Revised Kalenjin Bible (KAPR)
39

Piik che ki punu Babilon

(2Lai 20:12-19)

391Ki iyookyi eng' peetuusyechooto Merodak-baladan weeriitap Baladen laitoryatap Babilon paronok ak kagoochinet, Hezekiah: amu ki kas kole kiga komyan, ak kigosap. 2Ak ki paibait Hezekiah agobo tuguuchooto, ak ki iboorchi icheek kootap tuguukyik che po kamanuutyet ne oo, fedha, ak thahabu, ak nyamdutik, ak mwanik che korooron miising', ak koot tugul ne po kariikyik, kobooto tuguukyik tugul che konorotiin: ma ng'et kiy eng' koonnyi, anan eng' pounatennyi, ne ma iboorchi Hezekiah pichooto.

3Ki nyo anyun `maotyot Isaiah kaplaitoryat Hezekiah, ak koteebe koleenji, kale nee pichu? Kobunu ano kobwanei oling'ung'? Ak ki le Hezekiah, Kabwa olinnyu kobunu emet ne loo, emetap Babilon. 4Koleenji anyun, Kageer nee eng' koong'ung'? Ak ki wol Hezekiah kole, kageer tuguuk tugul che mi koonnyu: ma mi kiy eng' konoraikyuk ne ma aboorchi icheek.

5Koleenji anyun `Isaiah Hezekiah, Kas anyun ng'olyootap Kamuktaindet ne Toroor ne po lugoosyek. 6Keero, pwoonei peetuusyek che tuun ki ibei tuguuk tugul che mi koong'ung' koba Babilon, kobooto che ki konor kwanisyeguk agoi ra: ma mi kiy ne ng'etu, mwaei Kamuktaindet ne Toroor. 7

39.7:
Dan 1.1-7; 2Lai 24.10-16; 2A.Pet 36.10
Ak komuti alak eng' weeriiguk che mong'unenen, che isiche; ak koba koek icheek kiptainik eng' kootap laitoryatap Babilon. 8Koleenji anyun Hezekiah Isaiah, Myee ng'olyootap Kamuktaindet ne Toroor ne kemwa. Ki mwa kogeny kole, amu mi kaalyeet ak imanit eng' peetuusyekyuk.

40

Kagaigaet ne po piigap Kamuktaindet

401Ogaigai, ogaigai piikyuk,

mwaei Kamuktaindeng'wong'.

2Ong'alaalji Jerusalem eng' kagaigaet,

ak omwachi eng' kutit ne oo oleenji,

kagogeskei poryennyi,

kagenyochi kaat tengektanyi.

Kagotaach eng' eutap Kamuktaindet ne Toroor

pireet konyil aeng' agobo tengekwogikyik tugul.

3

40.3:
Mat 3.3; Mar 1.3; Jhn 1.23
40.3-5:
Luk 3.4-6
Tuugeet ne kuursei koleen:

“Ochopchi ooreetap Kamuktaindet ne Toroor eng' surkwen,

olitiityi ooreet ne oo Kamuktaindennyo eng' ong'ateet.

4Tuun kiloong'u atebweet age tugul,

ak tuun kiripribi tulweet age tugul ne oo ak ne ming'in.

Tuun kilititi che kunuuren,

ak kichabai komoswek che sing'ortot.

5Ak tuun king'aanyei toroornatetap Kamuktaindet ne Toroor,

ak keerei piik tugul niito;

mwaei Kamuktaindet ne Toroor niito.”

6

40.6-8:
Jak 1.10-11; 1Pet 1.24-25
Mwaei tuugeet kole, “Waach!”

Ale, “Awaakyi nee?”

Susweek poorwek tugul,

ak uu taaptook che po keeweet karaaranindanywa tugul.

7Restos susweek ak kobetos taaptook,

amu usyin kabuusetap Kamuktaindet ne Toroor.

Susweek piik iman.

8Restos susweek ak kobetos taaptook;

ago tononi koigeny ng'olyootap Kamuktaindennyo.

9Togoste tulweet ne kooi

ee Zion, inyee ne imwatoi logoiywek che myach;

waach miising' eng' kimnateet

ee Jerusalem, inyee ne imwachini logoiywek che myach;

waach, ameiywei;

mwachi nganasoogap Judah ileenji,

ogeer, Kamuktaindeng'wong'!

10

40.10:
Isa 62.11; Ng'a 22.12
Ogeero, nyoonei Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor ko uu ineendet ne kiim,

ak kobounisyei eunnyi agobo ineendet;

mi melektanyi kobooto ineendet,

ak mi yaaktaennyi tainnyi.

11

40.11:
Ezk 34.15; Jhn 10.11
Paei keechiirekyik ko uu mestowot,

iyumi eunnyi aaregap keechiir,

ak komute tegeennyi,

ak kondochi mutyo che aboen.

12Ng'oo ne kiger peek kogeer ole tee eng' rubeitanyi,

ak kokwa kipsengwet eng' moriikyik,

ak konai ole tee temburyegap ng'wony eng' karagendoet,

ak korogendo tuloonook eng' ratilisyek,

kobooto tuloonook che mengeechen eng' kiit ne kirogendoisye?

13

40.13:
Rom 11.34; 1Kor 2.16
Ng'oo ne ki indochi Kabuusetap Kamuktaindet ne Toroor,

anan ng'oo kaneetindennyi ne ki ineet ineendet?

14Ki ng'alaal ak ng'oo, ak ki ineet ng'oo ineendet,

ak koneet ineendet eng' ooreetap kirwooget,

ak koneet naet, ak koboorchi ineendet ooreetap kaguiyet?

15Ogeero, uu pororyosyek peek che kasaita konyil agenge eng' tereet,

ak kiiti ko uu temburyek che tutigin che mi kiit ne kirogendoisye:

ogeero, inemu ngeguusyek ko uu kiit ne ming'in miising'.

16Ak mayamei kweenigap Lebanon kilaal,

ama yamei tyong'igap olooto koek kagoochinet ne kibeelei.

17Uu puch pororyosyek tugul eng' tainnyi;

kiiti icheek keele uu puch eng' ineendet, ak tangoita.

18

40.18-19:
Poi 17.29
Orogendoi ng'oo anyun Kamuktaindet?

Anan nee kergeindo ne orogendoi ineendet?

19Ichooti musogindet tuguuk si kobiit kowai kanamwet,

ak koliige kitang'indetap thahabu kanamwonooto thahabu,

ak kotang'ji sirimwegap fedha.

20Chiito ne panan miising' agobo kagoochinet ne uu nooto,

ne kinamjin parak, koleweni keetit ne manunei;

cheeng'jingei musogindet ne ng'oom si kolumda kanamwet ne kiwaei, ne ma king'ei.

21Tos tomo onai? Tos tomo ogas?

Tos tomo kemwaiwok kobooch taunet?

Tos tomo oguiye kobooch ngap kelumda lumeiywegap ng'wony?

22Ineendet ko ne tebee ole pooch yiemutyetap ng'wony,

ak uu che menyei olooto, talamik;

ne iitoi kipsengwet ko uu angeet,

ak koiito kipsengwetisyechooto ko uu emait ne ki menyei:

23ineendet ne yaei cheptap laitoryat koek puch,

ak ne yaei kirwoogigap ng'wony koek tangoita.

24Ki ma kemiine chooto, ee ki ma kegoolei chooto;

ee ki ma nam ng'wony tigitikwak,

si koguut ineendet icheek, ak koresyo,

ak koip kipchurchuryet icheek ko uu mobeek.

25Orogendoa ng'oo anyun, kot kegergeitu ak ineendet? Mwaei Ineendet ne Tiliil.

26Onyal parak, ogeer ole ng'oo ne ki toi koyai chuuto, ne imutu lugeennywa kobee koitet:

kuurei tugul eng' kainaikwak, eng' ooindap kamugennyi,

ak kiim ineendet eng' kamuktaet, ma peet agot agenge.

27Amu nee si ile inyee Jakobo, ak ing'alaali, ee Israel,

ile, Ung'aat ooreennyu eng' Kamuktaindet ne Toroor,

ki kosiirto kirwoogennyu ama mage kiy Kamuktaindennyu?

28Tos tomo inai? Tos tomo igas?

Manyaluli, ama ng'etei Kamuktaindet ne po koigeny,

ineendet Kamuktaindet ne Toroor, Yaindetap ng'wony komugul;

ma isyachaksei naennyi.

29Igoochin kimnateet ne nyaluli;

ak tesyin kimnateet ineendet ne ma tinyei kamuget.

30Nyaluldos ak kong'etos agot neranik, ak kobutyo murenik:

31ago nyooru kimnateet ne leel icheeget che igeni Kamuktaindet ne Toroor;

togostoi kotirirendos ko uu kipsichinik;

rwaei, ama ng'etos; pendoti, ama nyaluldos.

41

Toretindetap Israel

411Osisye eng' tainnyu, ee ngeguusyek; ingonyoor pororyosyek kimnateennywa ne leel: ingorik; yeityo kong'alaalso: ongeriigu tugul ye mi kirwooget. 2Ng'oo ne ki ing'eet ineendet ne punu kong'asiis, ne kuurei eng' imanda konyo keelyekyik? Igoitoi pororyosyek eng' tainnyi, ak kogoochi ineendet koboi laitorinik; igoochin icheek koigei temburyek eng' rotwennyi po chok, ko uu meteteek che arureni, eng' taitap kwangennyi. 3Oone, ak kosiirto eng' kaalyeet; agot eng' ooreet ne kitom kobunei. 4Ng'oo ne ki kobois ak kogees, ne kuurei ibinwek kobooch taunet? Anee Kamuktaindet ne Toroor ne po tai, ak ne po let, aa ineendet. 5Ki keer ngeguusyek, ak koywei; kibotanso komoswek tugul che po ng'wony: ki riik, kobwa. 6Kitoret age tugul chiitap kokwennyi, ak koleenji tugul ng'eetap kamet, Nyiganitu. 7Kogiil anyun musogindetap pagoinik kitang'indetap thahabu, ak ineendet ne ichabaisye kiriswet ko ki ili ineendet ne pirei karnet ne oo, komwachin agobo ole kituiye ngosyelait, koleenjin, Myee: yeityo ko ki ige kipchumarisyek, si ma king'ei. 8

41.8:
2A.Pet 20.7; Jak 2.23
Ago inyee Israel, otwogindennyu, Jakobo ne ki alewen, iyoteetap chorwennyu Abraham; 9inyee ne ki anamin kobooch ole poochin ng'wony, ak aguurin imang'une luukwekyik, ak aleenjin, ii otwogindennyu, ki alewenin ama atimdoin; 10ameiyweisye, amu ami kobooten; amearagen, amu aa Kamuktaindeng'ung': agimiitin; ee, atoretiin; ee, anamin eng' eunnyu ne po tai ne po imandanyu. 11Keero, ililandos tugul che nereekyinin ak kotoptobenso: egu puch ak kobetyo. 12Icheeng'e icheek, amenyooru, agot icheek che obaregei: egu puch che poryenen, ak kogergeit ak kiy puch. 13Amu aname eung'ung' ne po tai, anee Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung', aleenjinin, Meiywei; atoretiin. 14Meiywei, inyee Jakobo, ne ii kutyet, ak okweek piigap Israel; atoretiin, mwaei Kamuktaindet ne Toroor, ak katyagindeng'ung' ko Ineendet ne Tiliil ne po Israel. 15Keero, ayain iegu kiit ne leel ne ng'atip ne kiboorsee, ne tinyei kelek: ibore tuloonook, ak itui komengegitu, ak iyai tuloonook che mengech kogergeit ak meteteek. 16Iruri, si koip usoonet, ak koyesta kipchurchuryet: ak ibaibaitu eng' Kamuktaindet ne Toroor, ilasunegei Ineendet ne Tiliil ne po Israel. 17Cheeng'ei peek piik che ponoon ak che ma tinyei kiy, ago ma mi, ak koyaamei ng'elyepta amu melelda; awoljini, anee Kamuktaindet ne Toroor, ma metoi anee Kamuktaindetap Israel. 18Ayaate ainoosyek eng' komoswek che torooreen ole churat, ak ayaat kondametusyegap peek eng' kwenutap atebwosyek: ayae surkwen koek tamboiyot, ak emet ne yaamaat kobiitune kong'igap peek. 19Amiine eng' surkwen taragonik, keetiigap chebitoik, momonik, ak che po mwanik; ak ande surkwen piribirinik, taragonik che sabuleen, ak taragonik che teer kobiityo tugul. 20Si komuuch kogeer, ak konai, ak kobwaat, ak koguiyo kibagenge, kole ki yai eutap Kamuktaindet ne Toroor niito, ak ki toi koyai niito Ineendet ne Tiliil ne po Israel. 21Kale Kamuktaindet ne Toroor, Omwa ng'aleekwok; kale Laitoryatap Jakobo, Oibu ng'aleekwok che kiimeen. 22Ingoip icheek, ak komwaiwech kiit ne piitu: omwa tuguuk che po tai, kiit ne uu, si kobiit kibwaat, ak kenai kagesunennywa, anan oboorwech tuguuk che tuun pwoonei. 23Omwa tuguuk che ta kobiitu, si kobiit kenai keele oo kamuktaik: ee, oyai ne myee, anan oyai ne ya, si kobiit ketoptobense, ak kegeer acheek tugul. 24Ogeero, oo po puch, ak poisyeng'wong' ko po puch: kiwechei ineendet ne lewenok. 25Koang'eet age ne punu murot kaataam, ak kagoit; punu ineendet ne kuure kainennyu ole chorunei asiista: ak nyoonjin pounik ko uu ye nyoonjin meneet, ak ko uu cheptereniot ne tyechei meneet. 26Ng'oo ne ki komwa ng'olyoondoni kobooch taunet, si kobiit kenai? Ak ne kisip komwa, si kobiit kemwa keele, Po ineendet imanda? Ee, ma mi agot agenge ne mwaei, ee, ma mi agot agenge ne ibooru, ee, ma mi agot agenge ne kasei ng'aleekwok. 27Amwachini korook Zion, aleenjini, Keero, keer icheek o; ak agoochini Jerusalem ineendet ne ibu logoiywek che myach. 28Ak ye ageer, koma mi chii; ma mi kirwoogindet agot eng' kwenunnywa, ne ye ateebee icheek, komuuchi kowol ng'olyoo. 29Ogeer tugul o, tangoita poisyonikwak ak ko puch: usoonet ak toiyet kanamonikwak che kitanyi.

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]