Revised Kalenjin Bible (KAPR)
3

31Chu pororyosyek che ki pagaakta Kamuktaindet ne Toroor si kobiit kotyeme Israel tugul chooto ki ma nai agobo lugosyegap Kanaan, 2(si kobiit konai agobo lugeet ibinwegap piigap Israel, che ki tomo konai agobo lugeet eng' tai): 3icheek ko ki kiptainik muut che po Philistiik, Kanaanik tugul, Sidonik ak Hibik che ki menyei tulweetap Lebanon, kobooch tulweetap Baal-hermon agoi Lebo-Hamath. 4Ki kibagaakta icheek si kobiit ketyeme Israel, si kobiit konai ngo kase iit ng'atuutigap Kamuktaindet ne Toroor, che ki ng'at kwanisyekwak eng' eutap Musa. 5Ara ki meny piigap Israel kwenutap Kanaanik, Hitik, Amorik, Perisik, Hibik ak Jebusik. 6Ki imut tiibiikwak koek osotikwak, ak ki igoochi tiibiikwak kotun weeriikwak ak ki oot kamuktaikwak.

Othniel

7Ki yai ne ya piigap Israel eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor, koutye ineendet kamuktaindennywa ak koot Baalik ak Aserot. 8Nooto anyun kinereech kot Kamuktaindet ne Toroor agobo Israel, ak ki alda icheek koba eunegap Kusan-risataim laitoryatap Mesopotamia. Ki oot anyun piigap Israel Kusan-risataim kenyiisyek sisiit. 9Ye kingo riirchi `piigap Israel Kamuktaindet ne Toroor, kong'eetyi icheek yetindet, ne ki sar icheek, nooto ko Othniel weeriitap Kenas ng'eetap kamet ne ming'in ne po Kaleb. 10Ki nyoonji ineendet Kabuuusetap Kamuktaindet ne Toroor, ak ki irwookyi Israel ak ki wo lugeet. Ki inde Kamuktaindet ne Toroor eunnyi Kusan-risataim laitoryatap Mesopotamia ak ki iterteer Othniel ineendet. 11Ak ki imuuny emet kenyiisyek artam. Ak ki me Othniel weeriitap Kenas.

Ehud

12Ki yai ne ya piigap Israel kogeny eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor, ak ki igimit Kamuktaindet ne Toroor Eglon laitoryatap Moab kobargei ak Israel, amu ki yai ne ya eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor. 13Ki iyum Elgon lagogap Ammon ak Amelek kobwa kobar Israel, kiluul icheek ak konam nganaseetap sosik. 14Ki oot piigap Israel Eglon laitoryatap Moabik kenyiisyek taman ak sisiit.

15Ago ye kingo riirchi piigap Israel Kamuktaindet ne Toroor, kong'eetyi `ineendet icheek yetindet, nooto ko Ehud weeriitap Gera, Benjaminindet, chiito ne ki po kaataam. Ki iyooktoe ineendet piigap Israel kagoochinet koyookyi Eglon laitoryatap Moab. 16Ki itang'jigei Ehud rotwetap chok ne ng'atiben komoswek tuwai, ne aechin ak kakwautyet agenge ne po euut. Kiratyi kubestanyi ne po tai kotabon ngoryennyi oriit. 17Ki ipchi `ineendet kagoochinonooto Eglon laitoryatap Moab. Ki chiito ne neraat miising' Eglon. 18Ye kingo kagogoito kagoochinonooto, koleenji pichooto che ki ibu kagoochinet koba. 19Ago ki week ineendet eng' ole ki mi kanamonik eng' ole neegitee Gilgal, ak komwa kole, “Atinye ng'olyootap ung'oot ne kagiyogunena, ee laitoryat.” Ak ki le, “Osisye!” Ak kimanda piik tugul che ki mi tainnyi. 20Ki nyo Ehud ole mi ineendet; ye kitebyei ineegei eng' koonnyi ne ki uuree. Ak ki le Ehud, “Atinye ng'aleek che aibun kobun Kamuktaindet.” Kong'eet anyun eng' ng'echerennyi. 21Ki iyogoito eunnyi ne po kaataam Ehud ak konem rotwetap chok eng' kubestanyi ne po tai ak kotoor moennyi. 22Ki wo rotweet oriit kobooto kungit; ak ki tuch sundet rotwonooto, amu ma ng'us rotweet eng' moennyi ak kimandae patai. 23Ki manda anyun Ehud kwo serem ak koger kurgotik, kogerchi ineendet ko ak kotemel.

24Ye kingo kagomanda, kobwa otwogikyik ak kogeer kurgotigap koot ko temelotin. Ki ibwaat kole, “Imuuch kogawo kotoretkei eng' koonnyi ne kiuure.” 25Ki igenis anyun kot kolilaanso. Kingo keer icheek kole ma yaat ineendet kurgotigap koot, ko ki inem anyun yaateiwot ak koyaat. Ogeero, kiga kobutyi ng'wony kiptaiyannywa kome.

26Ki chilil Ehud ye kita koogenisyei icheek ak kwo kosiirtoe kanamonik, ak komwechi Seira. 27Kingo it Ehud emennyi, koguut igoondit, kochoortagei piigap Israel kobooto ineendet eng' emetap tuloonook, komi ineendet kondoe. 28Ki leenji icheek, “Osubwo! Amu kagonde Kamuktaindet ne Toroor eunekwok puunikwok Moabik.” Ki choortagei koosup ineendet koba konam tabarwegap Jordan korebe Moabik, ama chamji chii kolanda. 29Ki par icheek eng' peetuunooto murenik olo po eliphuusyek taman che po Moab, tugul che ki kiimeen ak che ki nyigoonen, ama chilil agot agenge. 30Ki kiterteer Moab peetuunooto eng' eutap Israel. Ak ki imuuny emet eng' kenyiisyek tamanwogik sisiit.

Shamgar

31Kingo pata ineendet kobiit Shamgar weeriitap Anat ne ki par murenik pogol lo che po Philistiik eng' kiplitwet. Ki sar ineendet agine Israel.

4

Debora ak Barak

41Ki yai piigap Israel yaityet kogeny eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor ye kingo kagome Ehud. 2Ki alda `Kamuktaindet ne Toroor icheek koba eunegap Jabin laitoryatap Kanaan, ne ki laitorani eng' Hasor. Ki indochin lugeennyi Sisera, ne ki menyei Haroset ne po Pororyosyek. 3Ki riirchi anyun `piigap Israel Kamuktaindet ne Toroor amu ki tinyei kariisyegap kariik pogol sogool, ak kiga konyaliil piigap Israel eng' kimnateet eng' kenyiisyek tiptem.

4Eng' peetuusyechooto, ko kirwoogindetap Israel Debora maotyot, kwondap Lapidot. 5Ki tebee tiiretap Debora keel eng' kwenutap Ramah ak Bethel eng' emetap tuloonook ne po Ephraim. Ki cham kotogosu piigap Israel ole mi ineendet kobwanei kirwooget. 6Ki iyookto ineendet kole keguur Barak weeriitap Abinoam eng' Kedes-naptali ak koleenji, “Tos ma ng'at Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindetap Israel kole, ‘Ui iriikyi tulweetap Tabor, ak imutu eliphuusyek taman kobun piigap Naphtali ak che po Zebulun? 7Amutun Sisera kandoindet ne po lugeetap Jabin, konyo si otuye eng' aineetap Kison kobooto karisyekyik ak piikyik che chaang'; andoi ineendet euneguk.’ ” 8Kowolji Barak kole, “Ngot kebendi tuwai, awendi. Ago ngot koma kibendi tuwai, koma wendi.” 9Kole, “Kibendi tuwai iman. Ago panda ne iwendi, koma siinyoorchigei inyee teegisto amu indoi Kamuktaindet ne Toroor Sisera eunegap kwony.” Ki ng'eet Debora koba Kedesh ak Barak. 10Ki kuur `Barak Zebulun ak Naphtali kobwa Kedesh. Ki togosta koba kiplugotinik eliphuusyek tamanu koosup ineendet, ak ki wo Debora agine kobooto ineendet.

11Kiga kotabaanegei Heber Kenindet, Kenik chuun alak, che echegeet ko lagogap Hobap kabyugoitap Musa, ak kwo koteech emainnyi eng' ole mi keetit eng' Saananim, ye neegitee Kedesh.

12Ye ki ngemwachi Sisera keleenji kowa Barak weeriitap Abinoam kotogosta tulweetap Tabor, 13koyum kariisyekyik tugul, kariisyegap kariik pogol sogool ak piik tugul che ki mi ak ineendet, kong'etee Haroset, agoi aineetap Kison. 14Koleenji Debora Barak, “Ng'eet! Ni peetuut ne indoi Kamuktaindet ne Toroor Sisera eung'ung'. Mi Kamuktaindet ne Toroor kondoun.” Ki wo anyun Barak kochoortagei eng' tulweetap Tabor, kobooto kiplugotinik eliphuusyek taman kosubi ineendet. 15Ki iseer `Kamuktaindet ne Toroor Sisera kobooto kariisyekyik tugul ak lugeennyi tugul eng' rotwetap chok eng' taitap Barak. Ki choorgei Sisera eng' chepkichutinnyi ak komwei eng' keeldo. 16Ki oon Barak kariisyek kobooto lugeet kot koit Haroset. Ki pek lugeet komugul ne po Sisera eng' rotwetap chok kot koma ng'et chii.

17Ki mwei Sisera kobun keeldo, agoi koit emaitap Jael osotyotap Heber Kenindet amu ki ting'egei kaalyeet Jabin laitoryatap Hasor ak kootap Heber Kenindet. 18Ki manda Jael kotorookto Sisera ak koleenji ineendet, “Nyoo ko, kiptaiyandennyu. Nyoo ole ami, ameiywei!” Ki wo ole mi eng' emait, ak kituge ngoryeet. 19Yeityo koleenji, “Asoomin ale inaga peek tutigin aee, amu ama melel.” Ki yaat soteetap cheego ak konaga kolu yeityo kotuch. 20Ki leenji chiichooto ineendet, “Tonon eng' kurgeetap emait si ye nyo chii age tugul ak koteebenen kole, ‘Mi chii yu?’ Ileenji, ‘Achicha.’ ” 21Ki inem Jael osotyotap Heber tigongyotap emait ak kiriswet ak kwo kosapchi yeityo kotoree tigongyondonooto mwaitap kondanyi kot komanda kwo kotoor ng'wonyut; ki ruei ineendet miising' amu ki kang'et, ak kime. 22Ye kingo ta koonei `Barak Sisera, komong' Jael kotorook ineendet ak koleenji, “Nyoo aboorun chiito ne icheeng'e.” Ki nyo ye ki mi ineendet ak konyoor koruei Sisera ko kagome, ak ki mi tigongyot mwaitap kondanyi.

23Eng' peetuunooto anyun, ko ki iterteer `Kamuktaindet Jabin laitoryatap Kanaan eng' taitap piigap Israel. 24Kong'eete peetuunooto, ko ki kimiit eutap `piigap Israel koterteer Jabin laitoryatap Kanaan, kot kobar kowong' ineendet.

5

Tyendap Debora

51Eng' peetuunooto, ko kityenso anyun Debora ak Barak weeriitap Abinoam koleen,

2“Amu ki indo kandoik eng' Israel,

amu ki igoitogei piik ak icheek eng' chamyet.

Olasu Kamuktaindet ne Toroor!

3Ogas, okweek laitorinik!

Oep iit, okweek pounik!

Atyenjini anee Kamuktaindet ne Toroor.

Atyenjini kalasunet Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindetap Israel.

4Ee Kamuktaindet ne Toroor,

ye ki imande eng' Seir,

ye ki imande eng' kooretap Edom,

kobotan ng'wony ak koroobon kipsengwet,

ee, kosooi poolik peek.

5

5.5:
Kom 19.18
Ki root tuloonook kotendeen eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor,

nooto po Tulweetap Sinai,

eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindetap Israel.

6Eng' peetuusyegap Shamgar weeriitap Anat,

eng' peetuusyegap Jael,

ko ki ma kobunei chii ortinwek che eecheen,

ak kibunoti kiprutoinik ortinwegap taban.

7Kimatagomi pounik eng' Israel,

ki igeskei kot ang'eet anee Debora,

ang'eet anee kamet eng' Israel!

8Ki lewen kamuktaik alak,

kobiit lugeet eng' kurgotik.

Tos kige keerei long'eet anan ko ng'otit

eng' piik eliphuusyek artam eng' Israel?

9Tokyingei muguleldanyu pounigap Israel,

che ki igoitogei eng' chamyet eng' kwenutap piik.

Olasu Kamuktaindet ne Toroor!

10Omwaite okweek che obune sigiroik che leelach,

che otebee ngoroik che ki itoi che po kamanuutyet ne oo,

ak okweek che obendoti eng' ooreet.

11Eng' cheetap putiik, eng' komoswek che kirame peek,

yooto ye mwaitoe poisyonigap imanda che po Kamuktaindet ne Toroor,

poisyonigap imanda che po pounatennyi eng' Israel.

Yeityo korekto piigap Kamuktaindet ne Toroor

koba kot koit ormariichok.

12Ng'eet, ng'eet, Debora!

Ng'eet, ng'eet, tyen!

Ng'eet, ee Barak,

imut luuleniguk che ki iluul, inyee weeriitap Abinoam.

13Yeityo kochoorgei che ki ng'et che po piik che taagunotiin,

ki choorgei piigap Kamuktaindet ne Toroor agobo ineendet, si kobargei ak che nyigoonen.

14Kimang'une Ephraim che salu Amelek;

kosubun, inyee Benjamin, che otupche.

Ki pun Makir pounik,

ak ki pun Zebulun icheek che tindoi kirokto ne po kandoindet ne oo ne po lugeet.

15Ki mi pounigap Issakar kobooto Debora;

kiit ne ki uu Issakar, ko ki yai nooto Barak agine;

kirwoochi atebweet koosubi keelyekyik.

Eng' ortinwegap Reuben

ko ki mi kasiagutik che eecheen che po muguleldo.

16Ki lya si itebee kwenutap piusyegap keechiirek,

si igas kuutetap ndurerusyek che kiguutyin akwotisyek?

Eng' ortinwegap Reuben

ko ki mi kasiagutik che eecheen che po muguleldo.

17Ki meny Gilead Jordan pitoniin,

ak Dan, ko kilya si kotebee melisyek?

Ki tep Asher kosisyigei eng' ngeguutap nyanjet,

komeny ole neegitee luukwegap peekyik.

18Zebulun ko ki piik che ki inde saboonwekwak ng'oiyonditap meet,

ak ki yai Naphtali agine eng' oldinwek che torooreen che po emet.

19Ki pwa laitorinik, koyai lugeet;

ki pargei ak laitorinigap Kanaan;

eng' Taanak ole neegitee peegap Megiddo,

ma ip kelunoi alak tugul che po fedha.

20Ki yai kecheik lugeet kong'etee kipsengwet,

eng' ortinwekwak che torooreen ko ki pargei ak Sisera.

21Kila icheek aineetap Kison,

ainonooto po keny, aineetap Kison.

Ee saboondanyun, ui tai eng' kimnateet!

22Ak kityech ng'wony keelyegap paraisisyek;

kobooto toroombenet, toroombenetap keelyegap che kiimeen.

23Ochup Meros, mwaei malaikaiyatap Kamuktaindet ne Toroor,

ochup eng' chubeet ne ng'waan piik che menyei olooto,

amu ma pwa kotoret Kamuktaindet ne Toroor,

kotoret Kamuktaindet ne Toroor agobo che kiimeen.

24Egu Jael ne iberuuroti eng' kwonyiik,

osotyotap Heber Kenindet,

eng' kwonyiik che menyei emait ko egu ne iberuurot.

25Ki soom peek, ago ki inage cheego;

ki ipchi mwaitap cheego eng' taabeet ne po teegisto.

26Ki inem tigongyot,

ak kiname eunnyi ne po tai kiriswetap musogindet;

ak kokwere Sisera kiriswonooto,

kikwer kotui metinnyi,

kitoor ak konyarnyar mwaitap kondanyi.

27Eng' keelyekyik kogiluul, koru kochulak;

eng' keelyekyik kogiluul, koru kosiis;

ole kiluuljigei, ko ki ru anyun kome.

28Ki itito eng' tirisia, kotabendo,

ak ki riir kametap Sisera eng' tirisyetap segengeisyek kole,

‘Amu nee si kogagei chepkichutinnyi ma sip konyo?

Amu nee si kogagei cheetap keelyegap kariisyekyik?’

29Ki wolji kwonyiikyik che ng'oomen kole iman,

kawoljigei ineendet teebutyet,

30Tos tomo konyoor ak kopchei parunenik?

Chepto agenge anan tiibiik aeng' ko punjin chii agenge;

punjin Sisera, parunenigap saleiywek che teer.

Parunenigap saleiywek che teer che po nabutigap lelesta,

che po saleiywek aeng' che teer che po nabutigap lelesta eng' kaatwegap luulenik kobunjo.

31Ingobek kowong'kei puuniguk tugul, ee Kamuktaindet ne Toroor!

Ago ingoigei che chamei ineendet asiista, ye charu eng' kimnateennyi!”

Ki piit kaalyeet anyun eng' emet kenyiisyek artam.

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]