Revised Kalenjin Bible (KAPR)
36

Bukuit ne arung'aat

361

36.1:
2Lai 24.1; 2A.Pet 36.5-7; Dan 1.1-2
Ki nyoonji Jeremiah ng'olyoondoni ne ki punu Kamuktaindet ne Toroor eng' kenyiit ne po ang'wan ne po Jehoiakim weeriitap Josiah, laitoryatap Judah, koleenji 2nam bukuit ne mamanat, isirchi ng'aleek tugul che koamwaun agobo Israel, ak agobo Judah, ak agobo pororyosyek tugul, kobooch peetuut ne ki ang'alaalun, kobooch peetuusyegap Josiah, agoi peetuuni. 3Abeere tamangap kogas kootap Judah yaityet tugul ne kaatil ale ayachini icheek; si koweek chii tugul eng' icheek kometo ooreennyi ne ya, si anyochi kaat amu yaityennywa ak tengektonywa.

4Ki kuur anyun Jeremiah Baruk weeriitap Neriah; ak kisir Baruk ng'aleek tugul che po Kamuktaindet ne Toroor che kimwaei Jeremiah, che kiga komwachi `Kamuktaindet ne Toroor ineendet, kosirchi bukuit ne mamanat. 5Ak ki ng'at Jeremiah Baruk, koleenji aa kerat; ma muuchi awo kootap Kamuktaindet ne Toroor: 6ui anyun isoman bukuiniito, ne kaisirchi che kegasena, ng'aleegap Kamuktaindet ne Toroor, soman kogasei piik eng' kootap Kamuktaindet ne Toroor eng' peetuutap karugutetapkei, ak isoman kogeny kogasei piik tugul che po Judah che punu nganasookwak. 7Tamangap komwaita soomutikwak eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor, ak koweek chii age tugul kometo ooreennyi ne ya, amu eecheen nereegek kobooto nereegek che ng'woneen che ki komwa Kamuktaindet ne Toroor agobo pichu. 8Ak ki yai Baruk weeriitap Neriah ko uu tugul che ki ng'at maotyot Jeremiah ineendet, kosoman eng' bukuit ng'aleegap Kamuktaindet ne Toroor eng' kootap Kamuktaindet ne Toroor.

9Ak eng' kenyiit ne po muut ne po Jehoiakim weeriitap Josiah, laitoryatap Judah, eng' arawetap sogool, komwaita piik tugul eng' Jerusalem, kobooto piik tugul che ki punu nganasoogap Judah kobwanei Jerusalem, karugutetapkei eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor. 10Kisoman anyun Baruk ng'aleegap Jeremiah che ki kisirchi bukuit, eng' kootap Kamuktaindet ne Toroor, eng' koot ne po oriit ne po Gemaria weeriitap Sapan siriindet, eng' seremut ne po meto, eng' ole kimandoe ne po ormariichet ne leel ne po kootap Kamuktaindet ne Toroor, kisooman kogasei piik tugul.

Kesomani Bukuit

11Ak ye kingo kas Mikaia weeriitap Gemaria, weeriitap Sapan, ng'aleechooto tugul po Kamuktaindet ne Toroor eng' bukuit, 12kochoortagei kwo kootap laitoryat, koot ne po oriit ne po siriindet; ak ki tebyei eng' olooto pounik tugul chooto ko: Elisama siriindet, Delaiah weeriitap Semaiah, Elnatan weeriitap Akbor, ak Gemaria weeriitap Sapan, ak Zedekiah weeriitap Hananiah, ak pounik tugul. 13Komwachi anyun Mikaia icheek ng'aleek tugul che kagas, ye kisomani Baruk bukuit kogasei piik. 14Koyookto anyun pounik tugul Jeudi weeriitap Netania, weeriitap Selemya, weeriitap Kusi, kwo ole mi Baruk, koleenji nam eng' eung'ung' bukuit ne kesomanjini piik kogas, ak inyoo. Konam anyun Baruk weeriitap Neriah eng' eunnyi bukuinooto, ak konyo ole mi pichooto. 15Ak ki leenji icheek ineendet, Tebi ng'wony anyun, ak isoman kegas. Kosoman anyun Baruk kogasei pichooto. 16Kingo kagogas ng'aleechooto tugul anyun, kogeerotkei eng' kaiyweisyet, ak koleenji Baruk, Kimwachini iman laitoryat ng'aleechuuto tugul. 17Yeityo koteebe icheek Baruk koleenji mwaiwech anyun ole ki itepte si isir ng'aleechuuto komwaei ineendet:

18Kowolji anyun Baruk icheek koleenji kimwaiwo ng'aleechuuto tugul, ak ki asirchi bukuit eng' wino. 19Yeityo komwachi pounik Baruk, koleenji, ui unygei, inyee ak Jeremiah; among' konai chii ole omi.

Peelseetap bukuit

20Ki pa anyun kaplaitoryat eng' seremut; ago kiga konde bukuinooto koot ne po oriit ne po Elisama siriindet; ak ki mwachi laitoryat ng'aleechooto tugul kogas. 21Koyookto anyun laitoryat Jeudi kwo koip bukuit: ak ki inem eng' koot ne po oriit ne po Elisama siriindet. Ak kisooman Jeudi kogas laitoryat, ak kogas pounik tugul che kitonondos eng' ole neegitee laitoryat. 22Ki tebee laitoryat koot ne ki menyei eng' peetuusyegap kaitityet eng' arawetap sogool: ak kimi maat ne kilalei eng' kisigirit eng' tainnyi. 23Ak kingo kagosoman Jeudi kartasisyek somok anan ang'wan, kotil laitoryat eng' rotweet, ak kowiirchi maata kimi kisigirit, agoi kolal bukuit komugul kogeskei eng' maata. 24Ma iyweis, ama peet ngoroikwak, laitoryat, anan age eng' otwogikyik ne kigasei ng'aleechooto tugul. 25Ki igaigai anyun Elnatan ak Delaiah ak Gemaria laitoryat, si ma peel bukuit: ago ma kasyi. 26Ak ki ng'at laitoryat Jerameel weeriitap laitoryat, kobooto Seraiah weeriitap Asriel, ak Selemya weeriitap Abdeel, konam Baruk siriindet ak maotyot Jeremiah: ago kiuny `Kamuktaindet ne Toroor icheek.

Kotetu Jeremiah kesir bukuit age

27Ki nyoonji anyun `ng'olyootap Kamuktaindet ne Toroor Jeremiah, ko kagobeel laitoryat bukuit, ak ng'aleek che kisirei Baruk komwaei Jeremiah, koleenji 28nam bukuit age kogeny, ak isirchi ng'aleechooto tugul po tai che ki mi bukuit ne po tai ne kibeelei Jehoiakim laitoryatap Judah. 29Ak imwa agobo Jehoiakim laitoryatap Judah ile, Mwaei Kamuktaindet ne Toroor kole: Ki ibeel bukuinooto, ile, Amu nee si isir, ile, Nyoonei laitoryatap Babilon iman kong'emei emoni, ak kowong' eng' olito chii ak tyony? 30Mwaei anyun Kamuktaindet ne Toroor agobo Jehoiakim laitoryatap Judah ko uu ni kole: Ma sichei chii ne tebee ng'echereetap laitornatet ne po Daudi: ak ki wiirtoi muustonyi peet kobir asiista, ak kotebee kaititindo kemoi. 31Ak abire ineendet ak iyotennyi, kobooto otwogikyik amu tengektonywa; ak aipchini icheek ak piik che menyei Jerusalem, kobooto piigap Judah, yaityet tugul ne ki amwa agobo icheek, ago ma kas. 32Ki nam anyun Jeremiah bukuit age ne mamanat, ak kogoochi Baruk siriindet, weeriitap Neriah; ne ki sirchi ng'aleek tugul che kimwaei Jeremiah che ki mi bukuit, ne kiga kobeel Jehoiakim laitoryat ne po Judah: ak ki kitesyi ng'aleek alak che chaang' che kergei ak chugiche.

37

Koyiemei `puunik Jerusalem

371

37.1:
2Lai 24.17; 2A.Pet 36.10
Ak ki laitoran Zedekiah weeriitap Josiah kogeer Konia weeriitap Jehoiakim ne ki ieet Nebukadresar laitoryatap Babilon koek laitoryat eng' emetap Judah. 2Ago ma kas ineendet, anan otwogikyik, anan piigap emet, ng'aleegap Kamuktaindet ne Toroor che kimwaei eng' maotyot Jeremiah.

3Ak ki iyookto Zedekiah laitoryat Jeukal weeriitap Selemya, ak Zephaniah weeriitap Maaseia tisiindet, koba kapmaotyot Jeremiah, koleenji saiywech anyun Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindennyo.

4Kinyonei anyun Jeremiah oriit ak komandoi eng' kwenutap piik: amu kitom korat chii ineendet eng' korgoreet. 5Ak ki ibok lugeetap Pharaoh eng' Misiri: ak kingo kagogas Kaldeik che kiga koyiem Jerusalem ng'aleekwak, koba eng' Jerusalem.

6Yeityo konyonji ng'olyootap Kamuktaindet ne Toroor maotyot Jeremiah, koleenji, 7Mwaei Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindetap Israel, kole: Omwachi ko uu ni laitoryatap Judah, ne kaiyokwok obwa oteepsena, oleenji: Keero, lugeetap Pharaoh, ne kanyo kotoretin, koweeksei kobendi Misiri emennywa. 8Ak kobwa Kaldeik kogeny, ak kobargei ak nganasani; ak koluul, ak kobeel. 9Mwaei Kamuktaindet ne Toroor kole: Amat oberberge, ole, Istoeneige iman Kaldeik: amu ma istogei. 10Amu nganda ki obar lugeet komugul ne po Kaldeik che kiboryenok, kot kong'et kityo piik che ki kiguoten eng' icheek, kota kong'eetei chii age tugul eng' emainnyi, ak kobeel nganasani.

Kegerei Jeremiah eng' korgoreet

11Ak kingo kagotogosta lugeetap Kaldeik koba eng' Jerusalem, amu ki iywei lugeetap Pharaoh, 12kwo anyun Jeremiah eng' Jerusalem agoi emetap Benjamin, kwo konam kebebertanyi eng' olooto, eng' kwenutap piik. 13Ak ye kimi ormariichetap Benjamin, ko ki mi agine yooto kiptaiyatap riibiik, ne ki kiguure Irija, weeriitap Selemya, weeriitap Hananiah; ak ki nam maotyot Jeremiah, koleenji iwendi onamegei ak Kaldeik.

14Kowolji anyun Jeremiah, koleenji lembech nooto; ma wendi kenamge ak Kaldeik; ago ma kasyi: konam anyun Irija Jeremiah, ak komutyi pounik. 15Ak ki nereekyi pounik Jeremiah, ak kobir, ak kotoorchi korgoreet eng' kootap Jonathan siriindet; amu kiga koyai yooto koek korgoreet. 16Kingo kagoit Jeremiah kootap keriinget, agoi kooriik che kigerchin piik, ak kingo kagotebee Jeremiah olooto peetuusyek che chaang'; 17koyookto anyun Zedekiah laitoryat kimut ineendet konyo: ak kiteepse laitoryat ineendet eng' ung'oot eng' koonnyi, koleenji tos mi ng'olyoot age tugul ne punu Kamuktaindet ne Toroor? Ak ki le Jeremiah, Miitei. Ki mwa kogeny kole kindein eutap laitoryatap Babilon. 18Ki mwachi kogeny Jeremiah Laitoryat Zedekiah koleenji, ki ayaun tengek nee, anan otwogiguk, anan pichu, kot otoorcha korgoreet? 19Mi ano anyun nguno maotikwok che ki maotenwok, koleenjinok, Manyonjinin laitoryatap Babilon obargei, anan kobargei ak emoni? 20Asaain anyun, ee kiptaiyandennyu laitoryat, ale, kaswa soomennyu; asaain ale ameweekyo kootap Jonathan siriindet, si ma meechi olooto.

21Ki ng'at anyun Zedekiah laitoryat, ak ki kimut Jeremiah kwo seremutap riibiik, ak ki kigoochin magatyat eng' peetuut age tugul kobunu ooreetap piik che peelei magatiinik, agoi kogeskei magatiinik tugul eng' nganaseet. Ki tebi anyun Jeremiah ko uu nooto eng' seremutap riibiik.

38

Keratei Jeremiah

381Ak ki kas Shepatiah weeriitap Matan ak Gedalia weeriitap Pasur, ak Jukal weeriitap Selemya, ak Pasur weeriitap Malkija, ng'aleek che ki mwachi Jeremiah piik tugul, koleenji 2mwaei Kamuktaindet ne Toroor kole, ineendet ne tebee nganasani, kebarei eng' rotwetap chok, ak eng' rubeet, ak eng' koroito: ago ineendet ne wendi kap Kaldeik kosabei ak koek sabeennyi ne kiluulei. 3Mwaei Kamuktaindet ne Toroor kole, kigoitoi iman nganasani kwo eutap lugeet ne po laitoryatap Babilon, ak koluul.

4Koleenji anyun pounik laitoryat, Kisoomin keele, myee kebar chiichi; amu igoochin eunegap murenigap lugeet che ng'etu eng' nganasani, konyalulyo, ak eunegap piik tugul, amu mwachin icheek ng'aleek che uu chooto: amu ma cheeng'ei chiichi chametapkei ne po pichu, ago cheeng'jin nyalilda.

5Ak ki le Zedekiah laitoryat, Ogeero, mi ineendet eunekwok: amu laitoryat koma chii ne imuuchi koyaiywok kiy ne ya. 6Konam anyun icheek Jeremiah, ak kotoorchi ineendet keriingetap Malkija weeriitap laitoryat, ne ki mi seremutap riibiik: ak kichoortae Jeremiah rogoonik. Ki ma komi peek keriingonooto, ago kimi ng'atateek: ak kirorokyi Jeremiah ng'atateek oriit. 7Kingo kas anyun Ebed-melek Ethiopiaindet, ne kisiror, ne ki mi kootap laitoryat, kole, kagitoorchi Jeremiah keriinget: ye ki ibuuri laitoryat eng' ormariichetap Benjamin; 8komanda Ebed-melek eng' kootap laitoryat, ak komwachi laitoryat koleenji, 9kiptaiyandennyu laitoryat, kogoyai pichu yaityet eng' tuguuk tugul che kogoyachi maotyot Jeremiah, ne kogotoorchi keriinget; ak imuuchi kome eng' rubeet eng' ole mi: amu ma komi magatiinik eng' nganaseet. 10Ki ng'at anyun Laitoryat Ebed-melek Ethiopiaindet, koleenji imut eng' yu piik sosom, ak oganabu maotyot Jeremiah eng' keriinget, kotom kome. 11Komut anyun Ebed-melek piik, ak kwo kootap laitoryat ne mi kurereetap ole kigonoree tuguuk, ak ki inem surainik che ki koosegitu che kigelakta ak mararenik che ki koyaagitu, ak kochoortae rogoonik koba keriinget ole mi Jeremiah. 12Ak ki leenji Ebed-melek Ethiopiaindet, Jeremiah, Inde surainichu ki koosegitu che kigelakta, ak mararenichu ki koyaagitu kulgulweguk, ak inde rogoonik ak icheek. Ak ki yai Jeremiah ko uu nooto. 13Ki ichuut anyun Jeremiah eng' rogoonik, ak komut komong' eng' keriinget: ak ki tebee Jeremiah seremutap riibiik.

Koteepseen kogeny `Zedekiah Jeremiah

14Ki iyookto anyun Zedekiah laitoryat kimut maotyot Jeremiah, kwo ole mi ineendet agoi ole kimandoe ne po somok ne ki mi kootap Kamuktaindet ne Toroor: ak ki mwachi laitoryat Jeremiah koleenji, amache ateebenen kiy; ameung'ena kiy. 15Komwachi anyun Jeremiah Zedekiah, koleenji, ngot amwaun kioto, kotos mebara iman? Ak ngot amwaun kiy ne toretin, ko megasa. 16Ki iyasyechi anyun Zedekiah laitoryat Jeremiah eng' ung'oot, koleenji, ko uu ye sabei Kamuktaindet ne Toroor, ne kiyaiywech sabooniito, koma parin, amandein eutap pichu cheeng'ei saboondang'ung'.

17Ki leenji anyun Jeremiah Zedekiah, mwaei Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindet ne Toroor ne po lugoosyek, Kamuktaindet ne Toroor ne po Israel, kole: Ngot igoochigei eunegap pounigap laitoryatap Babilon, isabe, ama kibeelei nganasani; ak isap kobooto koong'ung'. 18Ago ngot ko mewe indegei eunegap pounigap laitoryatap Babilon, kindoi anyun nganasani eutap Kaldeik, ak kobeel, amechilili eng' eunekwak. 19Ak ki leenji Zedekiah laitoryat Jeremiah, Aiywei Yahudik che ki konamgei ak Kaldeik, si ma indea eunekwak, ak kochota.

20Ago ki le Jeremiah, Ma igoitoin. Kasain ale, kas kutitap Kamuktaindet ne Toroor eng' chuuto amwaun: si kobiit komyeeit eng' inyee, ak kosap saboondang'ung'. 21Ago ngot ieesye iwe, ko ni ng'olyoot ne kagoboorwo Kamuktaindet ne Toroor: 22Keero, kimuti kwonyiik tugul che ng'etu eng' kootap laitoryatap Judah koba konyoor pounigap laitoryatap Babilon, ak mwaei kwonyichooto kole, kagoberberin choronoguk che ingen, ak kagoterterin: kagorat anyun ng'atateek keelyeguk, kagoweigei let icheek.

23Ak komut osotiguk tugul komong' ak lagoguk komutyi Kaldeik: amechililee eunekwak, ago namin laitoryatap Babilon: ak igoite nganasani kebeel.

24Koleenji anyun Zedekiah Jeremiah, Amengonai chii ng'aleechu, si memeei. 25Ago ngot kogas pounik kole kageng'alaal tuwai, ak kobwonjin koleenjin, Mwaiwech nguno kiit ne kemwachi laitoryat; ameung'enech, si ma ki parin: ak imwaiwech kogeny kiit ne kamwaun laitoryat: 26ileenji icheek anyun, Koaipchini laitoryat soomennyu, ale, si ma weekyo kootap Jonathan, si ma mee eng' olooto. 27Ki pwa anyun pounik tugul kap Jeremiah, ak koteebe ineendet: ak ki mwachi ko uu ng'aleechooto tugul che koga ng'at laitoryat. Kobagaakta anyun, mata kong'alaal ak ineendet; ago ma naak ng'olyoondonooto. 28

38.28:
Ezk 33.21
Ki tebee anyun Jeremiah seremutap riibiik agoi peetuut ne ki kiluule Jerusalem.

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]