Revised Kalenjin Bible (KAPR)
27

Kateunet agobo Judah

271Ki nyoonji Jeremiah ng'olyoondoni kobunu Kamuktaindet ne Toroor eng' taunetap laitornatetap Jeoikam weeriitap Josiah, laitoryatap Judah, 2koleenji, kamwaiwo Kamuktaindet ne Toroor kole, yachigei anook ak chogisyek, ak iratyi kaating'ung'; 3yeityo iyookyi laitoryatap Edom, ak laitoryatap Moab, ak laitoryatap lagogap Ammon, ak laitoryatap Tyro, ak laitoryatap Sidon, koip piik che kiyooktoi che pwoonei Jerusalem kap Zedekiah laitoryatap Judah: 4ak iyomis icheek koba kapkiptainikwak koleenji kamwa Kamuktaindet ne Toroor ne po lugoosyek, Kamuktaindetap Israel, kole: Omwachini kiptainikwok ko uu ni oleenjini: 5Ki ayai ng'wonyuni, chii ak tyony che miitei ng'wony, eng' kamuktaennyu ne oo ak eunnyu ne chuulaat; ak agoochi emoniito ineendet ne ageere ale nyolu agoochi. 6Kaagoochi anyun emotinwechuuto tugul Nebukadnezar laitoryatap Babilon, otwogindennyu, kaagoochi ineendet tyong'igap timiin koot ineendet. 7Ak koot pororyosyek tugul ineendet ak weeriitnnyi, agoi koit peetuusyegap emennyi: ak koyae anyun pororyosyek che chaang' ak laitorinik che eecheen ineendet koek otwogindennywa.

8Ak tuun abire pororyet ak pounateet ne maotei Nebukadnezar niito laitoryatap Babilon, ak ne eesyoi konde kaatinnywa chogitap laitoryatap Babilon, abire pororyonooto rotwetap chok, ak rubeet, ak koroito, agoi ageesu icheek eng' eunnyi, mwaei Kamuktaindet ne Toroor. 9Ago, amogas okweek maotikwok anan piikwok che ng'oorsei anan karwotitaosyekwok anan chepsogeinik anan pooniik, che ng'alaalwok koleenjinok, Moote laitoryatap Babilon: 10amu maotenwok lembeita, si koistook olooegitu eng' emeng'wong'; kole si aoonak olusye. 11Ago pororyet ne kase iit laitoryatap Babilon, ak koot ineendet, abagaaktoi pororyonooto kong'et eng' emennywa, mwaei Kamuktaindet ne Toroor; ak kobat emonooto, ak komeny olooto.

12Ak ki ang'alaalji Zedekiah laitoryatap Judah ko uu ng'aleechuuto tugul aleenji, Onde kaating'wong' chogitap laitoryatap Babilon, ak oot ineendet ak piikyik, si osapche. 13Amu nee si imee, inyee kobooto piiguk, eng' rotwetap chok, ak eng' rubeet, ak eng' koroito, ko uu ye kogomwa Kamuktaindet ne Toroor agobo pororyet ne ma chamei koot laitoryatap Babilon? 14Amogas ng'aleegap maotik che ng'alaalwok koleenjinok, Moote laitoryatap Babilon: amu maotenwok lembeita. 15Amu ma ayoogu icheek, mwaei Kamuktaindet ne Toroor, ago maoteni lembechek eng' kainennyu kole si aoonak, ak olusye, okweek ak maotik che maotenwok.

16Ki ang'alaalji tisiik ak icheek ak pichu tugul aleenji, Kamwa Kamuktaindet ne Toroor kole: Amogas ng'aleegap maotikwok che maotenwok koleenjinok, Ogeero, neegit si keeweech kogeny tereenigap kootap Kamuktaindet ne Toroor eng' Babilon: amu maotenwok lembeita. 17Amogas pichooto; oot laitoryatap Babilon si osapche: amu nee anyun si koek karaita nganasani? 18Ago ngot ko maotik icheeget, ak ngot komi ng'olyootap Kamuktaindet ne Toroor eng' icheek, ingosa anyun Kamuktaindet ne Toroor ne po lugoosyek, si ma ki ip tereenik che ki ng'et eng' kootap Kamuktaindet ne Toroor, ak eng' kootap laitoryatap Judah, ak eng' Jerusalem, koba Babilon. 19Amu kamwa Kamuktaindet ne Toroor ne po lugoosyek ko uu ni agobo tolochik, ak nyanjet, ak ng'echerok che tebee tuguuk, ak che ng'etunotiin che po tereenik che ki ng'et eng' nganasani, 20che ki ma ip Nebukadnezar laitoryatap Babilon, ye kiluulei Jekoniah weeriitap Jehoiakim, laitoryatap Judah, komut eng' Jerusalem kwo Babilon, ak piik tugul che taagunotiin che po Judah ak Jerusalem;

21Ee, mwaei Kamuktaindet ne Toroor ne po lugoosyek, Kamuktaindetap Israel, agobo tereenik che ki ng'et eng' kootap Kamuktaindet ne Toroor, ak eng' kootap laitoryatap Judah ak eng' Jerusalem, kole, 22ki ibei koba Babilon, ak tebee olooto, agoi peetuut ne arutochini icheek, mwaei Kamuktaindet ne Toroor; aibu anyun aweegu kobwa olito.

28

Maonatetap lembech ne po Hananiah

281

28.1:
2Lai 24.18-20; 2A.Pet 36.11-13
Ak eng' kenyinooto, eng' taunetap laitornatetap Zedekiah laitoryatap Judah, eng' kenyiit ne po ang'wan, eng' arawetap muut, kong'alaalwo Hananiah weeriitap Ashur, maotyot, ne ki po Gibeon, eng' kootap Kamuktaindet ne Toroor, eng' taitap tisiik ak piik tugul koleenjo, 2Mwaei Kamuktaindet ne Toroor ne po lugoosyek, Kamuktaindetap Israel ko uu ni kole, kaairi chogitap laitoryatap Babilon. 3Kotom kogeskei kenyiisyek aeng', aibu kogeny kobwa olito tuguuk tugul che po kootap Kamuktaindet ne Toroor, che kiga ip Nebukadnezar laitoryatap Babilon eng' olito koba Babilon: 4ak amutu kogeny konyo olito Jekoniah weeriitap Jehoiakim laitoryatap Judah, kobooto luulenik tugul che ki kiluul che po Judah, che ki pa Babilon, mwaei Kamuktaindet ne Toroor: amu airie chogitap laitoryatap Babilon.

5Ki mwachi anyun maotyot Jeremiah maotyot Hananiah eng' taitap tisiik ak eng' taitap piik tugul che kitonondos eng' kootap Kamuktaindet ne Toroor, 6ak ki le maotyot Jeremiah, Amen: ingoyai Kamuktaindet ne Toroor ko uu nooto: ingoyai Kamuktaindet ne Toroor ng'aleeguk kosulda che kaimaoten, koip kogeny tuguuk kobwa kootap Kamuktaindet ne Toroor, ak komut tugul che ki kiluul, kobwa olito, kobunu Babilon. 7Ago kas anyun ng'olyoondoni amwae eng' taing'ung' ak eng' taitap piik tugul: 8Ki maoten maotik che po keny che ki indounena ak che ki indounenen agobo emotinwek che chaang', ak pounatosyek, agobo lugeet ak yaityet, ak koroito. 9Maotyot ne maoteni agobo kaalyeet, ye kagosulda ng'olyoondennyi, konaaksei maotyondonooto, keele, ki iyoogu Kamuktaindet ne Toroor iman.

10Ki inem anyun maotyot Hananiah chogit ne ki mi kaatitap maotyot Jeremiah, ak koiri. 11Ak ki ng'alaal Hananiah eng' taitap piik tugul kole, mwaei Kamuktaindet ne Toroor kole: Airie ko uu nooto chogitap Nebukadnezar laitoryatap Babilon eng' kaatitap pororyosyek tugul, kotom kogeskei kenyiisyek aeng'u. Ki wo anyun maotyot Jeremiah.

12Ki nyoonji anyun `ng'olyootap Kamuktaindet ne Toroor Jeremiah, ye kingo kagoiri maotyot Hananiah chogit eng' kaatitap maotyot Jeremiah, koleenji, 13ui ak imwachi Hananiah ileenji, kamwa Kamuktaindet ne Toroor kole kaiiri chogisyegap keetiik; ago iyae chogisyegap kariik igeere chooto. 14Amu mwaei Kamuktaindet ne Toroor ne po lugoosyek, Kamuktaindetap Israel, ko uu ni kole: Kande chogitap karnet kaatwegap pororyosyechu tugul, si kobiit koot Nebukadnezar laitoryatap Babilon; ak otei ineendet: ak kaagoochi ineendet tyong'igap timiin ak icheek.

15Yeityo komwachi maotyot Jeremiah maotyot Hananiah, koleenji, Kaso, Hananiah. Ma iyogun Kamuktaindet ne Toroor; ago igoochini pichu komong' lembeita. 16Nooto anyun, mwaei Kamuktaindet ne Toroor kole keero, aistoin eng' ng'wony: imee kenyini, amu kaimwa ngelelnateet ingelelji Kamuktaindet ne Toroor.

17Kime anyun maotyot Hananiah eng' kenyinooto eng' arawetap tisap.

29

Parweet ne ki kisirchi luulenik

291

29.1-2:
2Lai 24.12-16; 2A.Pet 36.10
Chu ng'aleegap parweet ne ki iyookto maotyot Jeremiah eng' Jerusalem, koyookyi poisyek che ki ng'et eng' che kiga kiluul, ak tisiik, ak maotik, ak piik tugul, che kiga luul Nebukadnezar eng' Jerusalem koba Babilon, 2(ye kingo kagoba eng' Jerusalem Laitoryat Jekoniah, ak kametap laitoryat, ak kiptainik, kobooto pounigap Judah ak Jerusalem, ak musogik, ak kitang'ik,) 3ki ip Elasa weeriitap Sapan, ak Geramya weeriitap Hilkiah (che ki iyookto Zedekiah laitoryatap Judah koba Babilon kap Nebukadnezar laitoryatap Babilon), koleenji, 4Mwaei Kamuktaindet ne Toroor ne po lugoosyek, Kamuktaindetap Israel, komwachin piik tugul che ki kiluul, che ki achamde keluul eng' Jerusalem koba Babilon: 5kole, oteech kooriik, ak omeny; ak ogol mbareenik, ak oam logoekwak. 6Otunisye, si osich weeriik ak tiibiik; ak otunisyechi weeriikwok, ak ogoite tiibiikwok, si kosich weeriik ak tiibiik; ak otesage eng' olooto, among'ering'itu. 7Ak ocheeng'ji kaalyeet nganaseet ne ki achamde keluuljok, ak osaa Kamuktaindet ne Toroor agobo nganasanooto: amu onyooru kaalyeet eng' kaalyeetap nganasanooto. 8Amu mwaei Kamuktaindet ne Toroor ne po lugoosyek, Kamuktaindetap Israel, ko uu ni kole: Among' koberberak maotik che mi kwenung'wong', ak piikwok che ng'oorsei, anan oyan karwotitaosyekwok che orwotyini. 9Amu maotenwok lembeita eng' kainennyu: ma ayoogu icheek, mwaei Kamuktaindet ne Toroor.

10

29.10:
2A.Pet 36.21; Jer 25.11; Dan 9.2
Amu mwaei Kamuktaindet ne Toroor kole, ye ibata kenyiisyek tamanwogik tisabu omi Babilon, arutochok, ak asuldawok ng'olyoondennyu ne myee, amutwok obwa olito. 11Amu angen kabwaatutik che abwaati agobo okweek, mwaei Kamuktaindet ne Toroor, kabwaatutigap kaalyeet, ma che po yaityet, si agoonok kamang'unet eng' peetuusyekwok che po let. 12Ak oguura, ak obe osaa, ak agasak. 13
29.13:
NKNg'a 4.29
Ak ocheeng'a, ak onyoorwo, ye ocheeng'a eng' mugulelwekwok tugul. 14Ak onyoorwo, mwaei Kamuktaindet ne Toroor, ak awal luuleng'wong', ak ayumak omang'une pororyosyek tugul, ak eng' komoswek tugul ole ki aoonjok, mwaei Kamuktaindet ne Toroor; ak amutwak kogeny obwa olito ki agoitoenok.

15Amu ki omwa ole, Kigong'eetwech Kamuktaindet ne Toroor maotik eng' Babilon. 16Amu mwaei Kamuktaindet ne Toroor ko uu ni agobo laitoryat ne tebee ng'echereetap laitornatet ne po Daudi, ak agobo piik tugul che menyei nganasani, tupchosyekwok che ma kiluul kobootok; 17mwaei Kamuktaindet ne Toroor ne po lugoosyek kole: Ogeero, ayookyini icheek rotwetap chok, ak rubeet, ak koroito, ak ayai icheek koigei logoegap mogoonik che samis, che ma kimuuchi keam, amu yaacheen miising'. 18Ak asube icheek rotwetap chok, ak rubeet, ak koroito, ak agoite icheek kewiirchi komosi ak komosi eng' pounatosyek tugul che po ng'wony, si koek che chubootiin ak che kikwong'ee, che kireenyei ak che kiteweeri, eng' pororyosyek tugul che ki aoonji; 19amu ma kas ng'aleekyuk, mwaei Kamuktaindet ne Toroor, che ki ayooktochine icheek otwogikyuk maotik, ang'eete karon miising' ak ayookte icheek; ago ma ocham ogas, mwaei Kamuktaindet ne Toroor. 20Ogas anyun ng'olyootap Kamuktaindet ne Toroor, okweek tugul che ki kiluul, che ki ayookte eng' Jerusalem koba Babilon.

21Mwaei Kamuktaindet ne Toroor ne po lugoosyek, Kamuktaindetap Israel, agobo Ahab weeriitap Kolaia, ak Zedekiah weeriitap Maaseia, che maotenwok lembeita eng' kainennyu, kole: Ogeero, andoi icheek eutap Nebukadresar laitoryatap Babilon; ak kobar icheek eng' taing'wong'; 22ak komwaei luulenik tugul che po Judah che mi Babilon, eng' chubisyet kole, ingoyain Kamuktaindet ne Toroor iige Zedekiah ak Ahab, che ki peel laitoryatap Babilon eng' ma; 23amu ki koyai perberyo eng' Israel, ak koyai ibeetapkei ak osotigap piigap kokwennywa, ak ki komwa ng'aleek che po lembech eng' kainennyu, che ki ma ang'at icheek; ak ko aneendet ne angen, ak ko aa paoryat, mwaei Kamuktaindet ne Toroor.

Ng'olyoot koityi Semaih

24Ak imwa agobo Semaiah Neelamindet, ile, 25Mwaei Kamuktaindet ne Toroor ne po lugoosyek, Kamuktaindetap Israel, ko uu ni kole, amu ki iyookyi piik tugul che mi Jerusalem paronok eng' kaineng'ung', ak iyookyi Zephaniah weeriitap Maaseia tisiindet, ak tisiik tugul, ileenji, 26Kaindein Kamuktaindet ne Toroor iegu tisiindet igeer tisiindet Jehoiada, si kobiit oegu pounik eng' kootap Kamuktaindet ne Toroor, amu chii age tugul ne kibiywet, ak koyaegei koek maotyo, iratyi keetiik keelyekyik, ak iratyi mugurek kaatinnyi. 27Ara anyun, amu nee si meger kong' Jeremiah ne po Anatoth ne yaegei koek maotyondeng'wong', 28amu ko uu ye kagoyokwech ineendet ng'aleek eng' Babilon, koleenjech, Punjin peetuusyek che chaang' luuleng'wong': oteech kooriik ak omeny; ak ogol mbareenik, si oam logoekwak?

29Ak kisomanji Zephaniah tisiindet parwaani, kogasei Jeremiah maotyot. 30Konyonji anyun `ng'olyootap Kamuktaindet ne Toroor Jeremiah, koleenji 31iyookyi ng'olyoot piik tugul che kigeluul, ileenji, kamwa Kamuktaindet ne Toroor agobo Semaiah Neelamindet, kole: Amu ki komaotenwok Semaiah, ak ki ma ayoogu, ak kogogoonok omang'u lembeita; 32nooto anyun, mwaei Kamuktaindet ne Toroor kole, ogeero, abire Semaiah Neelamindet, ak iyotennyi; ma sichei chii ne menyei kobooto pichu, ama keerei myeeindo ne ayachini piikyuk, mwaei Kamuktaindet ne Toroor: amu ki mwa ngelelnateet kongelelji Kamuktaindet ne Toroor.

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]