Revised Kalenjin Bible (KAPR)
4

Debora ak Barak

41Ki yai piigap Israel yaityet kogeny eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor ye kingo kagome Ehud. 2Ki alda `Kamuktaindet ne Toroor icheek koba eunegap Jabin laitoryatap Kanaan, ne ki laitorani eng' Hasor. Ki indochin lugeennyi Sisera, ne ki menyei Haroset ne po Pororyosyek. 3Ki riirchi anyun `piigap Israel Kamuktaindet ne Toroor amu ki tinyei kariisyegap kariik pogol sogool, ak kiga konyaliil piigap Israel eng' kimnateet eng' kenyiisyek tiptem.

4Eng' peetuusyechooto, ko kirwoogindetap Israel Debora maotyot, kwondap Lapidot. 5Ki tebee tiiretap Debora keel eng' kwenutap Ramah ak Bethel eng' emetap tuloonook ne po Ephraim. Ki cham kotogosu piigap Israel ole mi ineendet kobwanei kirwooget. 6Ki iyookto ineendet kole keguur Barak weeriitap Abinoam eng' Kedes-naptali ak koleenji, “Tos ma ng'at Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindetap Israel kole, ‘Ui iriikyi tulweetap Tabor, ak imutu eliphuusyek taman kobun piigap Naphtali ak che po Zebulun? 7Amutun Sisera kandoindet ne po lugeetap Jabin, konyo si otuye eng' aineetap Kison kobooto karisyekyik ak piikyik che chaang'; andoi ineendet euneguk.’ ” 8Kowolji Barak kole, “Ngot kebendi tuwai, awendi. Ago ngot koma kibendi tuwai, koma wendi.” 9Kole, “Kibendi tuwai iman. Ago panda ne iwendi, koma siinyoorchigei inyee teegisto amu indoi Kamuktaindet ne Toroor Sisera eunegap kwony.” Ki ng'eet Debora koba Kedesh ak Barak. 10Ki kuur `Barak Zebulun ak Naphtali kobwa Kedesh. Ki togosta koba kiplugotinik eliphuusyek tamanu koosup ineendet, ak ki wo Debora agine kobooto ineendet.

11Kiga kotabaanegei Heber Kenindet, Kenik chuun alak, che echegeet ko lagogap Hobap kabyugoitap Musa, ak kwo koteech emainnyi eng' ole mi keetit eng' Saananim, ye neegitee Kedesh.

12Ye ki ngemwachi Sisera keleenji kowa Barak weeriitap Abinoam kotogosta tulweetap Tabor, 13koyum kariisyekyik tugul, kariisyegap kariik pogol sogool ak piik tugul che ki mi ak ineendet, kong'etee Haroset, agoi aineetap Kison. 14Koleenji Debora Barak, “Ng'eet! Ni peetuut ne indoi Kamuktaindet ne Toroor Sisera eung'ung'. Mi Kamuktaindet ne Toroor kondoun.” Ki wo anyun Barak kochoortagei eng' tulweetap Tabor, kobooto kiplugotinik eliphuusyek taman kosubi ineendet. 15Ki iseer `Kamuktaindet ne Toroor Sisera kobooto kariisyekyik tugul ak lugeennyi tugul eng' rotwetap chok eng' taitap Barak. Ki choorgei Sisera eng' chepkichutinnyi ak komwei eng' keeldo. 16Ki oon Barak kariisyek kobooto lugeet kot koit Haroset. Ki pek lugeet komugul ne po Sisera eng' rotwetap chok kot koma ng'et chii.

17Ki mwei Sisera kobun keeldo, agoi koit emaitap Jael osotyotap Heber Kenindet amu ki ting'egei kaalyeet Jabin laitoryatap Hasor ak kootap Heber Kenindet. 18Ki manda Jael kotorookto Sisera ak koleenji ineendet, “Nyoo ko, kiptaiyandennyu. Nyoo ole ami, ameiywei!” Ki wo ole mi eng' emait, ak kituge ngoryeet. 19Yeityo koleenji, “Asoomin ale inaga peek tutigin aee, amu ama melel.” Ki yaat soteetap cheego ak konaga kolu yeityo kotuch. 20Ki leenji chiichooto ineendet, “Tonon eng' kurgeetap emait si ye nyo chii age tugul ak koteebenen kole, ‘Mi chii yu?’ Ileenji, ‘Achicha.’ ” 21Ki inem Jael osotyotap Heber tigongyotap emait ak kiriswet ak kwo kosapchi yeityo kotoree tigongyondonooto mwaitap kondanyi kot komanda kwo kotoor ng'wonyut; ki ruei ineendet miising' amu ki kang'et, ak kime. 22Ye kingo ta koonei `Barak Sisera, komong' Jael kotorook ineendet ak koleenji, “Nyoo aboorun chiito ne icheeng'e.” Ki nyo ye ki mi ineendet ak konyoor koruei Sisera ko kagome, ak ki mi tigongyot mwaitap kondanyi.

23Eng' peetuunooto anyun, ko ki iterteer `Kamuktaindet Jabin laitoryatap Kanaan eng' taitap piigap Israel. 24Kong'eete peetuunooto, ko ki kimiit eutap `piigap Israel koterteer Jabin laitoryatap Kanaan, kot kobar kowong' ineendet.

5

Tyendap Debora

51Eng' peetuunooto, ko kityenso anyun Debora ak Barak weeriitap Abinoam koleen,

2“Amu ki indo kandoik eng' Israel,

amu ki igoitogei piik ak icheek eng' chamyet.

Olasu Kamuktaindet ne Toroor!

3Ogas, okweek laitorinik!

Oep iit, okweek pounik!

Atyenjini anee Kamuktaindet ne Toroor.

Atyenjini kalasunet Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindetap Israel.

4Ee Kamuktaindet ne Toroor,

ye ki imande eng' Seir,

ye ki imande eng' kooretap Edom,

kobotan ng'wony ak koroobon kipsengwet,

ee, kosooi poolik peek.

5

5.5:
Kom 19.18
Ki root tuloonook kotendeen eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor,

nooto po Tulweetap Sinai,

eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindetap Israel.

6Eng' peetuusyegap Shamgar weeriitap Anat,

eng' peetuusyegap Jael,

ko ki ma kobunei chii ortinwek che eecheen,

ak kibunoti kiprutoinik ortinwegap taban.

7Kimatagomi pounik eng' Israel,

ki igeskei kot ang'eet anee Debora,

ang'eet anee kamet eng' Israel!

8Ki lewen kamuktaik alak,

kobiit lugeet eng' kurgotik.

Tos kige keerei long'eet anan ko ng'otit

eng' piik eliphuusyek artam eng' Israel?

9Tokyingei muguleldanyu pounigap Israel,

che ki igoitogei eng' chamyet eng' kwenutap piik.

Olasu Kamuktaindet ne Toroor!

10Omwaite okweek che obune sigiroik che leelach,

che otebee ngoroik che ki itoi che po kamanuutyet ne oo,

ak okweek che obendoti eng' ooreet.

11Eng' cheetap putiik, eng' komoswek che kirame peek,

yooto ye mwaitoe poisyonigap imanda che po Kamuktaindet ne Toroor,

poisyonigap imanda che po pounatennyi eng' Israel.

Yeityo korekto piigap Kamuktaindet ne Toroor

koba kot koit ormariichok.

12Ng'eet, ng'eet, Debora!

Ng'eet, ng'eet, tyen!

Ng'eet, ee Barak,

imut luuleniguk che ki iluul, inyee weeriitap Abinoam.

13Yeityo kochoorgei che ki ng'et che po piik che taagunotiin,

ki choorgei piigap Kamuktaindet ne Toroor agobo ineendet, si kobargei ak che nyigoonen.

14Kimang'une Ephraim che salu Amelek;

kosubun, inyee Benjamin, che otupche.

Ki pun Makir pounik,

ak ki pun Zebulun icheek che tindoi kirokto ne po kandoindet ne oo ne po lugeet.

15Ki mi pounigap Issakar kobooto Debora;

kiit ne ki uu Issakar, ko ki yai nooto Barak agine;

kirwoochi atebweet koosubi keelyekyik.

Eng' ortinwegap Reuben

ko ki mi kasiagutik che eecheen che po muguleldo.

16Ki lya si itebee kwenutap piusyegap keechiirek,

si igas kuutetap ndurerusyek che kiguutyin akwotisyek?

Eng' ortinwegap Reuben

ko ki mi kasiagutik che eecheen che po muguleldo.

17Ki meny Gilead Jordan pitoniin,

ak Dan, ko kilya si kotebee melisyek?

Ki tep Asher kosisyigei eng' ngeguutap nyanjet,

komeny ole neegitee luukwegap peekyik.

18Zebulun ko ki piik che ki inde saboonwekwak ng'oiyonditap meet,

ak ki yai Naphtali agine eng' oldinwek che torooreen che po emet.

19Ki pwa laitorinik, koyai lugeet;

ki pargei ak laitorinigap Kanaan;

eng' Taanak ole neegitee peegap Megiddo,

ma ip kelunoi alak tugul che po fedha.

20Ki yai kecheik lugeet kong'etee kipsengwet,

eng' ortinwekwak che torooreen ko ki pargei ak Sisera.

21Kila icheek aineetap Kison,

ainonooto po keny, aineetap Kison.

Ee saboondanyun, ui tai eng' kimnateet!

22Ak kityech ng'wony keelyegap paraisisyek;

kobooto toroombenet, toroombenetap keelyegap che kiimeen.

23Ochup Meros, mwaei malaikaiyatap Kamuktaindet ne Toroor,

ochup eng' chubeet ne ng'waan piik che menyei olooto,

amu ma pwa kotoret Kamuktaindet ne Toroor,

kotoret Kamuktaindet ne Toroor agobo che kiimeen.

24Egu Jael ne iberuuroti eng' kwonyiik,

osotyotap Heber Kenindet,

eng' kwonyiik che menyei emait ko egu ne iberuurot.

25Ki soom peek, ago ki inage cheego;

ki ipchi mwaitap cheego eng' taabeet ne po teegisto.

26Ki inem tigongyot,

ak kiname eunnyi ne po tai kiriswetap musogindet;

ak kokwere Sisera kiriswonooto,

kikwer kotui metinnyi,

kitoor ak konyarnyar mwaitap kondanyi.

27Eng' keelyekyik kogiluul, koru kochulak;

eng' keelyekyik kogiluul, koru kosiis;

ole kiluuljigei, ko ki ru anyun kome.

28Ki itito eng' tirisia, kotabendo,

ak ki riir kametap Sisera eng' tirisyetap segengeisyek kole,

‘Amu nee si kogagei chepkichutinnyi ma sip konyo?

Amu nee si kogagei cheetap keelyegap kariisyekyik?’

29Ki wolji kwonyiikyik che ng'oomen kole iman,

kawoljigei ineendet teebutyet,

30Tos tomo konyoor ak kopchei parunenik?

Chepto agenge anan tiibiik aeng' ko punjin chii agenge;

punjin Sisera, parunenigap saleiywek che teer.

Parunenigap saleiywek che teer che po nabutigap lelesta,

che po saleiywek aeng' che teer che po nabutigap lelesta eng' kaatwegap luulenik kobunjo.

31Ingobek kowong'kei puuniguk tugul, ee Kamuktaindet ne Toroor!

Ago ingoigei che chamei ineendet asiista, ye charu eng' kimnateennyi!”

Ki piit kaalyeet anyun eng' emet kenyiisyek artam.

6

Gideon ak Midianik

61Ki yai piigap Israel yaityet eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor; ak ki inde `Kamuktaindet ne Toroor icheek eunegap Midian kenyiisyek tisap. 2Ak ki iterteer eutap `Midian Israel. Ki paljigei piigap Israel keriingonik eng' tuloonook, kebenonik ak kiyachigei irimoik amu Midian. 3Ye kingo kagogolso Israel, kotogos anyun Midianik, ak Amelegik ak piigap kong'asiis, kobwa kobargei ak icheek. 4Kibwane konyo koteech emennywa ak kong'em ruroteetap emet, agoi koit Gaza, ama ituuch amitwogik eng' Israel, keechiir, anan ko tany anan ko sigiryo. 5Amu ki pwa kotogos ak tuukwak ak emaisyekwak, ak ki mong' ko uu chereng'enyinik eng' chaang'indo; ki ma ko iitoksei icheek ak tambeesikwak; ak ki pwa kong'em emet. 6Ara kinyoor Israel nyalilda ne oo amu Midianik, ak ki riirchi piigap Israel Kamuktaindet ne Toroor.

7Ak ye kingo riirchi piigap Israel Kamuktaindet ne Toroor amu Midianik, 8koyookyi `Kamuktaindet ne Toroor icheek maotyot. Ki mwachi koleenji, “Kamwa ko uu ni Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindetap Israel kole, ‘Ki amutwak otogosu eng' Misiri ak amutwak omang'une kootap otwoknateet. 9Ki atyachak eng' eutap Misiriik, ak eng' eutap tugul che ki inyaliilak, ak ki aoon icheek koba eng' taing'wong', ak agoonok emennywa.’ 10Ki aleenjok, ‘Aa Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'wong'; moiywei kamuktaigap Amorik, che omenye emennywa.’ Ago ma ogas iit kutinnyu.”

Kuursetap Gideon

11Ki nyo malaikaiyatap Kamuktaindet ne Toroor ak kotebee keetitap alayet keel ne ki mi Ophrah, ne ki po Joash Abiesrindet. Kituei weeriinnyi Gideon nganuuk eng' ole kitue sabibuk, si kobiit kouny nganuchooto eng' Midianik. 12Ak ki mong'ji ineendet malaikaiyatap Kamuktaindet ne Toroor ak koleenji, “Mi Kamuktaindet ne Toroor kobooten, inyee chiito ne ii kiim ak ko ii nyigan!”

13Ak ki leenji `Gideon ineendet, “Ee, Kiptaiyandennyu, ngot komi Kamuktaindet ne Toroor kobootech, ko amu nee si kobwanjech tuguuchu tugul? Mi ano poisyonikyik tugul che po kwong'eet che kimwaiwech kwanisyekyok, koleenjech, ‘Tos ki ma imutwech Kamuktaindet ne Toroor ketogosu eng' Misiri?’ Ago ki kobagaktech Kamuktaindet ne Toroor ak kondaech eunegap Midianik.”

14Ak kigusyi kong' `Kamuktaindet ne Toroor ineendet ak koleenji, “Ui eng' kimnatoning'ung', ak isaru Israel eng' eutap Midianik. Tos ma ayookten?”

15Koleenji Gideon, “Ee, Kiptaiyat, asaruunee nee Israel? Keero, ooreennyo ko ponoon kosiir tugul che po Manasseh ak ko aa ne ming'in eng' tugul eng' kootap kwandanyu.”

16Ak ki leenji Kamuktaindet ne Toroor, “Ami kobooten iman ak ibare Midianik ko uu yo chiito agenge icheek.”

17Ki leenji Gideon, “Ngot ko kaanyooru chameet eng' taing'ung', iboorwo anyun kaboorunet ile inyee ne ing'alaalwo. 18Asaain ale amat iwe eng' yu agoi anyo ole imi, ak aibu kagoochinennyu ak ande taing'ung'.” Ak ki le, “Atebye kot iitu kogeny.” 19Ki wo anyun Gideon koonnyi, ak kochop aarwetap ng'oroor, ak magatiinik che ma kinde mermereek che po peek che ng'ootiin keruutik tiptem. Ki inde panyeek kerebet, ak ki inde suuteek tereet ak koipchi ineendet eng' keetitap alayet keel, kwo kogoochi. 20Ki leenji malaikaiyatap `Kamuktaindet ineendet, “Inemu panyeek ak magatiinik che ma kinde mermereek, ak igonoor kooi ak irong'u suuteek.” Ak ki yai ko uu nooto. 21Ki iyogoito malaikaiyatap Kamuktaindet ne Toroor walitap kirokto ne ki tinyei eng' eunnyi ak kotwae panyechooto ak magatinichooto ma kinde mermereek. Ki togosta maat eng' koyata ak kobeel panyeek ak magatinichooto ma kinde mermereek. Yeityo kobetito kwo malaikaiyatap Kamuktaindet ne Toroor eng' tainnyi ne mata kogeer.

22Ak ki keer Gideon kole kaagaa ineendet ko malaikaiyatap Kamuktaindet ne Toroor, ak ki le ineendet, “Pwo! Ee Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor! Kaageer malaikaiyatap Kamuktaindet ne Toroor kimni.”

23Ki leenji `Kamuktaindet ne Toroor ineendet, “Ingotep kaalyeet kobooten! Meiywei, memee.” 24Koteekyi Gideon anyun Kamuktaindet ne Toroor kaptisisyet eng' yooto, ak koguure “Kamuktaindet ne Toroor ko kaalyeet.” Miitei agoi kora eng' Ophrah ne po Abiesrik.

Kobute Gideon kanamwetap Baal

25Ki leenji `Kamuktaindet ne Toroor ineendet kemounooto, “Kweri kirgitap kwandang'ung', kirgitap aeng' ne po kenyiisyek tisap, ak ibut kapkorosutap Baal ne tinyei kwandang'ung' ak iluul Asera ne neegitee kapkorosunooto. 26Yeityo iteekyi Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' kaptisisyet eng' paragutap irimoniito, kotetak komyee, ak ikweri kirgit ne po aeng' ak igoite kagoochinet ne kibeelei kobooto kweenigap Asera che iebe.” 27Ki imut anyun Gideon piik taman eng' otwogikyik ak koyai ko uu ye kamwachi Kamuktaindet ne Toroor. Amu ki iywei piigap kootap kwandanyi ak piigap nganaseet, koma imuuch anyun koyai peet, koyai kemoi.

28Ye kingo ng'eetyo piigap nganaseet kota ko karon inne, ogeero, ko kiga kebut kapkorosutap Baal, ak kiga kiluul Asera ne kineegite kapkorosuut ak kiga kigoito kirgit ne po aeng' eng' kaptisisyet ne kiga kiteech. 29Koleenjigei, “Ng'oo ne koyaei kii?” Ak ye kingo kin ak koteebat, konai kole, koyaei kiito Gideon weeriitap Joash. 30Koleenji piigap nganaseet Joash, “Imutu weeriing'ung' komong', kebar; amu kabut kapkorosutap Baal ak koep Asera ne komi yooto.”

31Ago ki leenji Joash piik tugul che ki ibeligei ak ineendet, “Ong'alaali otoreti Baal? Anan osaru ineendet? Ne ng'alaali agobo ineendet ko myee kebar kota ko karon. Ngot ko kamuktain ineendet, ko ingong'alaal kotoretkei, amu kogoluul chiito kapkorosunnyi.” 32Koguure anyun ineendet eng' peetuunooto Jerubaal, kole, “Ingong'alaal Baal korwookyi ineendet,” amu kobut kapkorosunnyi.

33Ki iyumgei anyun Midianik tugul ak Amelegik ak piigap kong'asiis, ak kolong' koteech atebweetap Jezreel. 34Ago ki nyoonji Kabuusetap Kamuktaindet ne Toroor Gideon; ak ki kuut igoondit ak ki iyumgei Abiesrik koosup ineendet. 35Ki iyookto piik koba Manasseh komugul, ak ki iyumgei ak icheek koosup ineendet. Ki iyookto piik alak koba Asher, Zebulun ak Naphtali, ak ki togos kotorook icheek.

36Ki leenji `Gideon Kamuktaindet, “Ngot isaru Israel eng' eunnyu ko uu ye ki imwa, 37keero, andoi koroorigap keechiirek rwanyut ne kiboorsee. Ngot konam rewoot koroorik icheegei ak ko yaamaat ng'wonyut tugul anai anyun ale isaru Israel eng' eunnyu, ko uu ye ki imwa.” 38Ak ki ek ko uu nooto. Eng' peetuut ne po aeng' koging'eet kota ko karon miising', ak koruruny koroorik, ak koiiny komong' peegap rewoot kot konyi taabeet. 39Ki leenji `Gideon Kamuktaindet, “Amat kolalyo nereegeguk agobo anee, kota amwa ni kityo. Asaain ale chamwo atyem koroorik konyil agenge kogeny. Ingosaiyo koroorik icheegei ak ingobiit rewoot eng' ng'wonyut tugul.” 40Ara ki yai Kamuktaindet ko uu nooto kemounooto. Ki saiyo koroorik icheegei ak ki piit rewoot eng' ng'wonyut tugul.

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]