Revised Kalenjin Bible (KAPR)
26

Tyendap Kalasunet kobun Judah

261Tuun kityeni tyeni eng' emetap Judah eng' peetuunooto:

Ki tinyei acheek nganaseet ne kiim;

ng'atei ineendet

yetunet koek inatusyek ak irimoik.

2Oyat ormariichok,

si kobiit kobun kwo oriit pororyet ne po iman,

ne riibei imanit.

3Iriibe ineendet kotebee kaalyeet ne ititaat,

ineendet ne tienengei kabwautuikyik,

amu imang'un.

4Omang'u Kamuktaindet ne Toroor koigeny,

amu mi eng' Kamuktaindet ne Toroor

rwandet ne po koigeny.

5Amu kigochoor ineendet icheek che menyei ole toroor,

kigochoor nganaseet ne toroor.

Iluuli ineendet nganaseet;

iluuli agoi temburyek

ng'ung'unyek.

6Kityechei;

tyechei kibananiat,

ak ne ma tinyei kiy.

7Litit ooreetap ineendet ne po iman;

inyee ne ii litit, indochini ortinwegap chiito ne po iman.

8Eng' ooreetap kirwoogutiguk;

Ee, Kamuktaindet ne Toroor, ki kigenin,

makyingei saboonwekyok

kaineng'ung' ak kabwaateng'ung'.

9Amachin eng' saboondanyu kemoi;

acheeng'in eng' saboondanyu kotom koeech.

Amu ye mi ng'wony kirwoogutiguk,

koneetegei che menyei ng'wony imanda.

10Agot nda kiboorchi chameet kiptengekyot,

koma ineetigei imanda kora;

yaei ineendet ne ma po iman eng' emetap imanda,

ama keerei telunatetap Kamuktaindet ne Toroor.

11

26.11:
Heb 10.27
Kasutok eung'ung' Kamuktaindet ne Toroor,

ama keerei icheek.

Ago keerei kagiileng'ung' pogei agobo piik ak kolilaanso.

Ee, laldos puuniguk.

12Inyee Kamuktaindet ne Toroor ne ing'atwech kaalyeet

amu inyee ne ki iyaiywech kogeny poisyonikyok tugul.

13Ee Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindennyo,

ki koboiywech kiptainik alak;

ago acheek kemwae kaineng'ung' inyee, inyegei.

14Ki kobek icheek, ma kosaptos;

ki kobek, ma kong'eetos.

Ki inyonji anyun ak ing'em icheek,

ak ki igoochi kolus kabwaatet age tugul agobo icheek.

15Ki ites pororyet, ee Kamuktaindet ne Toroor,

ki ites pororyet kobarait; ii ne itoroorot;

ki ites kobaraitu kiwotosyek tugul che po emet.

16Ee Kamuktaindet ne Toroor, ki kobwonjin icheek eng' nyalilda,

kisaain ye kiitigon icheek.

17Ko uu kwondo ne tamono,

ne kagoriik peetuusyek che chute ko,

ye mi eng' ng'wanindo ak koriirei;

ki kiuu nooto agacheek eng' taing'ung', ee Kamuktaindet ne Toroor.

18Ki kimonogotin, ki kimi ng'wanindo,

uu keele, ki kisich usoonet kityo;

Tom keyai saruunet age tugul eng' ng'wony;

ama ibutyo piigap ng'wony.

19Tuun saptos cheguuk che ki kobek;

ng'eetos muuswekyuk.

Ong'eetyee ak otyen, okweek che omenye ng'ung'unyek!

Amu uu rewondeng'ung' rewootap ingweek,

ak koonu ng'wony che ki kobek.

20Obwa, piikyuk, mong'ji kooriguk oriit,

ak ogerchigei ko.

Ounyge ne matya,

agoi kosiirto nereegek.

21Amu mong'u Kamuktaindet ne Toroor eng' oldanyi

si kobiit kobir che menyei ng'wony

amu yaityennywa.

Ng'aanyei ng'wony kogeny korotiikyik,

ama kotuchei piikyik che ki kibar.

27

Yetunetap Israel

271

27.1:
Job 41.1; T.Kal 74.14; 104.26
Tuun pirei Kamuktaindet ne Toroor eng' peetuunooto eng' rotwennyi ne po chok ne koroom ak ko oo ak kogim, tyondo ne po peek ne uu ting'ong'et, ne ereneet ne chepchep, ak tyonyooto ne ereneet ne taategei; ak kobar maswetit ne mi nyanjet.

2Eng' peetuunooto,

“Otyenji anyun mbareetap sabibuk ne po divaik.

3Anee Kamuktaindet ne Toroor ne ariibe;

abisi kotugul,

ariibe kemoi ak peet

si ma ng'em chii.

4Ma tinyei nereegek che ng'woneen.

Kata myee nda koboryena katook che rutei piich ak che toorei piich!

Ta katyegoti icheek,

ta kabeele tugul.

5Anan konam ineendet kimnateennyu,

si koyai kaalyeet kobooto;

ee, ingoyai ineendet kaalyeet kobooto.”

6Kimitu Jakobo eng' peetuusyek che pwoonei;

piitei Israel ak kong'at,

ak konyiit ng'wony logoek.

7Tos kabir ineendet ko uu ye kibir `icheek ineendet?

Anan kagibar ineendet ko uu parisyetap icheek che ki par ineendet?

8Ki oborye ak ineendet ne yamei, ye ki ioone;

ki isto ineendet eng' usoonennyi ne ng'waan

eng' peetuutap usoonetap kong'asiis.

9Tuun kiuundoi anyun eng' niito yaityetap Jakobo,

ak chuuto ko logoek tugul che ki istoe tengektanyi;

ye kagoyai koik tugul che po kaptisisyet

kogergeit ak taartaarik che ki kitui,

kot koma kong'eetos kogeny keetiik che po ole kisaae

ak itoonwegap asiista.

10Amu mi ineegei nganaseet ne ng'ootaat,

meng'ooteet ne kigeue ak kemeto, ne uu surkwen;

agete yooto moita,

ak koru yooto, ak koam mooriikyik.

11Ye kagoresyo mooriikyik, koilyo;

pwoonei kwonyiik ak kobeel.

Amu pororyot ne ma tinyei kaguiyet;

nooto anyun ma riiree icheek `ineendet ne kiyai,

ama tiytiy icheek `ineendet ne kimimii.

12Tuun pirei Kamuktaindet ne Toroor eng' peetuunooto logoekyik korara, kobooch nyiietap Aineetap Yufrets agoi kererutap Misiri, ak kiyumak agenge agenge, ee okweek lagogap Israel. 13Ak tuun kiguutei iryageet ne oo eng' peetuunooto; icheek che kinegit kolusyo eng' emetap Assyria kobooto che kigetimda eng' emetap Misiri ko tuun pwoonei kolas Kamuktaindet ne Toroor eng' tulweet ne tiliil eng' Jerusalem.

28

Kirwooget ne nyoonjin Samaria

281Pwo eng' chepkuletap menoteet ne po kibogitinigap Ephraim,

ak eng' taapteet ne resei ne po karaaranindap laitornatennyi,

ne mi metitap atebweet ne akwai ne po icheek che ki koterter divaik!

2Ogeero, tinyei `Kiptaiyat chiito age ne nyigan ak ko kiim;

ko uu usoonetap roptap koik, usoonet ne ng'emisyei,

ko uu usoonetap peek che kiimeen, che ing'irtogei,

wiirchin ng'wony ko uu nooto eng' eunnyi.

3Kityekyin ng'wony

chepkuletap menoteet ne po kibogitinigap Ephraim;

4kergeitu taapteet ne resei ne po karaaranindap toroornatennyi,

ne miitei metitap atebweet ne akwai,

kergeitu ak logoiyatap mogoywet ne sip korure ko tomo kobiit kemeut;

ne ye keer chii koam anyun eng' yooto kota komi eunnyi.

5Egu Kamuktaindet ne Toroor ne po lugoosyek eng' peetuunooto naaryeet ne po toroornatet,

ak kuutweetap telunateet, eng' piikyik che ng'etu;

6ak kondochi kirwoogik eng' kap kirwooget koyai imanda,

ak koek kimnateetap riibiigap nganaseet.

Konyonjin kamuiset Jerusalem

7Ago ki kochiliil chuuto ak icheek amu divaik,

ak ki komaasta amu maiyek;

ki kochiliil tisiindet ak maotyot amu maiyek,

ki komaaluuch divaik icheek,

ki komaasta amu maiyek;

ichiliili eng' ng'ang'utyet,

ibutos eng' kirwooget.

8Amu kigonyi mesosyek tugul kang'ung'daik ak simwek,

ma mi ole-tiliil.

9“Ineeti ng'oo ineendet naet?

Ak ng'oo ne igoochin koguiyo ng'aleek?

Icheek che kigeluge,

che kigeete kochuchun?

10Amu kineeti ng'atuutyet kegetyingei ng'atuutyet, ng'atuutyet eng' ng'atuutyet;

kineeti kaneetisyet kegetyingei kaneetisyet, kaneetisyet eng' kaneetisyet;

kitigin eng' oli, kitigin eng' olo.”

11

28.11-12:
1Kor 14.21
Ago ng'alaaljin iman pichu

eng' kutusweegap toek

ak eng' kutit age;

12che ki mwachi ineendet koleenji,

“Kamuung'et niito,

ogoochi kamuung'et ineendet ne ng'etat;

ak kasoobet niito;”

ago ma cham kogas.

13Nooto anyun, egu ng'olyootap Kamuktaindet ne Toroor eng' icheek ng'atuutyet ne

kineeti kegetyingei ng'atuutyet, ng'atuutyet eng' ng'atuutyet;

kaneetisyet ne kineeti kegetyingei kaneetisyet, kaneetisyet eng' kaneetisyet;

kitigin eng' oli, kitigin eng' olooto;

si koba kobee patai kobutyo,

ak koilyo, kenam eng' mesteet, ak kimut.

14Ogas anyun ng'olyootap Kamuktaindet ne Toroor okweek piik saasiik,

che obou pichu menyei Jerusalem.

15Amu ki omwa ole, “Ki kiyomiske ak meet,

ak ki kiyanjine ak ye mi meet;

ye siirto pireet ne oo,

koma ityinech;

amu ki keyai lembechek koek ole kimwechini,

ak ki kiung'egei lembeita;”

16

28.16:
T.Kal 118.22-23; Rom 9.33; 10.11; 1Pet 2.6
mwaei anyun Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor kole,

Ogeero, andoi Zion koita koek lumeiywot,

koita ne kigetyem,

koita ne po kamanuutyet ne oo ne po luuita, lumeiywot ne kiim;

ma igirgiri ne iyani.

17Ak ayai kirwooget koek kiit ne litit,

ak ayai imanda koek porowet ne kilititisye.

Ak kobukto koigap ropta ole mwechin ne po lembechek,

ak komarane peek ole kiung'egei.

18Yeityo kewal kayomiseng'wong' ne ki oyomiske ak meet koek puch,

ama tononi kayanjineng'wong' ne ki oyanjine ak ye mi meet.

Ye siirto pireet ne oo,

ketyegatak anyun eng' yooto.

19Ibok eng' peetuut age tugul ye siirtoi;

amu siirtoi karonet age tugul

peet ak kemoi;

ak egu kamuiset kityo ye ogase ng'aleek.

20Amu nwagitu itoogut kosiir ne imuuchi koiitoegei chiito;

ak kotendenit kiit ne ketugegei kot kosiir ne yamei kotugegei chiito.

21

28.21:
Jos 10.10-12; 2Sam 5.20; 1A.Pet 14.11
Amu ng'eetei Kamuktaindet ne Toroor ko uu eng' tulweetap Perasim,

nereechi ko uu eng' atebweetap Gibeon;

si kobiit koyai poisyennyi, poisyennyi ne teer,

ak kogees poisyennyi, poisyennyi ne teer.

22Nooto anyun, amat oegu saasiik,

si ma kigiich ratuutikwok

amu ki agas kagesunet ne kigeng'at,

ne punu Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor ne po lugoosyek eng' ng'wony komugul.

23Oep iit, ogas kutinnyu;

oep iit, ogas ng'aleekyuk.

24Tos ibatisyei chiito ne ibatisyei kotugul si kogool?

Tos ibati ak kobirei mogooroonik kotugul che po mbareennyi?

25Ye kagobirok mbaranooto komyeeit,

ko tos maletoi kesweegap ingweek ak kogool kamon,

ak kogoolji nganuuk ortinwek,

ak kogoolji baale ole ki kilewenji,

ak peek alak che kiguure kusemet eng' tabanwekyik?

26Amu itigoni ineendet komyee,

ak koneet Kamuktaindennyi.

27Amu ma kibore kesweegap ingweek kiit ne ng'atip,

ama kimildoe keldap chepkichutit kamon;

ago kibiree kirokto keswechooto,

ak kibiree keetit kamon.

28King'oe nganuuk che kikwanyei;

amu ma kiborei kotugul;

agot ngo seer keldap chepkichutinnyi ak paraisisyekyik,

ko mang'aei.

29Punu niito agine Kamuktaindet ne Toroor ne po lugoosyek,

ne kikwong'ee kirwoogennyi,

ak kogesunotkei eng' utaatyet.

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]