu ye yachin tiibiikyik. 10Ngo syon, ko mat kochuchuch amitwogikyik anan ngoroikyik anan ko uu ye nyoljin osotik. 11Ngo ma yachi ineendet tuguuchooto somok, komuuchi osotyondonooto kwo puch ama melekto age tugul.

Ng'atuutik agobo yaityet

12

21.12:
A.La 24.17
Ineendet ne pirei chii kot kome, kebarei ne matiny. 13
21.13:
Kai 35.10-34; NKNg'a 19.1-13; Jos 20.1-9
Ago chii ne kama koyaei ko kwetyin, ago ki yaak eng' mageetap Kamuktaindet, achopchini ole imuuchi komwechi. 14Ngosetyi chii chiitap kokwennyi ak kobar ineendet eng' ng'aalseet, ko agot ngo mwechi kaptisisyennyu, omong'u ineendet si kebar.

15Ineendet ne pirei kwan anan kamet, kebarei ne matiny.

16

21.16:
NKNg'a 24.7
Ineendet ne choorei chii ak koalda anan ngenamji komi eunekyik, kebarei iman.

17

21.17:
A.La 20.9; Mat 15.4; Mar 7.10
Ineendet ne sasei kwan anan kamet, kebarei iman.

18“Ngo pooryo piik ak kewire age koita, anan ngo luch ama ta kome, ago iguotenot ne mang'etei eng' itogunnyi, 19ak ngot kong'eet kowendot kotebenoti kiroktonyi, keunda anyun ne kibirei. Ago nganda kiuundoi, kogoochin tuguuk che yamei peetuusyekyik che kibetyo puch ak konya ineendet komyee agoi kosap.

20“Ngo pir chii otwogindennyi ne muren anan ne tye eng' kirokto kot komechi eunekyik, kigeerchin chiichooto yaityennyi ne matiny. 21Ago ngot koeekyi peetuut agenge anan ko aeng' ama me, koma kigeerchin kiy, amu kiga al ineendet.

22“Ngo pooryo piik kot kokwer osotyot ne tomono ak kororok moet ama koam kiy osotyondonooto, kogeerchin ineendet ne kalel che yamegei ak che machei manong'otyotap osotyondonooto. Igoitoi ko uu ye kamwa kirwoogik. 23Ago ngo yaak kiy ne ya, kigeeri saboondo eng' saboondo, 24

21.24:
A.La 24.19-20; NKNg'a 19.21; Mat 5.38
konda eng' konda, keldet eng' keldet, euut eng' euut, keeldo eng' keeldo, 25peelset eng' peelset, kaguotenet eng' kaguotenet, pireet eng' pireet.

26“Ngo kwer chii kondap otwogindennyi ne muren anan ne tye, kot kotui, kounda kwo kotyagat amu kondanyi. 27Ngo kwer keldetap otwogindennyi ne muren anan otwogindennyi ne tye kot kochun, kounda kwo kotyagat amu keldennyi.

28“Ngo toor kirgit muren anan kobogoryo ak kome, kelachei kirgootok iman ak ma ki amei panyeekyik. Ma ki ityin anyun chiitap ko po kirgooto leluut age tugul. 29Ago ngo kocham kobarei piich kirgooto ak kigemwachi chiitap ko po ama koger ineendet, ago kabar muren anan kobogoryo, kelachei kirgooto ak kebar chiitap ko po agine. 30Ago ngemage ineendet kagerutyet kotyagegei, kogoito anyun nooto kityage saboondanyi ko uu ye magaat. 31Kiyae ko uu kirwoogoniito ngo ki par kirgooto weeriit anan ko chepto. 32Ngo toor kirgit otwogindet ne muren anan otwogindet ne tye, kogoitoi chiitap ko po kirgit shekelisyek sosom che po fedha, kogoochin kiptaiyannywa ak kelach kirgooto kebar.

33“Ngo yaat chii keriinget anan ngo pal keriing' ama koger ak kororokyi tany anan sigiryo, 34kogeeri chiichooto po keriinget, ak kogoochi chiitap ko po tuguuchooto silingisyek, ak kobunji nooto kagome chiitap ko po keriinget.

35“Ngo par kirgit kirgitap chiito age kot kome, kealdoi nooto sabei ak kopchei pichooto po kiruugik tuguuk che kagialdae ak kopchei panyeegap nooto kame. 36Ago ngot kingen keele ki cham kobarisyei kirgooto, ama koger chiitap ko po, kowale kirgooto kirgit age ak kobunji ineendet panyeegap nooto kame.”

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]