Revised Kalenjin Bible (KAPR)
24

Kirwookyin ng'wony

241Ogeero, yaei `Kamuktaindet ne Toroor ng'wony koek ole ma mi kiy ak koek surkwen,

ak kogabui, ak koseer piik che menyei olooto.

2Ak kiit ne uu eng' piik, ko uu nooto eng' tisiindet;

kiit ne uu eng' otwogindet, ko uu nooto eng' kiptaiyandennyi;

kiit ne uu eng' otwogindet ne chepto, ko uu nooto eng' chebyoset ne pou ineendet;

kiit ne uu eng' alindet, ko uu nooto eng' aldaindet;

kiit ne uu eng' chiito ne pesendoi, ko uu nooto eng' pesenindet;

kiit ne uu eng' ne ibei keljinet ne siirei, ko uu nooto eng' ne igoochin ineendet.

3Ki yai emet koek ne ma tinyei kiy ak keng'em;

amu kagomwa Kamuktaindet ne Toroor ng'olyoondoniito.

4Arageni ng'wony ak kowong'kei,

nyaluli ng'wony ak kowong'kei,

nyalildos piik che mendos che po ng'wony.

5Ki kimurwon ng'wony amu piik che menyei;

amu ki kobistoe ng'atuutik,

ki kowal kirwoogutik,

ki kobut kayomiset ne po koigeny.

6Ki koam anyun chubisyet ng'wony,

ak ki konam ng'oogisto che menyei.

Ki kibeel piik che menyei ng'wony,

ak ki ng'et che ng'ering'.

7Riirtos divaik che leelach,

restos keetiigap sabibuk,

tigendos tugul che igasegei.

8Siisei kagasetapkei ne po sugutit ne ming'in,

igeesugei polatetap icheeget che poiboi,

siisei poiboiyetap ketubet.

9Ma koeei divaik kotyendos;

ng'woneegitu maiyek eng' icheeget che eei.

10Kigebut nganaseet ne mi chemargeet;

kigerei koot age tugul, si ma nyo chii ko.

11Mi riirek ortinwek amu divaik;

kagoimenit poiboiyet tugul,

ki kobet poiboiyet eng' emet.

12Ng'etu kubernateet eng' nganaseet,

ak kebare ormariichet ng'emisyet.

13Amu egu ko uu nooto eng' ng'wony

ak eng' pororyosyek,

ko uu ye kitumdumi mseituni,

ko uu turisyetap sabibuk ye kagogeskei kesisyet.

14Waaktos chuuto, tyendos miising' eng' poiboiyet;

tyendos amu etunatetap Kamuktaindet ne Toroor kobooch cherongo.

15Otoroor anyun Kamuktaindet ne Toroor eng' kong'asiis,

otoroor kainetap Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindetap Israel,

eng' ngeguusyegap nyanjet.

16Kigegas tyenwogik che punu ole poochin ng'wony, koleen:

po toroornatet Ineendet ne po imanda.

Ago ki ale, asagiti, asagiti,

pwo eng' anee!

Ki koberberis kaberberik,

ee, ki koberberis miising' kaberberik.

17Kanyonjin kaiyweisyet ak keriinget ak mesteet,

ee inyee ne imenye ng'wony.

18Ineendet ne mwee polatetap kaiyweisyet

kobutyi keriinget;

ak ineendet ne togosune keriinget

konamei mesteet.

Amu yaatatin tirisyok eng' parak,

ak potandos lumeiywegap ng'wony.

19Ki kobutok ng'wony miising',

ki kobetak ng'wony miising',

kigo tumdumgei ng'wony miising'.

20Terteryoti ng'wony ko uu chiito ne kabogit,

ak keistoot kwo komosi ak komosi ko uu koot;

ak konyigiisityi pistoennyi,

ak kobut, ama kong'eetei kogeny.

21Ak tuun pirei Kamuktaindet ne Toroor eng' peetuunooto

eng' parak lugeetap icheeget che torooreen,

ak kobir laitorinigap ng'wony eng' ng'wony.

22Kiyum icheek tugul,

ko uu ye kiyumi kimonjororinik eng' keriinget,

ak kegerchi korgoreet,

ak ye kagobata peetuusyek che chaang', kebir.

23Ak kotoptoben arawet,

ak kolilaan asiista;

amu laitorani Kamuktaindet ne Toroor ne po lugoosyek

eng' tulweetap Zion ak eng' Jerusalem,

ak eng' taitap poisyekyik.

25

Tyendap Katorooret ne kibwaatee saruunet

251Ee, Kamuktaindet ne Toroor, ii Kamuktaindennyu;

atoroorin, alasu kaineng'ung';

amu ki iyai tuguuk che kikwong'ee,

kirwoogutik che po keny,

eng' kagesunatetapkei ak eng' imanit.

2Amu ki iyai nganaseet koek karurugutyet;

ki iyai nganaseet ne ng'ootaat koek karaatya.

Ki iyai kootap laitoryat ne po toek koek ole ma mi nganaseet;

ma koi ta keteech kogeny.

3Konyitin anyun piik che kiimeen,

iywein nganaseet ne po pororyosyek che imuisei.

4Amu ki iegu irimeetap kibananiat,

irimeetap ne ma tinyei kiy eng' pichiindanyi,

ii ole kimwechin eng' usoonet

ole kiuure eng' kiptoret.

Ye igei usoonetap che imuisei,

usoonet ne oo ne rusei inaat.

5Iming'ini polatetap toek

ko uu kiptoret eng' ole yaamaat;

kinyeroti tyendap che imuisei

ko uu kiptoret eng' tulugenet.

6Eng' tulwooni ko tuun yachin Kamuktaindet ne Toroor ne po lugoosyek pororyosyek tugul,

igoorto ne po tuguuk che akwaen ak divaik che ki kotebi keny,

ne po tuguuk che akwaen che nyiitootiin mwanik, ne po divaik che korooron.

7Tuun ng'emei ineendet eng' tulwooni

kiit ne kituge piik tugul,

ak angeet ne ki kituge pororyosyek tugul.

8

25.8:
1Kor 15.54; Ng'a 7.17; 21.4
Ki kolugui ineendet meet koigeny.

Tuun ibuchi Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor peegap kong' eng' togoochik tugul;

ak koisto teweernatetap piikyik eng' ng'wony komugul.

Amu kagomwa Kamuktaindet ne Toroor niito.

9Ak tuun kimwaei eng' peetuunooto keele,

“Ogeero, niito ko Kamuktaindennyo;

ki kigen ineendet, ak sarwech ineendet.

Niito ko Kamuktaindet ne Toroor; ki kigen ineendet,

kigasigei ak keboiboitu eng' yetunennyi.”

Kergong'yet ne ityin Moab

10

25.10-12:
Isa 15.1-16.14; Jer 48.1-47; Ezk 25.8-11; Amo 2.1-3; Zep 2.8-11
Amu imuunyi eutap Kamuktaindet ne Toroor eng' tulwooni,

ak ketyekyi ng'wony Moab eng' oldanyi,

ko uu ye kityekyin ng'wony mobeek eng' peegap kapng'atat.

11Agot ngo iitoochi eunekyik kwenunnywa,

ko uu ye iitoi eunekyik ineendet ne pirei peek,

kiming'ini menatennyi kobooto ng'aalsetap eunekyik.

12Ak kagobut ole ng'ootaat ne po teekseet ne kooi,

ne po irimoiguk, kagoluul, kagowiirtagei kwo ng'wony, ole miitei temburyek.

26

Tyendap Kalasunet kobun Judah

261Tuun kityeni tyeni eng' emetap Judah eng' peetuunooto:

Ki tinyei acheek nganaseet ne kiim;

ng'atei ineendet

yetunet koek inatusyek ak irimoik.

2Oyat ormariichok,

si kobiit kobun kwo oriit pororyet ne po iman,

ne riibei imanit.

3Iriibe ineendet kotebee kaalyeet ne ititaat,

ineendet ne tienengei kabwautuikyik,

amu imang'un.

4Omang'u Kamuktaindet ne Toroor koigeny,

amu mi eng' Kamuktaindet ne Toroor

rwandet ne po koigeny.

5Amu kigochoor ineendet icheek che menyei ole toroor,

kigochoor nganaseet ne toroor.

Iluuli ineendet nganaseet;

iluuli agoi temburyek

ng'ung'unyek.

6Kityechei;

tyechei kibananiat,

ak ne ma tinyei kiy.

7Litit ooreetap ineendet ne po iman;

inyee ne ii litit, indochini ortinwegap chiito ne po iman.

8Eng' ooreetap kirwoogutiguk;

Ee, Kamuktaindet ne Toroor, ki kigenin,

makyingei saboonwekyok

kaineng'ung' ak kabwaateng'ung'.

9Amachin eng' saboondanyu kemoi;

acheeng'in eng' saboondanyu kotom koeech.

Amu ye mi ng'wony kirwoogutiguk,

koneetegei che menyei ng'wony imanda.

10Agot nda kiboorchi chameet kiptengekyot,

koma ineetigei imanda kora;

yaei ineendet ne ma po iman eng' emetap imanda,

ama keerei telunatetap Kamuktaindet ne Toroor.

11

26.11:
Heb 10.27
Kasutok eung'ung' Kamuktaindet ne Toroor,

ama keerei icheek.

Ago keerei kagiileng'ung' pogei agobo piik ak kolilaanso.

Ee, laldos puuniguk.

12Inyee Kamuktaindet ne Toroor ne ing'atwech kaalyeet

amu inyee ne ki iyaiywech kogeny poisyonikyok tugul.

13Ee Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindennyo,

ki koboiywech kiptainik alak;

ago acheek kemwae kaineng'ung' inyee, inyegei.

14Ki kobek icheek, ma kosaptos;

ki kobek, ma kong'eetos.

Ki inyonji anyun ak ing'em icheek,

ak ki igoochi kolus kabwaatet age tugul agobo icheek.

15Ki ites pororyet, ee Kamuktaindet ne Toroor,

ki ites pororyet kobarait; ii ne itoroorot;

ki ites kobaraitu kiwotosyek tugul che po emet.

16Ee Kamuktaindet ne Toroor, ki kobwonjin icheek eng' nyalilda,

kisaain ye kiitigon icheek.

17Ko uu kwondo ne tamono,

ne kagoriik peetuusyek che chute ko,

ye mi eng' ng'wanindo ak koriirei;

ki kiuu nooto agacheek eng' taing'ung', ee Kamuktaindet ne Toroor.

18Ki kimonogotin, ki kimi ng'wanindo,

uu keele, ki kisich usoonet kityo;

Tom keyai saruunet age tugul eng' ng'wony;

ama ibutyo piigap ng'wony.

19Tuun saptos cheguuk che ki kobek;

ng'eetos muuswekyuk.

Ong'eetyee ak otyen, okweek che omenye ng'ung'unyek!

Amu uu rewondeng'ung' rewootap ingweek,

ak koonu ng'wony che ki kobek.

20Obwa, piikyuk, mong'ji kooriguk oriit,

ak ogerchigei ko.

Ounyge ne matya,

agoi kosiirto nereegek.

21Amu mong'u Kamuktaindet ne Toroor eng' oldanyi

si kobiit kobir che menyei ng'wony

amu yaityennywa.

Ng'aanyei ng'wony kogeny korotiikyik,

ama kotuchei piikyik che ki kibar.

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]