Revised Kalenjin Bible (KAPR)
5

Rotwetap chok agobo Jerusalem

51Ee inyee, weeriitap chii, cheeng'jingei rotwetap chok ne ng'atip, ak iboisyee ko uu rotwetap chiito ne inemu metit, si icherunee meting'ung' ak tamneng'ung': yeityo inam kiit ne kirogendoisye, ak igere, si ipchee sumeechooto. 2Ak ibeel kebeberta agenge eng' somok eng' kwenutap nganaseet, ye kagosulda peetuusyegap yiemet; ak iip kebeberta age eng' somok ak irarate iep kotuiyo eng' rotwonooto po chok; ak iseerte kebeberta agenge eng' somok koip usoonet, ak ang'usu rotwetap chok asube icheek. 3Ak inam suumeek che ng'ering', ak iratyi ngoryeeng'ung'. 4Ak inemu alak eng' chuuto kogeny, ak iwiirchi ma, ak ibeel eng' ma; si komang'une maat sumeechooto ak kobeel koot tugul ne po Israel.

5Mwaei Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor kole niito ko Jerusalem: ki ande kwenutap pororyosyek, ak mi emotinwek komoswekyik. 6Ak ki kongelelji kirwoogutikyuk amu ki yai sogornateet kosiir pororyosyek alak, ak kongelelji ng'atuutikyuk kosiir emotinwek che mi komoswekyik tugul: amu ki koeesyo kirwoogutikyuk, ama pendate icheek ng'atuutikyuk. 7Mwaei anyun Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor kole: Amu oo piik che wasegei kosiir pororyosyek che mi komoswekwok, ama obendate ng'atuutikyuk, ama oriip kirwoogutikyuk, ama osup ng'atuutigap pororyosyek che mi komoswekwok; 8mwaei anyun Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor kole ogeero, aboryenen agane; ak ayai kirwoogutik eng' kwenung'ung' eng' taitap pororyosyek. 9Ak ayai eng' inyee kiit ne tomo ayae, ak kiit ne ma tuun ayae ne uu nooto kogeny, amu tuguuguk tugul che kiwechei. 10

5.10:
TyST 4.10
Amei anyun kwanisyek weeriik eng' kwenung'ung', ak koam weeriik kwanisyekwak; ak ayai kirwoogutik eng' inyee, ak aseer piik tugul che ng'etu eng' okweek, aseerchi usoonaik tugul. 11Mwaei anyun Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor kole, ko uu ye asabe aming'inin iman, amarirenen kondanyu, anan koriira moo, amu ki ing'wanit oldanyu ne tiliil eng' tuguuguk tugul che samisen, ak tuguuguk tugul che kiwechei. 12Meei kebeberta agenge eng' somok eng' inyee eng' koroito, ak kigeesu icheek eng' rubeet eng' kwenung'ung'; ak kobek eng' rotwetap chok kebeberta agenge eng' somok, eng' komosweguk tugul; ak aseer kebeberta agenge eng' somok koba koriswek tugul, ak ang'usu rotwetap chok koosup icheek.

13Isuldoi anyun nereegekyuk ko uu nooto, ak anereekyini icheek eng' nereegekyuk che ng'woneen, kot koyama, si kigaigaa: si konai icheek kole anee Kamuktaindet ne Toroor ne ki ang'alaal eng' kagiilennyu pogei, ye kaayai nereegekyuk che ng'woneen kosulda eng' icheek. 14Kogeny ayain iegu karaatya ak ne kiteweeri, eng' pororyosyek che mi komosweguk tugul, eng' taitap icheek tugul che siirtoi. 15Egu ko uu nooto anyun teweernateet ak sasisyet, kaneetisyet ak kwong'eet, eng' pororyosyek che mi komosweguk tugul, ye ayae kirwoogutik eng' inyee eng' nereegek, ak eng' nereegek che ng'woneen, ak eng' kereetap kong' ne ng'waan: kaamwa anee Kamuktaindet ne Toroor ng'olyoondoniito: 16ye amwoge icheek kipchabonik che yaacheen che po rubeet, che po ng'emisyet, che ayoogu kong'emak, ak ateswok rubeet, ak atile amitwogikwok. 17

5.17:
Ng'a 6.8
Ak ayookwok rubeet, ak tyong'ik che yaacheen, che parenen piik; ak kobun kwenung'ung' koroito ak korotiik; ak aibun rotwetap chok konyo paragung'ung': kaamwa anee Kamuktaindet ne Toroor ng'olyoondoniito.

6

Kirwooget ne ityin Israel

61Ak ki nyoonjo ng'olyootap Kamuktaindet ne Toroor koleenjo, 2Ee weeriitap chii, tokyi togeng'ung' tuloonoogap Israel, ak imaotenji, 3ileenji, ogas okweek tuloonoogap Israel, ng'olyootap Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor: mwachin Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor tuloonook che eecheen ak che mengeechen, kereruusyek ak atebwosyek: Ogeero, aibwok agane rotwetap chok, ak ang'em komoswekwok che torooreen. 4Ak koek karatwek kapkorosusyekwok, ak ketui kanamonikwok che po asiista: ak awirte piikwok che kigebar, eng' taitap kanamonikwok. 5Ak ande muuswegap piigap Israel taitap kanamonikwak; ak aseerchi kawekwok komoswek tugul che po kapkorosusyekwok. 6King'emei nganasook eng' meng'otosyekwok tugul, ak koek karatwek komoswek che torooreen; si kobiit keng'em kapkorosusyekwok ak keyai koek karatwek, ak ketui kanamonikwok kobetyo, ak keep kanamonikwok che po asiista, ak kigees poisyonikwok. 7Ak kobutyo eng' kwenung'wong' che tuun ki parei, si onai ole aa Kamuktaindet ne Toroor.

8Ago atuuchi che ng'etu, si kobiit onyooru che chilildos eng' rotwetap chok eng' pororyosyek, ye kiseerak obe emotinwek. 9Ak kobwaata icheek che chilildos eng' okweek eng' pororyosyek ole tuun kimutyin koek luulenik, ko uu ye ki komea mugulel agobo kugoinatetap mugulelwekwak, che ki koistoenagei, ak agobo konyekwak, che ibotegei ak kanamonikwak: ak wechegei icheegei agobo yaitwogik che ki koyai eng' tuguukwak tugul che kiwechei. 10Ak konai kole aa Kamuktaindet ne Toroor: ma amwa puch ale ayachini icheek yaityoni.

11Mwaei Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor kole: “Irabaach eng' eung'ung' ak ityech eng' keeldong'ung',” ak ile, pwo amu tuguuk tugul che kiwechei che po kootap Israel: amu parei icheek rotwetap chok, ak rubeet, ak koroito. 12Parei koroito ineendet ne mi ole loo; ak parei rotwetap chok ineendet ne neegit; ak parei rubeet ineendet ne ng'etu ne ki kigerchi nganaseet: ayae nereegekyuk che ng'woneen kosulda ko uu nooto eng' icheek. 13Ak onai ole aa Kamuktaindet ne Toroor, ye tuun mi piikwak che kigebar, kobooto kanamonikwak, che mi kapkorosusyekwak komoswekwak tugul eng' tulweet age tugul ne ming'in ne toroor, eng' walisyek tugul che po tuloonook, ak eng' kelutap keetit age tugul ne tuon, ak eng' kelutap keetit age tugul ne nyigiis, ole kibeeljine kanamonikwak tugul nyamdutik. 14Ak achuulji icheek eunnyu, ak ayai emet koguber ak koek karaatya, kobooch surkwen kotokyigei Dibla, eng' meng'otosyekwak tugul: si konai icheek kole aa Kamuktaindet ne Toroor.

7

Rigunat ng'emisyet

71Ki nyoonjo kogeny ng'olyootap Kamuktaindet ne Toroor koleenjo, 2Ee inyee, weeriitap chii, mwaei Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor komwachin emetap Israel, koleenjin, Kagesunet: kagonyonji kagesunet luukwek ang'wan che po emet. 3Kaityin anyun kagesunet, ak ayoogun nereegekyuk, ak arwoogun ko uu ortinweguk; ak aibun tuguuguk tugul che kiwechei. 4Amarirenen kondanyu, ama riira moo: ago aibu ortinweguk, ak kotebee kwenung'ung' tuguuguk che po wegeet: si onai ole aa Kamuktaindet ne Toroor.

5Mwaei Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor kole: Yaityet, yaityet kityo, keero, nyoonei. 6Kagonyo kagesunet, ng'eetyinin; keero, nyoonei. 7Kagonyonjin kagikyineng'ung', ee inyee ne imeng'iisyei eng' emet: kagoit peetuusyek, kagoriik peetuut; peetuutap wasetapkei eng' tuloonook, ma waagaat ne po poiboiyet. 8Karik anyun si aroong'jin nereegekyuk che ng'woneen, ak ayai kosulda nereegekyuk eng' inyee, ak arwoogun ko uu ortinweguk; ak aibun tuguuguk tugul che kiwechei. 9Amarirenen kondanyu, ama riira moo: aibun ko uu ortinweguk, ak kotebee kwenung'ung' tuguuguk che po wegeet; si onai ole aa Kamuktaindet ne Toroor ne abirisyei.

10Keer peetuut o, keero, nyoonei: kagonyo kagikyineng'ung'; kagoyesyo taaptogap kirokto, kagong'at menoteet. 11Kang'eet koroomnateet koek kirokto ne po tengekto; ma mi ne ng'etu eng' icheek, anan ne po chaang'indonywa, anan ne po mogornatennywa: ama piitu kateeiyet eng' kwenunnywa. 12Kagoit peetuusyek, riigu peetuut: amat kobaibait alindet, anan koaragen aldaindet: amu miitei nereegek eng' chaang'indonywa tugul. 13Amu ma weekyingei aldaindet kiit ne ki aldoi, agot ngo ta kosabei: amu po ng'ang'utyet tuiyet komugul, ma weechegei chii; ama igimitegei chii tengektap sabeennyi.

14Kagoguut iryageet, ak kagochop tuguuk tugul; ago ma mi ne wendi pooryeet: amu mi nereegekyuk chaang'indonywa tugul. 15Mi saang' rotwetap chok, komi oriit koroito, ak rubeet: ineendet ne mi mbar komeei eng' rotwetap chok; ak ineendet ne mi nganaseet, koamei rubeet ineendet ak koroito. 16Ago chilildos icheeget che chilildos, ak koigei eng' tuloonook cheptugenigap atebwosyek, riirtos tugul, riirei chii age tugul eng' tengektanyi. 17Nyaluldos eunek tugul, ak kochootyo kutung'oik tugul ko uu peek. 18Kermenegei kogeny kuniok, ak kotuch icheek kamuiset; ak kolilaanso tugul, ak konam icheek tugul pooswek. 19Wiirchin fedhaisyekwak ortinwek, ak koigei thahabusyekwak kiit ne murwoon; ma imuuchi kosar icheek fedhaisyekwak ak thahabusyekwak eng' peetuutap nereegegap Kamuktaindet ne Toroor; ma piyong'dos saboonwekwak, anan konyi mootinwekwak: amu kagoek kanagutyetap tengektonywa. 20Kigainde etunateet karaaranindap lelestanyi: ago ki yai kanamonigap tuguukwak che kiwechei kobooto tuguukwak che samis eng' olooto: koayai anyun kioto koek kiit ne murwoon eng' icheek. 21Ak ande kioto eunegap toek koluul, ak ande eunegap kiptengeginigap ng'wony koluul; ak kong'wanit. 22Ak atuktoochi patai, ak kong'wanit oldanyu ne po ung'oot: ak kochut olooto rebiik, ak kong'wanit.

23Itaany sirimdo: amu kanyi emet kirwoogutigap korotiik, ak kanyi nganaseet koroomnateet. 24Amutu anyun piik che yaach miising' eng' pororyosyek, ak konam kooriikwak kobunji: ak ageesu kogeny menoteetap che kiimeen; ak king'wanit komoswekwak che tiliileen. 25Nyoonei ng'emisyet; ak kocheeng' icheek kaalyeet, ama piitu. 26Nyoonei pichiindo kosubu pichiindo, ak pwoonei ng'aleegap piik koosup ng'aleegap piik; ak kocheeng' ng'ang'utyetap maotyot; ago petei ng'atuutyet eng' tisiindet, ak kobet kirwooget eng' poisyek. 27Riirei laitoryat, ak kilaakyi pounindet pananda, ak kinyalil eunegap piigap emet; ayachini icheek ko uu ooreenywa, ak arwookyini ko uu ye nyoljin; si konai icheek kole aa Kamuktaindet ne Toroor.

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]