Revised Kalenjin Bible (KAPR)
1

Kotyemei Jona komwee Kamuktaindet ne Toroor

11

1.1:
2Lai 14.25
Ki nyoonji `ng'olyootap Kamuktaindet ne Toroor Jona weeriitap Amitai, koleenji, 2“Ng'eet, ui Nineveh, nganasanooto oo, ak ititenji; amu kagotogos yaityennywa tainnyu.” 3Ago king'eet Jona koleen komwechi Tarsis komwee Kamuktaindet ne Toroor. Ki choortagei kwo Joppa ak konyoor meeliit ne wendi Tarsis. Ki igoito anyun tuguuk che yamegei ak panda ak kolaany meeliit kobooto alak kole koba tugul Tarsis, komwee Kamuktaindet ne Toroor.

Koaragendos piik eng' nyanjet

4Ago ki iyookyi `Kamuktaindet ne Toroor nyanjet usoonet ne oo, ak ki piit kipchurchuryet ne oo miising' eng' nyanjet, kot komach kobutok meeliit. 5Ki iyweis anyun kiboitinigap meeliit, ak koriirchi chii age tugul kamuktaindennyi. Ki wiirchi nyanjet tuguuk che ki mi moinget, kole kowisisiit. Ago kiga kwo Jona komoswek che po oriit miising' che po meeliit; ak ki ru, konuuch.

6Ki wo anyun kiptaiyatap moinget ole mi ineendet ak koleenji, “Ilyon inyee chiichi irue? Ng'eet, kuur Kamuktaindeng'ung', tamangap kobwaatech Kamuktaindet si ma kibegu.”

7Ak ki leenjigei kiboitinigap moinget, “Nyoo, ak ongeseer parbareek, si kobiit kenai keele kanyonjech yaityoni amu ng'oo.” Ki iseer anyun parbareek, ak kobutyi `parbaryat Jona. 8Ki mwachi anyun ineendet koleenji, “Kisoomin keele mwaiwech, po ng'oo yaityoni kanyonjech. Nee poisyeng'ung'? Ak ibunu ano? Ano emeng'ung'? Ak ano pororyeng'ung'?” 9Ak ki leenji icheek, “Aa Hebranindet, ak aiywei Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindetap kipsengwet, ne ki yai nyanjet ak emet.” 10Ki iyweis anyun piik miising', ak koleenji ineendet, “Nee kiito koiyai?” Amu ki nai piik kole kamwee Kamuktaindet ne Toroor; amu kiga komwachi icheek. 11koteebee anyun pichooto ineendet koleenji, “Ki iten nee, si kosiis nyanjet?” Amu kitesak miising' wasetapkei ne po nyanjet. 12Ak ki leenji icheek, “Oganaba ak owiircha nyanjet; si kosiis nyanjet; amu angen ale kanyonjok usoononi oo miising' amu anee.”

13Ago ki was `pichooto peek eng' kimnateet koleen kokweri meeliit koweek kwo ngeguut; ago ma imuuch, amu kitesak miising' wasetapkei ne po nyanjet kogirinda icheek. 14Ki riirchi anyun Kamuktaindet ne Toroor koleenji, “Kisoomin miising', ee Kamuktaindet ne Toroor, kisoomin miising' keele, amengebegu agobo saboondap chiichi. Ameiityech korotiik che ma tinyei tengek; ee Kamuktaindet ne Toroor, amu kaiyai inyee ko uu ye kecham.” 15Koganap anyun Jona ak kowiirchi nyanjet; ak kosiis anyun nyanjet eng' wasetapkei. 16Koiywei anyun pichooto Kamuktaindet ne Toroor miising', ak koeng'ji Kamuktaindet ne Toroor tiseiywot ak koyasyo.

17

1.17:
Mat 12.40
Ak ki chop `Kamuktaindet ne Toroor njiryot ne oo si kobiit kolugui Jona; ak ki tebee `Jona moetap njiryot peetuusyek somok ak kemousyek somok.

2

Saaetap Jona

21Ki sa anyun `Jona Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindennyi komi `moetap njiryot, 2Ak ki le,

“Eng' nyalildanyu ko ki aguur Kamuktaindet ne Toroor,

ak ki wolwo;

ami ye mi che ki kobek ko ki aguurse,

ak ki igas kutinnyu.

3Ki iwiircha rireet, eng' kwenutap nyanjosyek,

ak ki yiema maraneet;

peeguk tugul che mildogei ak che somotitogei ko kimaluucha.

4Ki amwa ale, ‘Kagewiirta si ma igeera;

ak ta amuktoi ano kogeny ageer hekalung'ung' ne tiliil?’

5Ki yiema peek, agoi saboondanyu;

ki yiema rireet;

ki rat metinnyu mutweek.

6Ki achoortegei agoi kelusyegap tuloonook;

ki rata ng'wony kobooto temeleiywekyik agoi.

Ago ki imutu kora saboondanyu komong' eng' keriinget,

ee Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindennyu.

7Ye ki tanui saboondanyu,

abwaat anyun Kamuktaindet ne Toroor;

ak ki it ole imi saaennyu,

agoi hekalung'ung' ne tiliil.

8Icheek che isubi atebosyek che ma nyolu che po lembech,

ko istoegei rireenennywa pogei.

9Ago kobooto mwaetap kongoi

aeng'un tiseiywot;

che ki aaroorun ayaagun.

Po `Kamuktaindet ne Toroor yetunet!”

10Ak ki ng'alaalji `Kamuktaindet ne Toroor njiryot, ak ki ing'ung' Jona konyo emet.

3

Kowalaksei piigap Nineveh

31Ki nyoonji `ng'olyootap Kamuktaindet ne Toroor Jona ne po aeng', koleenji, 2“Ng'eet, ui Nineveh, nganasanooto oo, ak iamdachi ng'aleek che amwaun.” 3Kong'eet anyun Jona kwo Nineveh, ko uu ng'olyootap Kamuktaindet ne Toroor. Ki nganaseet ne oo miising' Nineveh, ooindonyi ko ki po panda ne po peetuusyek somok ngetil kwenut. 4

3.4
Mat 12.41; Luk 11.32
Ak ki toi Jona kochut nganaseet eng' pandap peetuut agenge, ak kiititen kole, “Tomo peetuusyek artamu si keng'em Nineveh!”

5Ak ki iyan `piigap Nineveh Kamuktaindet; ak ki mwaita karugutetapkei, ak ki ilaach kuniok, kobooch ne oo agoi ne ming'in.

6Ye kingo it ng'aleek kaplaitoryatap Nineveh, kong'eet eng' ng'echerennyi ne po laitornatet, koreek ngoryennyi, kotugegei kuniok, ak kotebee oreek. 7Ak ki mwaita kibarasta eng' Nineveh komugul keele, “Eng' ng'atuutyetap laitoryat ak piikyik che taagunotiin. Mat kochamcham kiy chii anan tyony, anan akweetap tuuga, anan ko ne po keechiirek. Mat koamis, anan koe peek. 8Ago ingetuge icheek tugul kuniok, chii ak tyony, ak ingoriirchi Kamuktaindet eng' kimnateet. Ee, ingoweek chii tugul kometo ooreennyi ne ya, ak kometo koroomnateet ne mi eunekwak. 9Ng'oo ne ingen? Imuuch koweek Kamuktaindet ak kowal kabwaatutikyik, ak kometo nereegekyik che koroomen, si koma kibegu.”

10Kingo keer Kamuktaindet poisyonikwak, kole kaweek icheek kometo ooreenywa ne ya; kowal Kamuktaindet kabwaatutikyik agobo yaityet ne ki kamwa kole yachin icheek; ak mata koyai.

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]