Revised Kalenjin Bible (KAPR)
22

Kateunet agobo ng'emisyetap Jerusalem

221Maonateet agobo atebweetap ng'ang'utyet.

Amin nee anyun,

kot itogoste kooriik parak?

2Ee inyee ne nyiitaat polatosyegap piik,

nganaseet ne nyiitaat wasetapkei ak nganaseet ne paibai!

Ma kibare piiguk rotwetap chok,

ama pegu eng' lugeet.

3Kimwei kibagenge pouniguk,

ki rat mwogik icheek.

Ki kirat tugul che ki kinyoor eng' okweek,

ki mweiso icheek kolooegitu.

4Ki amwa anyun ale,

welelgei amegeera,

si ariir eng' ng'wanindo;

matibirtegei ile igaigaa,

amu luuleetap cheptap piikyuk.

5Amu punu Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor ne po lugoosyek

peetuutap nyalilda ni, ne po tyeget ak ne po kaimetapkei

eng' atebweetap ng'ang'utyet,

peetuutap putetap irimoik,

ak riirek che ki riirchin tuloonook.

6Ki ip Elam motyet,

kobooto kariisyek che po lugeet ak piik che ketei paraisisyek;

ak ki ng'aany Kir long'eet.

7Ki nyi atebwosyeguk che myach kariisyek che po lugeet,

ak kitetkei piik che ki laanyei paraisisyek eng' ormariichet.

8Ak ki isto ineendet kiit ne kituchei Judah.

Ki igeer inyee eng' peetuunooto kariigap lugeet eng' koot ne mi timiin. 9Ki ogeer ole chaang' ole ki kobutogis eng' nganaseetap Daudi, ak oyum peegap tamboiyot ne mi ng'wony. 10Ak oiit kooriigap Jerusalem, ak obut kooriik si kobiit ogimiit irimeet. 11Ki obal keriingetap peek eng' kwenutap irimoik aeng', si korootyi peegap tamboiyot ne po keny. Ago ma ogeer ineendet ne kiyaei niito, amoiit ole kiy ineendet ne kiyaei niito keny.

12Eng' peetuunooto ko ki kuurso Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor ne po lugoosyek,

si kobiit oriirye ak oteiye,

si ocheru metowek ak olaach kuniok.

13

22.13:
1Kor 15.32
Ak ogeero, poiboiyet ak kagasetapkei,

eng'seetap keechiirek ak ne po tuuga,

oame panyeek ak oee divaik.

“Ongeamisye ak keeise,

amu kibegu mutai.”

14Ki ng'aang'jigei Kamuktaindet ne Toroor ne po lugoosyek itiikyuk koleen:

“Ma kitiliilok iman eng' yaityoni kot obegu,”

mwaei Kiptaiyat, Kamuktaindet ne po lugoosyek.

Kerebe Seba poisyennyi ak kieti Eliakim

15Kamwa ko uu ni Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor ne po lugoosyek, kole ui ole mi ne riibei tuguuk, kap Sebna, ne pou koot, ak ileenji: 16Iyae nee eng' yu? Omi ak ng'oo yu, kot ibaljige kererit eng' olito? Ko uu ne paljingei kererit eng' ole po parak, ne paljingei ole menyei eng' rwandet! 17Keero, wiirtoin Kamuktaindet ne Toroor eng' kimnateet ko uu chiito ne kiim; ee, taain miising'. 18Weleljiningei iman ak kowiirten iwe parak ko uu tagurgurwet eng' emet ne paraa; imechini olooto, ak tebee olooto kariisyegap lugeet che po toroornateng'ung', inyeendet teweernatetap kootap kiptaiyandeng'ung'. 19Aoonin eng' poisyeng'ung', ak kong'usun inyoo ng'wony.

20Ak aguur otwogindennyu Eliakim weeriitap Hilkiah eng' peetuunooto, 21alaakyi ineendet ngoryeeng'ung', ak agimiite ineendet pireneng'ung' ak agoochi ineendet pounateng'ung'. Egu ineendet kwandap piik che menyei Jerusalem ak ne po kootap Judah. 22

22.22:
Ng'a 3.7
Andoi tigikyennyi yaateiwotap kootap Daudi; ak yaatei ineendet, ama mi chii ne kerei; ak kerei ineendet, ama mi chii ne yaatei. 23Ak agiich ineendet ko uu kipchumaryat eng' ole kiim; ak koek ng'echereetap toroornatet eng' kootap kwandanyi.

24Ak kolaakyi icheek ineendet toroornatet tugul ne po kootap kwandanyi, iyoteet ak lagok, tereet age tugul ne ming'in, kobooch tuguugap kigombok agoi chuboinik tugul. 25Mwaei Kamuktaindet ne Toroor ne po lugoosyek kole, ki istoi eng' peetuunooto kipchumaryat ne ki kagigiich eng' ole kiim; ak keep, ak koluul, ak keisto nyigiisindo ne ki tinyei; amu kagomwa Kamuktaindet ne Toroor niito.

23

Maonateet agobo Tyro

231

23.1-18:
Ezk 26.1-28.19; Joel 3.4-8; Amo 1.9-10; Zek 9.1-4; Mat 11.21-22; Luk 10.13-14
Maonateet agobo Tyro.

Oteiye okweek melisyegap Tarsis;

amu kageng'em kot koma komi koot,

anan ole kibunei kebendi oriit.

Ki king'aang'ji icheek ng'olyoondoniito

eng' emetap Kitim.

2Osisye, okweek che omenye ole po ngeguut;

ne ki ibun tuguuk chemung'arainigap Sidon,

che kilong'une nyanjet.

3Keljinennyi ko ki iyoteetap Sihor

ne ki punu peek che chaang',

nooto ko kesisyetap aineet;

ak ki ye mi ole keyae mung'aaret ne po pororyosyek.

4Ililan, ee Sidon, amu kagong'alaal nyanjet,

irimeetap nyanjet kole:

“Tom anyooru ng'wanindo anan asigisye,

tomo abai murenik anan pergeinik.”

5Ye iit ng'aleek Misiri,

konyooru icheek ng'wanindo ne oo miising' eng' ng'aleegap Tyro.

6Olande Tarsis; oteiye,

okweek che omenye ngeguut.

7Tos nganaseng'wong' ni ne po poiboiyet,

ne ki mi kobooch keny,

ne ki imut keelyekyik kwo ole loo?

8Ng'oo ne ki chop ng'olyoondoniito agobo Tyro,

ne ilaakyin piik kutonook,

che chemung'arainikyik ko pounik,

che aldaikyik ko piik che konyitotiin che po ng'wony?

9Ki kochop nooto Kamuktaindet ne Toroor ne po lugoosyek,

si kobiit komurwon menoteet tugul ne po toroornatet,

ak koteweer piik tugul che konyitotiin che po ng'wony.

10Pun emeng'ung' ko uu aineet,

ee cheptap Tarsis;

ma itinye pireneet kogeny.

11Kigotokyi eunnyi nyanjet,

ki kotumdum pounatosyegap laitorinik.

Kigon Kamuktaindet ne Toroor ng'atuutyet agobo Kanaan,

kole, keng'em irimoikyik.

12Ki le ma iboiboitu inyee,

ee ne ii pergeiyat, cheptap Sidon ne kiusei!

Ng'eet, lande, ui Kitim;

ago menyooru kamuung'et agot eng' olooto.

13Ogeero, emetap Kaldeik; ma komi pichooto; Ki kochopchi Assyrianindet emonooto tyong'igap surkwen. Ki teech teeksosyekwak che kooen, kibut kooriikyik che po laitorinik, Ki kong'em.

14Oteiye, okweek melisyegap Tarsis;

amu kigeng'em irimeng'wong' kigees.

15Tuun kiutye Tyro kenyiisyek tamanwogik tisap eng' peetuusyechooto, ko uu peetuusyegap laitoryat agenge. Ago eng' kagesunetap kenyiisyek tamanwogik tisap, koigei Tyro kiit ne uu tyendap chepkugoniot:

16“Nam ketubet,

ak iwendote nganaseet,

inyee chepkugoniot ne kigeutyenen!

Tyen korur, tyen tyenwogik che chaang',

si kibwaatin.”

17Ak ye ibata kenyiisyek tamanwogik tisabu, koityi Kamuktaindet ne Toroor pireet Tyro, si koweek konyoor mung'arennyi, si koyai kugoinatennyi kobooto laitornatosyek tugul che po ng'wony eng' emet. 18Ak koek mung'arennyi ak melektanyi tiliilindo eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor: ma kigonori ama kibasei, amu punjin mung'arennyi icheek che menyei taitap Kamuktaindet ne Toroor, si koam kobiyong'so, ak kolaach ngoroik che po telunateet.

24

Kirwookyin ng'wony

241Ogeero, yaei `Kamuktaindet ne Toroor ng'wony koek ole ma mi kiy ak koek surkwen,

ak kogabui, ak koseer piik che menyei olooto.

2Ak kiit ne uu eng' piik, ko uu nooto eng' tisiindet;

kiit ne uu eng' otwogindet, ko uu nooto eng' kiptaiyandennyi;

kiit ne uu eng' otwogindet ne chepto, ko uu nooto eng' chebyoset ne pou ineendet;

kiit ne uu eng' alindet, ko uu nooto eng' aldaindet;

kiit ne uu eng' chiito ne pesendoi, ko uu nooto eng' pesenindet;

kiit ne uu eng' ne ibei keljinet ne siirei, ko uu nooto eng' ne igoochin ineendet.

3Ki yai emet koek ne ma tinyei kiy ak keng'em;

amu kagomwa Kamuktaindet ne Toroor ng'olyoondoniito.

4Arageni ng'wony ak kowong'kei,

nyaluli ng'wony ak kowong'kei,

nyalildos piik che mendos che po ng'wony.

5Ki kimurwon ng'wony amu piik che menyei;

amu ki kobistoe ng'atuutik,

ki kowal kirwoogutik,

ki kobut kayomiset ne po koigeny.

6Ki koam anyun chubisyet ng'wony,

ak ki konam ng'oogisto che menyei.

Ki kibeel piik che menyei ng'wony,

ak ki ng'et che ng'ering'.

7Riirtos divaik che leelach,

restos keetiigap sabibuk,

tigendos tugul che igasegei.

8Siisei kagasetapkei ne po sugutit ne ming'in,

igeesugei polatetap icheeget che poiboi,

siisei poiboiyetap ketubet.

9Ma koeei divaik kotyendos;

ng'woneegitu maiyek eng' icheeget che eei.

10Kigebut nganaseet ne mi chemargeet;

kigerei koot age tugul, si ma nyo chii ko.

11Mi riirek ortinwek amu divaik;

kagoimenit poiboiyet tugul,

ki kobet poiboiyet eng' emet.

12Ng'etu kubernateet eng' nganaseet,

ak kebare ormariichet ng'emisyet.

13Amu egu ko uu nooto eng' ng'wony

ak eng' pororyosyek,

ko uu ye kitumdumi mseituni,

ko uu turisyetap sabibuk ye kagogeskei kesisyet.

14Waaktos chuuto, tyendos miising' eng' poiboiyet;

tyendos amu etunatetap Kamuktaindet ne Toroor kobooch cherongo.

15Otoroor anyun Kamuktaindet ne Toroor eng' kong'asiis,

otoroor kainetap Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindetap Israel,

eng' ngeguusyegap nyanjet.

16Kigegas tyenwogik che punu ole poochin ng'wony, koleen:

po toroornatet Ineendet ne po imanda.

Ago ki ale, asagiti, asagiti,

pwo eng' anee!

Ki koberberis kaberberik,

ee, ki koberberis miising' kaberberik.

17Kanyonjin kaiyweisyet ak keriinget ak mesteet,

ee inyee ne imenye ng'wony.

18Ineendet ne mwee polatetap kaiyweisyet

kobutyi keriinget;

ak ineendet ne togosune keriinget

konamei mesteet.

Amu yaatatin tirisyok eng' parak,

ak potandos lumeiywegap ng'wony.

19Ki kobutok ng'wony miising',

ki kobetak ng'wony miising',

kigo tumdumgei ng'wony miising'.

20Terteryoti ng'wony ko uu chiito ne kabogit,

ak keistoot kwo komosi ak komosi ko uu koot;

ak konyigiisityi pistoennyi,

ak kobut, ama kong'eetei kogeny.

21Ak tuun pirei Kamuktaindet ne Toroor eng' peetuunooto

eng' parak lugeetap icheeget che torooreen,

ak kobir laitorinigap ng'wony eng' ng'wony.

22Kiyum icheek tugul,

ko uu ye kiyumi kimonjororinik eng' keriinget,

ak kegerchi korgoreet,

ak ye kagobata peetuusyek che chaang', kebir.

23Ak kotoptoben arawet,

ak kolilaan asiista;

amu laitorani Kamuktaindet ne Toroor ne po lugoosyek

eng' tulweetap Zion ak eng' Jerusalem,

ak eng' taitap poisyekyik.

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]