Revised Kalenjin Bible (KAPR)
21

Nganasook che ki kigoochi Lawiik

211Kingo pata, kobwa kandoigap kooriigap kwanisyek che po Lawiik koriik ole mi Eleazar tisiindet, Joshua weeriitap Nun ak kandoigap kooriigap kwanisyek che po pororyosyegap piigap Israel. 2

21.2:
Kai 35.1-8
Ki ng'alaalji icheek eng' Shiloh eng' emetap Kanaan, koleenji, “Ki ng'at `Kamuktaindet ne Toroor eng' eutap Musa kole kegoonech nganasook kemeny kobooto emotinwekwak ole agete tuuga. 3Ak ki igoochi `piigap Israel Lawiik eng' porotennywa ko uu ng'atuutyetap Kamuktaindet ne Toroor, nganasochu, kobooto emotinwekwak.”

4King'eyai kurainik, komong' korook che po ooreetap Kohatik. Ki sich lagogap Aron tisiindet che po ooreetap Kohat nganasook taman ak somok kobun pororyetap Judah, pororyetap Simion ak pororyetap Benjamin.

5Ki sich eng' kuraitap lagogap Kohat che ki ng'et nganasook taman eng' ortinwegap pororyosyegap Ephraim, Dan ak eng' kebebertap pororyetap Manasseh.

6Ki sich eng' kurait lagogap Gerson nganasook taman ak somok eng' ortinwegap ooreetap Issakar, Asher, Naphtali ak eng' kebebertap ooreetap pororyetap Manasseh eng' Bashan.

7Ki sich eng' kurait lagogap Merari ko uu ortinwekwak nganasook taman ak aeng' eng' pororyetap Reuben, Gad ak eng' pororyetap Zebulun.

8Ki igoochi anyun eng' kurait `piigap Israel Lawiik nganasochooto kobooto emotinwekwak che kiyagisye ko uu ye ki ng'at `Kamuktaindet ne Toroor eng' eutap Musa.

9Ki igoito eng' pororyetap lagogap Judah ak eng' pororyetap lagogap Simion nganasochu kagimwa eng' yu eng' kainaik: 10Ki punji chooto lagogap Aron che po ortinwegap Kohatik che ki po lagogap Lawi: amu ki nenywa kuraitap tai. 11Ki igoochi Kiriath-arba kwandap Anak (nooto ko Hebron) eng' emetap tuloonook ne po Judah kobooto emotinwekwak che kiyagisye che kiyiem. 12Ago ki igoochi Kaleb weeriitap Jepune korotinwegap nganaseet kobunji kobooto kokwotinwekwak.

13Ki igoochi icheek `lagogap Aron tisiindet Hebron kobooto emotinwekyik che kiyagisye, nooto kogi nganaseet ne mwechin rumiindet ak Libna kobooto emotinwekyik che kiyagisye, 14ak Jatir kobooto emotinwekyik che kiyagisye, ak Estomoa kobooto emotinwekyik che kiyagisye. 15Holon kobooto emotinwekyik che kiyagisye ak Debir kobooto emotinwekyik che kiyagisye, 16ak Ain kobooto emotinwekyik che kiyagisye ak Juta kobooto emotinwekyik che kiyagisye, Beth-shemesh ak emotinwekyik. Nganasook sogool eng' pororyosyechuuto aeng'. 17Eng' pororyetap Benjamin, ko ki Gibeon kobooto emotinwekyik, Geba kobooto emotinwekyik che kiyagisye, 18Anatoth kobooto emotinwekyik che kiyagisye ak Almon kobooto emotinwekyik che kiyagisye. Tugul ko nganasook ang'wan. 19Nganasook tugul che po lagogap Aron, tisiik, ko ki taman ak somok kobooto emotinwekwak che kiyagisye.

20Ak ki sich ortinwegap lagogap Kohat, Lawiik, che icheek che ki ng'et eng' lagogap Kohatik, nganasoogap kurainnywa eng' pororyetap Ephraim. 21Ki igoochi icheek Shekem kobooto emotinwekyik che kiyagisye eng' emetap tuloonook ne po Ephraim, nooto kogi nganaseet ne mwechin rumiindet ak Gezer kobooto emotinwekyik che kiyagisye. 22Ak Kibasaim kobooto emotinwekyik che kiyagisye ak Beth-horon kobooto emotinwekyik che kiyagisye. Tugul ko nganasook ang'wan. 23Eng' pororyetap Dan, ko ki Elteke kobooto emotinwekyik che kiyagisye, Gibeton kobooto emotinwekyik che kiyagisye, 24Aijalon kobooto emotinwekyik che kiyagisye ak Gat-rimon kobooto emotinwekyik che kiyagisye. Tugul ko nganasook ang'wan. 25Ak eng' kebebertap pororyetap Manasseh, ko ki Taanak kobooto emotinwekyik che kiyagisye ak Gat-rimon kobooto emotinwekyik che kiyagisye; nganasook aeng'. 26Nganasook tugul che po ortinwegap lagogap Kohat che ki ng'et ko ki taman kobooto emotinwekwak che kiyagisye.

27Ki igoochi lagogap Gerson eng' ortinwegap Lawiik eng' kebebertap pororyetap Manasseh, Golan eng' Bashan kobooto emotinwekyik che kiyagisye, nooto kogi nganaseet ne mwechin rumiindet ak Be-estera kobooto emotinwekyik che kiyagisye, chooto ko nganasook aeng'. 28Eng' pororyetap Issakar ko ki Kision kobooto emotinwekyik che kiyagisye, Daberat kobooto emotinwekyik che kiyagisye, 29Jarmut kobooto emotinwekyik che kiyagisye ak En-ganim kobooto emotinwekyik che kiyagisye; nganasook ang'wan. 30Eng' pororyetap Asher, ko ki Misal kobooto emotinwekyik che kiyagisye, Abdon kobooto emotinwekyik che kiyagisye, 31Elkat kobooto emotinwekyik che kiyagisye ak Rehob kobooto emotinwekyik che kiyagisye, chooto ko nganasook ang'wan. 32Ak eng' pororyetap Naphtali, ko ki Kedesh eng' Galilaya kobooto emotinwekyik che kiyagisye, nooto kogi nganaseet ne mwechin rumiindet, ak Amot-dor kobooto emotinwekyik che kiyagisye, Kartan kobooto emotinwekyik che kiyagisye. Tugul ko nganasook somok. 33Nganasook tugul che po Gershonik ko uu ortinwekwak, ko ki taman ak somok kobooto emotinwekwak che kiyagisye.

34Ki igoochi ortinwegap lagogap Merari che icheek che ki ng'et eng' Lawiik eng' pororyetap Zebulun, Jokneam kobooto emotinwekyik che kiyagisye, Karta kobooto emotinwekyik che kiyagisye, 35Dimna kobooto emotinwekyik che kiyagisye, Naalal kobooto emotinwekyik che kiyagisye. Chooto ko nganasook ang'wan. 36Eng' pororyetap Reuben, ko ki Beser kobooto emotinwekyik che kiyagisye, Jahas kobooto emotinwekyik che kiyagisye, 37Kedemot kobooto emotinwekyik che kiyagisye ak Mepaat kobooto emotinwekyik che kiyagisye. Tugul ko nganasook ang'wan. 38Eng' pororyetap Gad, ko ki Ramot eng' Gilead kobooto emotinwekyik che kiyagisye, nooto kogi nganaseet ne mwechin rumiindet, Mahanaim kobooto emotinwekyik che kiyagisye, 39ak Hesbon kobooto emotinwekyik che kiyagisye, Jaser kobooto emotinwekyik che kiyagisye. Tugul ko nganasook ang'wan. 40Chuuto tugul kogi nganasoogap lagogap Merari ko uu ortinwekwak kobooto che ki ng'et eng' ortinwegap Lawiik; ak kurainnywa kogi nganasook taman ak aeng'.

41Nganasook tugul che po Lawiik eng' kwenutap emetap piigap Israel kogi nganasook artam ak sisiit kobooto emotinwekwak che kiyagisye. 42Ki tinyei age tugul eng' nganasochuuto emotinwekyik che kiyagisye che kiyiem ak ki uu nooto eng' nganasochuuto tugul.

43Ki igoochi anyun `Kamuktaindet ne Toroor Israel emet tugul ne ki iyasyechi kwanisyekwak kole tuun igoochin ak ki nam kobunji ak komeny, 44ak ki igoochi `Kamuktaindet ne Toroor icheek kamuung'et eng' komoswek tugul, ko uu tugul che ki iyasyechi kwanisyekwak, ak ma piit chii eng' puunikwak tugul ne ki imuuch kotonon eng' tainnywa. Ki inde `Kamuktaindet ne Toroor puunikwak tugul eunekwak. 45Ki isulda ng'aleek tugul che myach che kiga komwachi `Kamuktaindet ne Toroor kootap Israel, ma pet ng'olyoo agot agenge ne myee.

22

Koweektogei kaa pororyosyegap kong'asiis

221Ki kuur anyun `Joshua piigap Reuben, che po Gad ak kebebertap pororyetap Manasseh, 2

22.2:
Kai 32.20-32; Jos 1.12-15
ak koleenji icheek, “Ki oriip tuguuk tugul che king'ataak `Musa otwogindetap Kamuktaindet ne Toroor ak ki ogas iit kutinnyu eng' tugul che ki ang'ataak. 3Ma omete tupchosyekwok eng' peetuusyechu chaang' agoi peetuuni ago ki oriip kayomisetap ng'atuutyetap Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'wong'. 4Ak nguno ko kagogoochi `Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'wong' tupchosyekwok kamuung'et ko uu ye ki mwachi. Oweeige anyun nguno ak obe emaisyekwok agoi emet ne kibunjok ne ki koonok Musa otwogindetap Kamuktaindet ne Toroor eng' Jordan pitoniin. 5Ago oriipkei miising' oyai kayomisutyet ak ng'atuutyet che king'ataak Musa otwogindetap Kamuktaindet ne Toroor, ocham Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'wong' ak obendate ortinwekyik tugul ak oriip ng'atuutikyik onamge ak ineendet ak oot eng' mugulelwekwok tugul ak saboonwekwok tugul.” 6Ki iberuur anyun `Joshua icheek ak koleenji koba, ak ki pa emaisyekwak. 7Kiga kogoochi `Musa kebebertap pororyetap Manasseh poroteet eng' Bashan: ak ki igoochi `Joshua kebeberta age ne po pororyonooto poroteet eng' kwenutap tupchosyekwak eng' Jordan pitoniin ole tokyingei cherongo. Ak kingo machei `Joshua komwachi icheek koba emaisyekwak koberuur, 8ak kong'alaalji koleenji, “Oweeige emaisyekwok ak mogornateet ne oo, tuuga che chaang', fedha, thahabu, sugunonik, kariik ak ngoroik che chaang' miising'. Opchei parunenichuuto ki po puunikwok kobooto tupchosyekwok.”

Keteechei Kaptisisyet eng'ye neegitee Jordan

9Ki week anyun lagogap Reuben, lagogap Gad ak kebebertap pororyetap Manasseh, koba eng' ole mi piigap Israel komanda eng' Shiloh, ne mi emetap Kanaan koba emetap Gilead, emet ne nenywa, ne kiga konam kobunji ko uu ng'atuutyetap Kamuktaindet ne Toroor eng' eutap Musa.

10Ye kingo it emet ne neegit Jordan, ne mi emetap Kanaan, lagogap Reuben, Gad ak kebebertap pororyetap Manasseh, koteech kaptisisyet ne oo ne taagu eng' olooto, eng' ye po Jordan. 11Kingo kas piigap Israel kemwaei koleen kogoteech kaptisisyet lagogap Reuben, lagogap Gad ak kebebertap pororyetap Manasseh eng' taitap emetap Kanaan, eng' kooret ne neegit Jordan, eng' komosta ne po piigap Israel, 12koyumgei tuiyet komugul ne po piigap Israel eng' Shiloh kole koba kobargei ak pichooto.

13Ki iyookto piigap Israel piik che ki indochin Phineas weeriitap Eleazar tisiindet koba emetap Gilead ole mi lagogap Reuben, Gad, ak kebebertap pororyetap Manasseh. 14Ki mi kobooto Phineas pounik tamanu; kobunu pounindet age tugul kootap kwanisyek eng' pororyetap age tugul ne po pororyosyegap Israel ak age tugul ko ki ne oo eng' kootap kwanisyekwak eng' eliphusyegap Israel. 15Ki pwa anyun ole mi lagogap Reuben, lagogap Gad ak kebebertap pororyetap Manasseh eng' emetap Gilead ak kong'alaalji koleenji, 16

22.16:
NKNg'a 12.13-14
“Kamwa ko uu ni tuiyet komugul ne po Kamuktaindet ne Toroor kole, ‘Nee chalwogi kooyachi Kiptaiyat Kamuktaindetap Israel, kot omaste rani eng' kasubet ne osubi Kamuktaindet ne Toroor amu kooteekyigei kaptisisyet ak ongelelji Kamuktaindet ne Toroor rani?’ 17
22.17:
Kai 25.1-9
Tos mayamech tengektap Peor ne tomo kitiliilgei eng' tengegoto agoi ra, nganda ki nyoonji koroito tuiyetap Kamuktaindet ne Toroor? 18Ago kaomaste rani eng' kasubet ne osubi Kamuktaindet ne Toroor? Amu kaongelelji Kamuktaindet ne Toroor rani, ko mutai konereekyin ineendet tuiyet komugul ne po Israel. 19Ago ngo ma ianyinyat emet ne neng'wong', olande emet ne po Kamuktaindet ne Toroor ole menyei kootap Kamuktaindet ne Toroor, ak obwa onam emet eng' kwenunnyo kobunjook. Amat ongelelji Kamuktaindet ne Toroor anan ongeleljech oteekyigei kaptisisyet age ne ma kaptisisyetap Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindennyo. 20
22.20:
Jos 7.1-26
Tos ki ma ibutyi nereegek tuiyet komugul ne po Israel amu ki yai Akan weeriitap Zerah chalwokto eng' kiit ne ki itabaanat ak tos kimalus chiichooto ineegei eng' tengektanyi?”

21Ki wol anyun lagogap Reuben, Gad ak kebebertap pororyetap Manasseh ak kong'alaalji kandoigap eliphusyegap Israel koleenji, 22“Ingen Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindet ne pou kamuktaik, ak ta konaei Israel agine, ngot ko eng' ngelelnateet anan ngot ko eng' kachililutyet ne kagichililji Kamuktaindet ne Toroor, (ko mat isarwech rani,) 23keteekyigei kaptisisyet kemaste eng' kasubet ne kisubi Kamuktaindet ne Toroor anan ngot kemache kigoite kagoochinet ne kibeelei anan ngot ko kagoochinetap peek anan ngot kigoite korosegap kagoochinoik che po kaalyeet ko ingoyaakta Kamuktaindet ne Toroor ineegei. 24Anan ngot ko ki kiyai kii eng' riibetapkei agobo kiy keele, Ma nai chii ngot ko tuun ng'alaaljin lagokwok lagokyok eng' peetuusyek che pwoonei kole, ‘Oting'egei nee ak Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindetap Israel?’ 25Amu ki yai `Kamuktaindet ne Toroor Jordan koek kiwotennyo ak okweek lagogap Reuben ak lagogap Gad. Motinye kebeberta eng' Kamuktaindet ne Toroor, koyai anyun lagokwok lagokyok kobagaakta kayweet ne iywei Kamuktaindet ne Toroor. 26Nooto anyun ko kogimwa keele, Ongechoboge keteekyigei kaptisisyet ne ma po kagoochinoik che kibeelei anan ko tiseiywek, 27ago si koek paornateet eng' kwenunnyo acheek ak okweek ak eng' kwenutap ibinwek che piitu let eng' acheek si kobiit keyai poisyetap Kamuktaindet ne Toroor eng' tainnyi eng' kagoochinoikyok che kibeelei ak eng' tiseiywekyok ak eng' kagoochinoikyok che po kaalyeet, si ma tuun leenji lagokwok lagokyok eng' peetuusyek che pwoonei, Motinye kebeberta eng' Kamuktaindet ne Toroor. 28Amu nooto, ko ki kimwa anyun keele, ‘Ye tuun kamwaiwech ko uu nooto anan komwachi ibinwekyok eng' peetuusyek che pwoonei, kemwa anyun keele, Ogeer kergeindap kaptisisyetap Kamuktaindet ne Toroor ne ki yai kwanisyekyok ne ma po kagoochinoik che kibeelei ama po tiseiywek ago paornateet eng' kwenunnyo acheek ak okweek. 29Ingolooit eng' acheek ama kingelelji Kamuktaindet ne Toroor, ama kimaste rani eng' kasubet ne kisubi Kamuktaindet ne Toroor kot keteech kaptisisyet ne po kagoochinoik che kibeelei ak ko po kagoochinoigap peek anan ko ne po tiseiywek, age ne ma kaptisisyetap Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindennyo ne mi taitap koonnyi.’ ”

30Kingo kas Phineas tisiindet, pounigap tuiyet ak kandoigap eliphusyegap Israel che ki mi kobooto ineendet ng'aleek che ki mwa lagogap Reuben, Gad ak lagogap Manasseh, kobaibai icheek miising'. 31Ki wolji Phineas weeriitap Eleazar tisiindet lagogap Reuben, lagogap Gad ak lagogap Manasseh, Kaginai rani keele mi Kamuktaindet ne Toroor kwenunnyo, amu mata ochalwogenji Kamuktaindet ne Toroor eng' kiito. Kaosaru anyun piigap Israel eng' eutap Kamuktaindet ne Toroor. 32Eng' yooto koweek Phineas weeriitap Eleazar tisiindet kobooto pounik eng' ole mi lagogap Reuben, ak lagogap Gad ak koba eng' Gilead agoi emetap Kanaan ole mi piigap Israel, koipchi icheek ng'aleek kogeny. 33Ki ibaibai kioto piigap Israel, ak ki ilas piigap Israel Kamuktaindet, amata komwa kogeny kole koba kobargei ak icheek kong'em emet ne ki menyei lagogap Reuben ak lagogap Gad. 34Ki kuure anyun lagogap Reuben ak lagogap Gad kaptisisyonooto Ed, amu ki le, “Niito ko paornateet eng' kwenunnyo ne kagimwa keele Kamuktaindet ne Toroor ko Kamuktaindet.”

23

Kocheerei `Joshua piik

231Kingo pata peetuusyek che chaang' ye kingo kagogoochi `Kamuktaindet ne Toroor Israel kamuung'et eng' puunikwak tugul eng' komoswek tugul, ye kiga koosit Joshua ko kagotar kenyiisyek che chaang', 2koguur anyun `Joshua Israel tugul, poisyekwak, kandoikwak, kirwoogikwak ak kiptainikwak yeityo koleenji icheek, “Kaaositu ak ki kochang'a kenyiisyekyuk. 3Ki ogeer tuguuk tugul che ki koyachi Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'wong' pororyosyechu tugul amu okweek, amu Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'wong' ineendet ne ki yai lugeet agobo okweek. 4Ki apcheiywok pororyosyechu kang'et koek poroteetap ortinwekwok kobooch Jordan, kobooto pororyosyek tugul che ki abar agoi nyanjetap Mediterenian ne tokyingei kong'asiis. 5Timdoi anyun `Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'wong' icheek eng' taing'wong' ak koon si ma ogeere; ak onam emennywa kobunjook, ko uu ye kimwaiwok `Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'wong'. 6Onyiganitu anyun miising' si oriip ak oyai tuguuk tugul che ki kisir eng' bukuitap Ng'atuutik ne po Musa, si momaste oistoegei tuguuchooto obe eutap tai anan ko ne po kaataam, 7si mobe kwenutap pororyosyechu chuuto kong'et eng' kwenung'wong' anan omwa kainaigap kanamonikwak anan oyosye eng' icheek anan oot anan ogutung'ji. 8Ago onamge ak Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'wong' ko uu ye ki oyai agoi ra. 9Amu ki koon `Kamuktaindet ne Toroor eng' taing'wong' pororyosyek che eecheen ak ko kiimeen. Ago ma piit chii ne ki tonon eng' taing'wong' agoi ra. 10

23.10:
NKNg'a 3.22; 32.30
Oone chiito agenge eng' okweek eliphuut amu Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'wong' ne yaei lugeet agobo okweek ko uu ye kimwaiwok. 11Oriipkei anyun miising' si ocham Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'wong'. 12Amu ngot ochuchuigei obe let eng' kiy age tugul ak onamge ak pororyosyechuuto ki ng'et eng' kwenung'wong', otunge ak icheek ak obe ole mi ak kobwa ole omi, 13onai komyee ole ma koonei kogeny Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'wong' pororyosyechuuto eng' taing'wong', ago egu mesteet ak kiit ne riichei piich eng' okweek ak kipchoritiit eng' karasaikwok ak katook eng' konyekwok, kot kotun olusye eng' emoni karaaran ki koonok Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'wong'.

14“Awendi anyun rani ooreet ne pendi piik tugul che po ng'wony. Ongen eng' mugulelwekwok tugul ak eng' saboonwekwok tugul, ole ma pet ng'olyoo agot agenge eng' tuguuk tugul che myachen che ki mwa Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'wong' agobo okweek. Ago ki isulda chooto tugul eng' okweek ama pet kiy agot agenge eng' chooto. 15Ago onai anyun ole, ko uu ye ki pwanjok tuguuk tugul che myachen che kimwaiwok Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'wong', koibwok Kamuktaindet ne Toroor ko uu nooto, tuguuk tugul che yaacheen agoi kogeswok eng' emoni karaaran ki koonok Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'wong'.

16“Ngo ngelelji kayomisetap Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'wong', ne king'ataak ak obe oot kanamonik ak ogutung'ji, kolaldos anyun nereegegap Kamuktaindet ne Toroor agobo okweek ak ochakte obegu, owong'ugei eng' emoni karaaran kigogoonok ineendet.”

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]