Revised Kalenjin Bible (KAPR)
20

Ng'atuutik taman

201Ki mwa Kamuktaindet ng'aleechu tugul kole, 2“Aa Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindeng'ung' ne ki imutun imang'une emetap Misiri, kootap otwoknateet.

3“Amecheeng'jigei cheptalelisyek che teer, kobatena aneege.

4

20.4-5:
Kom 34.17; A.La 19.4; 26.1; NKNg'a 4.15-18; 27.15
“Ameyachigei kanamwet anan itoondap kiy age tugul ne mi parak kipsengwet anan ne mi ng'wony anan ne mi nyanjet ng'wony oriit; 5
20.5-6:
Kom 34.6-7; Kai 14.18; NKNg'a 7.9-10
ameng'uruukyi anan ioot icheek, amu anee Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung', ko aa Kamuktaindet ne ama ng'etkong'. Ageerchini lagok tengektap kwanisyekwak agoi ibindap somok ak ne po ang'wan eng' icheek che wecho. 6Ago ariiree eliphuusyek eng' icheek che chama ak kosubi ng'atuutikyuk.

7

20.7:
A.La 19.12
“Amemwa kainetap Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' eng' tangoi. Amu iityin Kamuktaindet ne Toroor ng'oogisto ne mwaei kainennyi eng' tangoi.

8

20.8:
Kom 16.23-30; 31.12-14
“Ibwaat peetuutap sabato, iriip itabaan. 9
20.9-10:
Kom 23.12; 31.15; 34.21; 35.2; A.La 23.3
Iboisyee peetuusyek lo ak iyai poisyoniguk tugul, 10ago peetuutap tisap ko sabato ne po Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung'. Ameyai poisyo eng' peetuunooto inyee anan weeriing'ung' anan cheptong'ung', anan otwogindeng'ung' ne muren anan otwogindeng'ung' ne tye anan tuguuk anan toondeng'ung' ne miitei kurgotiguk. 11
20.11:
Tau 2.1-3; Kom 31.17
Amu ki yai Kamuktaindet ne Toroor kipsengwet ak ng'wony, nyanjet ak tuguuk tugul che mi oriitinnywa eng' peetuusyek lo ak komuuny eng' peetuutap tisap. Ki iberuur anyun Kamuktaindet ne Toroor peetuutap sabato amu nooto ak kotabaan.

12

20.12:
NKNg'a 27.16; Mat 15.4; 19.19; Mar 7.10; 10.19; Luk 18.20; Eph 6.2-3
“Teech kwandang'ung' ak kamenng'ung' si kochang'a peetuusyeguk eng' emet ne koonin Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung'.

13

20.13:
Tau 9.6; A.La 24.17; Mat 5.21; 19.18; Mar 10.19; Luk 18.20; Rom 13.9; Jak 2.11
“Amerumisye.

14

20.14:
A.La 20.10; Mat 5.27; 19.18; Mar 10.19; Luk 18.20; Rom 13.9; Jak 2.11
“Amoipkei.

15

20.15:
A.La 19.11; Mat 19.18; Mar 10.19; Luk 18.20; Rom 13.9
“Amechoorse.

16

20.16:
Kom 23.1; Mat 19.18; Mar 10.19; Luk 18.20
“Amebaoryanji chiitap kokweng'ung' eng' lembech.

17

20.17:
Rom 7.7; 13.9
“Amegase myat kootap chiitap kokweng'ung'. Amegase myat osotyotap chiitap kokweng'ung' anan otwogindennyi ne muren anan otwogindennyi ne tye anan eitonyi anan sigiryennyi anan kiy age tugul ne po chiitap kokweng'ung'.”

18

20.18-19:
Heb 12.18-19
Ye kingo keer piik tugul kalyelosyek ak tulweet ne ki iyeni, ak kogas tuleetap ilotik ak cheetap iryageet, kobotanso eng' arageneet ak kotononso eng' ole loo. 19Ak ki leenji `icheek Musa, “Ng'alaalwech inyee si kegasin, ago amengong'alaalwech Kamuktaindet, amu ngot ko ng'alaalwech ineendet kebeguu.” 20Koleenji `Musa piik, “Amoiywei, amu kanyo Kamuktaindennyo kotyemak si kotebee taing'wong' kaiyweisyennyi ne oiywei ineendet asi moyai tengek.” 21Kitononso piik anyun eng' ole loo ak kiriikta Musa ole mi Kamuktaindet eng' pooldet ne tuui.

22Ki leenji `Kamuktaindet ne Toroor Musa, “Mwachi piigap Israel leenjin, ‘Kaogeerchigei okweegei ole, kaang'alaalwok kong'etee kipsengwet. 23Amat oyachigei kanamonik otesena che po fedha, anan kanamonik che po thahabu. 24Teekwo kaptisyet ne po ng'ung'unyek ak ieng'wo eng' kaptisisyonooto kagoochinoiguk che kibeelei ak kagoochinoiguk che po kaalyeet, keechiireguk ak tuguuk. Anyoonjinin ak aberuurin eng' komosta age tugul ole andoi kainennyu kibwaate. 25

20.25:
NKNg'a 27.5-7; Jos 8.31
Ngimache iteekwo kaptisisyet ne po koik, ko meteege koik che ki kiwai amu ngiwai, ko keng'wanit. 26Ametogoste iwe kaptisisyennyu ibune lang'eiywot si mewe aach ngor.’ ”

21

Ng'atuutik agobo otwogik.

(NKNg'a 15:12-18)

211Chu anyun ng'atuutik che indechini tainnywa: 2

21.2-6:
A.La 25.39-46
Ngial otwogindet ne Hebranindet, koboisyeun kenyiisyek lo, ak eng' kenyiitap tisap kowendi puch kotyagat. 3Ngo ki nyonei ineegei, komandoi ineegei. Ago ngo kiga kotunis komandoi ak osotyonnyi. 4Ago ngo ki igoochin kiptaiyandennyi osotyot ak kosikyi weeriik anan ko tiibiik, kobunjiin osotyondonooto ak lagokyik kiptaiyandennyi ak komanda chiichooto ineegei. 5Ngo mwa ineegei eng' chamennyi otwogindet kole achame anee kiptaiyandennyu, osotyondennyu ak lagokyuk, ma mandoi nganda atyagat, 6komut anyun kiptaiyandennyi chiichooto kwo taitap Kamuktaindet. Yeityo kimut konyo kurgat anan tugatukyetap kurgeet ak kobarbar itinnyi kiptaiyandennyi eng' kateet si koot ineendet agoi.

7Ngo alda chii cheptonyi koek otwogindet koma mandoi chebooto ko uu otwogik che muren. 8Ngo ma ibaibai chebooto kiptaiyandennyi ne ki lewen kole si tuun koek osotyonnyi, kochamda koek ne ityagat. Ma tinyei kimnateet kiptaiyandennyi koalda kwo pororyosyek alak amu king'al ineendet. 9Ngo koochi weeriinnyi koek osotyonnyi, koyachin chebooto ko uu ye yachin tiibiikyik. 10Ngo syon, ko mat kochuchuch amitwogikyik anan ngoroikyik anan ko uu ye nyoljin osotik. 11Ngo ma yachi ineendet tuguuchooto somok, komuuchi osotyondonooto kwo puch ama melekto age tugul.

Ng'atuutik agobo yaityet

12

21.12:
A.La 24.17
Ineendet ne pirei chii kot kome, kebarei ne matiny. 13
21.13:
Kai 35.10-34; NKNg'a 19.1-13; Jos 20.1-9
Ago chii ne kama koyaei ko kwetyin, ago ki yaak eng' mageetap Kamuktaindet, achopchini ole imuuchi komwechi. 14Ngosetyi chii chiitap kokwennyi ak kobar ineendet eng' ng'aalseet, ko agot ngo mwechi kaptisisyennyu, omong'u ineendet si kebar.

15Ineendet ne pirei kwan anan kamet, kebarei ne matiny.

16

21.16:
NKNg'a 24.7
Ineendet ne choorei chii ak koalda anan ngenamji komi eunekyik, kebarei iman.

17

21.17:
A.La 20.9; Mat 15.4; Mar 7.10
Ineendet ne sasei kwan anan kamet, kebarei iman.

18“Ngo pooryo piik ak kewire age koita, anan ngo luch ama ta kome, ago iguotenot ne mang'etei eng' itogunnyi, 19ak ngot kong'eet kowendot kotebenoti kiroktonyi, keunda anyun ne kibirei. Ago nganda kiuundoi, kogoochin tuguuk che yamei peetuusyekyik che kibetyo puch ak konya ineendet komyee agoi kosap.

20“Ngo pir chii otwogindennyi ne muren anan ne tye eng' kirokto kot komechi eunekyik, kigeerchin chiichooto yaityennyi ne matiny. 21Ago ngot koeekyi peetuut agenge anan ko aeng' ama me, koma kigeerchin kiy, amu kiga al ineendet.

22“Ngo pooryo piik kot kokwer osotyot ne tomono ak kororok moet ama koam kiy osotyondonooto, kogeerchin ineendet ne kalel che yamegei ak che machei manong'otyotap osotyondonooto. Igoitoi ko uu ye kamwa kirwoogik. 23Ago ngo yaak kiy ne ya, kigeeri saboondo eng' saboondo, 24

21.24:
A.La 24.19-20; NKNg'a 19.21; Mat 5.38
konda eng' konda, keldet eng' keldet, euut eng' euut, keeldo eng' keeldo, 25peelset eng' peelset, kaguotenet eng' kaguotenet, pireet eng' pireet.

26“Ngo kwer chii kondap otwogindennyi ne muren anan ne tye, kot kotui, kounda kwo kotyagat amu kondanyi. 27Ngo kwer keldetap otwogindennyi ne muren anan otwogindennyi ne tye kot kochun, kounda kwo kotyagat amu keldennyi.

28“Ngo toor kirgit muren anan kobogoryo ak kome, kelachei kirgootok iman ak ma ki amei panyeekyik. Ma ki ityin anyun chiitap ko po kirgooto leluut age tugul. 29Ago ngo kocham kobarei piich kirgooto ak kigemwachi chiitap ko po ama koger ineendet, ago kabar muren anan kobogoryo, kelachei kirgooto ak kebar chiitap ko po agine. 30Ago ngemage ineendet kagerutyet kotyagegei, kogoito anyun nooto kityage saboondanyi ko uu ye magaat. 31Kiyae ko uu kirwoogoniito ngo ki par kirgooto weeriit anan ko chepto. 32Ngo toor kirgit otwogindet ne muren anan otwogindet ne tye, kogoitoi chiitap ko po kirgit shekelisyek sosom che po fedha, kogoochin kiptaiyannywa ak kelach kirgooto kebar.

33“Ngo yaat chii keriinget anan ngo pal keriing' ama koger ak kororokyi tany anan sigiryo, 34kogeeri chiichooto po keriinget, ak kogoochi chiitap ko po tuguuchooto silingisyek, ak kobunji nooto kagome chiitap ko po keriinget.

35“Ngo par kirgit kirgitap chiito age kot kome, kealdoi nooto sabei ak kopchei pichooto po kiruugik tuguuk che kagialdae ak kopchei panyeegap nooto kame. 36Ago ngot kingen keele ki cham kobarisyei kirgooto, ama koger chiitap ko po, kowale kirgooto kirgit age ak kobunji ineendet panyeegap nooto kame.”

22

Ng'atuutik agobo riipseetap tuguuk

221“Ngo choor chii tany anan keechiir ak koeeny anan koalda, kogoonu tuuga muut kogeere tanyata anan ko keechiirek ang'wan kogeere keechiiryonooto. 2Ngenam choorindet kobutisyei komachei kochoorso ak kebar, koma mi tengektap korotiik eng' ineendet ne kabarei. 3Ago ngebar ineendet ko kagochor asiis, komiitei tengektap korotiik eng' ineendet ne kabarei. Nyoljin choorindonooto kogeer che yamei, ngo ma tinyei kiy kealdoi ineendet amu choorsennyi. 4Ngenyoorchi eunnyi kioto kachoor kota kosabei, ngo tany anan ngo sigiryo anan ngo keechiir, kogeeri konyil aeng'.

5“Ngo yage chiito tennyi mbareetap chiito age anan ko mbareet ne po sabibuk, kogeerchin chiitap ko po mbareet tuguukyik che myachen che po mbareennyi, ak logoegap keetikyik che korooron.

6“Ngo lal maat ak konam ng'ootweet si kobeel peek che mi mbar anan ko peek che iyumotiin anan kobeel mbareet, kogeeri iman chiito ne kainaami maat aseenet ne kagon maata.

7“Ngo koochi chii age tugul chiitap kokwennyi chepkondok anan tuguuk kogonorchi ak kechoor eng' kootap chiichooto, ak ngenam choorindet, kogeeri choorindonooto konyil aeng'. 8Ago ngo ma ki nam choorindet, konyonei anyun chiitap ko po koot taitap Kamuktaindet si kobiit kotook ngo ki nam tuguugap chiitap kokwennyi.

9“Ngot komi tiyet age tugul agobo kiy age tugul; ngo ne po tany anan sigiryo anan keechiir anan ne po ingor anan kiy age tugul ne ki pet ak komaiytos piik aeng'u koleen age tugul, ‘Ineni,’ keibu anyun ng'aleekwak kobwa taitap kirwoogik. Ineendet ne mwaei kirwoogik kole tinyei leluut, kogeerchin chiitap kokwennyi konyil aeng'.

10“Ngomanaakyi chii age tugul chiitap kokwennyi sigiryet anan eito anan keechiir anan tany age tugul, ak ngo me anan ngo myan anan ngekweri ama keer chii, 11kotebee kayosyetap Kamuktaindet ne Toroor kwenutap pichooto tuwai, si koboor iman kole ma choor tuguugap chiitap kokwennyi; ak koyan agine chiitap ko po, ak ma kigeeri kiy. 12Ago ngot ko ki kichoor iman, kogeerchin chiitap ko po che yamei. 13Ngot ko ki nam tyony kotonaton, ingoip anyun tanyata nyoo koek paornateet. Ma koonu kiy kogeere nooto ki kibar.

14“Ngosoom chii chiitap kokwennyi kiy koboisyee, ak ngo ng'emak anan ngo me ama mi chiitap ko po, kogeere age iman. 15Ago ngo ki mi chiitap ko po, koma kigeeri. Ngo ki kikweri kobois si kigoito melekto, ko yamegei ak melekto kityo.

Ng'atuutik agobo atebeet.

16

22.16-17:
NKNg'a 22.28-29
“Ngo kaigai `chii pergeiyat ne tomo keyachi koito ak koruiyo ak ineendet, ko kogandoi tuguuk si kobiit kotun. 17Ngo eesyo kwandap pergeiyandanooto eng' kimnateet, kogoitoi tuguuk che aechin ak che kigandoe pergeinik.

18

22.18:
NKNg'a 18.10-11
“Amemete poonindet kosap.

19

22.19:
A.La 18.23; 20.15-16; NKNg'a 27.21
“Kibarei age tugul ne ruitos ak tyony.

20

22.20:
NKNg'a 17.2-7
“Chii age tugul ne eeng'jin tiseiywot kamuktain age tugul ne ma Kamuktaindet ne Toroor, keng'emei kiwong'u.

21

22.21-22:
Kom 23.9; A.La 19.33-34; NKNg'a 24.17-18; 27.19
“Ameyachi ne ya too anan inyaliil. Amu ki oo toek ak okweek eng' emetap Misiri. 22Ameus kwony age tugul ne kagosiirtoe manong'otyonnyi anan lakwa ne ma tinyei sigiik. 23Ngius icheek eng' kiy age tugul ak koriircho, agasyini iman riirekwak, 24ak kolaany parak nereegekyuk ak abarenak rotwetap chok, si koek mosoogik osotikwok ak koek ponoon lagokwok.

25

22.25:
A.La 25.35-38; NKNg'a 15.7-11; 23.19-20
“Ngi pesenji piikyuk robiinik, che kibananook che mi kobooten, komat iyaach amemage icheek keljinet. 26
22.26-27:
NKNg'a 24.10-13
Nginame pesendo ngoryeetap chiitap kokweng'ung', iweekyini kotom kororokto asiista, 27amu nooto kityo ngoryeet ne tugegei. Tos tugegei nee koruei? Ngo riircho agasyini amu atinye rireenet.

28

22.28:
Poi 23.5
“Amat isas Kamuktaindet. Amat ichup pounindetap piiguk.

29“Amegagei si igoitoi kobun chaang'indap tuguuguk ak eng' che kieei. Igoono taitang'ung' ne weeriit. 30Yai ko uu nooto eng' tuguuk ak icheek ak eng' keechiireguk. Igoochi kotebi ak kamet peetuusyek tisap ak igoono eng' peetuut ne po sisiit. 31

22.31:
A.La 17.15
Oegu piigap tiliilindo eng' anee. Eng' nooto anyun, ko amoam panyeek alak tugul che kabar tyong'in eng' timiin. Owiirchini sesenik.”

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]