Revised Kalenjin Bible (KAPR)
48

Koberuuri `Jakobo weeriigap Joseph

481Kingo pata tuguuchuuto, koleenji chiito age Joseph, “Keero, myani kwandang'ung'.” Ki wo anyun komut weeriikyik tuwai, Manasseh ak Ephraim. 2Ki leenji chiito age Jakobo, “Ineni weeriing'ung' Joseph, nyoonei ole imi,” ak ki igiilgei Israel kong'eet kotebee itoogut. 3

48.3-4:
Tau 28.13-14
Ak ki leenji `Jakobo Joseph, “Kimong'jo Kamuktaindet Ne po Kamuktaet eng' Luz eng' emetap Kanaan, ak ki iberuura, 4ak ki leenjo, ‘Keero, agoonin iyoteet, ak abarain, ak ayain iegu pororyosyek che chaang'. Ak tuun agoochini emoni iyoteet ne piitu let eng' inyee, koek nenywa koigeny.’ 5Chechuuk anyun nguno weeriichuguk aeng'u, chu ki kisigun eng' emetap Misiri, ye kitom aitu ole imi; egu chechuuk Ephraim ak Manasseh, ko uu ye chechuuk Reuben ak Simion. 6Ago egu cheguuk che tuun isiche let eng' chu; kiguurtoe kainaigap weeriik che tupcho eng' porotennywa. 7
48.7:
Tau 35.16-19
Ye kita anyoone abunu Padan, korebena meet Rael eng' emetap Kanaan, eng' ooreet ye ma loo kitigin eng' Eprat, ak ki atupchi anyun yooto po ooreetap Eprat (nooto ko Bethlehem).”

8Ye kingo keer `Israel weeriigap Joseph, koteebe koleenji, “Ng'oo chu?” 9Ki leenji Joseph kwandanyi, “Weeriikyuk chu che ki koono Kamuktaindet eng' olito.” Ak ki le, “Kaigai imutwaa kobwa yu, si aberuur.” 10Nguno ko ki neegit kogoryo konyegap Israel amu osindo; ki ma kota komuuchi kogeer kiy komyee. Ak ki imut `Joseph lagochooto koriikyi ineendet ak ki ng'utut, ak koue eunekyik. 11Ki leenji `Israel Joseph, “Kama kota abwaati ale ta ageere togeng'ung', ago nguno ko kagoboorwo Kamuktaindet lagoguk ak icheek.” 12Yeityo koisto `Joseph lagochooto eng' kutung'oigap Jakobo ak kong'uruuk ineendet agoi ng'wony. 13Ki nam `Joseph icheek tuwai, kiname Ephraim eunnyi ne po tai kotokyi murot kaataam ne po Israel, ak koname Manasseh eunnyi ne po kaataam kotokyi eutap Israel ne po tai, ak komut koriikyi kwandanyi. 14Ago ki iito Israel eunnyi ne po tai kogonoor metitap Ephraim, weeriit ne ming'in ak kogonoor eunnyi ne po kaataam metitap Manasseh, ki igonoor eunekyik ko uu nooto, nganda ki weeriit ne po tai Manasseh. 15Ki iberuur Joseph, ak kole,

“Kamuktaindet ne kibendotee tainnyi kwanisyekyuk Abraham ak Isak,

Kamuktaindet ne ki paata atkinye tugul agoi kora,

16malaikaiyat ne ki ityaacha eng' yaitwogik tugul,

ingoberuur lagochu;

ak keguurtoe icheek kainennyu,

ak kainaigap kwanisyekyuk ak icheek, Abraham ak Isak;

ak ingotesagis kochang'a eng' kwenutap ng'wony.”

17Ye kingo keer Joseph kole kagogonoor kwandanyi eunnyi ne po tai metitap Ephraim, koyait eng' tainnyi, ak ki nam anyun eutap kwandanyi kole koisto eng' metitap Ephraim si konde metitap Manasseh. 18Ki leenji `Joseph kwandanyi, “Ma uu nooto, abba! Amu ni ko weeriit ne po tai; igonoor eung'ung' ne po tai metinnyi.” 19Ago ki eesyo kwandanyi, ak kole, “Angen ale uu nooto, weeriinnyu, angen. Egu agine ineendet pororyet, ak tuun eetu. Ago eetu ng'eetap kamet ne ming'in kosiir ineendet ak chaang'aitu lagokyik koegu pororyosyek che chaang'.” 20

48.20:
Heb 11.21
Ki iberuur anyun icheek peetuunooto, koleen,

“Iberuuri Israel piik amu inyee, koleen,

‘Ingoyain Kamuktaindet ogergeitu ak Ephraim ak Manasseh.’ ”

Ki nam anyun Ephraim kondoe Manasseh.

21Yeityo koleenji `Israel Joseph, “Keero, neegit ame, ago mi Kamuktaindet kobooten ak koweekten kogeny iwe emetap kwanisyeguk. 22Kaagoonin nguno Shekem kebeberta agenge ne siirei che po tupchosyeguk, nooto ne ki aluule Amorik eng' rotwennyu po chok ak kwangennyu.”

49

Koberuuri `Jakobo weeriikyik

491Yeityo koguur `Jakobo weeriikyik ak koleenji, “Oyumgei tugul, si kobiit aboorwok tuguuk che tuun pwonjinok eng' peetuusyek che po let.

2Oyumgei anyun si ogas, okweek weeriigap Jakobo;

Ogas Israel kwandang'wong'.

3Inyeendet Reuben ko ii weeriinnyu ne po tai,

ii kamugennyu, agoi taunetap kimnateennyu;

Etunateet ne po toroorindo, ak etunateet ne po kimnateet.

4Iwasegei ko uu peek, menyooru anyun etunateet;

Amu ki iwe itoogutap kwandang'ung'.

5Tupcho Simion ak Lawi;

Kariigap koroomnateet rotonikwak po chok.

6Ee, muguleldanyu, amat iwe kapkirwoogennywa;

Ee, teegistanyu, amonamge ak tuiyennywa.

Amu ki par chii eng' nereegekwak,

Ak ki ep kwaryatap eiik eng' kwetyinennywa.

7Chuboot nyitatennywa, amu ki pichiien,

ak nereegekwak, amu ki koroomen.

Apchee icheek eng' Jakobo,

ak aiyeste icheek eng' Israel.

8Inyeendet Judah ne tuun ilasun tupchosyeguk.

Indoi eung'ung' kaatitap puuniguk;

ing'uruukyinin weeriigap kwandang'ung' eng' taing'ung'.

9

49.9:
Kai 24.9; Ng'a 5.5
Judah ko neraneetap ng'etundo;

kaiwe weeriinnyu eng' ole kaibarchi tyondo.

Ki ing'uruuk, koribis ko uu ng'etundo,

ak ko uu ng'etundo ne nyebuito; ng'oo ne ing'eeti?

10Ma istoegei Judah kirokto ne po pounateet,

ak ma petei ne igoitoi ng'atuutik eng' iyotennyi,

agoi koit Shiloh;

ak kase iit piik tugul ineendet.

11Ratyin sigiryennyi keetitap sabibuk,

ak ratyin moitap sigiryennyi keetitap sabibuk ne myee kosiir;

ki komwete ngoroikyik divaik che po sabibuk,

ak komwete che tugegei piik che piriireen che po sabibuk.

12Ak kobiriritu konyekyik eng' divaik,

ak leelagitu kelekyik eng' cheego.

13Tuun menyei Zebulun ngeguutap nyanjet,

ak koek kamuung'eetap melisyek.

Egu kiwotennyi Sidon.

14Sigiryet ne kiim Issakar,

ne ribise kwenutap njorusyek che po keechiirek.

15Ki keer ole kimuung'e kole myee,

ak ki keer emet kole karaaran,

ki ing'uruuk si kolaiso,

ak koek otwogindet ne poisyei.

16Irwookyin Dan piikyik,

amu ooreet agenge ineendet eng' Israel.

17Egu Dan ereneet eng' ole kibunei,

ereneet eng' ooreet,

ne susei kwarinigap paraisisyek,

si kobut kowee patai chiito ne laanyei.

18Ki agen yetuneng'ung', ee Kamuktaindet ne Toroor.

19Igiichi lugeet Gad,

ago igiichi ineendet icheek agoi konam kwaryat.

20Ruryotin amitwogik che tuun punu Asher,

ak tuun koonu tuguuk che iboiboi laitorinik.

21Kenyeleet ne subeendo Naphtali ne kagiunda,

ne ng'alaali ng'aleek che myachen.

22Josep ko keetit ne yiei kot,

ne yiei kot ne mi ye neegitee kondap peek;

iwaktoi mooriik kosiirei inaatut.

23Kagogoochi ineendet ng'wanindo che mwoktoi kotyek,

kamwok ineendet ak kausaus ineendet miising'.

24Ago tebye kwangennyi eng' kimnateet,

ak ki kimegitu eunekyik,

eng' eunegap Ineendet ne Kiim ne po Jakobo,

eng' kainetap Mestowot, Koita ne po Israel,

25agot eng' Kamuktaindet ne po kwandang'ung', ne tuun toretin,

eng' Kamuktaindet Ne po Kamuktaet ne tuun iberuurin,

eng' perurwogik che po parak kipsengwet,

ak perurwogik che mitune rireet,

perurwogik che po kinaik, ak che po iyoteet.

26Ki kimegitu perurwogigap kwandang'ung' kosiir perurwogigap aguiywogikyuk,

agoi ole itei tuloonook che po koigeny.

Tebee metitap Joseph perurwogichooto,

ak eng' metit parak ne po ineendet ne ki kitabaane tupchosyekyik.

27Benjamin ko suiyot ne tonisyei;

amei karon che po logeet,

ak kopchei koskoleny che kaluul.”

28Chuuto tugul ko ortinwek taman ak aeng' che po Israel, ak chuuto ko ng'aleek che ki mwachi kwandanywa koberuuri icheek, ki iberuur chii tugul ko uu ole teptoi perurtanyi.

Meetap Jakobo

29Kingo pata anyun, kong'at icheek koleenji, “Neegit kiyuma awo ole mi piikyuk. Otuba kobooto kwanisyekyuk eng' kebeneet ne miitei mbareetap Epron Hitindet, 30

49.30:
Tau 23.3-20
eng' kebenonooto miitei mbareetap Makpela, ne tokyingei Mamre, eng' emetap Kanaan, ne ki al Abraham kobooto mbaranooto eng' Epron Hitindet, si koek ye mi kereeriisyek. 31
49.31:
Tau 25.9-10; 35.29
Ki kitupchi yooto Abraham ak kwondonyi Sarah, ki kitupchi yooto kora Isak ak Rebeka kwondonyi ak icheek, ak ki atupchi Leah yooto agine. 32Ki kiale weeriigap Het mbaranooto ak kebenonooto mi yooto.” 33
49.33:
Poi 7.15
Ye kingo kagogees Jakobo ng'atuutik che king'ate weeriikyik, kogetita keelyekyik koba itook, ki ilil anyun ak ki kiyum kobooto piikyik.

50

501Ki ing'uruuk anyun Joseph kotokyigei togeetap kwandanyi, koriirchi ak kong'utut. 2Ki ng'at `Joseph otwogikyik chepkerichinik konde kerichek muustap kwandanyi. Ki inde anyun chepkerichinichooto kerichek muustap Israel. 3Ki kinde anyun kerichek ak ki igeskei peetuusyek artamu agobo ineendet, amu tenitu chooto peetuusyek che ki cham kindoe piik kerichek. Ak ki riirchi Misiriik ineendet peetuusyek tamanwogik tisap.

4Ye kingo kagobata peetuusyek che po riirek, kong'alaalji `Joseph piigap kootap Pharaoh, koleenji, “Ngo ki anyooru chameet eng' taing'wong', ko kaigai omwachi Pharaoh kogas komyee eng' itiikyik, oleenji, 5

50.5:
Tau 47.29-31
Kimakwo abba ayasyo, ak ki le, ‘Keero, kamei; tupcho kererinnyu ne ki achopchigei eng' emetap Kanaan.’ Ara anyun, kaigai igoono atogosta awo atup abba, si aweigei.” 6Ki leenji Pharaoh, “Ui togoste, itup kwandang'ung', ko uu ye kimagun inee iyasye.” 7Ki togosta anyun Joseph kwo kotup kwandanyi. Ki togosta kobooto ineendet otwogik tugul che po Pharaoh, ak poisyegap koonnyi, poisyek tugul che po emetap Misiri, 8ak kootap Joseph komugul, tupchosyekyik ak piigap kootap kwandanyi. Kobatee lagokwak, keechiirekwak ak tuuga che ki ng'et eng' emetap Goshen. 9Ki pa kobooto ineendet kariisyek ak piik che ketei paraisisyek. Ki piik che chaang' kot.

10Ye kingo it rwanyut ne kiboorsee ne po Atad, ne miitei Jordan pitoniin, ko ki iteiyo eng' olooto eng' riirek che ng'woneen che pichiien; ak ki ng'at keriirchi kwandanyi peetuusyek tisap. 11Ye kingo keer che menyei emonooto, Kanaanik, riirek eng' rwanyutap Atad, kole, “Eechen riirechu eng' Misiriik.” Ki kiguure anyun yooto Abel-Misiri,50:11 Abel-Misiri: anan ko ‘Riiregap Misiri.’ ne miitei Jordan pitoniin.

12Ki yachi anyun weeriikyik ko uu ye kiga ng'at ineendet icheek. 13

50.13:
Poi 7.16
Kisut poortannyi weeriikyik kwo emetap Kanaan, ak kitupchi kebeneet ne mi mbareetap Makpela, ne ki al Abraham kobooto mbareet eng' Epron Hitindet ne tokyingei Mamre, kobunji ineendet, si koek ye mi kereeriisyek. 14Kingo kagotup Joseph kwandanyi, koweektagei kwo Misiri kobooto tupchosyekyik, ak tugul che kiga kotogosta kobooto ineendet, ye kibendi kotubei kwandanyi.

15Ye kingo keer weeriik che tupcho ak Joseph kole kagome kwandanywa, kole, “Abeere, imuuchi kowechech Joseph ak kogeerwech yaityet tugul ne kiga kiyachi ineendet.” 16Amu nooto anyun koyookto `icheek chiito kwo kap Joseph, koleenji, “Ki ng'at kwandang'ung' ye ki tomo kome, kole, 17‘Omwachi Joseph oleenji: Kaigai inyochigaat tupchosyeguk amu pistoennywa ak tengektonywa, amu kiyaun yaityet.’ Ara anyun, kisaain keele nyoiywech kaat acheek otwogigap Kamuktaindet ne po kwandang'ung'.” Ak ki riir Joseph ye ki ng'alaaljin `icheeget ineendet. 18Ki pa anyun weerchooto tupcho ak icheek kobutyi ng'wony eng' tainnyi, ak koleenji, “Keero, acheek ko ki otwogiguk.” 19Ago ki leenji Joseph, “Amoiywei, tos ageeregei Kamuktaindet? 20Okweek, ko ki oleen ki oyaiywo ne ya, ago ki yai Kamuktaindet komyeeit, si kosulda ko uu rani, si kesar piik che chaang'. 21Amata oiywei anyun nguno. Abook kobooto lagokwok.” Ak ki igaigai icheek ak kong'alaalji eng' talasyet.

Meetap Joseph

22Ki meny anyun Joseph Misiri, ineendet ak piigap kootap kwandanyi. Ki tar Joseph kenyiisyek pogol ak taman. 23Ki keer Joseph lagogap Ephraim agoi ibinda ne po somok, ak ki kigu lagogap Makir weeriitap Manasseh eng' kutung'oigap Joseph. 24Ak ki leenji Joseph tupchosyekyik, “Neegit ame; ago rutochinok iman Kamuktaindet, ak komaandak otogoste eng' emoni obe emet ne ki iyasyechi Abraham, Isak ak Jakobo.” 25

50.25:
Kom 13.19; Jos 24.32
Ak kimach `Joseph piigap Israel koyasyo kole, “Rutochinok iman Kamuktaindet, ak oip kawekyuk kotogosta koba eng' oli.” 26Kime anyun Joseph, ye kiga kotar kenyiisyek pogol ak taman. Ki kiinde kerichek muustonyi ak kinde moinget eng' olooto po Misiri.

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]