Revised Kalenjin Bible (KAPR)
24

Kalewenet agobo tereet ne kotkotaat

241Ki nyoonjo kogeny ng'olyootap Kamuktaindet ne Toroor, eng' kenyiitap sogool, eng' arawetap taman, eng' peetuut ne po taman ne po arawanooto, koleenjo, 2

24.2:
2Lai 25.1; Jer 52.4
Ee, weeriitap chii, sir kainetap peetuut, ne po peetuunooto: ki ibookyi laitoryatap Babilon Jerusalem eng' peetuunooto. 3Ak imwachi kalewenet koot ne ngelelyot, ileenji, mwaei Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor kole kotkot tereet, kotkot, ak roong'ji peek: 4inde tuguuk che iyoi, kiy age tugul ne myee, kubesto, ak puita; inyiit kawek che myachen. 5Kwei keechiirek che myach eng' akweet, ak irurukyi ma kawek: ingowaskei miising'; ee, iyoe teronooto kawechooto.

6Mwaei anyun Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor kole: Pwo! Nganaseet ne po korotiik, tereet ne tinyei kutu eng' ole po oriit, tereet ne tomo kobek kutuuk! Inemu agenge agenge; ma mi parbaryat ne kaibutyi teronooto. 7Amu mi korotiikyik kwenunnyi; ki inde rwandet ne ma mi kiy; ma tumji ng'wony, si ketuge temburyek; 8si kobiit kong'eet nereegek che ng'woneen konyo koyaakta mugetuut, kaande korotiikyik rwandet parak si ma ki tuch.

9Mwaei anyun Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor kole: Pwo! Nganaseet ne po korotiik! Atese kogeny karurugutyet koeet. 10Nde kweenik che chaang', ilaal maat ne oo, iyo panyeek komyee, ak ichop suuteek konyigiisitu, ak ingolalyo kawek. 11Yeityo igotkot teronooto komi puch eng' maata si kolal, ak kolal sugunwennyi si kochoot simdanyi ne mi oriit ak kobeel kutuukyik. 12Aiimigei puch eng' poisyet, kutukyik che chaang' koma istoegei; ama iwong'ugei kutukyik eng' ma. 13Agot ye ki atiliilin eng' yaityetap simdang'ung', ko ki ma itiliilage, ma kitiliilin kogeny eng' simdang'ung' kot ageesu nereegekyuk che ng'woneen eng' inyee. 14Kamwae anee Kamuktaindet ne Toroor ng'olyoondoniito, isuldoi ak ayae nooto; ma weechigei let, amarira moo, amawale kabwaatutikyuk. Arwoogun icheek ko uu ortinweguk ak ko uu poisyoniguk, mwaei Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor.

Meetap kwondo ne po Maotyot

15Ki nyoonjo kogeny ng'olyootap Kamuktaindet ne Toroor koleenjo, 16Ee, weeriitap chii, keero, aistoi eng' yooto ne iboiboi konyeguk: ago metei anan iriir, ama saitoi peeguk che po kong'. 17Tigen, ago ma miising'; ametechi che ki kobek, taae meting'ung' angeet, ak ilaach kweoniguk, ametuch kuting'ung', ameam amitwogigap piik.

18Ki ang'alaalji anyun piik karon; ak kime osotyondennyu koskoleny: ak ki ayai karon ko uu ye kiga king'ata. 19Ak ki leenjo piik, Tos memwaiwech kiit ne uu tuguuchu eng' acheek, kot iyai ko uu nooto? 20Ki amwachi anyun aleenji, Ki nyoonjo ng'olyootap Kamuktaindet ne Toroor, koleenjo, 21Ng'alaalji kootap Israel, ileenji, mwaei Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor kole: Ogeero, amurwoni oldanyu ne tiliil, menoteetap kimnateeng'wong', ne iboiboi konyekwok, ne riiree saboonwekwok; ak kebare rotwetap chok weeriikwok ak tiibiikwok che ki obagaakte. 22Ak tuun oyae ko uu ye koayai: motuche kutusweekwok, anan oam amitwogigap piik. 23Ak komi metowekwok angook che otaae, ak komi kweonik keelyekwok; moteitosi anan oriirye; ago ochuichuitosi eng' tengekwogikwok, ak otigenjige. 24Egu anyun Ezekiel kaboorunet eng' okweek; oyae ko uu tugul che ki koyai ineendet: ye nyo niito, onai anyun ole aa Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor.

25Ak inyee, ee, weeriitap chii, tos manyonjinin chiito eng' peetuut ye arebee icheek kimnateennywa, ak poiboiyetap toroornatennywa, ak ne iboiboi konyekwak, ak kioto ki inde mugulelwekwak, ak weeriikwak ak tiibiikwak, 26tos manyonjinin eng' peetuunooto chiichooto chilili, si kogoonin igas nooto eng' itiiguk? 27Eng' peetuunooto, ing'alaaljini ineendet, ama konamageen kuut kogeny: iegu anyun kaboorunet eng' icheek; ak konai icheek kole aa Kamuktaindet ne Toroor.

25

Maonateet agobo Ammon

251

25.1-7:
Jer 49.1-6; Ezk 21.28-32; Amo 1.13-15; Zep 2.8-11
Ki nyoonjo ng'olyootap Kamuktaindet ne Toroor, koleenjo, 2Ee, weeriitap chii, tokyigei kaplagogap Ammon, ak imaoten agobo icheek: 3ak ileenji lagogap Ammon, Ogas ng'olyootap Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor, Mwaei Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor kole: Amu ki imwa ile, Haa, agobo oldanyu ne tiliil, ye kiga kimurwon; ak agobo emetap Israel ye kiga kiyai kong'emak; ak agobo kootap Judah, ye ki kiluul: 4keer anyun, agoochinin lagogap kong'asiis ibunji, ak koteekso icheek eng' kwenung'ung', ak koyai meng'otosyekwak eng' kwenung'ung'; amei logoeguk ak kolu cheguuk. 5Ak ayai Rabbah koek ole menyei tambeesik, ak ayai kaplagogap Ammon koek ole kiyage akwotisyegap keechiirek: si onai ole aa Kamuktaindet ne Toroor.

6Amu mwaei Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor kole: Amu ki irabrap euneguk, ak itwaltwal, ak ibaibaitu eng' koroomnateet tugul ne mi saboondang'ung' agobo emetap Israel; 7keer anyun, kaachuul eunnyu atokyin, ak agoochin pororyosyek koluulin; ak aisten eng' pororyosyek, ak agoonin ilus eng' emotinwek: ang'emin; si inai ile aa Kamuktaindet ne Toroor.

Maonateet agobo Moab

8

25.8-11:
Isa 15.1-16.14; 25.10-12; Jer 48.1-47; Amo 2.1-3; Zep 2.8-11
Mwaei Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor kole: Amu mwaei Moab ak Seir, kole, ogeero, uu kootap Judah pororyosyek tugul: 9keer anyuno, ayaate kiwotetap Moab kobooch nganasook, kobooch nganasookyik che mi kiwotosyekyik, toroornatetap emet, Beth-Jesimoth, Baal-meon ak Kiriataim, 10ayaatyini piigap kong'asiis, koba kobargei ak lagogap Ammon, ak agoochi icheek konam kobunji, si ma kibwaati lagogap Ammon kogeny eng' pororyosyek: 11ak arwookyi Moab; si konai kole aa Kamuktaindet ne Toroor.

Maonateet agobo Edom

12

25.12-14:
Isa 34.5-17; 63.1-6; Jer 49.7-22; Ezk 35.1-15; Amo 1.11-12; Oba 1-14; Mal 1.2-5
Mwaei Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor kole: Amu ki koyai ne ya Edom koyaaktochigei mugetuut eng' kootap Judah, ak ki koyai yaityet ne oo, koyaaktochigei mugetuut; 13mwaei Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor kole: Achuule eunnyu atokyini Edom, ak aiste eng' olooto chii ak tyony: ak ayai koguber kobooch Teman; kibarei icheek eng' rotwetap chok agoi Dedan. 14Ak ayaakyi mugetuut Edom eng' eutap piik che miitei Israel, ak koyai eng' Edom ko uu nereegekyuk, ak eng' nereegekyuk che ng'woneen, si konai icheek yaaktaennyu ne po mugetuut, mwaei Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor.

Maonateet agobo Philistia

15

25.15-17:
Isa 14.29-31; Jer 47.1-7; Joel 3.4-8; Amo 1.6-8; Zep 2.4-7; Zek 9.5-7
Mwaei Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor kole: Amu kagoyaakta mugetuut Philistiik, ak kagoyaaktochigei mugetuut eng' koroomnateet ne mi saboondo si kobiit kong'emis eng' puunyoondit ne po agoi; 16mwaei Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor kole: Ogeero, achuule eunnyu atokyi Philistiik, ak aiste Keretik, ak ang'em che ki ng'et che po ngeguut. 17Ak ayaakyi icheek mugetuut ne koroom, eng' kereetap kong' ne ng'waan; si konai kole aa Kamuktaindet ne Toroor, ye ayaakyini icheek mugetuut.

26

Maonateet agobo Tyro

261

26.1:
Isa 23.1-18; Joel 3.4-8; Amo 1.9-10; Zek 9.1-4; Mat 11.21-22; Luk 10.13-14
Ak eng' kenyiitap taman ak agenge, eng' peetuut ne po tai ne po arawanooto, konyoonjo ng'olyootap Kamuktaindet ne Toroor koleenjo, 2Ee, weeriitap chii, amu ki komwa Tyro agobo Jerusalem kole, haa, kogobutok ineendet ne ki kurgeetap pororyosyek; kagoweekyagei: kitesa anyun achang'ait, amu kagong'emak ineendet; 3mwaei anyun Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor kole: Keero, aboryenen, ee Tyro, ak agoochini pororyosyek che chaang' kobookyin, ko uu ye igoochin nyanjet peekyik komildagei. 4Ak kong'em irimoigap Tyro, ak kobut teeksosyekyik che kooen: ang'oing'oi ng'ung'unyekyik, ak ayai ineendet koek rwandet ne ma mi kiy. 5Egu nganasanooto ole kiitoe regereiywek che kiname njireenik, eng' kwenutap nyanjet; amu kamwae ng'olyoondoniito, mwaei Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor: ak koek ne luulei pororyosyek. 6Ak kebare rotwetap chok tiibiikyik che mi emet: si konai kole aa Kamuktaindet ne Toroor.

7Amu mwaei anyun Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor kole: Ogeero, amuti Nebukadresar laitoryatap Babilon, ineendet laitoryatap laitorinik, kobookyi Tyro, kobunu murot kaataam, kobooto paraisisyek, ak kariisyekyik che po lugeet, ak piik che ketei paraisisyek, ak kweanet, ak piik che chaang'. 8Pare rotwetap chok tiibiiguk che mi emet: ak koteech irimoik kotokyin, ak koruruuch ng'ung'unyek kotokyin, ak konamji parak long'eet ne oo kotokyin. 9Ak konde injinisyek che kibutisye, taitap irimoiguk, ak kobute aonokyik teeksosyeguk che kooen. 10Tuchin temburyegap paraisisyekyik amu chaang'indonywa: itumdumegei irimoiguk amu kirgirenetap paraisisyek che laanyei piik, ak ne po kariisyek che lau tuguuk, ak ne po kariisyek che po lugeet, ye tuun punei ineendet ormariichoguk, ko uu piik che pendi nganaseet oriit kobunei ole ki kobutok. 11Tiechei ortinweguk tugul eng' siyoogap paraisisyekyik: parei piiguk eng' rotwetap chok, ak koluulyo tolochigap kimnateng'ung'. 12Ak koluul mogornatosyeguk, ak koluul tuguuguk che po mung'aaret: ak kobut irimoiguk, ak kong'em kooriguk che korooron: ak kowiirchi peek koiguk ak keetiiguk ak ng'ung'unyeguk. 13

26.13:
Ng'a 18.22
Ak ageesu cheetap tyenwogiguk; ama kegasei kogeny cheetap ketubosyeguk. 14Ak ayain iegu rwandet ne ma mi kiy: iegu ole kiitoe regereiywek che kiname njireenik; ma keteechin kogeny, amu kamwae anee Kamuktaindet ne Toroor ng'olyoondoniito, mwaei Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor.

15Mwachin Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor Tyro kole: Tos ma potandos ngeguusyek amu cheetap kabuteng'ung', ye tigendos, che kiguoteni, ye ki parchi piik kwenung'ung'? 16

26.16-18:
Ng'a 18.9-10
Kochoorgei anyun eng' ng'echerokwak che po laitornatet pounik tugul che po nyanjet, ak koreek ngoroikwak che tabanu parak, ak koreek ngoroikwak che ki kinde lelesta: ilaachi potanet; ak kotebee ng'wonyut, ak kobotanso sait age tugul ak kokwong'enen. 17Ak koriiryo agobo inyee, ak koleenjin, Katepto ano si keng'emin ne tee ni, inyee ne ki menyin piigap nyanjet, nganaseet ne ko tagunoot, ne ki kiim eng' nyanjet, ineendet ak piik che komenyei, ne koimui piik tugul che komenyei olooto! 18Tuun potandos anyun ngeguusyek eng' peetuutap kabuteng'ung'; ee, aragendos ngeguusyek che mi nyanjet ye iistoige.

19Amu mwaei Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor kole: Ye tuun ayain iegu nganaseet ne karaatya, ko uu nganasook che ma ki menyei; ye tuun atugenen nyanjet, ak kotubin peek che chaang'; 20achoorten anyun kobooto icheek che choorchingei keriinget, ole mi piik che po keny, ak agoonin imeny ng'wony oriit, eng' komoswek che ki koek surkwen kobooch keny, kobooto icheek che choorchingei keriinget, si ma ki menyin; ak ande toroornatet emetap piik che saptos: 21

26.21:
Ng'a 18.21
ayain iegu kamuiset, ama ipiitu kogeny: agot nda kicheeng'in, koma koi kinyoorun kogeny, mwaei Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor.

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]