Revised Kalenjin Bible (KAPR)
20

Kaboorunetap agobo ng'emisyetap Misiri ak Kush

201Eng' kenyiit ne ki wo Tartan20:1 Tartan: Kandoindet ne oo ne po lugeetap Assyria. Ashdod, ye ki iyookto Sorgon laitoryatap Assyria, kogiwo kobargei ak Ashdod, ak koluul; 2ki ng'alaal Kamuktaindet ne Toroor eng' Isaiah weeriitap Amos, kole, “Ui ireegu kuniok che igermenegei, ak ireegu kweoniguk.” Ak ki yai ko uu nooto, kowendoot aach ngor ama tinyei kweonik. 3Yeityo komwa Kamuktaindet ne Toroor kole, ko uu ye kogowendoot otwogindennyu Isaiah aach ngor ama tinyei kweonik kenyiisyek somok koek kaboorunet ak kwang'utyet eng' Misiri ak eng' Kush; 4ara imuti ko uu nooto laitoryatap Assyria luulenik che po Misiri ak luulenigap Kush, che mengech ak che oosen, komi aach ngor ama tinyei kweonik, kotaagu ngorook, ne kalilanetap Misiri. 5Koaragenso ak kolilaanso icheek, amu ki imang'u Kush, ak kitoroornatennywa Misiri. 6Eng' peetuunooto ko tuun mwaei che menyei emoni po ngeguut, kole, “Ogeero, kamang'unennyo niito, ne ki kimwechi agobo toreteet si kobiit kesarwech eng' laitoryatap Assyria! Ak acheek anyun, kechilildoi ano?”

21

Maonateet agobo ng'emisyetap Babilon

211Maonateet agobo ong'ateet ne po nyanjet.

Ko uu ye ibuksei kipchurchuryet ne punu murot tai,

kobunu kapookyinindet ko uu nooto surkwen,

punu emetap kamuiset.

2Kagiboorwo ng'ang'utyet ne ng'waan;

iberberisyei kaberberindet,

ak kong'emisyei ng'emindet.

Togoste, ee Elam, yiemisye ee Media!

Kaawong'u tigenoikyik tugul.

3Kanyi anyun arageneet suennyu;

kanama ng'waninwek,

ko uu ng'waninwegap kwondo ne machei kosigiis.

Ama kot koma muuchi agasta,

Aarageni kot koma muuchi ageerto.

4Rukrugeni muguleldanyu, kagomua toptobenet;

kawalak poiboiyennyu

koek potanet.

5Iitoi meset,

indoi riibiik,

amisyei, eeisei.

Ong'eetyee, okweek pounik,

oiil long'onik!

6Amu kamwaiwo Kiptaiyat kole:

“Ui, inde riibindet;

si komwae ineendet kiit ne keerei.

7Ye keer lugeet,

piik che ketei paraisisyek kobwanune aeng',

che laanyei sigirok,

che laanyei tambeesik,

koep iit komyee

eng' kagiiletapkei.”

8Yeityo kowaach ineendet ko uu ng'etundo kole,

“Ee Kiptaiyat, atononi kotugul eng' teekseet ne kooi ne kiriipse peet,

ak kindea ole ariipsee kemousyek tugul.

9

21.9:
Ng'a 14.8; 18.2
Keero, pwoonei piigap lugeet,

piik che ketei paraisisyek che pwonune aeng'!”

Ak ki wol ineendet kole,

“Kagoluul Babilon, kagoluul!

Kagoilyo itoonwek tugul

che ki kiwai che po kanamonikyik koba ng'wony.”

10Ee inyee, kesisyennyu ak peek che po ole kituisye,

kaamwaiwok che ki agas

eng' Kamuktaindet ne Toroor ne po lugoosyek,

Kamuktaindetap Israel.

Maonateet agobo Edom

11Maonateet agobo Duma.

Kuura age eng' Seir, kole,

“Riibindoni, egu nee kemoi?

Riibindoni, egu nee kemoi?”

12Mwaei riibindet kole,

“Kagoeech, ak konyonei kogeny kemout.

Ngot omache oteep, oteep;

oweege, obwa.”

Maonateet agobo Arabia

13Maonateet agobo Arabia.

Omenye timiin eng' Arabia,

ee okweek che rutoi che po Dedanik.

14Oipchi peek icheek che amei melel;

otorooktae amitwogik piik che kimweei,

okweek piik che menyei emetap Tema.

15Amu ki mwee icheek rotoogap chok,

rotwetap chok ne kaging'us,

kwanget ne kaging'i,

ak eng' ng'wanindap lugeet.

16Amu kagomwaiwo Kiptaiyat kole, “Kotom kogeskei kenyiit agenge, ko uu kenyiisyegap otwogindet ne kisirei, kowong'ugei toroornatet tugul ne po Kedar. 17Ng'ering'itu anyun che ng'etu eng' mwogik ak murenik che kiimeen che po piigap Kedar.” Amu kagomwa niito Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindetap Israel.

22

Kateunet agobo ng'emisyetap Jerusalem

221Maonateet agobo atebweetap ng'ang'utyet.

Amin nee anyun,

kot itogoste kooriik parak?

2Ee inyee ne nyiitaat polatosyegap piik,

nganaseet ne nyiitaat wasetapkei ak nganaseet ne paibai!

Ma kibare piiguk rotwetap chok,

ama pegu eng' lugeet.

3Kimwei kibagenge pouniguk,

ki rat mwogik icheek.

Ki kirat tugul che ki kinyoor eng' okweek,

ki mweiso icheek kolooegitu.

4Ki amwa anyun ale,

welelgei amegeera,

si ariir eng' ng'wanindo;

matibirtegei ile igaigaa,

amu luuleetap cheptap piikyuk.

5Amu punu Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor ne po lugoosyek

peetuutap nyalilda ni, ne po tyeget ak ne po kaimetapkei

eng' atebweetap ng'ang'utyet,

peetuutap putetap irimoik,

ak riirek che ki riirchin tuloonook.

6Ki ip Elam motyet,

kobooto kariisyek che po lugeet ak piik che ketei paraisisyek;

ak ki ng'aany Kir long'eet.

7Ki nyi atebwosyeguk che myach kariisyek che po lugeet,

ak kitetkei piik che ki laanyei paraisisyek eng' ormariichet.

8Ak ki isto ineendet kiit ne kituchei Judah.

Ki igeer inyee eng' peetuunooto kariigap lugeet eng' koot ne mi timiin. 9Ki ogeer ole chaang' ole ki kobutogis eng' nganaseetap Daudi, ak oyum peegap tamboiyot ne mi ng'wony. 10Ak oiit kooriigap Jerusalem, ak obut kooriik si kobiit ogimiit irimeet. 11Ki obal keriingetap peek eng' kwenutap irimoik aeng', si korootyi peegap tamboiyot ne po keny. Ago ma ogeer ineendet ne kiyaei niito, amoiit ole kiy ineendet ne kiyaei niito keny.

12Eng' peetuunooto ko ki kuurso Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor ne po lugoosyek,

si kobiit oriirye ak oteiye,

si ocheru metowek ak olaach kuniok.

13

22.13:
1Kor 15.32
Ak ogeero, poiboiyet ak kagasetapkei,

eng'seetap keechiirek ak ne po tuuga,

oame panyeek ak oee divaik.

“Ongeamisye ak keeise,

amu kibegu mutai.”

14Ki ng'aang'jigei Kamuktaindet ne Toroor ne po lugoosyek itiikyuk koleen:

“Ma kitiliilok iman eng' yaityoni kot obegu,”

mwaei Kiptaiyat, Kamuktaindet ne po lugoosyek.

Kerebe Seba poisyennyi ak kieti Eliakim

15Kamwa ko uu ni Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor ne po lugoosyek, kole ui ole mi ne riibei tuguuk, kap Sebna, ne pou koot, ak ileenji: 16Iyae nee eng' yu? Omi ak ng'oo yu, kot ibaljige kererit eng' olito? Ko uu ne paljingei kererit eng' ole po parak, ne paljingei ole menyei eng' rwandet! 17Keero, wiirtoin Kamuktaindet ne Toroor eng' kimnateet ko uu chiito ne kiim; ee, taain miising'. 18Weleljiningei iman ak kowiirten iwe parak ko uu tagurgurwet eng' emet ne paraa; imechini olooto, ak tebee olooto kariisyegap lugeet che po toroornateng'ung', inyeendet teweernatetap kootap kiptaiyandeng'ung'. 19Aoonin eng' poisyeng'ung', ak kong'usun inyoo ng'wony.

20Ak aguur otwogindennyu Eliakim weeriitap Hilkiah eng' peetuunooto, 21alaakyi ineendet ngoryeeng'ung', ak agimiite ineendet pireneng'ung' ak agoochi ineendet pounateng'ung'. Egu ineendet kwandap piik che menyei Jerusalem ak ne po kootap Judah. 22

22.22:
Ng'a 3.7
Andoi tigikyennyi yaateiwotap kootap Daudi; ak yaatei ineendet, ama mi chii ne kerei; ak kerei ineendet, ama mi chii ne yaatei. 23Ak agiich ineendet ko uu kipchumaryat eng' ole kiim; ak koek ng'echereetap toroornatet eng' kootap kwandanyi.

24Ak kolaakyi icheek ineendet toroornatet tugul ne po kootap kwandanyi, iyoteet ak lagok, tereet age tugul ne ming'in, kobooch tuguugap kigombok agoi chuboinik tugul. 25Mwaei Kamuktaindet ne Toroor ne po lugoosyek kole, ki istoi eng' peetuunooto kipchumaryat ne ki kagigiich eng' ole kiim; ak keep, ak koluul, ak keisto nyigiisindo ne ki tinyei; amu kagomwa Kamuktaindet ne Toroor niito.

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]