Revised Kalenjin Bible (KAPR)
12

Kuursetap Abram

121

12.1:
Poi 7.2-3; Heb 11.8
Ki leenji anyun `Kamuktaindet ne Toroor Abram, “Ui inyee eng' emeng'ung', eng' kaptilyonutiguk ak eng' kootap kwandang'ung' agoi emet ne amache aboorun. 2Ayain iegu pororyet ne oo, ak aberuurin, ak atoroor kaineng'ung' koeet, si iegu kaberuret.

3

12.3:
Gal 3.8
Aberuuri icheek che iberuurin,

ak achube ineendet ne sasin;

kiberuuri pororyosyek tugul che po ng'wony eng' inyee.”

4Ki wo Abram anyun ko uu ye kiga komwachi Kamuktaindet ne Toroor, ak ki wo Lot kobooto ineendet. Ki po Abram kenyiisyek tamanwogik tisap ak muut ye kingo mandoi eng' Haran. 5Ki imut `Abram chebyosennyi Sarai, kobooto Lot weeriitap ne tupcho, ak tuguukwak tugul che ki tinyei, ak piik che kiga konyoor eng' Haran. Ki manda koba emetap Kanaan ak ki it anyun emonooto. 6Ki wo Abram kobun emet kween agoi koit ole mi keetitap Moreh eng' Shekem. Eng' peetuusyechooto ko ki mi Kanaanik emonooto. 7

12.7:
Poi 7.5; Gal 3.16
Ki mong'ji anyun `Kamuktaindet ne Toroor Abram ak koleenji, “Agoochini iyoteng'ung' emoni.” Amu nooto koteekyi Abram kaptisisyet Kamuktaindet ne Toroor, ne kiga mong'ji ineendet. 8Kiu kwo eng' olooto kotokyigei emetap tuloonook eng' komostap kong'asiis ne po Bethel, ak koteech emainnyi, si eng' komostap cherongo, ko ki mi Bethel, ko eng' komostap kong'asiis, ko Ai. Ki teekyi kaptisisyet Kamuktaindet ne Toroor eng' olooto, ak ki kuur kainetap Kamuktaindet ne Toroor. 9Ki u Abram kogeny kotokyigei komostap Murot Tai12:9 Murot Tai: ko kergei ak ng'olyoot ‘Negeb.’.

Abram eng' Misiri

10Ki piit rubeet eng' emonooto, ak kichoortagei anyun Abram kotokyigei Misiri, kwo korutoochi olooto amu kieet ak kong'wanit rubeet eng' emet. 11Ye ki neegit komong'ji Misiri, koleenji kwondonyi Sarai, “Kaigai, angen ale ii murereet ne karaaran, 12ak ye keerin piigap Misiri, ko agoi komwa icheek kole, ‘Kwondonyi ni,’ ak yeityo kobara ak kobagachin. 13

12.13:
Tau 20.2; 26.7
Kaigai mwaa ile ii tupchennyu, si komyeeit eng' anee agobo inyee, ak kosap saboondanyu amu inyee.” 14Ye kingo it `Abram Misiri, kogeer piigap Misiri kole karaaran Sarai miising'. 15Ak ye kingo keer pounigap Pharaoh, kochoi Sarai eng' tainnyi, ak ki kimut anyun ineendet kwo kootap Pharaoh. 16Ak ki yachi `Pharaoh Abram ne myee agobo ineendet; kinyoor keechiirek ak tuuga, otwogik che murenik ak che tiibiik, kiruugik ak iyuogigap sigirok, ak tambeesik. 17Ago ki pir anyun `Kamuktaindet ne Toroor Pharaoh ak piigap koonnyi eng' pirutik che eecheen amu Sarai, kwondap Abram. 18Ki kuur Pharaoh anyun Abram ak koleenji, “Nee ni ki iyaiywo? Ki lya si memwaiwo ile Sarai ko kwondong'ung'? 19Ki lya si imwa ile, ‘Ineendet ko tupchennyu?’ Ak ki amutyigei anyun amu nooto aleen koek kwondonyu. Ang'ni kwondong'ung', imut ak iwe!” 20Ki ng'at `Pharaoh piik komut ineendet eng' ooreet kobooto kwondonyi ak tuguuk tugul che ki tinyei.

13

Abram ak Lot

131Ki togosta anyun Abram ak kwondonyi kong'eete Misiri, ak tuguuk tugul che ki tinyei kobooto Lot ak koba Negeb. 2Ki mogoryo Abram miising'; ki tinyei tuuga, fedha, ak thahabu. 3Ki wo kouuot eng' pandanyi, kong'eete Negeb agoi Bethel, agoi koit kwenutap Bethel ak Ai ole ki mi emennyi eng' tai. 4Ak ki testai kwo agoi ole ki mi kaptisisyet ne kigateech eng' tai. Eng' yooto koguur Abram kainetap Kamuktaindet ne Toroor. 5Ki tinyei Lot agine ne kibendi ak Abram neego, tuuga, ak emaisyek. 6Amu ki chaang' tuguukwak, ko ki ma imuuch koyam icheek tuwai komeny emonooto. 7Ki piit tiyet eng' mestoweek che ki iyagi kiyagiigap Abram ak che ki iyagi che po Lot. Ki menyei Kanaanik ak Perisik emonooto eng' peetuusyechooto. 8Ki leenji anyun `Abram Lot, “Ma myee kota kobiit suryet eng' kwenunnyoo, inyee ak anee, anan eng' kwenutap mestoweek chechuuk ak cheguuk, amu kitupche. 9Tos ma paraa emet eng' taing'ung'? Kaigai istegei eng' ole ami. Ngot iwe komostap kaataam, awe komostap tai; anan ngot iwe komostap tai, awe komostap kaataam.” 10

13.10:
Tau 2.10
Ak kiguskong' Lot kotabendo, ak ki keer atebweetap Jordan komugul kole emet ne tinyei peek eng' olda age tugul ko uu mbareetap Kamuktaindet ne Toroor,13:10 Toroor,: Kaboorunet agobo kabungut ne po Eden. ko uu emetap Misiri ne tokyingei komostap Zoar, ye ki tomo kong'em `Kamuktaindet ne Toroor Sodom ak Gomorah. 11Ki lewenjigei anyun Lot atebweet tugul ne po Jordan, ak kibesyo kwo kotokyigei kong'asiis. 12Ki meny anyun Abram emetap Kanaan, komeny Lot nganasook che ki mi atebweet, ak ki uot kot koit Sodom. 13Ago kiyaachen, ak ko ki kiptengegin miising' piigap Sodom eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor.

14Kingo kagobesyo Lot ak Abram, koleenji `Kamuktaindet ne Toroor Abram, “Kuskong' ak itobende nguno anyun, keer kong'eete yo imi; kong'eete komostap kaataam agoi komostap tai, kong'eete kong'asiis agoi cherongo, 15

13.15:
Poi 7.5
amu agoonin emet tugul ne igeere kobunjiin ak iyoteng'ung' agoi koigeny. 16Ayae lagoguk kochang'a ko uu temburyek che po ng'wony, si ngot komugaksei koiit chii temburyek, ko kaagaa iitoksei lagoguk ak icheek. 17Ng'eet, marar kooindap emoni ak tebeesindanyi, amu awendi agoonin kobunjiin.” 18Kiu anyun Abram kwo komeny ye neegitee keetiik che po Mamre, che mi Hebron, ak kiteekyi Kamuktaindet ne Toroor kaptisisyet eng' olooto.

14

Kosaru `Abram Lot

141Eng' peetuusyegap Amrapel, laitoryatap Shinar, Ariok, laitoryatap Elasar, Kedolaomer, laitoryatap Elam ak Tidal, laitoryatap Goim, 2ko ki pooryo icheek ak Bera, laitoryatap Sodom, Birisa, laitoryatap Gomorah, Sinap, laitoryatap Adma, Semeba, laitoryatap Seboim, ak laitoryatap Bela (nooto ko Zoar). 3Kituyechi chuuto tugul atebweetap Sidim (nooto ko Araraita ne po Munyuk). 4Ki oot icheek Kedolaomer kenyiisyek taman ak aeng', ak eng' kenyiitap taman ak somok kongelelso. 5Ki nyo Kedolaomer kobooto laitorinik che ki mi ak ineendet, eng' kenyiitap taman ak ang'wan, kobookyi Repaik eng' Asterot-Karnaim, Susik eng' Am, Emik eng' Sabe-Kiriataim, 6ak Horik eng' emennywa Seir; emetap tuloonook, agoi El-paran, ne neegitee surkwen. 7Yeityo koweek kobwa En-mispet nooto ko Kadesh ak konam kooret tugul ne po Amelegik, ak Amorik ak icheek che ki menyei Hasason-tamar. 8Ki manda laitoryatap Sodom, ak laitoryatap Gomorah, ak ne po Adma, kobooto ne po Seboim, ak laitoryatap Bela nooto ko Zoar kotet lugeet koboryo eng' atebweetap Sidim, 9ak Kedolaomer, laitoryatap Elam, Tidal, laitoryatap Goim, Amrapel, laitoryatap Sinar, Ariok, laitoryatap Elasar; laitorinik ang'wan eng' laitorinik muut. 10Ki nyiitaat keringonigap meneet atebweetap Sidim, ak ye kingo mweitos laitorinigap Sodom ak Gomorah, ko ki rorokyi olooto, ko che kichililso kogimwechi tuloonook parak. 11Ak ki ip tuguuk tugul che po Sodom ak che po Gomorah, kobooto amitwogikwak tugul, ak koba pandanywa. 12Ki nam ak komut Lot, weeriitap ne tupcho ak Abram agine, ne ki menyei Sodom, kobooto tuguukyik, ak koba.

13Ki nyo chii ne kigachilil ak komwachi Abram Hebranindet, ne ki menyei ole neegitee keetiigap Mamre Amorindet, ne tupcho ak Eskol ak Aner che icheeget ko ki pooto che kiting'egei kasyinet ak Abram. 14Ye kingo kas Abram kole kagenam ak kemut chiitap ooreennyi, koawen kobooto otwogikyik che po lugeet che ki kisikyin koonnyi, che eng' tugul ko ki pogol somok ak taman ak sisiit, ak korwai koosup agoi Dan. 15Eng' kemoi, ko kipchei piikyik `Abram asi kobookyi ak koterteer puunik. Ki isup icheek agoi koit Hoba murot kaataam ne po Damasko. 16Ki sar ak koweech tuguuk tugul kobooto chebyosok ak piik. Ki sar Lot ne po ornywa agine ak tuguukyik.

Koberuuri `Melkisedek Abram

17Ki mong' anyun laitoryatap Sodom kotorook ineendet, ye ki weeksei ko kagoterteer Kedolaomer ak laitorinik che ki miitei kobooto ineendet, eng' atebweetap Sabe (nooto ko atebweetap laitoryat). 18

14.18-20:
Heb 7.1-10
Ki ibu Melkisedek laitoryatap Salem magatiinik ak divaik; ineendet ko ki tisiindetap Kamuktaindet Ne Toroor Miising'. 19Ak ki iberuur Abram kole,

“Iberuuroge Abram eng' Kamuktaindet Ne Toroor Miising'

ne ki yai parak kipsengwet ak ng'wony!

20Ingoberuurok Kamuktaindet Ne Toroor Miising',

ne kaimut ak konde puuniguk euneguk!”

Ak ki igoochi `Abram Melkisedek kebeberta ne po taman ne po kiy tugul. 21Ki leenji `laitoryatap Sodom Abram, “Koono piik, ak iip inyee tuguuk kobunjiin.” 22Ki wolji `Abram laitoryatap Sodom koleenji, “Kaaitoochi eunnyu Kamuktaindet ne Toroor, Ineendet Ne Toroor Miising', ne ki yai parak kipsengwet ak ng'wony, 23ale ma name kiy age tugul ne neng'ung', ngo porowet anan ko ineet, si ma tuun imwa ile, ‘Ki ayai Abram koek mogoryo.’ 24Ma yani kiy kobatee chooto che ki kaam parnotikyuk, ak motweetap parnotik che kiga kibe tugul, Aner, Eskol ak Mamre. Ingoip icheek kebebertanywa.”

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]