Revised Kalenjin Bible (KAPR)
35

Maonateet agobo tulweetap Seir

351

35.1-15:
Isa 34.5-17; 63.1-6; Jer 49.7-22; Ezk 25.12-14; Amo1.11-12; Oba 1-14; Mal 1.2-5
Ki nyoonjo kogeny ng'olyootap Kamuktaindet ne Toroor koleenjo, 2Ee, weeriitap chii, tokyi togeng'ung' tulweetap Seir, ak imaotenji, 3ileenji, mwaei Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor kole: Keero, aboryenen, ee tulweetap Seir, ak atokyinin eunnyu, ak ayain iguber ak iegu ne kikwong'ee. 4Abute nganasoguk, ak iegu karaatya; si inai ile aa Kamuktaindet ne Toroor. 5Amu itinye puunyoondit ne po kotugul, ak ki igoite piigap Israel kebar eng' kimnateetap rotwetap chok eng' peetuutap nyalildanywa, eng' peetuusyegap yaityet ne po let: 6mwaei anyun Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor kole, ko uu ye asabe, achopchinin korotiik, ak kosubun korotiik: amu ma iwech korotiik, kosubin anyun korotiik. 7Ayae anyun ko uu nooto tulweetap Seir koek ne kikwong'ee ak koguber; ak ageesu ineendet ne punei tulwoonooto, ak ineendet ne weegegei yooto. 8Ak anyiit tuloonookyik piikyik che kigebar: ak kobutyo icheek che kigebar eng' rotwetap chok eng' tuloonooguk ak eng' atebwosyeguk ak eng' kererusyeguk. 9Ayain iguber agoi, ama kemenyei nganasoguk: si onai ole aa Kamuktaindet ne Toroor.

10Amu ki imwa ile, Egu chechuuk pororyosyechu aeng'u ak emotinwechu aeng' ak kenam kobunjech; ago ki mi Kamuktaindet ne Toroor olooto: 11mwaei anyun Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor kole, ko uu ye asabe, ayae ko uu nereegeguk, ak ko uu ng'etkondang'ung' ne ki ibooru iweche icheek; ak aboorugei eng' kwenunnywa, ye tuun arwoogun. 12Ak inai ile anee Kamuktaindet ne Toroor ne ki agas chubisyosyeguk tugul che ki imwa agobo tuloonoogap Israel, ile, Kigeyai koguber, kigegoonech keam. 13Ak ki ochounenage eng' kutusweekwok, ak ki otes ng'aleekwok agobo anee: ki agas ng'olyoondonooto. 14Mwaei anyun Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor kole: Ye tuun paibait ng'wony komugul, ayain iguber. 15Ko uu ye ki ibaibaitune poroteetap kootap Israel, amu kiguber, ayaun ko uu nooto: iguberi, ee, inyee tulweetap Seir, ak Edom komugul, komosato tugul; si konai icheek kole aa Kamuktaindet ne Toroor.

36

Kaberuuret ne ityin Israel

361Ee inyee, weeriitap chii, maotenji tuloonoogap Israel, ileenji ogas ng'olyootap Kamuktaindet ne Toroor, okweek tuloonoogap Israel. 2Mwaei Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor kole: Amu ki komwa puunyoot agobo okweek, kole, haa! Ak kole kagobunjech komoswek che torooreen che po keny: 3maoten anyun, ile, Mwaei Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor kole: Amu nganda ki koyaak icheek oegu ponoon, ak koluguak eng' komosta age tugul, si kobiit obunji pororyosyek che ng'etunotiin, ak kigochaamatak piik, ak komwaetaenak tuguuk che yaach: 4ogas anyun ng'olyootap Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor, okweek tuloonoogap Israel; Mwachin Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor tuloonook che eecheen ak che mengeechen, kobooto kereruusyek, ak atebwosyek ak komoswek che karatwek ak nganasook che kigemeto, che ki koek luulenik ak che rorechin pororyosyek che ng'etunotiin eng' komoswek tugul: 5mwaei anyun Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor kole: Ki amwa iman eng' maatap ng'etkondanyu agobo pororyosyek che ng'etunotiin, ak agobo Edom tugul, che kiityigei emennyu kole kobunji eng' poiboiyetap mugulelwekwak tugul, eng' koroomnatetap saboondo, si kogoito keluul: 6maoten anyun agobo emetap Israel, ak ileenji tuloonook che eecheen ak che mengeechen, kobooto kereruusyek, ak atebwosyek, ileenji, mwaei Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor kole: Ogeero, ki amwa eng' ng'etkondanyu ak nereegekyuk che ng'woneen, amu ki ogesen kalilanetap pororyosyek. 7Mwaei anyun Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor kole: Ki achuul eunnyu, amwa ale, Ibei kalilanennywa pororyosyek che mi komoswekwok.

8Ago ing'atos mooriikwok, ee okweek tuloonoogap Israel; ak oiichi logoekwok piikyuk Israel; amu neegit kobwa. 9Amu, ogeero, ami komostang'wong', ak aweekyoge, si kibatak, kegolak: 10ak ateswok piik, koot komugul ne po Israel, koot tugul: ak kemeny nganasook, ak keteech karatwek: 11ak ateswok piik ak tyong'ik; ak kotesak ak koiiyo: ak kemenyok ko uu peetuusyekwok che po tai, ak ayaiywok ne myee kosiir eng' tai: si onai ole aa Kamuktaindet ne Toroor. 12Ee, agoochini piik kobendatenak, chooto piikyuk Israel; ak konamin icheek ibunji ak iegu porotennywa, ama ibare lagokwak kogeny.

13Mwaei Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor kole: Amu mwaiwok koleenjinok, ii amindetap piik, inyee emoni, ak ki iegu ne ibare pororyeng'ung'; 14ma iame anyun piik kogeny, ama ibare pororyeng'ung' kogeny, mwaei Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor; 15ama achamun igas kogeny kalilanetap pororyosyek, ama igeseni teweernatetap pororyosyek kogeny, ama inach pororyeng'ung' kogeny, mwaei Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor.

Pireet ne ki nyoonji Israel

16Ki nyoonjo kogeny ng'olyootap Kamuktaindet ne Toroor, koleenjo, 17Ee, weeriitap chii, ye ki menyei kootap Israel emennywa, ko ki ing'wanit emonooto eng' ortinwekwak ak eng' poisyonikwak: ki uu ortinwekwak eng' tainnyu simwegap kwondo eng' peetuusyekyik che po arawet. 18Ki aroong'ji anyun nereegekyuk che ng'woneen amu korotiik che kiga kotumji emet, ak kiga kong'wanit emonooto eng' kanamonikwak: 19ak ki aseerchi icheek pororyosyek, ak ki kiyestoochi emotinwek: ki arwookyi icheek ko uu ortinwekwak ak ko uu poisyonikwak. 20Ak kingo it ye mi pororyosyek ole ki pa, ko ki imurwon kainennyu ne tiliil; amu ki mwa piik agobo icheek kole pichu ko piigap Kamuktaindet ne Toroor, ak ki koba eng' emennyi. 21Ago ki ariiree kainennyu ne tiliil, ne ki komurwon kootap Israel eng' pororyosyek, ole ki pa. 22Mwachi anyun kootap Israel ileenji, mwaei Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor kole: Ma yae niito agobo okweek ee kootap Israel, ago ayae agobo kainennyu ne tiliil, ne ki omurwon eng' pororyosyek che ki obe. 23Ak atabaan kainennyu ne oo ne ki kimurwon eng' kwenunnywa; si konai pororyosyek kole aa Kamuktaindet ne Toroor, mwaei Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor, ye aegu ne kitabaanat eng' okweek eng' tainnywa. 24Amu amutwok omang'une pororyosyek, ak ayumak omong'u eng' emotinwek tugul, ak amutwak obwa emeng'wong'. 25Ak abisenok peek che tiliileen, si otiliiliitu: ak aundawok simdang'wong' tugul, ak kanamonikwok tugul. 26

36.26-28:
Ezk 11.19-20
Agoonok kogeny muguleldo ne leel, ak andeok sabeet ne leel: ak aiste muguleldo ne uu koita eng' poorwekwok, ak agoonok muguleldo ne po panyeek. 27Ak andeok Kabuusennyu, ak agoonok obendate ng'atuutikyuk, ak oriip kirwoogutikyuk ak oyai. 28Ak omeny emet ne ki agoochi kwanisyekwok; ak oegu piikyuk, ak aegu Kamuktaindeng'wong'. 29Ak asarwok eng' simwekwok tugul: ak aguur peek si ates, ama agoonok rubeet kogeny. 30Ak ates iyoteetap logoek, ak ruroteetap mbareet, si mata kochotak pororyosyek amu rubeet. 31Yeityo obwaat anyun ortinwekwok che yaach, ak poisyonikwok che ki ma ko myachen; ak osaske okweegei eng' taing'wong' amu tengekwogikwok ak amu tuguukwok che kiwechei. 32Ma yae niito amu okweek, mwaei Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor, ingonaak ng'olyoondoni eng' okweek: olilanse, ak otoptobense amu ortinwekwok, ee kootap Israel.

33Mwaei Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor kole: Agoochini kemeny nganasook kogeny, ak keteech karatwek, eng' peetuut ne aundawok tengekwogikwok tugul. 34Ak kibat emet ne kiga koguber agot nganda kiga koguber kogeerei tugul che kisiirtoi. 35Ak tuun mwaei kole, kaigei emoni kiga koguber, mbareetap Eden; ak kageng'ot ak kemeny nganasook che kiga koek karatwek, ak koguber, ak kong'emak. 36Konai anyun pororyosyek che ng'etunotiin eng' komoswekwok, kole, koateeche anee Kamuktaindet ne Toroor komoswechuuto kiga kobutok, ak agool ole kiga koguber: kamwae anee Kamuktaindet ne Toroor, ak ayae.

37Mwaei Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor kole: Teepsena anyun kootap Israel agobo niito, si kobiit ayachi; atesyini icheek piik kochang'a ko uu akweetap keechiirek. 38Ko uu akweetap keechiirek che egu tiseiywek, ko uu akweetap keechiiregap Jerusalem eng' peetuusyekyik che po igoorwek che ki king'at; kinyiiti ko uu nooto nganasook che kiga koek karatwek eng' tuiyosyegap piik: si konai icheek kole aa Kamuktaindet ne Toroor.

37

Atebweet ne nyiitaat kawek che yamyotiin

371Ki mi paragunnyu eutap Kamuktaindet ne Toroor, ak ki imuta eng' Kabuusetap Kamuktaindet ne Toroor, ak kotua eng' kwenutap atebweet; ak ki nyiitaat kawek; 2ak ki indoiywa abun komoswek tugul che po kawechooto: ak ogeero, kimi kawek che chaang' atebwonooto; ak ogeero, kiyamyotiin miising': 3ak ki leenjo, Ee, weeriitap chii, tos, imuuchi kosapcho kowechu? Ak ki awolu ale, Ee Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor, ingen inyee. 4Ak ki leenjo kogeny, Maotenji kowechu, ak ileenji, Ee, okweek kowechu yamyotiin, ogas ng'olyootap Kamuktaindet ne Toroor. 5Mwachin anyun Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor kowechu koleenjin: Ogeero, andeok kabuuset, si osapche. 6Andeok inoik ak alaakwok panyeek ak atugenok iriryot, yeityo andeok kabuuset, si osapche; si onai ole aa Kamuktaindet ne Toroor.

7Ki amaoten anyun ko uu ye ki king'ata: ak ye kita amaoteni, kobiit cheet, ak ogeero, ki piit kirgirenet, ak kinamatkei kawek, ak ki namgei kowet ak kowennyi. 8Ak ki ageer, ak ogeero, kiga konam inoik kawechooto, ak ki piit panyeek, ak kotuch iriryot panyechooto: ago ki ma komi kabuuset.

9Koleenjo anyun, Maotenji usoonet, maoten, ee, weeriitap chii, ak ileenji usoonet, Mwaei Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor kole: Nyoo eng' usoonaik ang'wan, ee kabuuset, ak ibuusyi chu kigebar, si kobiit kosapcho. 10

37.10:
Ng'a 11.11
Ki amaoten anyun ko uu ye king'ata ineendet, ak ki nyoonji icheek kabuuset, ak kisopcho, ak kotononso eng' keelyekwak, lugeet ne oo miising'.

11Yeityo, komwaiwo koleenjo, Ee, weeriitap chii, kowechu ko kootap Israel komugul: keero, leen icheek, Ki koyaamyo kawekyok, ak ki kobet kamang'unennyo; ki kigeswech. 12Maoten anyun, ak ileenji icheek, Mwaei Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor kole: Ogeero, ayaate kereeriisyekwok, ak among'wok eng' kereeriisyekwok, ee piikyuk; ak amutwok obwa emetap Israel. 13Ak onai ole aa Kamuktaindet ne Toroor, ye kaayat kereeriisyekwok, ak among'wok eng' kereeriisyekwok, ee piikyuk. 14Ak andeok Kabuusennyu, si osapche, ak andeok emeng'wong' si kobiit onai ole anee Kamuktaindet ne Toroor ne kamwae ng'olyoondoniito, ak ayai, mwaei Kamuktaindet ne Toroor.

Kituitoos kogeny Judah ak Israel

15Ki nyoonjo kogeny ng'olyootap Kamuktaindet ne Toroor, koleenjo, 16Ee, weeriitap chii, nam kirokto agenge, ak isir ile, Po Judah, ak ko po piigap Israel che mi tugul ak ineendet: yeityo inam kirokto age, ak isir ile, Po Joseph, kirokto ne po Ephraim, ak ne po koot komugul ne po Israel kobooto che mi tugul ak ineendet: 17ak ituiyechigei kirokwechooto tuwai koek kirokto agenge, si kobiit koek agenge eng' eung'ung'. 18Ak ye tuun teebenen lagogap piiguk koleenjin, Tos meboorwech kiit ne ibooru inyee eng' ng'aleechuuto? 19Ileenji, Mwaei Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor kole: Ogeero, aname kirokto ne po Joseph, ne mi eutap Ephraim, kobooto ortinwegap Israel che mi tugul ak ineendet; ak atuiye icheek kobooto kirokto ne po Judah, ak ayae koek kirokto agenge, si koek agenge eng' eunnyu.

20Ak kotebee eung'ung' eng' tainnywa kirokweek che kesirei. 21Ak ileenji icheek, Mwaei Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor kole: Ogeero, amutu piigap Israel komong' eng' pororyosyek, ole ki koba, ak ayum icheek eng' komosta agenge tugul, ak amutu icheek kobwa emennywa. 22Ak ayai icheek koek pororyet agenge eng' emet, eng' tuloonoogap Israel: ak koek laitoryat agenge laitoryannywa eng' icheek tugul: ak ma koegu kogeny pororyosyek aeng', ama kepchei icheek kogeny koek pounatosyek aeng' agoi. 23Ama kong'wanitegei kanamonikwak kogeny, anan eng' tuguukwak che samis, anan agot agenge eng' pistaosyekwak: ago asaru icheek eng' oldinwekwak tugul che menyei: ole kiyae tengekto, ak atiliil icheek: egu anyun piikyuk, ak aegu Kamuktaindennywa. 24

37.24:
Ezk 34.24
Ak koek otwogindennyu Daudi laitoryannywa; ak konyoor icheek tugul mestowot agenge: ak kobendatee kirwoogutikyuk ak koriip ng'atuutikyuk ak koyai. 25Ak komeny emet ne ki agoochi Jakobo otwogindennyu, ole ki menyei kwanisyekwok; ak komeny olooto icheeget, kobooto lagokwak, ak lagogap lagokwak, agoi koigeny: ak koek Daudi otwogindennyu, pounindennywa koigeny. 26Ak kiyomiske ak icheek kogeny eng' kayomiset ne po kaalyeet: egu eng' icheek kayomiset ne wendi agoi koigeny: ak alumde icheek, ak ates, ande oldanyu ne tiliil kwenunnywa agoi koigeny. 27
37.27:
2Kor 6.16; Ng'a 21.3
Tebyei agine emainnyu kobooto icheek; ak aegu Kamuktaindennywa, ak koek icheek piikyuk. 28Ak konai pororyosyek kole aa Kamuktaindet ne Toroor ne atabaani Israel, ye tuun tebee oldanyu ne tiliil kwenunnywa koigeny.

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]