Revised Kalenjin Bible (KAPR)
3

Keteechei kogeny Kaptisisyet

31Kingo it arawetap tisap ye kiga komeng'iis piigap Israel eng' nganasookwak, koyumjigei piik Jerusalem ko uu chiichak. 2

3.2:
Kom 27.1
Yeityo kotonon anyun `Jeshua weeriitap Josadak ak tupchosyekyik tisiik, kobooto Zerubabel weeriitap Shealtiel, ak tupchosyekyik, ak koteech kaptisisyet ne po Kiptaiyat Kamuktaindetap Israel, si kogoitoe kagoochinoik che kibeelei ko uu ye siraat eng' Ng'atuutyetap Musa chiitap Kamuktaindet. 3
3.3:
Kai 28.1-8
Nga ki tinyei; amu ki tinyei kaiyweisyet amu piigap emotinwek alak, ko ki inde kaptisisyet ole tebee ak kogoochi Kamuktaindet ne Toroor kagoochinoik che kibeelei, karon ak koskoleny eng' kaptisisyonooto. 4
3.4:
Kai 29.12-38
Ki riip igoorto ne po keryosyek, ko uu ye siraat ak kogoito kagoochinoik che kibeelei eng' peetuut age tugul kobee koiitennywa, ko uu kayomiset ak ko uu ye yamei poisyetap peetuut age tugul. 5
3.5:
Kai 28.11-29.39
Ye kingo pata kogoito kagoochinet ne kibeelei ne po kotugul, kagoochinoik che po ye kaleel arawet, che po igoorwek tugul che po Kamuktaindet ne Toroor che ki king'at, che ki kitabaan ak che po chii tugul ne ki igoochin Kamuktaindet ne Toroor kagoochinetap chamyet. 6Kitau kogoochin Kamuktaindet ne Toroor kagoochinoik che kibeelei eng' peetuut ne po tai ne po arawetap tisap, nga ki tomo kelumda lumeiywegap Hekaluutap Kamuktaindet ne Toroor.

Ketau Teekseetap Hekaluut

7Ki igoochi kogeny fedhaisyek musogigap koik, ak che po pagoinik, ak kogoochi piigap Sidon ak che po Tyro amitwogik, che kieei ak mwanik, si kobiit koip taragonik eng' Lebanon kobwa nyanjetap Mediterenian, agoi Joppa, ko uu ye kiga koyanji Cyrus laitoryatap Persia. 8Ak eng' kenyiit ne po aeng' ngap koit kootap Kamuktaindet eng' Jerusalem, kotoi Zerubabel weeriitap Shealtiel ak Jeshua weeriitap Josadak kobooto tupchosyekwak (tugul che tisiik, Lawiik ak luulenik tugul che kiga week Jerusalem) poisyet. Ki inde Lawiik, kobooch che po kenyiisyek tiptem ak che siirei, koriip poisyet ne po kootap Kamuktaindet ne Toroor. 9Ki tonon anyun Jeshua kobooto weeriikyik ak tupchosyekyik, Kadmiel ak weeriikyik, weeriigap Judah, komi tugul koriip kiboitiinik eng' kootap Kamuktaindet: weeriigap Henadad, kobooto weeriikwak ak tupchosyekwak Lawiik.

10

3.10:
1A.Pet 25.1
Kingo lumda teegik lumeiywotap Hekaluutap Kamuktaindet ne Toroor, konam poisyennywa tisiik ak kolas Kamuktaindet ne Toroor kolaachi ngoroikwak che po tiseinateet ak kotinyei iryagook, kobooto Lawiik weeriigap Asaph che ki tinyei sanisyegap sugunonik che kibirei, ko uu ng'atuutyetap Daudi laitoryatap Israel. 11
3.11:
1A.Pet 16.34; 2A.Pet 5.13; 7.3; T.Kal 100.5; 106.1; 107.1; 118.1; 136.1; Jer 33.11
Kiwoljingei kotyeni kolasu ak komwachin kongoi Kamuktaindet ne Toroor koleen, “Amu myee ineendet, amu po koigeny rireenennyi eng' Israel.” Ak ki waakyo piik tugul eng' waagaat ne oo ye ki ilasu Kamuktaindet ne Toroor, amu kiga kelumda lumeiywotap kootap Kamuktaindet ne Toroor. 12Ago ki riiryo eng' kutit ne oo tisiik che chaang' ak Lawiik ak kandoigap kooriigap kwanisyek, poisyek chooto kiga keer koot ne ki po tai, ye ki ngelumdoi lumeiywotap koiito eng' tainnywa, ak ki waakyo alak eng' poiboiyet. 13Ki ma mata komuuch piik koobeesyo waagaat ne po poiboiyet ak ne po riiregap piik, amu ki waakyo piik eng' waagaat ne oo, ak ki it waagandanooto ole loo.

4

Kiring'daetap teekseetap Hekaluut

41Kingo kas anyun puunigap Judah ak Benjamin kole kateekyi Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindetap Israel Hekaluut, luulenik, 2

4.2:
2Lai 17.24-41
koriikta anyun ole mi Zerubabel ak kandoigap kooriigap kwanisyek, ak koleenji icheek, “Ongeteech tugul, amu kicheeng'e Kamuktaindeng'wong' ko uu okweek, ak keeng'jini ineendet tiseiywek kobooch peetuusyegap Esarhaddon laitoryatap Assyria ne ki imutwech kebwa olito.”

3Ago ki leenji icheek `Zerubabel kobooto Jeshua ak kandoik tugul che po kooriigap kwanisyek che po Israel, “Ma kiting'egei yamdao ak okweek keteech tugul kootap Kamuktaindennyo. Ago kiteekyini acheegei `koot Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindetap Israel, ko uu ye king'atech laitoryat Cyrus laitoryatap Persia.” 4Ki yai anyun `piigap emonooto piigap Judah komeiyo mugulelwogik ak koim icheek eng' teekseet. 5Ki igoochi `asoya kandoik che pcheu melekto, si kogirinda icheek kowal magennywa koek puch eng' peetuusyek tugul che po Cyrus laitoryatap Persia, agoi koit laitornatetap Darius laitoryatap Persia. 6

4.6:
Est 1.1
Eng' taunetap laitornatetap Aasuerus, kosiir pichooto kataamset agobo piik che ki menyei Judah ak Jerusalem.

7Ak eng' peetuusyegap Artaserses kosirchi parweet Bislam, Mitredat Tabeel, kobooto choronokwak tugul, kosirchi Artaserses laitoryandanooto po Persia. Ki kisire parwaanooto siruutigap Syria ak kemwae kutitap Syria.

8Ki sir anyun parweet Reum pounindetap kirwooget ak Simsai siriindet, kosirchi Laitoryat Artaserses, kotaam Jerusalem ko uu ni:

9Ki sir anyun Reum pounindetap kirwooget ak Simsai siriindet, kobooto choronokwak tugul, Dinaik, Aparsakitik, Tarpelik, Aparsik, Arkebik, Babilonik, Susankik, Deaik ak Elamik, 10ak pororyosyek alak che ki imutu Osnaper ne oo ak ko tagunoot, kolong' kobwa nganaseetap Samaria ak emet ne mi aineet pitoniin.

11Chu anyun ng'aleek che po parwaanooto ki kiyooktochin Laitoryat Artaserses: “Kigotiin acheek otwogiguk che kemi pitoni. 12Ingonaak eng' laitoryat kole Yahudik chooto kobunu oldang'ung' ko kogoitwech ak kogoit Jerusalem ak koteechei kogeny nganasanooto ya ago ngelelyo. Teechei kogeny irimoik ak lumeiywot ne kiga kobutok. 13Ingonaak nguno eng' laitoryat kole ngot koteech nganasani ak kogees irimoikyik, koma kogoitoi konunoik, kodi, anan aisuruutap tuguuk alak tugul ak eng' let, kong'em mogornateetap pounatet. 14Ara anyun, amu ki ame munyugap kootap laitoryat, koma nyoljinech kegeer keng'emjin laitoryat teegisto. Ara kagiyogu parwaani anyun amu nooto kiboorchi laitoryat, 15si kobiit kecheeng' eng' bukuit ne po ng'aleegap peetuusyegap kwanisyeguk. Inyooru eng' bukuinooto po ng'aleegap peetuusyek ak inai ile ngelelyo nganasani ak koiimi laitorinik ak emotinwek, ak kigong'eet chaamset kobooch keny. Nooto anyun amu ne si keng'em nganasaniito. 16Kiboorchini anyun laitoryat keleenjini, ngot keteech nganasani ak kigees irimoik, kobooru nooto kole, ma itinye kebeberta eng' aineet pitoni.”

17Ki iyookyi anyun laitoryat waluunet Reum pounindetap kirwooget ak Simsai siriindet ak choronokwak tugul che ki menyei Samaria, ak emet tugul ne mi aineet pitoniin kole ingotep kaalyeet ko uu nooto.

18Parweet ne ki kooyokwech ko kagesomannywa komyee eng' tainnyu. 19Koang'at ak kogecheeng', ak koginyoor keele kobooch keny ko ki kongelelji `nganasaniito laitorinik ak ki kobiitune ngelelnateet ak chaamset. 20Ki miitei kogeny laitorinik che ki kiimeen che ki pou Jerusalem che ki pou emet tugul ne mi aineet pitoniin ak ki kigoochin konunoik, kodi, ak aisuruutap tuguuk. 21Ong'at anyun kiit ne igoochin pichooto kosiisyo, si mata koteech nganasani agoi tuun ang'at. 22Oriipkei anyun si mogaegei ng'olyoondonooto. Amu nee si kotesak ng'emisyet ne inyalili laitorinik?

23Kingo kagesoman ng'aleegap parweetap Laitoryat Artaserses eng' taitap Reum ak Simsai siriindet ak choronokwak, kochaakta Jerusalem ole mi Yahudik, kwo kong'at icheek eng' koroomnateet ak kimnateet kobagaakta poisyet.

24

4.24:
Hag 1.1; Zek 1.1
Ki tonon anyun poisyetap kootap Kamuktaindet ne mi Jerusalem agoi kenyiit ne po aeng' ne po laitornatetap Darius laitoryatap Persia.

5

51Kingo maoten maotichu; maotyot Haggai ak Zekariah weeriitap Ido, komaotenji Yahudik che ki mi Judah ak Jerusalem eng' kainetap Kiptaiyat Kamuktaindetap Israel, 2

5.2:
Hag 1.12; Zek 4.6-9
kong'eet anyun Zerubabel weeriitap Shealtiel ak Jeshua weeriitap Josadak ak kotoi koteech kootap Kamuktaindet ne mi Jerusalem. Ki mi kobooto icheek maotigap Kamuktaindet kotoreti.

3Ki pwanji icheek eng' peetuusyechooto Tatenai ne ki pounindet eng' aineet pitoniin, Setar-bosenai ak choronokwak ak koteebe icheek koleenji, “King'ataak ng'oo ogetyigei teekseetap kooi ak ogesu inatuni?” 4Kotep kogeny kole, “Ng'oo kainaigap piik che teechei kooi?” 5Ago ki riip konyegap Kamuktaindennywa poisyegap Yahudik ak ma mwachi icheek kobagaach poisyonooto. Ki riip kot koit ng'olyoot kap Darius ak keeweech waluunet eng' parweet agobo ng'olyoondoniito. 6Chu ng'aleegap parweet ne ki iyookto Tatenai pounindet ne po aineet pitoniin, Setar-bosenai ak choronokyik Aparsakitik, che ki mi aineet pitoniin, koyookyi Laitoryat Darius. 7Ki iyookyi ineendet parweet, ne ki kisir ko uu ni: Kisirchini Laitoryat Darius, taach chametapkei. 8Myee konaak eng' laitoryat kole ki kibe emetap Judah agoi kootap Kamuktaindet ne oo, ne kiteechee koik che eecheen ak kindoi pagoinik inatusyek; wendi tai poisyoni eng' kagiiletapkei ak koberuurot eng' eunekwak. 9Ki kiteebe anyun poisyechooto, keleenji, “King'ataak ng'oo ogetyigei teekseetap kooi ak ogesu inatuni?” 10Ki kiteebe kainaikwak kogeny si kobiit kiboorun, si kimuuch kesir kainaigap piik che ki indochin icheek. 11Ak kiwolwech anyun, kole, “Ki otwogigap Kamuktaindetap kipsengwet ak ng'wony, ak kiteeche kogeny koot ne kiga keteech eng' kenyisyechu chaang' ki kosiirto ne kiteechei laitoryat ne oo ne po Israel ak kogees. 12

5.12:
2Lai 25.8-12; 2A.Pet 36.17-20; Jer 52.12-15
Ago kingo kagotach `kwanisyekyok Kamuktaindetap kipsengwet kot konereech, konde icheek eutap Nebukadnezar laitoryatap Babilon, Kaldeindet ne king'em kooi ak komut piik koba Babilon. 13
5.13:
Ezr 1.2-11
Ago eng' kenyiit ne po tai ne po Cyrus laitoryatap Babilon, kong'at Laitoryat Cyrus keteech kooi po Kamuktaindet. 14Ki inem Laitoryat Cyrus eng' hekaluutap Babilon, tereenigap thahabu ak che po fedha ak icheek che po kootap Kamuktaindet, che kiga ip Nebukadnezar eng' Hekaluut ne ki mi Jerusalem kobwa hekaluutap Babilon ak ki kigoochi chiito age ne kiguure Sesbasar ne kiga koeet ineendet koek pounindet, 15ak ki leenji ineendet, ‘Ip tereenichu ak iwe Hekaluut ne mi Jerusalem ak ingeteech kootap Kamuktaindet eng' ole kimi yeginye.’ 16Ki nyo anyun Sesbasar niito ak kolum lumeiywegap kootap Kamuktaindet ne miitei Jerusalem. Kobooch peetuusyechooto agoi ra, keteechei kora, ago tomo kogeskei. 17Ara anyun, ngot kogeer laitoryat kole myee, kecheeng' eng' koot ne kigonoree tuguugap laitoryat, ne mi olooto po Babilon, si kegeer ngo uu nooto, ngo ki ng'at Laitoryat Cyrus keteech koiito po Kamuktaindet eng' Jerusalem. Ingoyokwech laitoryat ng'olyoot komwaiwech kiit ne chamei eng' ng'olyoondoniito.”

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]