Revised Kalenjin Bible (KAPR)
16

161Okweri aaregap keechiir

eng' Shelah ne tokyingei surkwen,

che po pounindetap emet,

koba tulweetap cheptap Zion.

2Igeitu toriitik che ombenioti,

ak keswetap ne ki kobutok,

tiibiigap Moab

eng' ole kilandoe eng' Arnon.

3“Orwooch,

otil kirwooget;

yai urweng'ung' koigei kemoi kween eng' peet

uny che kigetimda,

ameng'wekte che ombenioti.

4Ingomeny kobooten

che kigetimda che po Moab,

egu inyee ole ung'egei icheek

komwee luulindet.”

Ye kagoek puch rebindet,

kagogeskei luulset,

kagiwong' usiik eng' emet.

5Ki kimiiti ng'echereetap laitornatet eng' rireenet,

eng' emaitap Daudi

ak tebee chiito ng'echeranooto eng' iman;

korwooch ak kocheeng'ei kirwooget,

ak ko chepchep koyai imanda.

6Kigegas menoteetap Moab,

keele, menot ineendet miising';

eng' kachaunennyi pogei, ak menatennyi, ak nereegekyik;

puch lasennyi pogei.

7Iteechin anyun Moab,

iteei age tugul agobo Moab,

Oteeie amu kagebirok miising',

oriirchini magatinigap sabibuk che po Kir-hareset.

8Amu restos mbareenigap Hesbon,

ak keetiigap sabibuk che po Sibma;

kigoiri keetiikyik che korooron

kiptainigap pororyosyek,

kiit Jaser ak ki ombeniot agoi surkwen,

kiwakta mooriikyik ak kisiir nyanjet.

9Arire anyun eng' riiregap Jaser

agobo keetiigap sabibuk che po Sibma;

aisenen peekyuk po kong',

ee Hesbon ak Eleale;

amu waagaatap poiboiyet eng' peetuutap logoeguk che po kemei

ak che po kesisyeng'ung' ko kagobet.

10Kageisto kagasetapkei ak poiboiyet

eng' mbareet ne rurei;

ak ma piitu tyenwogik eng' mbareenik che po sabibuk,

ama kigasei tweguunetap poiboiyet;

ma mi chii ne tyechei divaik eng' ole kituisye;

kaawong'u polatetap kesisyet.

11Morori anyun moennyu ko uu ketubetap Moab,

ak morortos agutanikyuk ak icheek amu Kir-heres.

12Ye kagoborgei Moab, ye kabirtogei eng' oli toroor, ak konyoor oldanyi ne tiliil si kobiit kosa, koma iterteerisyei.

13Niito ng'olyoot ne ki mwa Kamuktaindet ne Toroor agobo Moab eng' peetuusyek che ki kosiirto. 14Ago kagomwa nguno Kamuktaindet ne Toroor kole, “Kotom kogeskei kenyiisyek somogu, ko uu kenyiisyegap otwogindet ne kisirei, kesasei toroornatetap Moab, kobooto tuiyennyi tugul ne oo; ak kong'ering'itu miising' piik, ak ma kotilei kiy che ng'etu.”

17

Kiit ne ya ne nyoonjin Damasko

171

17.1-3:
Jer 49.23-27; Amo 1.3-5; Zek 9.1
Maotenet agobo Damasko.

Ogeero, kageisto Damasko, si mata koek nganaseet,

ak egu karaatya.

2Kigebagaakta nganasoogap Aroer;

punjin akwotisyegap keechiirek

che ruitos, ama mi chii ne imui.

3Iwong'ugei kogeny irimeetap Ephraim,

ak kowong'kei laitornatetap Damasko,

che ki ng'et che po Syria

ko kergeitu ak toroornatetap lagogap Israel,

mwaei Kamuktaindet ne Toroor ne po lugoosyek.

4Nyerotitu toroornatetap Jakobo eng' peetuunooto,

ak kosagit poortanyi.

5Ak kergeitu ak ye iyumi peek kesiindet,

ak kesei eunnyi peek,

kergeitu ak ye kesei chiito peek eng' atebweetap Repaim.

6Nganda uu nooto, kong'etu turoonik,

ko uu ye kitumdumi mseituni,

ak kong'etune logoek aeng' anan ko somok

eng' temeet ne tabanu parak,

ak kong'etune ang'wan anan ko muut

eng' mooriik che ki iwakta kolooegitu che po keetit ne rurei,

mwaei Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindetap Israel.

7Inyali peetuunooto chii Yaindennyi, ak kogeerei Ineendet ne Tiliil ne po Israel. 8Ama koiti kapkorosusyek kole kiy, poisyonigap eunekyik, anan koiit kole kiy kiit ne ki yai eng' moriikyik, anan keetiik che po ole kisaae, anan kanamonigap asiista.

9Igeitu eng' peetuunooto nganasookyik che kiimeen komoswek che kigebagaakta eng' timiin, ak eng' tulweet parak, che kiga kebagaakta eng' taitap lagogap Israel, ak koek karaatya.

10Amu kiutye Kamuktaindetap yetuneng'ung',

ama ibwaat rwandetap kimnateng'ung';

igoole anyun keetiik che korooron,

ak keetiik alak che teer;

11ing'ote eng' peetuutap kolseng'ung',

ak igoochini koyesyo kesweguk karon;

ago mwee kesisyet

eng' peetuutap arageneet ak ne po nyalilda ne ng'waan.

12Pwo! Polatetap piik che chaang',

che morortos ko uu nyanjosyek!

Pwo! Pororyosyek che rwaei

ko uu rwaetap peek che kiimeen!

13Ruaei pororyosyek ko uu rwaetap peek che chaang',

ago kerei kong' ineendet icheek, ak komwei kolooegitu.

Ak keon ko uu meteteek che ibei usoonet eng' tuloonook,

ak ko uu ye arureni temburyek eng' kipchurchuryet.

14Ogeero, mi kamuiset koskoleny,

ak kobetyo kotom koeech!

Niito kebebertap icheek che luuleech,

ak ko kebebertap icheek che rebenech.

18

181

18.1-7:
Zep 2.12
Pwo! Emet ne tinyei kebebaik che cheitos,

ne mi pitoniin eng' ainoosyegap Kush;

2ne iyooktoi piik che tononjin kobun nyanjet,

eng' tuguuk che ki kiyae mutweek kobun peek parak, koleenji,

“Oba okweek piik che kiyooktoi che chepcheben,

agoi pororyet ne kooen piik ak ko ng'orng'oren,

piik che imuisei kobooch taunennywa agoi,

pororyet ne ikwaisei ak kotyegoti,

ne pcheei ainoosyek emennywa!

3Okweek tugul che omenye ng'wony,

ak okweek che omenye emet,

ye kinamjin parak songolyet eng' tuloonook, ogeer!

Ye kiguutei iryageet, oep iit!”

4Amu kamwaiwo Kamuktaindet ne Toroor ko uu ni koleenjo:

“Asise, ak ageere eng' ole amenye,

ko uu asiista ne ng'waan ne iluu miising',

ko uu poldetap rewoot eng' kiptoretap peetuusyegap kesisyet.”

5Amu ye tomo kobiit kesisyet, ye kagobutyo taaptook,

ak koek taaptook logoek che rurtos,

kotile chepkeswet ole ing'atos,

ak koep koisto mooriik che iwaktoi.

6Kibagakyin icheek tugul

toriitik che koroomen che po tuloonook,

ak tyong'igap timiin.

Ak koam toriitik che koroomen eng' kemei,

ak koam tyong'ik tugul che po timiin eng' peetuusyegap kaitityet.

7Ki ipchin eng' peetuunooto Kamuktaindet ne Toroor ne po lugoosyek kagoochinet ne po piik che kooen ak ko ng'orng'oren, ak eng' piik che imuisei che neegit ak looen, pororyet ne kiim ak koterteerisyei, ne pcheei `ainoosyek emennywa, agoi tulweetap Zion, nooto komosta ne mi kainetap Kamuktaindet ne Toroor ne po lugoosyek.

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]