Revised Kalenjin Bible (KAPR)
3

Kolandoe `Israel Jordan

31Kong'eet anyun Joshua karon miising', ak koba eng' Shitim agoi koit Jordan, `ineendet ak piigap Israel tugul. Kiruiyo yooto kotom kolanda. 2Kingo pata peetuusyek somogu, koba kiptainik kobun kwenutap nganaseet 3ak kong'at piik koleenji, “Ye ogeer moingetap arorutyetap Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'wong', ak Lawiik che tisiik koibei, ong'eetyee anyun eng' ole omi ak osup. 4Osup si kobiit onai ooreet ne nyoljinok obun, amu tomo obune orani. Ago oloochiine ak moinget eng' olo po mitainik eliphuut agenge; amoriikyi.”

5Ki leenji `Joshua piik, “Oanyinygei okweek; amu yaei Kamuktaindet ne Toroor kwang'utik mutai eng' kwenung'wong'.” 6Ki ng'alaalji `Joshua tisiik koleenji, “Oganap moingetap arorutyet ak oip olande ondoe piik.” Koip anyun moingetap arorutyet ak koba kondoe piik.

7Ki leenji `Kamuktaindet ne Toroor Joshua, “Atau rani atoroorin eng' taitap Israel tugul, si kobiit konai icheek kole ami kobooten ko uu ye ki ami kobooto Musa. 8Ng'at tisiik che ibei moingetap arorutyet ileenji, ‘Ye oit ngeguutap peegap Jordan, otononse.’ ”

9Koleenji anyun `Joshua piigap Israel, “Obwa yu si ogas ng'aleegap Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'wong'.” 10Ki testai Joshua kole, “Onae eng' ni ole mi kwenung'wong' Kamuktaindet ne sabei, ak oonei ineendet eng' taing'wong' ne matiny Kanaanik, Hitik, Hibik, Perisik, Girgasik, Amorik ak Jebusik. 11Ogeero, choorchingei Jordan moingetap arorutyetap Kiptaiyat ne po ng'wony komugul kondoenak kolandoi. 12Olewen anyun piik taman ak aeng' eng' ortinwegap Israel, chiito agenge eng' ooreet age tugul. 13Ye tononie keelyegap tisiik che ibei moingetap Kamuktaindet ne Toroor, Kiptaiyatap ng'wony komugul peegap Jordan, kopcheigei ak kotononso peek che punu meto kototen.”

14Ye kingo ng'eetyo piik eng' emaisyekwak koba kolandae Jordan, ko ki indoe tisiik che ibei moingetap arorutyet. 15Ago ye kingo it Jordan che ki ibei moinget ak kingo tyech tabandap peek, (kinyiie peek aineetap Jordan kot kosiir ngeguusyekyik tugul eng' peetuusyek tugul che po kesisyet) 16kotononso anyun peek che punu meto koba parak. Kitoten eng' ole loo eng' Adam, nganaseet ne neegitee Zarethan, ko peek che kichoortagei kobendi araraitap Arabah, nooto po Munyuk, ko ki igestagei. Ki ilanda anyun piik kolong'ji ole tokyingei Jeriko. 17Kitononso tisiik che ki ibei moingetap arorutyetap Kamuktaindet ne Toroor eng' ole yaamaat eng' kwenutap Jordan, ye kilondoi Israel tugul, ak ki landa agoi kogestagei pororyet tugul eng' ole yaamaat.

4

Kiruruuchi koik che po kabwaatet

41Ye kingo kagolanda pororyet tugul eng' Jordan, kong'alaalji `Kamuktaindet ne Toroor Joshua koleenji, 2“Olewen anyun murenik taman ak aeng' eng' piik, chii agenge agenge kobun oor age tugul, 3ak ong'at icheek oleenji, ‘Okwei koik taman ak aeng' eng' kwenutap Jordan ole katononie keelyegap tisiik, ak oip onde ng'wony eng' ole ip omuung'e oruitosi kemouni.’ ”

4Ki kuur `Joshua pichooto taman ak aeng', che kiga kolewen eng' piigap Israel kobun ooreet age tugul, 5ak koleenji, “Oba ondoe moingetap Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'wong' kot oit kwenutap Jordan. Ingoip chii age tugul eng' okweek koita eng' tigikyennyi ko uu koitetap ortinwegap piigap Israel, 6si kobiit koek niito kaboorunet eng' kwenung'wong'. Ye tuun teebenak lagokwok eng' peetuusyek che pwoonei kole, ‘Ibooru nee koichu?’ 7Oleenji amu kipcheigei peegap Jordan eng' taitap moingetap arorutyet ne po Kamuktaindet ne Toroor, ak ye kilong'une moingonooto Jordan, kotononso peegap ainanooto kototen. Egu koichu anyun kabwaatet eng' piigap Israel koigeny.”

8Ki yai anyun piigap Israel ko uu ye ki ng'at `Joshua. Ki kwei koik taman ak aeng' eng' kwenutap Jordan, ko uu che ki mwachi `Kamuktaindet ne Toroor Joshua, che tee koitetap ortinwegap piigap Israel. Ki ip kot koit ole ki pa koruiyo, ak konde ng'wony eng' olooto. 9Ki iruruuch anyun Joshua koichooto taman ak aeng' eng' kwenutap Jordan eng' ole kitonone keelyegap tisiik che ki ibei moingetap arorutyet; ak mi olooto agoi ra.

10Kitonone kwenutap Jordan tisiik che ki ibei moinget agoi kobata tuguuk tugul che ki ng'at `Kamuktaindet ne Toroor Joshua komwachi piik, ko uu tugul che ki ng'at `Musa Joshua. Ki igirgir piik kolanda, 11ak kingo kagolanda piik tugul kogestagei, kolanda anyun moingetap Kamuktaindet ne Toroor kobooto tisiik, kogeerei piik tugul. 12Ki landa piigap Israel kondoe weeriigap Reuben, weeriigap Gad ak kebebertap ooreetap Manasseh, kolaachi kariik ko uu ye ki kamwachi `Musa icheek. 13Ki landa piik olo po eliphuusyek artam che po lugeet eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor, agoi warengetap Jeriko. 14Ki itoroor `Kamuktaindet ne Toroor Joshua eng' peetuunooto eng' taitap Israel tugul. Ki iywei `ineendet piigap Israel eng' peetuusyek tugul che po sabeennyi, ko uu ye ki iywei Musa.

15Ki ng'alaalji `Kamuktaindet ne Toroor Joshua koleenji, 16“Ng'at tisiik che ibei moingetap paornateet kotogos eng' Jordan.” 17Ki ng'at anyun `Joshua tisiik koleenji, “Otogosu eng' Jordan.” 18Ye kingo togos tisiik che ki ibei moingetap arorutyetap Kamuktaindet ne Toroor eng' Jordan, ak kotyech emet ne yaamaat, koweekyigei peegap Jordan komostanywa ak kosiir ngeguusyekyik tugul ko uu eng' tai. 19Ki togos piik eng' Jordan eng' peetuutap taman ne po arawetap tai ak koteech emaisyek eng' Gilgal, kong'asiis ne po kiwotetap Jeriko. 20Ki iruruuch Joshua koichooto taman ak aeng' eng' Gilgal, chooto ki ibune Jordan. 21Ki ng'alaalji piigap Israel koleenji, “Ye tuun teebee lagokwok kwanisyekwak eng' peetuusyek che pwoonei koleenji ibooru nee koichu, 22oarorchi icheek konai kole kilong'une Israel Jordan yu ko kagoyaam 23amu ki yai `Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'wong' Araraita ne Piriir koyaam eng' tainnyo agoi kelong'u, 24si kobiit konai piik tugul che po ng'wony kole kiim eutap Kamuktaindet ne Toroor ak koywei Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'wong' koigeny.”

5

51Ye kingo kas laitorinik tugul che po Amorik che ki mi komostap cherongo eng' Jordan, ak laitorinik tugul che po Kanaanik che ki neegitee nyanjetap Mediterenian kole ki yai `Kamuktaindet ne Toroor aineetap Jordan koyaam eng' taitap piigap Israel kot kolandae, kobek mugulelwekwak kot ko mata kong'et nyiganateet eng' icheek amu piigap Israel.

Kimuratani piik eng' Gilgal

2Ki mwachi `Kamuktaindet ne Toroor Joshua eng' peetuusyechooto koleenji, “Yai rotoogap sengwetoik che uueen, ak imuratan kogeny piigap Israel.” 3Ki yai anyun `Joshua rotoogap sengwetoik ak koyatita piigap Israel eng' tulweetap Kamuratanet.5:3 Tulweetap Kamuratanet: eng' kutitap Yahudik ko Gibeath-haaraloth. 4Kiit ne ki igoochi Joshua koyatitais ko ni; murenik tugul che ki mang'une Misiri, tugul che ki po lugeet, ko ki pek eng' surkwen eng' ooreet ye kingo kagomong' eng' Misiri. 5Nganda kiga kiyatita piik tugul che kigamong' eng' olooto, ko tugul che ki kisikyi surkwen eng' ooreet ye ki mong'u eng' Misiri ko kitom keyatita. 6

5.6:
Kai 14.28-35
Ki pendat piigap Israel kenyiisyek artam eng' surkwen kot kobek pororyet tugul. Ki pek murenigap lugeet che ki mang'une Misiri amu ma kas iit kutitap Kamuktaindet ne Toroor. Kiga koyasyechi `Kamuktaindet ne Toroor icheek kole ma chamjin kogeer emet ne kiga koyasyechi kogoochi kwanisyekwak, emet ne nyiitaat cheego ak komi kumyat eng' chaang'indo. 7Ki imuratan `Joshua lagokwak si kogeer icheek, amu ki tomo kimuratan; ki ma kimuratan eng' ooreet.

8Kingo kagimuratan pororyet tugul, kotebee komoswekwak eng' nganaseet agoi koyam komong'. 9Ki mwachi `Kamuktaindet ne Toroor Joshua koleenji, “Kamilde aistaenok rani teweernatetap Misiri.” Ki kiguure anyun yooto Gilgal agoi ra.

10

5.10:
Kom 12.1-13
Ki teech piigap Israel emaisyekwak eng' Gilgal, ak koyai paska koskoleny eng' peetuutap taman ak ang'wan ne po arawet eng' warengetap Jeriko. 11Eng' peetuunooto ne ki isubi paska, ko ki am piigap Israel kesuutigap emet che po kenyiit, magatiinik che ma kinde mermereek ak peek che kagigeel. 12
5.12:
Kom 16.35
Kitilak mana eng' peetuunooto ki iamei kesuutigap emonooto che po kenyiit. Mata konyoor kogeny piigap Israel mana; ki am eng' kenyinooto amitwogigap emetap Kanaan.

Igoortap paska

13Ye ki neegit koit Joshua Jeriko, ko kitabendo ak ki keer kotononi chiito ko katokyigei ineendet kotinyei rotwetap chok eng' eunnyi ne kang'us. Ki wo Joshua ole miitei ineendet ak koteebe koleenji, “Ii nenyo anan ii po puunikyok?” 14Kowol chiichooto kole, “Achicha, kaanyo nguno aegu kiptaiyatap lugeet ne po Kamuktaindet ne Toroor.” Ki ing'uruuk Joshua kot koit ng'wony togeennyi kolas ak koleenji, “Imwachini nee otwogindeng'ung', ee kiptaiyandennyu?” 15Ki mwachi `kiptaiyat ne po lugeetap Kamuktaindet ne Toroor Joshua koleenji, “Icheru kweoniguk eng' keelyeguk, amu tiliil yo itonone.” Ak ki yai Joshua ko uu nooto.

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]