Revised Kalenjin Bible (KAPR)
26

Isak eng' Gerar

261Ki piit anyun rubeet eng' emonooto ne teer eng' rubeet ne ki po tai, ne ki mi eng' peetuusyegap Abraham. Ak ki wo Isak kap Abimelek, laitoryatap Philistiik, agoi Gerar. 2Yeityo komong'ji `Kamuktaindet ne Toroor ineendet ak koleenji, “Amerekte iwe Misiri; tebee emet neta aboorun. 3

26.3-4:
Tau 22.16-18
Egu toondet eng' emoni, ami kobooten, ak aberuurin; amu agoonin inyee, kobooto lagoguk, emotinwechuuto tugul, ak agimiit kayasyoet ne ki ayasyechi kwandang'ung' Abraham. 4Abaroi iyoteng'ung' ko uu kecheik che po kipsengwet, ak agoochini iyoteng'ung' emotinwechu tugul. Ak kiberuuri pororyosyek tugul che po ng'wony eng' iyoteng'ung'; 5amu ki kas iit kutinnyu Abraham, ak ki nam katigonutikyuk ak koriip karureiywekyuk, etanutikyuk ak ng'atuutikyuk.” 6Ki meny anyun Isak Gerar. 7
26.7:
Tau 12.13; 20.2
Ye kingo teebee piigap olooto agobo kwondonyi, kowol kole, “Ineendet ko chepkamennyu,” amu ki iywei komwa kole, “Osotyondennyu,” amu kileen, “Si ma para piigap emoni agobo Rebeka,” amu ki karaaran kwonyooto. 8Ye kingo kagotebee olooto peetuusyek che chaang', koititoe Abimelek, laitoryatap Philistiik, tirisyet, kogeer kole, koboiboegei Isak ak Rebeka kwondonyi. 9Ki kuur anyun `Abimelek Isak, nyo koleenji, “Osotyondeng'ung' ni iman. Kilya si imwa ile, ‘Ineendet ko chepkamennyu?’ ” Ak ki leenji `Isak ineendet, “Ki amwae ko uu nooto ale, si ma mei agobo ineendet.” 10Koleenji Abimelek, “Nee ni koiyaiywech? Koteibwech kaimut, amu ko nyumnyum koruiyo chii ak kwondong'ung'.” 11Ki ng'at anyun `Abimelek piik tugul koleenji, “Kibarei chii age tugul ne twaei chiichi anan ko kwondonyi.”

12Ki koolso Isak eng' emonooto ak kinyoor eng' kenyinooto konyil pogol. Ki iberuur `Kamuktaindet ne Toroor ineendet, 13ak ki ek mogoryo chiito, ak ki testai koeet mogornatennyi, agoi koeet kot. 14Ki tinyei akwotisyek che po keechiirek ak che po tuuga, ak piik che chaang' che po koonnyi, kot koam ng'etkong' Philistiik amu ineendet. 15Ki ker anyun ak kotime ng'ung'unyek Philistiik peek che po keriingonik tugul, che kiga kobal otwogik eng' peetuusyegap kwandanyi Abraham. 16Yeityo koleenji anyun `Abimelek Isak, “Istoeneigei; amu ki ieetu ak igimitu, isiirech.” 17Ki wo Isak eng' olooto, kwo koteech emaisyekyik eng' atebweetap Gerar, ak komeny olooto.

18Ki pal Isak kogeny keriingonigap peek che kiga kebal eng' peetuusyegap kwandanyi Abraham; amu kiga kotiim Philistiik ye kingo kagome Abraham. Ak kiguure kainaik che kiga kotoochi kwandanyi. 19Ago ye kingo pal otwogigap Isak atebweet, konyoor keriingetap peek che kuutu, 20kiboryo mestowegap Gerar ak che po Isak, koleen, “Chechook peechu.” Kiguure keriingonooto po peek Esek, amu ki cham komoitos. 21Ye kingo pal keriingetap peek age, kotiyechi nooto agine, ak kiguure nooto Sitna. 22Ak kiu eng' olooto, yeityo kwo kobal keriinget age, ak ki ma tiyechi nooto. Ki kuure anyun nooto Rehoboth, ki le, “Kagobaroiywech Kamuktaindet ne Toroor emet nguno, si keichi emoniito.”

23Ki wo eng' olooto kotogosta agoi Beer-sheba. 24Ak ki mong'ji Kamuktaindet ne Toroor kemounooto ak koleenji, “Aa Kamuktaindet ne po kwandang'ung' Abraham. Meiywei amu ami kobooten, aberuurin ak abaroi iyoteng'ung' amu otwogindennyu Abraham.” 25Ki teech anyun kaptisisyet eng' olooto ak koguur kainetap Kamuktaindet ne Toroor. Ki teech emainnyi eng' olooto, ak ki pal otwogikyik keriingetap peek.

26

26.26:
Tau 21.22
Ki pa kap Isak `Abimelek kobunei Gerar kobooto chorwennyi Ausat, ak Pikol kiptaiyatap lugeennyi. 27ki teebee Isak koleenji, “Kobwanjo amu nee, ak owecha, ak ki oonwa eng' oling'wong'?” 28Ki leenji icheek, “Ki kigeer komyee keele, mi Kamuktaindet ne Toroor kobooten. Ak ki kile, ingobiit kayasyoet eng' kwenunnyoo, acheek ak inyee, ak kiyomiskei 29keele si meyaiywech kiy ne ya, ko uu ye ki ma kitwain, ak ko uu ye ki kiyaun ne myee kityo, ak ki kiuten eng' kaalyeet. Nguno anyun ko ii ne iberuurot eng' Kamuktaindet ne Toroor.” 30Ki yachi anyun igoorto, ak ki amis ak koeeiso. 31Ki ng'eetyo karon miising' koyasyechigei. Yeityo kounda `Isak icheek ak ki pa eng' kaalyeet. 32Eng' peetuunooto anyun, kobwa otwogigap Isak, kobwa komwachi agobo keriingetap peek ne kiga kobal, koleenji, “Kagenyooru peek” 33Ak kiguure keriingonooto Siba; nooto anyun, kiguure kainetap nganasanooto Beer-sheba agoi ra.

34Kingo po Esau kenyiisyek artam kotun Judit cheptap Beri chiitap pororyetap Hittite, ak Basemath cheptap Elon ne agine kora kosalu pororyetap Hittite. 35Ki iimgei anyun Isak ak Rebeka miising' agobo tiipchooto.

27

Koberuuri `Isak Jakobo

271Ye kingo kagoosit Isak, ak kiga kogoryo konyekyik kot koma kogeerei kiy, kogiguur Esau weeriinnyi ne oo, ak koleenji, “Weeriinnyu.” Ak ki wol kole, “Ami yu.” 2Koleenji, “Keero, kaaositu, amangen peetuut ne amee. 3Kaigai, inam anyun nguno kariguk, motyeng'ung' ak kwangeng'ung', ak iwe kewaniin, iibwa pendap logeet, 4ak inyoo ichobwo koanyinyitu ko uu ye achame, yeityo iibwa aam, si koberuurin muguleldanyu kotom amei.”

5Ki kasei anyun Rebeka ye ki ng'alaaljin `Isak weeriinnyi Esau. Ye kingwo Esau logeet kewaniin kocheeng'ji kwandanyi pendap logeet, 6kong'alaalsechi `Rebeka weeriinnyi Jakobo, koleenji, “Keero, kaagas kong'alaaldos kwandang'ung' ak ng'eetap kamenng'ung' Esau, koleenjin, 7‘Ibwa pendap logeet, ak inyoo ichobwo koanyinyitu, si aam, ak aberuurin eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor kotom amei.’ 8Nooto anyun weeriinnyu, kasa iit, ko uu ye ang'atiin. 9Ui nguno ole mi akweet, igetwo aarek aeng' che myachen che po ng'oroor, si ichopchi kwandang'ung' koanyinyitu, ko uu ye chamei. 10Si iipchi ineendet, koam, si koberuurin kotom kome.” 11Ago ki leenji `Jakobo kamennyi Rebeka, “Keero, sabul Esau tupchennyu, ago tiliil poortanyu. 12Abeere imuuchi kosapsaba abba, ak aegu kaberberindet eng' ineendet ak aipchigei ng'oogisto ama perurto.” 13Koleenji kamet, “Ingobunjo ng'oogistong'ung', weeriinnyu. Kasa iit kityo, ak iwe igetwo.” 14Ki wo anyun ak kogetyi kamet, ne ki chop koanyinyitu, ko uu ye chamei kwandanyi. 15Yeityo konam Rebeka ngoroik che korooron che po Esau weeriinnyi ne oo, che ki tinyei eng' ko, ak kolaakyi Jakobo weeriinnyi ne ming'in. 16Ak ki ilokyi eunekyik ak kaatinnyi ole-tiliil, magatok che po aaregap ng'oroor. 17Ki indochi Jakobo weeriinnyi eunnyi panyechooto anyiny che kiga kochop ak magatyat.

18Ki wo anyun ole ki mi kwandanyi, ak koleenji, “Abba!” Kowolji kole, “Ami yu, ago ii ng'oo, weeri?” 19Ki leenji `Jakobo kwandanyi, “Aa Esau weeriing'ung' ne po tai. Kaayai ko uu ye kagemwaiwo. Kaigai ng'eet, tebi ng'wony, am amitwogikyuk che po logeet, si kobiit iberuuro.” 20koteebee `Isak weeriinnyi koleenji, “Nee ni kesip inyooru-o weeriinnyu?” Kowol kole, “Nooto ne kaonwo Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindeng'ung'.” 21Ki leenji `Isak Jakobo, “Kaigai, nyoo riigu, si asapsabin, weeriinnyu, anai ngo ii weeriinnyu Esau anan ngo ma ii ineendet.” 22Kiriikyi anyun `Jakobo kwandanyi Isak, ak kosapsap ineendet, yeityo kole, “Tuugeet ko po Jakobo ago eunek ko po Esau.” 23Ki ma inyit ineendet, amu ki sabuuleen eunekyik, ko uu eunegap ng'eetap kamet Esau. Koberuur anyun ineendet. 24koteebee koleenji, “Ii weeriinnyu Esau iman?” Kowol kole, “Aa ineendet.” 25Koleenji, “Ibwo koriik anyun, si aam pendo ne kaibwo weeriinnyu, si aberuurin.” Ki ipchi anyun koriik, ak ki am, yeityo koipchi divaik, ak kiee. 26Ak ki leenji `kwandanyi Isak, “Nyoo yu neegit anyun, weeriinnyu, si itoroocha.” 27

27.27-29:
Heb 11.20
Ki wo anyun koriikta, ak kotorooch. Ak king'uchi siiptap ngoroikyik, ak ki iberuur ineendet kole,

“Keero, kergei siiptap weeriinnyu

ak ng'uunetap emet ne ki iberuur Kamuktaindet ne Toroor.

28Ingogoonin Kamuktaindet rewootap kipsengwet,

ak akwaiyetap ng'wony,

ak chaang'indap peek ak divaik.

29

27.29:
Tau 12.3
Ingootin pororyosyek,

ak ingong'uruukyin pororyosyek.

Egu kiptaiyat eng' tupchosyeguk,

ak ingong'uruukyin weeriigap kamenng'ung'.

Chuboot ineendet ne chubin,

ak iberuurot ineendet ne iberuurin!”

30Kingo kagogees Isak kaberuret ne ki iberuuri Jakobo, eng' yooto ko kata kwo Jakobo eng' ye mi kwandanyi, koit ng'eetap kamet Esau kobunu logeet. 31Ki chop agine amitwogik che anyinyen, ak koipchi kwandanyi. Ak ki leenji kwandanyi, “Ingong'eet anyun abba, si koam pendo ne kaipchin weeriinnyi, si ko peruro.” 32koteebee anyun kwandanyi Isak koleenji, “Ii ng'oo inyee?” Kowol kole, “Aa weeriing'ung' ne oo, Esau.” 33Ki potan Isak miising' kot, ak kole, “Ka ng'oo anyun ne kawo logeet ak koibwa, ak kaam kotomo iitu, ak kaaberuur ineendet? Ee, ak koberuurot ineendet.” 34Ye kingo kas Esau ng'aleegap kwan, kowaach eng' waagaat ne oo ak eng' ng'wanindo, ak koleenji kwandanyi, “Iberuuro agane, ee, abba!” 35Koleenji, “Kanyo ng'eetap kamenng'ung' eng' ng'aalseet, nyoo korep perurtang'ung'.” 36

27.36:
Tau 25.29-34
Kole Esau, “Tos ki ma kitoochi kainennyi Jakobo komyee? Kagotila let konyil aeng'. Ki rebena imandap etunatetap sigennyu, ak keero, kagorebena nguno perurtanyu.” Kole, “Tos ma itukwa perurto?” 37Kowolji `Isak Esau koleenji, “Kaayai ineendet koek kiptaiyandeng'ung', kaagoochi tupchosyekyik tugul koek otwogikyik ak kaagimiit ineendet eng' peek ak divaik. Ara, tos ta ayaun nee anyun oo weeriinnyu?” 38
27.38:
Heb 12.17
Koleenji `Esau kwandanyi, “Tos itinye perurto agenge kityo, abba? Iberuuro agenge, ee, abba.” Ki waach anyun Esau ak koriir miising'. 39
27.39-40:
Heb 11.20
Ki wolji `Isak kwandanyi ineendet koleenji,

“Keero, looitu meng'ooteng'ung' eng' akwaiyetap ng'wony,

ak eng' rewootap kipsengwet ne punu parak.

40

27.40:
Tau 36.8; 2Lai 8.20
Isabe rotweng'ung' po chok,

ak iote ng'eetap kamenng'ung'.

Ye ityagage, ilelekte pounatennyi koistoegei kaating'ung'.”

41Kiwech Esau anyun Jakobo amu perurto ne ki iberuur kwandanyi, ak ki le Esau eng' muguleldanyi, “Kagoriik peetuusyek che keriirchin abba; ye ibata abar tupchennyu Jakobo.” 42Ye ki ngemwachi Rebeka ng'aleegap Esau weeriinnyi ne oo, koyookto keguur Jakobo weeriinnyi ne ming'in, ak koleenji ineendet, “Keero, igoigoegei Esau ng'eetap kamenng'ung', kobwaatin kole, tuun kobarin. 43Eng' nooto anyun weeriinnyu, kas ng'olyoondennyu; ng'eet, mwechi kap Laban weeriit ne kitupche ne menyei Haran, 44ak iwe otebi ak ineendet eng' olooto, peetuusyek che ng'ering' agoi kogeskei nereegek che ng'woneen che po ng'eetap komet. 45Ye igeskei nereegegap ng'eetap komet eng' inyee ak koutye kiit ne ki iyachi ineendet, ayoogu chii nyo koguurin eng' olooto. Amu nee si obegunena okweek tuwai eng' peetuut agenge?”

46Koleenji anyun `Rebeka Isak, “Ageere kaimetapkei peetuusyechu amu tiibiigap Het. Ngot kotun Jakobo chepto eng' tiibiigap Het che uu tipchu po emoni, kotilei nee saboondanyu?”

28

Kotigoni `Isak Jakobo

281Ki kuur anyun `Isak Jakobo konyo koberuur ineendet ak kotigon koleenji, “Ametun cheptap Kanaan. 2Ng'eet ak iwe Padan-aram, kootap Bethuel kwandap iyong'ung', iwe itun chepto eng' tiibiigap Laban ne tupcho ak komet. 3Ingoberuurin Kamuktaindet Ne po Kamuktaet, ak koberuurin eng' iyoteet ak kobarain, si kobiit iegu tuiyetap piik che chaang'. 4

28.4:
Tau 17.4-8
Ingogoonin perurto ne po Abraham, inyee ak lagoguk, si kobunjiin emoni iwendote ko ii kiprutoiyot, ne ki igoochi `Kamuktaindet Abraham” 5Ki iyookto anyun `Isak Jakobo kwo, ak ki wo anyun agoi Padan-aram kap Laban, weeriitap Bethuel Syriaindet, ng'eetap kametap Rebeka, kametap Jakobo ak Esau.

6Ki keer anyun Esau kole, ki koberuur `Isak Jakobo ak koyookto kwo Padan-aram, kwo kotunis eng' oliindo, ak kingo peruri kotigoni koleenjin, “Ametun cheptap Kanaan,” 7ak ki keer kole kogas iit `Jakobo kwandanyi ak kamennyi, ak kakwo Padan-aram. 8Ye kingo keer Esau kole, ma iboiboi kwandanyi Isak tiibiigap Kanaan, 9kwo anyun Esau kap Ishmael, kotun Maalat cheptap Ishmael weeriitap Abraham, cheptap kametap Nebaiot koek kwondo age kosyone chuun.

Karwotitoetap Jakobo eng' Bethel

10Ki wo Jakobo anyun eng' Beer-sheba, kotokyigei Haran. 11Ye kingo it komosta age, koru yooto kemounooto, amu kiga kororokto asiista. Ki nam koitap olooto kotiie met, ak koru konuuch. 12

28.12:
Jhn 1.51
Ak ki keer eng' karwotitoet lang'eiywot ne kagitonoon eng' ng'wony, ne itei kipsengwet. Ak ogeero, malaikaisyek che po Kamuktaindet che kitogostae ak kochoorunegei. 13
28.13:
Tau 13.14-15
Ki tonon Kamuktaindet ne Toroor eng' ye neegitee ineendet ak kole, “Aa Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindet ne po kwandang'ung' Abraham ak Kamuktaindetap Isak. Agoonin emoni imi, kobooto lagoguk. 14
28.14:
Tau 12.3; 22.18
Tuun tenitu lagoguk temburyegap ng'wony, ak iyomu cherongo ak kong'asiis, murot kaataam ak murot tai. Kiberuuri ortinwek tugul che po ng'wony eng' inyee ak eng' lagoguk. 15Keero, ami kobooten, ak ariibootin eng' oldo tugul ole iwendi, ak tuun amutun inyoo emoni kogeny. Amu ma metoin agoi tuun ayai tugul che kaamwaun.” 16Ki kos anyun Jakobo eng' rwondo ak kole, “Mi Kamuktaindet ne Toroor olito iman, ago koma anai.” 17Ki iyweis ak kole, “Myee ne tya olito! Ni ko kootap Kamuktaindet iman, ak ko kurgeetap kipsengwet.”

18Ki ng'eet anyun Jakobo karon miising', ak konam koita ne koga tiye metit, ak kolumda koek toloita, yeityo koroong'ji mwaita paragunnyi. 19Kitoochi yooto kainet koguure Bethel, ago ki kiguure nganasanooto eng' tai Luz. 20Yeityo koyasyo Jakobo kole, “Ngot kotep Kamuktaindet kobooto ak koriibota eng' orani abune, kogoono amitwogik aam ak ngoroik che alaachi, 21agoi tuun aweekyigei kootap abba eng' kaalyeet, koek anyun Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindennyu, 22ak koek kooi, ne kalumde koek toloita, kootap Kamuktaindet; ak eng' tuguuk tugul che igoono, agoonin ne matiny kebebertap taman.”

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]