Revised Kalenjin Bible (KAPR)
15

Kamuktaindet ak Abram

151Ye kingo pata tuguuchu anyun koityi Abram `ng'olyootap Kamuktaindet ne Toroor eng' ng'ang'utyet koleenji, “Abram, ameiywei! Aa long'eng'ung' ak oo melektang'ung' miising'.” 2Ak ki wolji Abram kole, “Ee Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor, ta igoono nee, ago kawe kalilot ama tinye lakwa, ago ineendet ne tuun indii tuguukyuk ko Elieser ne po Damasko? 3Ak ki testai komwa Abram kole, ‘Keer anyuno! Ma igoono iyoteet, ak igere ile agoi kondi otwogindet ne mi koonnyu tuguukyuk.’ ” 4Ak ki ne matyanit, koityi ineendet `ng'olyootap Kamuktaindet ne Toroor koleenji, “Ma tuun namei tuguuguk chiichi, ago tuun isiche ineendet ne po poortong'ung' ne indii tuguuguk.” 5

15.5:
Rom 4.18; Heb 11.12
Ki imaanda ineendet kwo saang' ak koleenji, “Kaigai keero, inyal parak kipsengwet, ak iit kecheik ngot imuuchi.” Ak ki testai koleenji, “Tuun ko tenitu chooto lagoguk.” 6
15.6:
Rom 4.3; Gal 3.6; Jak 2.23
Ki iyan `Abram Kamuktaindet ne Toroor, ak koiityi `Kamuktaindet ne Toroor ineendet imanda amu nooto.

7Yeityo koleenji ineendet, “Aa Kamuktaindet ne Toroor anee ne ki amutun imang'une Ur emetap Kaldeik ak inyoo agoonin emoni kobunjiin.” 8Ak ki wolji Abram koleenji, “Ee, Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor, anae nee ale tuun ko punjino?” 9Kowolji koleenji, “Ibwo rooryat ne po kenyiisyek somok, ng'orooryet ne po kenyiisyek somok, mengit ne po kenyiisyek somok, cheptuget ak aarwetap toriityon.” 10Ki ip anyun Abram chooto tugul, ak kobet yeityo konde motwet age tugul kotoorchigei motwennyi ip kong'et toriitik che mabet. 11Ak ye kingo choorgei toriitik cho amei panyeek, komachei koam panyechooto, kogiyon Abram.

12

15.12:
Job 4.13,14
Ye kingo roroktoi asiista, koip Abram rwondo ne nyigiis miising', ak kotuch ineendet imenindo ne po arageneet. 13
15.13:
Kom 1.1-14; Poi 7.6
Ak ki leenji `Kamuktaindet ne Toroor Abram, “Iman tuun inae ile, egu lagoguk kiprutoin eng' emet ne ma nenywa, ak tuun ko otei pichooto, ak konyalilso icheek eng' kenyiisyek pogol ang'wan. 14
15.14:
Kom 12.40-41; Poi 7.7
Ak tuun arwookyini agine pororyonooto tuun pendi kootei, ak ye ibata nooto, komong'u icheek eng' emonooto kotinyei tuguuk che chaang'. 15Ago iwendi inyee eng' kaalyeet ole mi kwanisyeguk, ak ketubin eng' kalilot ne myee. 16Tuun ko weeksei yu ibinda ne po ang'wan, amu tomo konender kot koam piik tugul yaityetap Amorik.” 17Ye kingo kagororokto asiista ak ko imenit, kotook tereetap ma ne iyeni ak maat ne liplibeni ko punei kwenutap panyechooto. 18
15.18:
Poi 7.5
Eng' peetuunooto, ko ki iyomiskei Kamuktaindet ne Toroor ak Abram, kole, “Kaagoochi iyoteng'ung' emoni, kong'etee aineetap Misiri agoi aineet ne oo, aineetap Yufrets, 19emetap Kenik, Kenisik, Kadmonik, 20Hitik, Perisik, Repaik, 21Amorik, Kanaanik, Girgasik, ak Jebusik.”

16

Sigeetap Ishmael

161Ki tomo kosich lakwa Sarai kwondap Abram. Inga no, ko ki tinyei cheptap Misiri ne ki otwogin, ne ki kiguure kainennyi Hagar. 2Ak ki leenji anyun `Sarai Abram, “Keero, ki kertaa Kamuktaindet ne Toroor si ma sigisye! Kaigai, ui kapotwogindennyu ne chepto tamangap anyooru lagok kobun ineendet.” Ak ki iyan Abram soometap Sarai. 3Kingo kagomeny Abram emetap Kanaan eng' kenyiisyek taman, koomut anyun Sarai kwondap Abram Hagar otwogindennyi ak kogoochi Abram manong'otyonnyi koek osotyonnyi. 4Ak ki imut `Abram Hagar, komanach. Kingo keer Hagar kole kagomanach, kosas pounindennyi Sarai. 5Koleenji anyun `Sarai Abram, “Ariirtaenen eng' ng'wanindo ne atinye, amu ki agoonin chepto otwogindennyu, ak ye kingo keer kole managaat, koreenya. Ara ingotilwech Kamuktaindet ne Toroor.” 6Ago ki wolji `Abram Sarai koleenji, “Keero! Otwogindeng'ung' komi euneguk, yachi ko uu ye igeere ile myee.” Ki usaus anyun `Sarai Hagar kot koit komwei ineendet.

7Ki nyoorchi `malaikaiyatap Kamuktaindet ne Toroor Hagar ole neegitee kondap peek eng' surkwen, yooto ko ole kutune peek eng' ooreet ne tokyingei Shur. 8Kotwekyi koleenji “Hagar, otwogindetap Sarai! Ibunu ano ak iwendi ano?” Ki wolji koleenji, “Kamweune pounindennyu Sarai.” 9Koleenji malaikaiyatap Kamuktaindet ne Toroor, “Iweekyigei pounindeng'ung' ak iming'injigei eunekyik.” 10Yeityo kotestai koleenji malaikaiyatap Kamuktaindet ne Toroor, “Atese kochang'a miising' iyoteng'ung', kot koma iitaksei amu chaang'indonywa.” 11Ak ki testai koleenji malaikaiyatap Kamuktaindet ne Toroor, “Keero, ii tomono, ak tuun isiche weeriit ak iguure kainennyi Ishmael, amu kogogasun Kamuktaindet ne Toroor riireguk. 12Tuun kergeitu ineendet ak oloitigeet eng' kwenutap piik. Tokyin eunnyi piik tugul eng' pooryeet, ak tokyin piik tugul eunegap pooryeet ineendet. Ak tuun meng'e ineendet punyondi kwenutap che po ooreenywa tugul.” 13Ak kitoochi kainet Kamuktaindet ne Toroor ne ki ng'alaaljin ineendet kole “Inyee ko ii Kamuktaindet ne keera” Amu ki mwa kole, “Keero! Kaageer nguno patetap ineendet ne keera ak kota asabe” 14Amu nooto anyun keguure keriingonooto po peek Beer-lahai-roi, ne nooto komiitei kwenutap Kadesh ak Beret.

15

16.15:
Gal 4.22
Ki sikyi `Hagar Abram weeriit, ak kotoochi Abram kainet koguure Ishmael. 16Ki po Abram kenyiisyek tamanwogik sisiit ak lo, ye kingo sikyin `Hagar Abram Ishmael.

17

Arorutyet agobo yaatitaisyet

171Ye kingo po Abram kenyiisyek tamanwogik sogool ak sogool, kogimong'ji Kamuktaindet ne Toroor ak koleenji, “Aa Kamuktaindet Ne po Kamuktaet. Wendote tainnyu ak iegu ne ititaat, 2si ayai kayomiset eng' kwenunnyoo, inyee ak anee, ak atesin miising' kot.” 3Ak ki ibutyi ng'wony kogutuny Abram, ak ki ng'alaalji Kamuktaindet koleenji, 4“Keero, mi anyun kayomisenyu kobooten, ak tuun iegu kwandap pororyosyek che chaang'. 5

17.5:
Rom 4.17
Ma keguurenen kogeny Abram, ago kiguurenen Abraham, amu kayain iegu kwandap pororosyek che chaang'. 6Aberuurin eng' iyoteet miising', ak eng' inyee ayae pororyosyek, ak komong'unenen laitorinik. 7
17.7:
Luk 1.55
Ak agimiiti kayomisennyu anee ak inyee, ak iyoteng'ung' ne piitu let ak ibinwekwak tugul, si koek kayomiset ne wendi agoi koigeny, ak aegu Kamuktaindet eng' inyee ak iyoteng'ung'. 8
17.8:
Poi 7.5
Agoonin inyee ak lagoguk che piitu let emoni tugul po Kanaan, ni oo kiprutoin koek neng'wong' koigeny, ak aegu Kamuktaindennywa.”

9Ak ki leenji `Kamuktaindet Abraham, “Riip anyun kayomisennyu inyee ak iyoteng'ung', ak eng' ibinwekwak tugul. 10

17.10:
Poi 7.8; Rom 4.11
Ni ko kayomisennyu ne kanyool oriip eng' kwenunnyoo, inyee ak anee, ak lagoguk che isiche: kiyatitoi ng'eta age tugul eng' okweek. 11Kimuratani iriryotap poorwekwok ak egu nooto kaboorunet ne po kayomiset eng' kwenunnyoo, anee ak okweek. 12Kiyatitoi ng'eta age tugul eng' okweek ne kagotar peetuusyek sisiit, ng'eta age tugul eng' ibinwekwok tugul ngo ne ki sikyin kooriikwok, anan ko ne ma salwok ne ki kialei eng' toek alak tugul. 13Eng' iman ko nyolu keyatita ne kisikyin koong'ung' kobooto ne ki iale robiisyeguk, asi koek kayomisennyu eng' poorwekwok ne tebyei koigeny. 14Weeriit age tugul ne ma kimuratan poortonyi, king'etoi eng' piikyik, amu kibut kayomisennyu.”

15Ki mwachi `Kamuktaindet Abraham koleenji, “Maata iguure kwondong'ung' Sarai; kagoek kainennyi Sarah. 16Aberuuri ineendet ak ne siirei, ko kaagoochi ineendet kosigun weeriit. Aberuuri ineendet koek kametap pororyosyek, ak mang'une ineendet laitorinigap piik.” 17Ki ibut kogutuny anyun Abraham, ak korori eng' muguleldanyi ak koteebegei kole, “Tos kisikyi lakwa chii ne tinyei kenyiisyek pogol? Ak tos ta kosich lakwa Sarah agine ne tinyei kenyiisyek tamanwogik sogool?” 18Koleenji `Abraham Kamuktaindet, “Kata myee kosap Ishmael eng' taing'ung'.” 19Ak ki wolji Kamuktaindet koleenji, “Achicha, siguun iman Sarah kaing'ung' weeriit, ak tuun iguure kainennyi Isak. Ayae kayomisennyu kobooto ineendet ak iyotennyi, si koek kayomiset ne wendi agoi koigeny. 20Kosupkei ak Ishmael, ko kaagasun ng'aleeguk; keero, aberuuri ineendet ak agoochi iyoteet. Abaroi ineendet miising' ak tuun sichei pounik taman ak aeng' ak ayai koek pororyet ne oo. 21Alumdoi kayomisennyu eng' Isak, ineendet ne tuun sigun Sarah eng' peetuusyechuuto kenyiit ne nyoonei.” 22Ye kingo kes ng'alaalet ne ki ng'alaali ak ineendet, kotogosta Kamuktaindet kometo Abraham.

23Ki nam anyun Abraham weeriinnyi Ishmael, ak tugul che ki kisikyin koinyi, kobooto tugul che ki kialee robiisyek, muren age tugul ne po koonnyi ak koyatita eng' peetuunooto, ko uu ye ki kamwachi Kamuktaindet. 24Ki po Abraham kenyiisyek tamanwogik sogool ak sogool, yooto ye ki ngeyatitoi. 25Ak ki po Ishmael weeriinnyi kenyiisyek taman ak somok keyatitoi. 26Ki kiyatita peetuunok Abraham ak weeriinnyi Ishmael, 27kobooto murenik tugul che po koonnyi, che ki kisikyin koonnyi, ak toek che ki kialee robiisyek.

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]