Revised Kalenjin Bible (KAPR)
6

Kirwooget ne ityin Israel

61Ak ki nyoonjo ng'olyootap Kamuktaindet ne Toroor koleenjo, 2Ee weeriitap chii, tokyi togeng'ung' tuloonoogap Israel, ak imaotenji, 3ileenji, ogas okweek tuloonoogap Israel, ng'olyootap Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor: mwachin Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor tuloonook che eecheen ak che mengeechen, kereruusyek ak atebwosyek: Ogeero, aibwok agane rotwetap chok, ak ang'em komoswekwok che torooreen. 4Ak koek karatwek kapkorosusyekwok, ak ketui kanamonikwok che po asiista: ak awirte piikwok che kigebar, eng' taitap kanamonikwok. 5Ak ande muuswegap piigap Israel taitap kanamonikwak; ak aseerchi kawekwok komoswek tugul che po kapkorosusyekwok. 6King'emei nganasook eng' meng'otosyekwok tugul, ak koek karatwek komoswek che torooreen; si kobiit keng'em kapkorosusyekwok ak keyai koek karatwek, ak ketui kanamonikwok kobetyo, ak keep kanamonikwok che po asiista, ak kigees poisyonikwok. 7Ak kobutyo eng' kwenung'wong' che tuun ki parei, si onai ole aa Kamuktaindet ne Toroor.

8Ago atuuchi che ng'etu, si kobiit onyooru che chilildos eng' rotwetap chok eng' pororyosyek, ye kiseerak obe emotinwek. 9Ak kobwaata icheek che chilildos eng' okweek eng' pororyosyek ole tuun kimutyin koek luulenik, ko uu ye ki komea mugulel agobo kugoinatetap mugulelwekwak, che ki koistoenagei, ak agobo konyekwak, che ibotegei ak kanamonikwak: ak wechegei icheegei agobo yaitwogik che ki koyai eng' tuguukwak tugul che kiwechei. 10Ak konai kole aa Kamuktaindet ne Toroor: ma amwa puch ale ayachini icheek yaityoni.

11Mwaei Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor kole: “Irabaach eng' eung'ung' ak ityech eng' keeldong'ung',” ak ile, pwo amu tuguuk tugul che kiwechei che po kootap Israel: amu parei icheek rotwetap chok, ak rubeet, ak koroito. 12Parei koroito ineendet ne mi ole loo; ak parei rotwetap chok ineendet ne neegit; ak parei rubeet ineendet ne ng'etu ne ki kigerchi nganaseet: ayae nereegekyuk che ng'woneen kosulda ko uu nooto eng' icheek. 13Ak onai ole aa Kamuktaindet ne Toroor, ye tuun mi piikwak che kigebar, kobooto kanamonikwak, che mi kapkorosusyekwak komoswekwak tugul eng' tulweet age tugul ne ming'in ne toroor, eng' walisyek tugul che po tuloonook, ak eng' kelutap keetit age tugul ne tuon, ak eng' kelutap keetit age tugul ne nyigiis, ole kibeeljine kanamonikwak tugul nyamdutik. 14Ak achuulji icheek eunnyu, ak ayai emet koguber ak koek karaatya, kobooch surkwen kotokyigei Dibla, eng' meng'otosyekwak tugul: si konai icheek kole aa Kamuktaindet ne Toroor.

7

Rigunat ng'emisyet

71Ki nyoonjo kogeny ng'olyootap Kamuktaindet ne Toroor koleenjo, 2Ee inyee, weeriitap chii, mwaei Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor komwachin emetap Israel, koleenjin, Kagesunet: kagonyonji kagesunet luukwek ang'wan che po emet. 3Kaityin anyun kagesunet, ak ayoogun nereegekyuk, ak arwoogun ko uu ortinweguk; ak aibun tuguuguk tugul che kiwechei. 4Amarirenen kondanyu, ama riira moo: ago aibu ortinweguk, ak kotebee kwenung'ung' tuguuguk che po wegeet: si onai ole aa Kamuktaindet ne Toroor.

5Mwaei Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor kole: Yaityet, yaityet kityo, keero, nyoonei. 6Kagonyo kagesunet, ng'eetyinin; keero, nyoonei. 7Kagonyonjin kagikyineng'ung', ee inyee ne imeng'iisyei eng' emet: kagoit peetuusyek, kagoriik peetuut; peetuutap wasetapkei eng' tuloonook, ma waagaat ne po poiboiyet. 8Karik anyun si aroong'jin nereegekyuk che ng'woneen, ak ayai kosulda nereegekyuk eng' inyee, ak arwoogun ko uu ortinweguk; ak aibun tuguuguk tugul che kiwechei. 9Amarirenen kondanyu, ama riira moo: aibun ko uu ortinweguk, ak kotebee kwenung'ung' tuguuguk che po wegeet; si onai ole aa Kamuktaindet ne Toroor ne abirisyei.

10Keer peetuut o, keero, nyoonei: kagonyo kagikyineng'ung'; kagoyesyo taaptogap kirokto, kagong'at menoteet. 11Kang'eet koroomnateet koek kirokto ne po tengekto; ma mi ne ng'etu eng' icheek, anan ne po chaang'indonywa, anan ne po mogornatennywa: ama piitu kateeiyet eng' kwenunnywa. 12Kagoit peetuusyek, riigu peetuut: amat kobaibait alindet, anan koaragen aldaindet: amu miitei nereegek eng' chaang'indonywa tugul. 13Amu ma weekyingei aldaindet kiit ne ki aldoi, agot ngo ta kosabei: amu po ng'ang'utyet tuiyet komugul, ma weechegei chii; ama igimitegei chii tengektap sabeennyi.

14Kagoguut iryageet, ak kagochop tuguuk tugul; ago ma mi ne wendi pooryeet: amu mi nereegekyuk chaang'indonywa tugul. 15Mi saang' rotwetap chok, komi oriit koroito, ak rubeet: ineendet ne mi mbar komeei eng' rotwetap chok; ak ineendet ne mi nganaseet, koamei rubeet ineendet ak koroito. 16Ago chilildos icheeget che chilildos, ak koigei eng' tuloonook cheptugenigap atebwosyek, riirtos tugul, riirei chii age tugul eng' tengektanyi. 17Nyaluldos eunek tugul, ak kochootyo kutung'oik tugul ko uu peek. 18Kermenegei kogeny kuniok, ak kotuch icheek kamuiset; ak kolilaanso tugul, ak konam icheek tugul pooswek. 19Wiirchin fedhaisyekwak ortinwek, ak koigei thahabusyekwak kiit ne murwoon; ma imuuchi kosar icheek fedhaisyekwak ak thahabusyekwak eng' peetuutap nereegegap Kamuktaindet ne Toroor; ma piyong'dos saboonwekwak, anan konyi mootinwekwak: amu kagoek kanagutyetap tengektonywa. 20Kigainde etunateet karaaranindap lelestanyi: ago ki yai kanamonigap tuguukwak che kiwechei kobooto tuguukwak che samis eng' olooto: koayai anyun kioto koek kiit ne murwoon eng' icheek. 21Ak ande kioto eunegap toek koluul, ak ande eunegap kiptengeginigap ng'wony koluul; ak kong'wanit. 22Ak atuktoochi patai, ak kong'wanit oldanyu ne po ung'oot: ak kochut olooto rebiik, ak kong'wanit.

23Itaany sirimdo: amu kanyi emet kirwoogutigap korotiik, ak kanyi nganaseet koroomnateet. 24Amutu anyun piik che yaach miising' eng' pororyosyek, ak konam kooriikwak kobunji: ak ageesu kogeny menoteetap che kiimeen; ak king'wanit komoswekwak che tiliileen. 25Nyoonei ng'emisyet; ak kocheeng' icheek kaalyeet, ama piitu. 26Nyoonei pichiindo kosubu pichiindo, ak pwoonei ng'aleegap piik koosup ng'aleegap piik; ak kocheeng' ng'ang'utyetap maotyot; ago petei ng'atuutyet eng' tisiindet, ak kobet kirwooget eng' poisyek. 27Riirei laitoryat, ak kilaakyi pounindet pananda, ak kinyalil eunegap piigap emet; ayachini icheek ko uu ooreenywa, ak arwookyini ko uu ye nyoljin; si konai icheek kole aa Kamuktaindet ne Toroor.

8

Tuguuk che wechotin eng' hekaluut

81Ki nyoonjo eutap Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor eng' kenyiit ne po lo, eng' arawetap lo, eng' peetuut ne po muut ne po arawanooto, ye ki atebye eng' koonnyu, ak kotebyei poisyegap Judah eng' tainnyu. 2

8.2:
Ezk 1.27
Ageer anyun, ogeero, kergeindo ne uu itoondap maat; kong'etee itoondap suennyi ak kwo ng'wony, ko ki uu maat, ak kong'etee suennyi ak kwo parak, ko uu itoondap kakweng'et, ko uu itoondap taet. 3Ak ki iyogoi kiit ne uu euut, konam suumeekyuk ak kiganaba Kabuuset ne Tiliil eng' kwenutap ng'wony ak kipsengwet, ak komutwaa eng' ng'ang'utigap Kamuktaindet anyo Jerusalem, agoi kurgeetap ormariichet ne po seremut ne po oriit ne tokyingei murot kaataam; ole ki mi ng'echereetap kanamwetap ng'etkonda, ne tagisyei kogoonu ng'etkonda. 4
8.4:
Ezk 1.28
Ak ogeero, kimi olooto liilindap Kiptaiyat Kamuktaindetap Israel, ko uu itoondo ne ki ageer ami warenget.

5Ki leenjo anyun ineendet, Ee weeriitap chii, tooben anyun komostap murot kaataam. Atoben anyun komostap murot kaataam, ak ogeero, kimi kanamwonooto po ng'etkonda komostap murot kaataam ne po ormariichetap kaptisisyet eng' ole kimandoe.

6Ak ki leenjo ineendet, Ee weeriitap chii, igeere kiit ne yaei icheek? Chooto ko tuguuk che eecheen che kiwechei che yaei kootap Israel eng' yu, si awo alooit eng' oldanyu ne tiliil? Ago ta igeere kogeny tuguuk alak che eecheen che kiwechei.

7Ak ki imutwaa anyo kurgeetap seremut; ak kinga keer, ogeero, kimi konda tooteet. 8Yeityo koleenjo, Weeriitap chii, undur tooteet: ak kinga undur tootoonooto, ogeero, kimi kurgeet. 9Ak ki leenjo, Ui oriit, si igeer tuguuk che yaach che kiwechei che yaei icheek eng' olito. 10Ki awe anyun oriit, ak ageer, ak ogeero, kimi itoondap age tugul ne po tyong'ik che ichuutegei, ak tyong'ik che kiwechei, ak kanamonik tugul che po kootap Israel, che ki kisirchi itoonwekwak tooteet komoswekwak tugul. 11Ak kitononie taitap kanamonichooto piik tamanwogik tisap che po poisyegap Israel, ak kitonone kwenunnywa Jaasania weeriitap Sapan, kotinyei chii age tugul tereennyi eng' eunnyi, ne kibeelse; ak kitogosta iyeto ne po ng'uunetap nyamdutik. 12Ki leenjo anyun ineendet, Ee weeriitap chii, tos kaigeer kiit ne yaei poisyegap kootap Israel, eng' ole imen, komi chii age tugul kooriikyik che po oriit che po kanamonik? Amu leen icheek, Mageerech Kamuktaindet ne Toroor; ki kometo Kamuktaindet ne Toroor emoni. 13Ki leenjo kogeny, Ta igeere kogeny tuguuk alak che eecheen che kiwechei che yaei icheek.

14Yeityo komutwaa anyo kurgeetap ormariichet ne po kootap Kamuktaindet ne Toroor ne kitokyigei murot kaataam; ak ogeero, kimi kwonyiik eng' olooto che kitebyei koriirchin Tamus. 15Yeityo koleenjo, Kaigeer niito o, weeriitap chii? Ta igeere tuguuk alak che eecheen che kiwechei kosiir chuuto.

16Ak ki imutwaa seremut ne po oriit ne po kootap Kamuktaindet ne Toroor, ak ogeero, kimi piik che neegit tiptem ak muut eng' kurgeetap Hekaluutap Kamuktaindet ne Toroor, eng' kwenutap keterut ak kaptisisyet, che kaituktoochi patai Hekaluutap Kamuktaindet ne Toroor, ak kotokyigei kong'asiis; ak ki sa asiista kotokyingei kong'asiis. 17Yeityo koleenjo, Kaigeer niito o, weeriitap chii? Tos kiy ne ming'in eng' kootap Judah ngo yai icheek eng' olito tuguuk che kiwechei? Amu kigonyiit emet koroomnateet, ak ki kowelelgei kogeny kotacha: ak keero, indoi temetap keetit seruunekwak. 18Ayae anyun agane eng' nereegek che ng'woneen: ma rireenen kondanyu, ama riira moo: agot nganda riircho eng' waagaat ne oo, koma kasyini.

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]