Revised Kalenjin Bible (KAPR)
1

Kagateet

11Jakobo, otwogindetap Kamuktaindet ak ko po Kiptaiyat Jeso Kristo, asirchini ortinwek taman ak aeng' che po piik che ki koiyestat, agatok.

Kayanet ak Utaatyet

2Tupchosyekyuk, oiit ole poiboiyet kityo ye konyooru yoomsosyek che teerchiin; 3ongen ole ibu muitaet tyemetap kayaneng'wong'. 4Ak ingoek muitaet ne tinyei poisyet ne ititaat, si kobiit oegu che ititaatiin ak ko nyiitootiin, che ma rartaat eng' kiy. 5Ago ngot kobetyi chii age tugul eng' okweek utaatyet, ko ingosoom Kamuktaindet, ne igoochin tugul eng' aiyebindo ama kere kong'; ak kigoochin ineendet. 6Ago ingosoom eng' kayaneet, amat kosage: amu ineendet ne sage ko kergei ak mildaetapkei ne po nyanjet ne mildoi usoonet koba komosi ak komosi. 7Amat kobwaat chiichooto kole sichei kiy eng' Kiptaiyat, 8chiitap kabwaatutik aeng', ne ma tononot eng' ortinwekyik tugul.

Nyeraatyet ak mogornateet

9Ago ingobaibait ne tupchet ne ko nyeraat, eng' katoroorennyi: 10ak ingobaibait mogoryot, amu kagiming'in: amu siirtoi ineendet ko uu taapteetap susweek. 11Amu charu asiista kobooto usoonet ne peelei tuguuk, ak kobeel susweek koresyo; ak kobutyo taaptokwak, ak kobet karaaranindap itoondanywa. Petei ko uu nooto agine mogoryot eng' ortinwekyik.

Yoomseet

12Paibai chiito ne muitoi eng' yoomseet: amu ye kagoterteer, kotaachei kuutweet ne po saboondo, ne ki iarorchi Kiptaiyat icheek che chamei ineendet. 13Amat komwa chii ye kagiyoom kole kayooma Kamuktaindet. Amu ma yoomei Kamuktaindet yaityet, ama yoomei `ineendet chii age tugul. 14Ago kiyoomei chii tugul, ye imuti magennyi ne ya, ak kichuuti, 15ak ye kagomanach mageet ne ya, koii tengekto; ak ye kagoeet tengekto, koii meet. 16Amat ongegenaak, chamanikyuk che kitupche.

17Kagoitoet age tugul ne myee ak konunotyot age tugul ne ititaat ko po parak, choorugei eng' Kwanda ne po lapkeiyosyek, ne ma mi eng' ineendet kiit ne walaksei, anan ko urwet ne punu waletapkei. 18Ki isichech eng' magennyi eng' ng'olyootap imanit, si kobiit keegu che tongoanigap yautikyik.

Kegas ak keyai

19Ongen ng'olyoondoni, chamanikyuk che kitupche. Ago ingochepchebit chii age tugul kogas, amaek ne sip kong'alaali, ama sip konereechi: 20amu ma yaei nereegegap chii imandap Kamuktaindet. 21Eng' nooto anyun omete simdo tugul ak chaang'indap yaitwogik, otaach eng' mutyonet ng'olyoot ne ki kimin, ne imuuchi kosar saboonwekwok.

22Ago oegu che yaei ng'olyoot, amat oegu che kasei kityo, ogenegei okweegei. 23Amu ngot koek chii age tugul kasindetap ng'olyoot, ama ne yaei, ko uu chiito ne keerei togeennyi eng' kioit: 24amu keeregei, ak kwo, ak koutye eng' yooto kole ka chiito ne uu nee. 25Ago ineendet ne isyachi ng'atuutyet ne ititaat, ne po katyaknateet, ak koteptoi, amaek kasindet ne utye, ago yaindet ne poisyei, kiberuuri chiichito eng' poisyennyi.

26Ngo leen chii tinyei atebeet ne uu ne po kayanik, ama riibei ng'elyeptanyi ak koberberi muguleldanyi, ko puch kayaneetap chiichooto. 27Kayaneet ne tiliil ne ma tinyei murwoonindo eng' taitap Kamuktaindet Kwanda, ko ni: kowendi kogeerei che ma tinyei sigiikwak ak mosoogik eng' nyalildanywa, ak koriipkei ineendet eng' ng'wony koek ne ma tinyei tisya.

2

Kateunet agobo kalotunet

21Tupchosyekyuk, amonam kayaneetap Kiptaiyandennyo Jeso Kristo, Kiptaiyatap toroornatet, eng' tiytiyetap piik. 2Ngot konyo chii ole otuiyechini ne tinyei peteiyot ne po thahabu, ak ngoroik che korooron, ak konyo agine kibananiat ne tinyei ngoroik che yaacheen; 3ak ogonyit ineendet ne ilaachi ngoroik che korooron, oleenji, “Tebee yu myee,” ak oleenji kibananiat, “Tonon eng' yo,” anan “Itebee ng'wony yu po keelyekyuk,” 4koma obesyegei okweegei, ak oegu che irwoochi che tinyei kabwaatutik che yaacheen?

5Ogaso, tupchosyekyuk ak ko chamanikyuk; tos ki ma lewen Kamuktaindet che ponondos eng' ng'wony koek mogoreek eng' kayaneet, ak koek che nyooru laitornatet ne ki koarorchi icheek che chamei ineendet? 6Ago kaosas kibananiat. Tos ma inyalilok mogoreek, ak kochuutok obe kapkirwoogutik? 7Machubei icheek kainet ne po teegisto ne kimwaitaenok?

8Ago ngot osulde Ng'atuutyetap kaplaitoryat, ko uu ye mwaei siruutik kole, “Cham chiitap kokweng'ung' ko uu ye ichamdoige,” oyae ne myee; 9ago ngot otiytiy piik, ko kaoyai tengekto ak korwokwok Ng'atuutyet kole oo pistoik. 10Amu chiito age tugul ne riibei Ng'atuutyet komugul, ak kobut eng' ng'olyoot agenge, konamei kirwooget eng' tugul. 11Amu ineendet ne ki mwa kole, “Amoipkei,” ko ki mwa agine kole, “Amerumisye.” Nooto anyun, ngot ko meyai ibeetapkei, ak irumisyei, ko kaiegu pistoindetap ng'atuutyet. 12Omwa ak oyai ko uu piik che tuun kirwookyin eng' ng'atuutyetap katyaknateet. 13Amu ma tinyei kirwooget rireenetapkei eng' ineendet ne ma iboor rireenetapkei: itorooregei rireenetapkei kogirindoi kirwooget.

Kayaneet ak poisyonik

14Kelu nee, tupchosyekyuk, ngot kole chii tinyei kayaneet, ama tinyei poisyonik? Komuuchi kayanonooto kosar ineendet? 15Ngot komi aach ngor ng'eetap kamenng'ung', anan ko chepto ne otupche, ama tinyei amitwogik peetuut age tugul, 16ak koleenji icheek age eng' okweek, Oba eng' kaalyeet, ocheeng' lalang'indo ak piyendo, ama ogoochi icheek tuguuk che machei poorto; kotoreti nee? 17Ko kiit ne uu agine kayaneet, ngot koma tinyei poisyonik, ko meat ineegei.

18Ago imuuchi komwa chiito kole, “Itinye inyee kayaneet, atinye anee poisyonik.” Iboorwo kayaneng'ung' ne ma tinyei poisyonik, si aboorun poisyonikyuk eng' kayaneet. 19Iyani ile agenge Kamuktaindet; iyae ne myee: iyani ak icheek oik, ak kobotandos. 20Ago imache inai, ee, inyee chiito ne ma ii kiy, ile, kayaneet ne ma tinyei poisyonik ko soon? 21Ki ma kiityi imanda kwandanyo Abraham eng' poisyonik, ye kingo koito weeriinnyi Isak eng' kaptisisyet? 22Igeere ile kibois kayaneet kobooto poisyonikyik, ak ki ek kayaneet ne ititaat eng' poisyonik, 23ak ki isulda siruutyet ne mwaei koleen, Ki iyan `Abraham Kamuktaindet, ak ki kiityi ineendet nooto koek imanda; ak ki kiguure ineendet chorweetap Kamuktaindet. 24Ogeere ole kiityin chii imanda eng' poisyonik, ma kiityin eng' kayaneet ineegei.

25Ak ko uu nooto, tos ki ma kiityi Rahab chepkugoniot imanda agine eng' poisyonik, amu kitaach che kiga kiyookto, ak koweekta icheek kobun ooreet age?

26Amu ko uu ye meat poorto ne ma tinyei kabuuset, ko uu nooto kayaneet ne ma tinyei poisyonik, meat agine.

3

Kanyool keboi ng'elyepta

31Amat koek che chaang' eng' okweek kaneetik, tupchosyekyuk, ongen ole tuun kinyooru kirwooget ne oo miising'. 2Amu kibutosi acheek tugul eng' tuguuk che chaang'. Ngot koma ibut chii age tugul eng' ng'olyoo, kogesunotkei chiichooto, ak komuuchi koriip poorto komugul agine. 3Ngot kinde kariik kutusweegap paraisisyek, si kobiit kogaseech iit, keeweechi poorwekwak tugul ak icheek. 4Ogeer melisyek ak icheek, nganda eecheen miising', ak koonati usoonaik che kiimeen, keeweege pagoiyot ne ming'in ne kindochine, kwo ole makyin ne kweryei. 5Uu nooto agine ng'elyepta, kebeberta ne ming'in, ak kolosegei eng' tuguuk che eecheen. Ogeero, peelei maat ne ming'in kweenik che tya! 6Ak ng'elyepta ko maat. Ng'wonyut ne po tengekto eng' kebeberwekyok ko ng'elyepta, ne imurwoni poorto komugul, ak konaami maat eng' pandap chii kotee kosabei ak kinaami eng' maatap Gehenna. 7Amu kibaei tyong'ik alak tugul, ak toriitik, ak tuguuk che ichuutegei ak tuguuk che miitei nyanjet, ko ki kobai piik; 8ago ma imuuchi chii koboi ng'elyepta: yaityet ne ma pounaksei, ne nyiitaat ng'wonetap meet. 9Kilasune nooto Kiptaiyat ak ko Kwanda: ak kichube piik, che ki kiyai eng' kergeindap Kamuktaindet: 10punu kutit agenge kaberuret ak chubisyet. Che kitupche, ma nyolu kotep ko uu niito tuguuchuuto. 11Tos kutune konda agenge peek che anyiny ak che ng'woneen? 12Che kitupche, imuuchi `mogoywet koii mseituni? Anan koii keetitap `sabibuk logoegap mogoonik? Amaimuuchi peek che myach kobiitune che po muunyuk.

Utaatyet konyil Aeng'

13Ng'oo ne utaat eng' okweek ak koguitos? Ingobarta poisyonikyik eng' atebeet ne myee eng' kaming'inetapkei ne po ng'omnateet. 14Ago ngot otinye ng'etkonda ne ng'waan ak toiyet eng' mugulelwekwok, ko matoloske, amat omwa lembech agobo imanit. 15Ma punu parak utaatyoni po ng'wony, po poorwek, po oindet. 16Amu ole miitei ng'etkonda ak toiyet, komiitei polateet ak yautyet age tugul ne ya. 17Ago utaatyet ne punu parak ko ne tai ko tiliil, yeityo ko po kaalyeet, ak komuitoi, ak kasei kiy ne kimwachin, ak ko nyiitaat rireenet ak logoek che myach, ama walaksei, ama tinyei chombilet. 18Ak kegolei logoegap imanda eng' kaalyeet agobo icheek che yaei kaalyeet.

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]