Revised Kalenjin Bible (KAPR)
2

21Ki kigees anyun yaetap kipsengwet ak ng'wony ak chaang'indonywa tugul. 2

2.2:
Heb 4.4,10
2.2-3:
Kom 20.11
Ki igees Kamuktaindet eng' peetuutap tisap poisyonikyik che kiga koyai. Ki imuuny eng' peetuunooto po tisap eng' poisyonikyik tugul che kiga koyai. 3Ki iberuur anyun Kamuktaindet peetuutap tisap ak kotabaan, amu ki imuuny eng' peetuunooto eng' poisyonikyik tugul che ki toi Kamuktaindet koyai.

Adam ak Hawa eng' mbareetap Eden

4Uu ni anyun ole ki kiyaita kipsengwet ak ng'wony eng' peetuunooto, ne ki yai Kamuktaindet ne po Toroornatet kipsengwet ak ng'wony. 5Ki tomo kobiit keet ne po keeweet eng' ng'wony, ak ki tomo kobiityo keetiik alak tugul che mengeechen che po keeweet, amu ki tomo kogoochi Kamuktaindet ne po Toroornatet korobonji ng'wony, ak ki ma komi chii ne iboti ng'wony. 6Ago ki mong' peek eng' ng'wony ak koobis ng'wony komugul. 7

2.7:
1Kor 15.45
Ak ki yai Kamuktaindet ne po Toroornatet chiito eng' ng'ung'unyek, ak kobusyi seruunekyik kabuuset ne po saboondo. Ki ek anyun chiichooto chiito ne sabei. 8Ki kool Kamuktaindet ne po Toroornatet mbareet eng' Eden eng' komostap kong'asiis, ak konde olooto chiichooto ne kiga koyai. 9
2.9:
Ng'a 2.7; 22.2,14
Ak ki igoochi Kamuktaindet ne po Toroornatet kobiit keet age tugul eng' ng'wony ne karaaran eng' keeret ak ne myee eng' ameet. Ki mi eng' kwenutap mbareet keetit ne po saboondo ak keetit ne po naet ne kinae ne myee ak ne ya. 10Ki mang'une Eden aineet ne ibisi mbareet; yeityo kopcheigei koek ainoosyek ang'wan. 11Kainetap ne po tai ko Pison. Ainooni ko ne yiemei emet komugul ne po Havilah ole mi thahabu ak 12myachen thahabu che po emonooto; miitei olooto nyamdutik che ng'uu che kiguure Bedola ak koik che po kamanuut che kiguure Soam. 13Kiguure aineet ne po aeng' Gihon; nooto ne yiemei emet komugul ne po Kush. 14Kiguure aineet ne po somok Tigris. Ainooni ko ne wendi komostap kong'asiis ne po Assyria. Kiguure aineet ne po ang'wan Yufrets. 15Ki imut Kamuktaindet ne po Toroornatet chiito kwo kotebee mbareetap Eden si kobiit koseemberi ak koriibei. 16Ki ng'at Kamuktaindet ne po Toroornatet chiichooto koleenji, “Imuuchi iam logoek che po keetit age tugul ne imache ne mi mbareet; 17ago amat iam che po keetit ne po naet ne kinae ne myee ak ne ya. Amu eng' peetuut ne keam che po keetoto, imee ne matiny.”

18Yeityo komwa Kamuktaindet ne po Toroornatet kole, “Ma myee kotebi chii ineegei; ayachini ne toreti ne kergei ak ineendet.” 19Ara ki yai anyun Kamuktaindet ne po Toroornatet tyony age tugul ne po ng'wony eng' ng'ung'unyek, ak toriitik alak tugul che po parak, yeityo kokwerichi chiichooto tyong'ichooto kogeer ole tachindoi kainaik. Ak kainet ne kiguure chiichooto kiy age tugul ne sabei, ko ki ek kainennyi nooto. 20Ki toochi anyun chiichooto kainai kiyak tugul, toriit che po parak, ak tyong'in alak tugul che po ng'wony. Ago ki ma piit ne toreti chiichooto ne kergei ak ineendet. 21Ara ki yai anyun Kamuktaindet ne po Toroornatet chiichooto koru rwondo ne nyigiis, ak ye ki inuuchi, konem karaasta agenge, ak kotuge yooto panyeek kogeere karasato. 22Ak eng' karasato ki inemune chiichooto, koyai Kamuktaindet ne po Toroornatet koek kwony ak komutyi chiichooto. 23Yeityo komwa anyun chiichooto kole,

“Ni anyun nguno ko kaweet ne po kawekyuk,

ak panyeek che po panyeegap poortanyu;

kiguure kainennyi Kwony, amu kaginemune Muren.”

24
2.24:
Mat 19.5; Mar 10.7-8; 1Kor 6.16; Eph 5.31
Amu nooto anyun, pagaktoi mureno kwandanyi ak kamennyi ak konamgei ak kwondonyi, ak koek icheek poorto agenge. 25Ki mi aach ngor tuwai, chiichooto ak kwondonyi, ak ki ma koliilandos.
3

Kabutetap chii ak kergong'yet

31

3.1:
Ng'a 12.9; 20.2
Ki ng'aaliindet ndaret kosiir tyony age tugul ne po ng'wony ne kiga koyai Kamuktaindet ne po Toroornatet. Ki leenji anyun kwondo, “Tos, iman ki mwa Kamuktaindet kole, ‘Amat oam logoek che po keetit age tugul ne po mbareet i?’ ” 2Ki leenji kwondo ndaret, “Ki chamwech keam logoek che po keetiigap mbareet; 3ago ki mwa Kamuktaindet kole, ‘Amat oam logoek che po keetit ne mi kwenutap mbareet, amat otwaa, si mobegu.’ ” 4Koleenji ndaret kwondo, “Mobegu iman! 5Amu ingen Kamuktaindet kole eng' peetuut ne koam che po keetoto, koyatagisyei konyekwok, ak ogergeitu ak Kamuktaindet, onai ne myee ak ne ya.” 6Ye kingo keer anyun kwondo kole myee keetooto eng' ameet, ak ko karaaran eng' koonyek, ak kogoochin chii konyoor utaatyet, kobut anyun logoekyik koam; ak kogoochi manong'otyonnyi, ne ki mi tuwai, ko am agine. 7Ki yaatagis anyun konyekwak icheek tuwai ak konai kole mi aach ngor. Ki nabanap anyun sogeegap mogoywet, konapchigei ngoroik che kigermenegei.

8Ak ki kas `icheek Kamuktaindet ne po Toroornatet kowendoti eng' mbar ye kiga kogaititit koskoleny, koistoegei ole mi Kamuktaindet ne po Toroornatet ak kounygei eng' keetiik oriit che mi mbar. 9Ki kuur anyun `Kamuktaindet ne po Toroornatet chiichooto koleenji, “Imi ano?” 10Kowolji chiichooto koleenji, “Kagas iwendoti eng' mbar ak kaywei amu ami aach ngor ak kaunygei anyun amu nooto.” 11koteebee Kamuktaindet koleenji; “Ng'oo ne kamwaun kole imi aach ngor? Ka iam logoek che po keetooto ki ang'atiin ale amat iam?” 12Kowolji chiito koleenji; “Kwonyoo ki igoono ketebi tuwai, ko ineendet ne kagono logoek che po keetit ak ka aam.” 13

3.13:
2Kor 11.3; 1Tim 2.14
koteebee `Kamuktaindet ne po Toroornatet kwondo koleenji, “Nee ni kaiyai?” Kole kwondo, “Kagoberbera ndaret, ak ka aam.”

14Koleenji `Kamuktaindet ne po Toroornatet ndaret,

“Amu kaiyai kii,

ko kagichubin kosiir kiyagiik tugul

ak tyong'ik tugul che po timiin;

iichuute moeng'ung' ng'wony

ak iame ng'ung'unyek

peetuusyek tugul ko tee isabe.

15

3.15:
Ng'a 12.17
Andoi punyondiit kwenung'wong'

inyee ndareet ak kwondo

ak kwenutap iyoteng'ung' ak iyotennyi.

Tuei ineendet meting'ung'

ak isuse aginye kwaryandennyi”

16Koleenji anyun `Kamuktaindet kwondo,

“Atesun miising' nyaliildang'ung' eng' sigisyeng'ung',

isiche lagok eng' ng'wanindo.

Inyali manong'otyong'ung' eng' mageng'ung' ak koboun.”

17

3.17-18:
Heb 6.8
Yeityo Koleenji Adam,

“Amu kegas ng'aleegap kwondong'ung',

ak iam che po keetit ne ki ang'atiin ale amat iam,

ko kagichup ng'wony agobo inyee;

iame che po ng'wony eng' nyaliilda ko tee isabe;

18iiun `ng'wony katook che toorei piich ak che rutei piich,

ak iame ingweek alak tugul che po emet.

19Iame amitwogik eng' kaotigap togeng'ung'

kot koit iweekyigei ng'wony

amu ki kinemunenen yooto;

amu ii ng'ung'uny,

iweekyinigei ng'ung'unyek.”

20Kiguure `Adam3:20 Adam: Eng' kutitap Yahudik kainet ‘Adam’ ko ‘Chii.’ kwondonyi Hawa3:20 Hawa: Eng' kutitap Yahudik ko kergei ng'olyoot ‘Saboon.’, amu ineendet kametap tugul che saptos. 21Ak kinapchi `Kamuktaindet ne po Toroornatet Adam ak kwondonyi ngoroik, ak kolaakyi.

22

3.22:
Ng'a 22.14
Ak ki mwa `Kamuktaindet ne po Toroornatet kole, “Ogeero! Kagogergeit chiichi ak agenge eng' acheek, ne ingen ne myee ak ne ya.” Ko si mata koyogooito eunnyi kobut che po keetitap saboondo koam ak kosap koigeny, 23ko ki imaanda `Kamuktaindet ne po Toroornatet ineendet eng' mbareetap Eden, si kobiit kobat ng'wony ole ki kinemune. 24Ki oon anyun chiichooto koomaanda ak konde Kerubik kotebee komostap kong'asiis ne po mbareetap Eden. Yeityo konde rootwetap chok ne ilyeli ne tokyingei komoswek tugul si koriip ooreet ne tokyingei keetitap saboondo.

4

Kain ak Abel

41Ki ituiyogei chiichooto ak kwondonyi Hawa, ak ki manach Hawa kosich Kain. Komwa Hawa kole, “Kaasich muren eng' toretetap Kamuktaindet ne Toroor.” 2Ak ki sich kogeny weeriit ne tupcho, Abel. Ki kayagin ne po kechir Abel, ko ki ibati ng'wony Kain 3Kingo pata peetuusyo, koipchi `Kain Kamuktaindet ne Toroor kagoochinetap rurotetap mbar. 4

4.4:
Heb 11.4
Ki kwerichi Abel agine iyoteetap tai che akwaen che po akweennyi. Ak ki cham `Kamuktaindet ne Toroor Abel ak kagachinennyi, 5ago ma cham Kain ak kagachinennyi. Ki nereech Kain miising' kot ko siriny togeennyi. 6Koleenji `Kamuktaindet ne Toroor Kain, “Amu nee si inereech inyee? Ak kalya si isiriny togeng'ung'? 7Ngot iyai ne myee, ko tos ma kitaachin? Ago ngo meyai ne myee, ko ruei tengekto eng' kurgat, tokyiningei magennyi, ago magaat anyun ibou.”

8

4.8:
Mat 23.35; Luk 11.51; 1Jhn 3.12
Ki ng'alaalji `Kain ng'eetap kamet Abel. Ak ye kingo ta komi tuwai kewanin, kosetyi `Kain ng'eetap kam Abel ak kobar. 9koteebee `Kamuktaindet ne Toroor Kain anyun koleenji, “Mi ano tupcheng'ung', Abel?” Kowol Kain kole, “Mangen. Tos aa riibindetap tupchennyu?” 10
4.10:
Heb 12.24
koteebee Kamuktaindet koleenji, “Keyai nee inyee? Riirchino kong'etee ng'wony tuugeetap korotiigap tupcheng'ung'! 11Nguno anyun ko ii chuboot eng' ng'wonyut ne kaiseng'eng' kotaach korotiigap ne otupche kobun euneguk: 12si ye ibatii ng'wony, koma iamee kiy. Iegu ne mweoti ak koombenoti eng' ng'wony.” 13Koleenji `Kain Kamuktaindet ne Toroor, “Oo pirennyu kosiir ne tee ne amuuchi ala! 14Keer anyuno, keona ra eng' ng'wony komugul ak ma atogu eng' taing'ung'. Aegu ne mweoti ak koombenoti eng' ng'wony ak chii age tugul ne kanyoorwo ko paro.” 15Ki ng'at anyun Kamuktaindet ne Toroor kole, “Age tugul ne parei Kain keyaakyin mugetuut konyil tisap.” Ak ki imaar anyun `Kamuktaindet ne Toroor Kain si ma par chii age tugul ne kanyoor.

16Ki wo Kain anyun eng' ole mi Kamuktaindet ne Toroor ak kwo komeny emetap Nod4:16 Nod: Nooto ko ‘kowendot kityo.’ ne mi komostap kong'asiis eng' Eden. 17Ki ituiyogei Kain ak kwondonyi, kosich Enok. Ki teech nganaseet ne kiguurtoe kainetap weeriinnyi Enok. 18Ki sich `Enok Irad; kosich `Irad Meujael; kosich `Meujael Methushael; ak kosich `Methushael Lamek. 19Ki itun `Lamek kwonyiik aeng' che kainaikwak ko ki Adah ak Zillah. 20Ki sich `Adah Jabel ne ineendet ko kwandap icheeget che kimeng'ooti emaisyek ak koyagi kiyagiik. 21Ki kiguure ne tupcho, Jubal; ineendet kwandap icheeget che putei ketubosyek ak ndurerusyek. 22Ki sich `Zillah agine Tubal-Kain ne ki kitang'indetap sugunonik ak kariik. Ki kiguure chepkametap Tubal-Kain, Naamah.

23Ki mwachi `Lamek chebyosokyik koleenji,

“Ogas kutinnyu Adah ak Zillah!

Oepchi iit ee ng'aleekyuk, kwonyiigap Lamek.

Kaabar chii, muren ne kabiro! Neraneet ne kagoguoteno.

24Ngot ko ki kiyaakyi mugetuut Kain konyil tisap,

ko agot Lamek keyookyin konyil tamanwogik tisap ak tisap.”

25Ak ye kingo testai komeng'iis Adam ak kwondonyi, kosich weeriit age ne kiguure Seth amu ki le, “Kagono Kamuktaindet iyoteet age koogeere Abel ne ki par Kain.” 26Ki sich Seth agine weeriit ne kiguure Enos. Kong'etee yooto anyun kotoi piik koguur kainetap Kamuktaindet ne Toroor.

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]