Revised Kalenjin Bible (KAPR)
6

Kochamdoi Laitoryat Darius kigees teekseet

61Ki ng'at anyun Laitoryat Darius ak ki kicheeng' koot ne po bukuisyek ole ki kigonoree tuguuk eng' Babilon. 2Ak ki kinyoorchi kitabuut Ekbatana eng' kootap laitoryat ne mi emetap Media, ne ki kisir ko uu ni koek kabwaatet:

3Eng' kenyiit ne po tai ne po Laitoryat Cyrus, koyai Cyrus ng'atuutyet agobo kootap Kamuktaindet eng' Jerusalem kole ngeteech koot, ole kigoitoe tiseiywek, ak kelumda lumeiywekyik kouegitu; ingoek kooindap tononennyi mitainik tamanwogik lo che po euut ak tebeesindanyi mitainik tamanwogik lo che po euut, 4kobooto ortinwek somok che po koik che eecheen, ak ooreet agenge ne po pagoinik che leelach. Ingobun kootap laitoryat tuguuk che keyaaktoe tuguuchooto. 5Kora ko ingeweekta kogeny tereenik che po thahabu ak che po fedha che po kootap Kamuktaindet, che kiga ip Nebukadnezar eng' Hekaluut ne ki mi Jerusalem kobwa Babilon. Ingeip kogeny koba Hekaluut ne mi Jerusalem ak inde kiit age tugul komostanyi ak inde kotebee kootap Kamuktaindet.

6Ki ng'at Laitoryat kole; “Ara oistegei anyun inyee Tatenai pounindetap aineet pitoniin, Setar-bosenai ak choronoguk Aparsakitik che mi aineet pitoniin. 7Oistoegei poisyetap kootap Kamuktaindet, ingoteech pounindetap Yahudik kobooto poisyegap Yahudik koyooto po Kamuktaindet eng' ole ki mi ye kinye.” 8Kang'at kogeny agobo kiit ne oyachini poisyechooto po Yahudik agobo teekseetap koiito po Kamuktaindet. Kigoochin pichooto eng' kagiiletapkei tuguuk che kiyaaktoi che po laitoryat che tuguugap aisuruut eng' aineet pitoniin, si ma ki kirinda icheek. 9Tuguuk che makyingei ko uu kiruugik che mengeechen, mengichik, aaregap keechiir, koek kagoochinoik che kibeeljin Kamuktaindetap kipsengwet ak nganuuk, muunyuk, divaik, ak mwanik, ko uu eng' ng'olyootap tisiik che mi Jerusalem; ingigoochi icheek peetuut age tugul amat keele ma mi, 10si kobiit kogoochi Kamuktaindetap kipsengwet korosegap nyamdutik che anyiny ak kosa agobo saboondap laitoryat ak weeriikyik. 11Kang'at kogeny ale, chii age tugul ne walei ng'olyoondoniito ko ingeng'us pambaniat eng' koonnyi ak keganapchi ineendet ak keratyi keetoto ak keyai koonnyi koek kapng'atat agobo niito. 12Ngo par Kamuktaindet ne ki inde kainennyi komeny olooto, laitorinik tugul ak piik tugul che iitoi eunekwak kole kowal ng'olyoondonooto ak kong'em kootap Kamuktaindet ne miitei Jerusalem. Kaang'at anee Darius. Ara ingoyaak ng'atuutyoniito eng' kagiiletapkei tugul.

Kitabaani Hekaluut

13Ki yai anyun ko uu nooto kochokyi Tatenai pounindetap aineet pitoniin kobooto Setar-bosenai ak choronokwak, amu kiga koyookto piik Laitoryat Darius. 14

6.14:
Hag 1.1; Zek 1.1
Kiteekso anyun poisyegap Yahudik ak koboor eng' maonateetap maotyot Haggai ak Zekariah weeriitap Ido. Kiteekso ak ki iges ko uu ng'atuutyetap Kiptaiyat Kamuktaindetap Israel ak ko uu ng'atuutyetap Cyrus, Darius ak Artaserses laitoryatap Persia. 15Ki kigees anyun koyooto eng' peetuut ne po somok eng' arawetap Adar ne ki po kenyiit ne po lo eng' laitornatetap Laitoryat Darius. 16Ki itabaan koyooto po Kamuktaindet eng' poiboiyet piigap Israel, tisiik kobooto Lawiik ak piik tugul che ki luulenik che ki weeksei. 17Ki igoito kiruugik pogol agenge, mengichik pogol aeng', aaregap keechiir pogol ang'wan eng' peetuutap katabaanetap koyooto po Kamuktaindet. Ak ki igoito kwesik taman ak aeng' koek kagoochinetap tengekto agobo Israel tugul kobee koitetap ortinwegap Israel. 18Ki inde `icheek tisiik ko uu pcheutikwak ak Lawiik ko uu riipsosyekwak agobo otisyetap Kamuktaindet ne mi Jerusalem, ko uu ye siraat eng' bukuitap Musa.

19

6.19:
Kom 12.1-20
Ki riip anyun paska `lagogap luulenik eng' peetuutap taman ak ang'wan ne po arawet ne po tai. 20Amu kiga koanyinygei Tisiik ak Lawiik, kitiliileen tugul. Ki eeny aarwetap paska agobo lagok tugul che po luulenik ak agobo tupchosyekwak tisiik, ak agobo icheeget. 21Ki am paska piigap Israel che ki weeksei kobunu ole kiga kiluulji ak tugul che kiga istoegei simdap pororyosyegap emonooto, kocheeng' Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindetap Israel. 22Kiboiboitu eng' poiboiyet ne oo, koboiboenji igoorto ne po magatiinik che ma kinde mermereek peetuusyek tisap, amu ki igoochi `Kamuktaindet ne Toroor icheek koboiboitu ak ki wal muguleldap laitoryatap Assyria kotokyigei icheek si kogimit icheek eng' poisyetap kootap Kamuktaindet, Kamuktaindetap Israel.

7

Kechamjin Ezrah Kwo Jerusalem

71Kingo pata tuguuchu eng' laitornatetap Artaserses laitoryatap Persia, ko ki mi Ezrah weeriitap Seraiah, weeriitap Azariah, weeriitap Hilkiah, 2weeriitap Shallum, weeriitap Zadok, weeriitap Ahitub, 3weeriitap Amariah, weeriitap Azariah, weeriitap Meraiot, 4weeriitap Seraiah, weeriitap Usi, weeriitap Buki, 5weeriitap Abisua, weeriitap Phineas, weeriitap Eleazar, weeriitap Aron tisiindet ne oo. 6Ki togosta anyun Ezrah niito eng' Babilon. Ki siriindet ne ng'oom eng' ng'atuutigap Musa che kiga kogoochi Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindetap Israel. Ki chamji laitoryat soomennyi tugul, ko uu ye kimi eutap Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindennyi paragunnyi. 7Ki togosta alak che po piigap Israel ak che po tisiik, Lawiik, tyeniik, kobooto riibiigap kurgotik ak otwogigap Hekaluut kobwa Jerusalem, eng' kenyiit ne po tisap ne po Laitoryat Artaserses.

8Ki it `Ezra Jerusalem eng' arawet ne po muut ne ki kenyiit ne po tisap ne po laitoryat. 9Ki katoi kotogos eng' Babilon eng' peetuut ne po tai ne po arawet ne po tai ak eng' peetuut ne po tai ne po arawetap muut, koit Jerusalem ko uu ye ki mi ak ineendet euut ne myee ne po Kamuktaindennyi. 10Amu kiga kogiilgei eng' muguleldanyi Ezrah kocheeng' ng'atuutigap Kamuktaindet ne Toroor, koyai ak koneet kayomisutik ak kirwoogutik eng' Israel.

Parweet kobun Artaserses

11Chu ng'aleegap parweet ne ki igoochi `Laitoryat Artaserses Ezrah tisiindet, ne kora ko siriindetap ng'aleegap ng'atuutik che po Kamuktaindet ne Toroor, ak kayomisutik che ki igoochi Israel: 12Anee Artaserses, laitoryatap laitorinik, asirchini Ezrah tisiindet, siriindetap ng'atuutigap Kamuktaindetap kipsengwet ne ititaat; Taach chametapkei. 13Kang'at ale, Oba tugul, piigap pororyetap Israel kobooto tisiikwak ak Lawiik che mi laitornatennyu, che chamei koba Jerusalem eng' magennywa. 14Amu kagoyookten laitoryat ak kirwoogikyik tisap iwe iteep agobo Judah ak Jerusalem ko uu ng'atuutyetap Kamuktaindeng'ung' ne mi kobooten. 15Ne siirei, iip fedha ak thahabu che ki igoochi eng' chamyet `laitoryat ak kirwoogikyik Kiptaiyat Kamuktaindetap Israel, ne mi meng'ootennyi Jerusalem. 16Ip kobooto fedha tugul ak thahabu che inyoorchini emet tugul ne po Babilon, kobooto kagoochinet ne po chamyet ne po piik ak ne po tisiik, kogoitoi eng' chamyet agobo kootap Kamuktaindennywa ne mi Jerusalem. 17Myee anyun iale fedhaisyechu, kiruugik, mengichik, aaregap keechiir, kobooto kagoochinoikwak che po peek ak kagoochinoikwak che kieei ak igoite chooto eng' kaptisisyetap kootap Kamuktaindeng'wong' ne mi Jerusalem. 18Kiit age tugul ne ogeere inyee ak tupchosyeguk ole myee oyae fedhaisyek tugul che kang'et ak thahabu, oyae ko uu mageetap Kamuktaindeng'wong'. 19Igoite eng' taitap Kiptaiyat Kamuktaindetap Jerusalem tereenik che kigoonin agobo otisyetap kootap Kamuktaindeng'ung'. 20Kiit age tugul neta kemakyin kootap Kamuktaindeng'ung' ne kanyool igoite, igoite eng' tuguuk che konorotiin che po kootap laitoryat.

21Ang'ate anee, Laitoryat Artaserses konoriik tugul che po tuguuk che mi aineet pitoniin ale kiit age tugul neta komagenok Ezrah tisiindet, siriindetap ng'atuutigap Kamuktaindetap kipsengwet, keyai eng' kagiiletapkei, 22kot koit talendaisyek pogol che po fedha, keruutik pogol che po nganuuk, divaik che yamegei ak debeisyek pogol aeng', mwanik che yamegei ak debeisyek pogol aeng', ak muunyuk che ma ki mwa ole tee. 23Kiit age tugul ne ng'atei Kamuktaindetap kipsengwet, koyaak ko uu nooto agobo kootap Kamuktaindetap kipsengwet ang' dabuch nyoonji nereeknateet pounatetap laitoryat ak weeriikyik. 24Kiboorwok kogeny keele, ma chamdaat eng' ng'atuutik kogoito kodi anan aisuruut anan ko aisuruut ne po tuguuk, age tugul eng' tisiik, Lawiik, tyeniik, riibiigap kurgotik ak otwogigap Hekaluut anan ko otwogigap kootap Kamuktaindet.

25Lewen inyee Ezrah ko uu utaatyetap Kamuktaindeng'ung' ne mi eung'ung', kirwoogik ak pounik che imuuchi koboi piik tugul che mi aineet pitoniin, icheek tugul che ingen ng'atuutigap Kamuktaindeng'ung' ak oneet ineendet ne ma ingen. 26Age tugul ne ma chamei koyai ng'atuutigap Kamuktaindeng'ung' ak ng'atuutigap laitoryat, kirwookyi iman ak konyoor pireet; ngo ne po meet anan ngo ne po kang'etoet, ngo kerebe tuguuk anan ngo ratisyet.

Kolasu `Ezra Kamuktaindet ne Toroor

27Iberuurot Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindetap kwanisyekyok, ne ki inde ng'olyoot ne uu ni muguleldap laitoryat, si kochop kogararanit kootap Kamuktaindet ne Toroor ne mi Jerusalem, 28ne kigoiitwa ak anee rireenet eng' taitap laitoryat ak kirwoogikyik ak eng' taitap pounik tugul che kiimeen che po laitoryat. Ak ki anyiganitu amu ki mi kobooto eutap Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindennyu ak kiayum eng' Israel piik che taagunotiin ketogoste tugul.

8

Kandoik che ki week kobooto Ezrah

81Chu ko kandoigap kooriigap kwanisyekwak ak tetuutigap ibinwekwak che ki kosiirto che ki kitogosu tugul eng' Babilon eng' peetuusyegap laitornatetap Laitoryat Artaserses: 2Eng' weeriigap Phineas, ko Gershom; eng' weeriigap Ithamar, ko Daniel; eng' weeriigap Daudi, ko Hatus. 3Eng' weeriigap Shekaneiah, eng' weeriigap Paros, ko Zekariah, ak ki kiitito ineendet murenik pogol ak konom eng' tetuutigap ibinwek che ki kosiirto. 4Eng' weeriigap Pahat-moap, ko Eliehoenai weeriitap Seraiah, ak ki mi kobooto ineendet murenik pogolwogik aeng'u. 5Eng' weeriigap Shekaneiah ko weeriitap Jahasyel, ak ki mi kobooto ineendet murenik pogolwogik somogu. 6Eng' weeriigap Adin, ko Ebed weeriitap Jonathan, ak ki mi kobooto ineendet murenik konomu. 7Eng' weeriigap Elam, ko Jesaia weeriitap Athaliah, ak ki mi kobooto ineendet murenik tamanwogik tisabu. 8Eng' weeriigap Shepatiah, ko Sebadia weeriitap Mikael, ak ki mi kobooto ineendet murenik tamanwogik sisiitu. 9Eng' weeriigap Joab, ko Obadiah weeriitap Jehiel, ak ki mi kobooto ineendet murenik pogolwogik aeng'u ak taman ak sisiit. 10Eng' weeriigap Selomit, ko weeriitap Josipia, ak ki mi kobooto ineendet murenik pogolut agenge ak tamanwogik lo. 11Eng' weeriigap Bebai, ko Zekariah weeriitap Bebai; ak ki mi kobooto ineendet murenik tiptemu ak sisiit. 12Eng' weeriigap Askad, ko Johanan weeriitap Hakatan, ak ki mi kobooto ineendet murenik pogolut agenge ak taman. 13Eng' weeriigap Adonikam, che po let, ak chu kainaikwak, Eliphelet, Jeuel ak Semaiah, ak ki mi kobooto icheek murenik tamanwogik lo. 14Ak eng' weeriigap Bigbai, ko Utai ak Zabud. Ki mi kobooto icheek murenik tamanwogik tisabu.

Kocheeng'ei Ezrah Lawiik si kobois eng' Hekaluut

15Ki ayumji icheek aineet ne rootyin Ahaba. Ki kitebee yooto peetuusyek somok ak ki ageerote piik ak tisiik ak ma anyooru weeriigap Lawi. 16Ki ayookte anyun keguur Elieser, Ariel, Semaiah, Elnatan, Jarib, Elnatan, Nathan, Zekariah ak Mesulam, piik che eecheen, kobooto Joiarib ak Elnatan, che ki kaneetik, 17ayookte icheek koba kap Ido ne ki oo eng' ole kiguure Kasipia. Ki amwachi kiit ne kanyool komwachi Ido ak tupchosyekyik otwogigap Hekaluut eng' komosato po Kasipia, si komutwech kiboitiinik che po kootap Kamuktaindennyo. 18Amu kimi kobootech euut ne myee ne po Kamuktaindennyo, komutwech chiito ne tinyei naet, ne po weeriigap Mali, weeriitap Lawi, weeriitap Israel ak Serebia, kobooto weeriikyik ak tupchosyekyik taman ak sisiit, 19ak Hasabia ak ki mi kobooto ineendet Jesaia ne po weeriigap Merari tupchosyekyik ak weeriikwak, tiptem. 20Eng' otwogigap Hekaluut che kiga konde Daudi ak pounik agobo otisyetap Lawiik, ko ki kiguur otwogik pogol aeng' ak tiptem, tugul eng' kainaikwak.

Kosaae ak korugutigei piik

21Yeityo ang'at anyun karugutetapkei, eng' aineetap Ahaba, si kobiit kiming'inge eng' taitap Kamuktaindennyo, kecheeng' eng' ineendet ooreet ne litit, eng' acheek ak lagokyok ak ne po tuguukyok tugul. 22Amu ki alilan asoom laitoryat kweanet ne po kiplugotinik ak piik che ketei paraisisyek si kotoretech kegirindee puunik che mi ooreet. Amu kiga kemwachi laitoryat keleenji, “Mi eutap Kamuktaindennyo kobooto icheek tugul che cheeng'ei ineendet, koyachi ne myee, ago kirindoi kimnateennyi ak nereeknatennyi piik tugul che metoi ineendet.” 23Ki kirugutkei anyun ak kesaa Kamuktaindennyo agobo niito ak kigaswech.

Kagoochinoigap Hekaluut

24Ki atabaan anyun taman ak aeng' che eecheen eng' tisiik, icheeget ko ki Serebia ak Hasabia ak ki mi kobooto icheek tamanu eng' tupchosyekwak, 25ak ki agerchi icheek fedha, thahabu, tereenik ak kagoochinetap kootap Kamuktaindennyo che kiga kogoon laitoryat ak kirwoogikyik, pounikyik ak Israel tugul che ki mi yooto. 26Ki agerchi icheek talendaisyek pogol lo ak konom che po fedha ak tuguuk che po fedha che yamei talendaisyek pogol ak thahabu che yamei talendaisyek pogol, 27ak taabook tiptem che po thahabu, che yamei keruutik sisiit ak kebeberyat, ak tereenik aeng' che po sugunonik, che myachen, che liilei piich che tinyei kamanuutyet ne uu ne po thahabu.

28Yeityo aleenji icheek, “Oo tiliileen eng' Kamuktaindet ne Toroor ak ko tiliileen tereenik ak fedha ak thahabu ko kagoochinoigap chamyet che kigoochin Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindetap kwanisyekwok. 29Oriipse ak oriip tuguuchooto agoi obiman eng' kooriik che po oriit eng' kootap Kamuktaindet ne Toroor eng' taitap che eecheen eng' tisiik, Lawiik ak pounik che po kooriigap kwanisyekwok che po Israel eng' Jerusalem.” 30Kitaach anyun Tisiik ak Lawiik nyigiisindap fedha ak thahabu ak tereenik, si koip kobwa Jerusalem kootap Kamuktaindennyo.

31Eng' peetuutap taman ak aeng' ne po arawet ne po tai, keng'etye anyun eng' aineetap Ahaba ak keebe Jerusalem. Ki mi kobootech eutap Kamuktaindennyo ak kisarwech eng' eutap puunyoot ak ne kisapchinech eng' ooreet. 32Kingeitu Jerusalem, ketebee yooto peetuusyek somok. 33Eng' peetuut ne po ang'wan ko ki kiger fedha ak thahabu ak tereenik eng' kootap Kamuktaindennyo, ki kigoochi Meremot weeriitap Uriah tisiindet. Ki mi kobooto ineendet Eleazar weeriitap Phineas, ak ki mi kobooto icheek Josabad weeriitap Jeshua, ak Noahdia weeriitap Binui, Lawiik. 34Ki kiit tuguuk tugul ak keger, ak ki kisir ole kite nyigiisindo eng' peetuunooto.

35Ki igoito lagogap luulenik, che ki weeksei eng' ole ki kiluulji, kagoochinoik che kibeelei kogoochi Kiptaiyat Kamuktaindetap Israel; kiruugik taman ak aeng' agobo Israel tugul, mengichik tamanwogik sogool ak lo, aaregap kechir tamanwogik tisap ak tisap, kwesik taman ak aeng', koek kagoochinetap tengekto. Ki ek chuuto tugul kagoochinet ne kibeeljin Kamuktaindet ne Toroor. 36Ki igoochi kora ng'atuutigap laitoryat kandoik che po kaplaitoryat ak pounik che ki mi aineet pitoniin, ak kitoret piik ak kootap Kamuktaindet.

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]