Revised Kalenjin Bible (KAPR)
5

51Kingo maoten maotichu; maotyot Haggai ak Zekariah weeriitap Ido, komaotenji Yahudik che ki mi Judah ak Jerusalem eng' kainetap Kiptaiyat Kamuktaindetap Israel, 2

5.2:
Hag 1.12; Zek 4.6-9
kong'eet anyun Zerubabel weeriitap Shealtiel ak Jeshua weeriitap Josadak ak kotoi koteech kootap Kamuktaindet ne mi Jerusalem. Ki mi kobooto icheek maotigap Kamuktaindet kotoreti.

3Ki pwanji icheek eng' peetuusyechooto Tatenai ne ki pounindet eng' aineet pitoniin, Setar-bosenai ak choronokwak ak koteebe icheek koleenji, “King'ataak ng'oo ogetyigei teekseetap kooi ak ogesu inatuni?” 4Kotep kogeny kole, “Ng'oo kainaigap piik che teechei kooi?” 5Ago ki riip konyegap Kamuktaindennywa poisyegap Yahudik ak ma mwachi icheek kobagaach poisyonooto. Ki riip kot koit ng'olyoot kap Darius ak keeweech waluunet eng' parweet agobo ng'olyoondoniito. 6Chu ng'aleegap parweet ne ki iyookto Tatenai pounindet ne po aineet pitoniin, Setar-bosenai ak choronokyik Aparsakitik, che ki mi aineet pitoniin, koyookyi Laitoryat Darius. 7Ki iyookyi ineendet parweet, ne ki kisir ko uu ni: Kisirchini Laitoryat Darius, taach chametapkei. 8Myee konaak eng' laitoryat kole ki kibe emetap Judah agoi kootap Kamuktaindet ne oo, ne kiteechee koik che eecheen ak kindoi pagoinik inatusyek; wendi tai poisyoni eng' kagiiletapkei ak koberuurot eng' eunekwak. 9Ki kiteebe anyun poisyechooto, keleenji, “King'ataak ng'oo ogetyigei teekseetap kooi ak ogesu inatuni?” 10Ki kiteebe kainaikwak kogeny si kobiit kiboorun, si kimuuch kesir kainaigap piik che ki indochin icheek. 11Ak kiwolwech anyun, kole, “Ki otwogigap Kamuktaindetap kipsengwet ak ng'wony, ak kiteeche kogeny koot ne kiga keteech eng' kenyisyechu chaang' ki kosiirto ne kiteechei laitoryat ne oo ne po Israel ak kogees. 12

5.12:
2Lai 25.8-12; 2A.Pet 36.17-20; Jer 52.12-15
Ago kingo kagotach `kwanisyekyok Kamuktaindetap kipsengwet kot konereech, konde icheek eutap Nebukadnezar laitoryatap Babilon, Kaldeindet ne king'em kooi ak komut piik koba Babilon. 13
5.13:
Ezr 1.2-11
Ago eng' kenyiit ne po tai ne po Cyrus laitoryatap Babilon, kong'at Laitoryat Cyrus keteech kooi po Kamuktaindet. 14Ki inem Laitoryat Cyrus eng' hekaluutap Babilon, tereenigap thahabu ak che po fedha ak icheek che po kootap Kamuktaindet, che kiga ip Nebukadnezar eng' Hekaluut ne ki mi Jerusalem kobwa hekaluutap Babilon ak ki kigoochi chiito age ne kiguure Sesbasar ne kiga koeet ineendet koek pounindet, 15ak ki leenji ineendet, ‘Ip tereenichu ak iwe Hekaluut ne mi Jerusalem ak ingeteech kootap Kamuktaindet eng' ole kimi yeginye.’ 16Ki nyo anyun Sesbasar niito ak kolum lumeiywegap kootap Kamuktaindet ne miitei Jerusalem. Kobooch peetuusyechooto agoi ra, keteechei kora, ago tomo kogeskei. 17Ara anyun, ngot kogeer laitoryat kole myee, kecheeng' eng' koot ne kigonoree tuguugap laitoryat, ne mi olooto po Babilon, si kegeer ngo uu nooto, ngo ki ng'at Laitoryat Cyrus keteech koiito po Kamuktaindet eng' Jerusalem. Ingoyokwech laitoryat ng'olyoot komwaiwech kiit ne chamei eng' ng'olyoondoniito.”

6

Kochamdoi Laitoryat Darius kigees teekseet

61Ki ng'at anyun Laitoryat Darius ak ki kicheeng' koot ne po bukuisyek ole ki kigonoree tuguuk eng' Babilon. 2Ak ki kinyoorchi kitabuut Ekbatana eng' kootap laitoryat ne mi emetap Media, ne ki kisir ko uu ni koek kabwaatet:

3Eng' kenyiit ne po tai ne po Laitoryat Cyrus, koyai Cyrus ng'atuutyet agobo kootap Kamuktaindet eng' Jerusalem kole ngeteech koot, ole kigoitoe tiseiywek, ak kelumda lumeiywekyik kouegitu; ingoek kooindap tononennyi mitainik tamanwogik lo che po euut ak tebeesindanyi mitainik tamanwogik lo che po euut, 4kobooto ortinwek somok che po koik che eecheen, ak ooreet agenge ne po pagoinik che leelach. Ingobun kootap laitoryat tuguuk che keyaaktoe tuguuchooto. 5Kora ko ingeweekta kogeny tereenik che po thahabu ak che po fedha che po kootap Kamuktaindet, che kiga ip Nebukadnezar eng' Hekaluut ne ki mi Jerusalem kobwa Babilon. Ingeip kogeny koba Hekaluut ne mi Jerusalem ak inde kiit age tugul komostanyi ak inde kotebee kootap Kamuktaindet.

6Ki ng'at Laitoryat kole; “Ara oistegei anyun inyee Tatenai pounindetap aineet pitoniin, Setar-bosenai ak choronoguk Aparsakitik che mi aineet pitoniin. 7Oistoegei poisyetap kootap Kamuktaindet, ingoteech pounindetap Yahudik kobooto poisyegap Yahudik koyooto po Kamuktaindet eng' ole ki mi ye kinye.” 8Kang'at kogeny agobo kiit ne oyachini poisyechooto po Yahudik agobo teekseetap koiito po Kamuktaindet. Kigoochin pichooto eng' kagiiletapkei tuguuk che kiyaaktoi che po laitoryat che tuguugap aisuruut eng' aineet pitoniin, si ma ki kirinda icheek. 9Tuguuk che makyingei ko uu kiruugik che mengeechen, mengichik, aaregap keechiir, koek kagoochinoik che kibeeljin Kamuktaindetap kipsengwet ak nganuuk, muunyuk, divaik, ak mwanik, ko uu eng' ng'olyootap tisiik che mi Jerusalem; ingigoochi icheek peetuut age tugul amat keele ma mi, 10si kobiit kogoochi Kamuktaindetap kipsengwet korosegap nyamdutik che anyiny ak kosa agobo saboondap laitoryat ak weeriikyik. 11Kang'at kogeny ale, chii age tugul ne walei ng'olyoondoniito ko ingeng'us pambaniat eng' koonnyi ak keganapchi ineendet ak keratyi keetoto ak keyai koonnyi koek kapng'atat agobo niito. 12Ngo par Kamuktaindet ne ki inde kainennyi komeny olooto, laitorinik tugul ak piik tugul che iitoi eunekwak kole kowal ng'olyoondonooto ak kong'em kootap Kamuktaindet ne miitei Jerusalem. Kaang'at anee Darius. Ara ingoyaak ng'atuutyoniito eng' kagiiletapkei tugul.

Kitabaani Hekaluut

13Ki yai anyun ko uu nooto kochokyi Tatenai pounindetap aineet pitoniin kobooto Setar-bosenai ak choronokwak, amu kiga koyookto piik Laitoryat Darius. 14

6.14:
Hag 1.1; Zek 1.1
Kiteekso anyun poisyegap Yahudik ak koboor eng' maonateetap maotyot Haggai ak Zekariah weeriitap Ido. Kiteekso ak ki iges ko uu ng'atuutyetap Kiptaiyat Kamuktaindetap Israel ak ko uu ng'atuutyetap Cyrus, Darius ak Artaserses laitoryatap Persia. 15Ki kigees anyun koyooto eng' peetuut ne po somok eng' arawetap Adar ne ki po kenyiit ne po lo eng' laitornatetap Laitoryat Darius. 16Ki itabaan koyooto po Kamuktaindet eng' poiboiyet piigap Israel, tisiik kobooto Lawiik ak piik tugul che ki luulenik che ki weeksei. 17Ki igoito kiruugik pogol agenge, mengichik pogol aeng', aaregap keechiir pogol ang'wan eng' peetuutap katabaanetap koyooto po Kamuktaindet. Ak ki igoito kwesik taman ak aeng' koek kagoochinetap tengekto agobo Israel tugul kobee koitetap ortinwegap Israel. 18Ki inde `icheek tisiik ko uu pcheutikwak ak Lawiik ko uu riipsosyekwak agobo otisyetap Kamuktaindet ne mi Jerusalem, ko uu ye siraat eng' bukuitap Musa.

19

6.19:
Kom 12.1-20
Ki riip anyun paska `lagogap luulenik eng' peetuutap taman ak ang'wan ne po arawet ne po tai. 20Amu kiga koanyinygei Tisiik ak Lawiik, kitiliileen tugul. Ki eeny aarwetap paska agobo lagok tugul che po luulenik ak agobo tupchosyekwak tisiik, ak agobo icheeget. 21Ki am paska piigap Israel che ki weeksei kobunu ole kiga kiluulji ak tugul che kiga istoegei simdap pororyosyegap emonooto, kocheeng' Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindetap Israel. 22Kiboiboitu eng' poiboiyet ne oo, koboiboenji igoorto ne po magatiinik che ma kinde mermereek peetuusyek tisap, amu ki igoochi `Kamuktaindet ne Toroor icheek koboiboitu ak ki wal muguleldap laitoryatap Assyria kotokyigei icheek si kogimit icheek eng' poisyetap kootap Kamuktaindet, Kamuktaindetap Israel.

7

Kechamjin Ezrah Kwo Jerusalem

71Kingo pata tuguuchu eng' laitornatetap Artaserses laitoryatap Persia, ko ki mi Ezrah weeriitap Seraiah, weeriitap Azariah, weeriitap Hilkiah, 2weeriitap Shallum, weeriitap Zadok, weeriitap Ahitub, 3weeriitap Amariah, weeriitap Azariah, weeriitap Meraiot, 4weeriitap Seraiah, weeriitap Usi, weeriitap Buki, 5weeriitap Abisua, weeriitap Phineas, weeriitap Eleazar, weeriitap Aron tisiindet ne oo. 6Ki togosta anyun Ezrah niito eng' Babilon. Ki siriindet ne ng'oom eng' ng'atuutigap Musa che kiga kogoochi Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindetap Israel. Ki chamji laitoryat soomennyi tugul, ko uu ye kimi eutap Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindennyi paragunnyi. 7Ki togosta alak che po piigap Israel ak che po tisiik, Lawiik, tyeniik, kobooto riibiigap kurgotik ak otwogigap Hekaluut kobwa Jerusalem, eng' kenyiit ne po tisap ne po Laitoryat Artaserses.

8Ki it `Ezra Jerusalem eng' arawet ne po muut ne ki kenyiit ne po tisap ne po laitoryat. 9Ki katoi kotogos eng' Babilon eng' peetuut ne po tai ne po arawet ne po tai ak eng' peetuut ne po tai ne po arawetap muut, koit Jerusalem ko uu ye ki mi ak ineendet euut ne myee ne po Kamuktaindennyi. 10Amu kiga kogiilgei eng' muguleldanyi Ezrah kocheeng' ng'atuutigap Kamuktaindet ne Toroor, koyai ak koneet kayomisutik ak kirwoogutik eng' Israel.

Parweet kobun Artaserses

11Chu ng'aleegap parweet ne ki igoochi `Laitoryat Artaserses Ezrah tisiindet, ne kora ko siriindetap ng'aleegap ng'atuutik che po Kamuktaindet ne Toroor, ak kayomisutik che ki igoochi Israel: 12Anee Artaserses, laitoryatap laitorinik, asirchini Ezrah tisiindet, siriindetap ng'atuutigap Kamuktaindetap kipsengwet ne ititaat; Taach chametapkei. 13Kang'at ale, Oba tugul, piigap pororyetap Israel kobooto tisiikwak ak Lawiik che mi laitornatennyu, che chamei koba Jerusalem eng' magennywa. 14Amu kagoyookten laitoryat ak kirwoogikyik tisap iwe iteep agobo Judah ak Jerusalem ko uu ng'atuutyetap Kamuktaindeng'ung' ne mi kobooten. 15Ne siirei, iip fedha ak thahabu che ki igoochi eng' chamyet `laitoryat ak kirwoogikyik Kiptaiyat Kamuktaindetap Israel, ne mi meng'ootennyi Jerusalem. 16Ip kobooto fedha tugul ak thahabu che inyoorchini emet tugul ne po Babilon, kobooto kagoochinet ne po chamyet ne po piik ak ne po tisiik, kogoitoi eng' chamyet agobo kootap Kamuktaindennywa ne mi Jerusalem. 17Myee anyun iale fedhaisyechu, kiruugik, mengichik, aaregap keechiir, kobooto kagoochinoikwak che po peek ak kagoochinoikwak che kieei ak igoite chooto eng' kaptisisyetap kootap Kamuktaindeng'wong' ne mi Jerusalem. 18Kiit age tugul ne ogeere inyee ak tupchosyeguk ole myee oyae fedhaisyek tugul che kang'et ak thahabu, oyae ko uu mageetap Kamuktaindeng'wong'. 19Igoite eng' taitap Kiptaiyat Kamuktaindetap Jerusalem tereenik che kigoonin agobo otisyetap kootap Kamuktaindeng'ung'. 20Kiit age tugul neta kemakyin kootap Kamuktaindeng'ung' ne kanyool igoite, igoite eng' tuguuk che konorotiin che po kootap laitoryat.

21Ang'ate anee, Laitoryat Artaserses konoriik tugul che po tuguuk che mi aineet pitoniin ale kiit age tugul neta komagenok Ezrah tisiindet, siriindetap ng'atuutigap Kamuktaindetap kipsengwet, keyai eng' kagiiletapkei, 22kot koit talendaisyek pogol che po fedha, keruutik pogol che po nganuuk, divaik che yamegei ak debeisyek pogol aeng', mwanik che yamegei ak debeisyek pogol aeng', ak muunyuk che ma ki mwa ole tee. 23Kiit age tugul ne ng'atei Kamuktaindetap kipsengwet, koyaak ko uu nooto agobo kootap Kamuktaindetap kipsengwet ang' dabuch nyoonji nereeknateet pounatetap laitoryat ak weeriikyik. 24Kiboorwok kogeny keele, ma chamdaat eng' ng'atuutik kogoito kodi anan aisuruut anan ko aisuruut ne po tuguuk, age tugul eng' tisiik, Lawiik, tyeniik, riibiigap kurgotik ak otwogigap Hekaluut anan ko otwogigap kootap Kamuktaindet.

25Lewen inyee Ezrah ko uu utaatyetap Kamuktaindeng'ung' ne mi eung'ung', kirwoogik ak pounik che imuuchi koboi piik tugul che mi aineet pitoniin, icheek tugul che ingen ng'atuutigap Kamuktaindeng'ung' ak oneet ineendet ne ma ingen. 26Age tugul ne ma chamei koyai ng'atuutigap Kamuktaindeng'ung' ak ng'atuutigap laitoryat, kirwookyi iman ak konyoor pireet; ngo ne po meet anan ngo ne po kang'etoet, ngo kerebe tuguuk anan ngo ratisyet.

Kolasu `Ezra Kamuktaindet ne Toroor

27Iberuurot Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindetap kwanisyekyok, ne ki inde ng'olyoot ne uu ni muguleldap laitoryat, si kochop kogararanit kootap Kamuktaindet ne Toroor ne mi Jerusalem, 28ne kigoiitwa ak anee rireenet eng' taitap laitoryat ak kirwoogikyik ak eng' taitap pounik tugul che kiimeen che po laitoryat. Ak ki anyiganitu amu ki mi kobooto eutap Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindennyu ak kiayum eng' Israel piik che taagunotiin ketogoste tugul.

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]