Revised Kalenjin Bible (KAPR)
5

51Ye kingo kas laitorinik tugul che po Amorik che ki mi komostap cherongo eng' Jordan, ak laitorinik tugul che po Kanaanik che ki neegitee nyanjetap Mediterenian kole ki yai `Kamuktaindet ne Toroor aineetap Jordan koyaam eng' taitap piigap Israel kot kolandae, kobek mugulelwekwak kot ko mata kong'et nyiganateet eng' icheek amu piigap Israel.

Kimuratani piik eng' Gilgal

2Ki mwachi `Kamuktaindet ne Toroor Joshua eng' peetuusyechooto koleenji, “Yai rotoogap sengwetoik che uueen, ak imuratan kogeny piigap Israel.” 3Ki yai anyun `Joshua rotoogap sengwetoik ak koyatita piigap Israel eng' tulweetap Kamuratanet.5:3 Tulweetap Kamuratanet: eng' kutitap Yahudik ko Gibeath-haaraloth. 4Kiit ne ki igoochi Joshua koyatitais ko ni; murenik tugul che ki mang'une Misiri, tugul che ki po lugeet, ko ki pek eng' surkwen eng' ooreet ye kingo kagomong' eng' Misiri. 5Nganda kiga kiyatita piik tugul che kigamong' eng' olooto, ko tugul che ki kisikyi surkwen eng' ooreet ye ki mong'u eng' Misiri ko kitom keyatita. 6

5.6:
Kai 14.28-35
Ki pendat piigap Israel kenyiisyek artam eng' surkwen kot kobek pororyet tugul. Ki pek murenigap lugeet che ki mang'une Misiri amu ma kas iit kutitap Kamuktaindet ne Toroor. Kiga koyasyechi `Kamuktaindet ne Toroor icheek kole ma chamjin kogeer emet ne kiga koyasyechi kogoochi kwanisyekwak, emet ne nyiitaat cheego ak komi kumyat eng' chaang'indo. 7Ki imuratan `Joshua lagokwak si kogeer icheek, amu ki tomo kimuratan; ki ma kimuratan eng' ooreet.

8Kingo kagimuratan pororyet tugul, kotebee komoswekwak eng' nganaseet agoi koyam komong'. 9Ki mwachi `Kamuktaindet ne Toroor Joshua koleenji, “Kamilde aistaenok rani teweernatetap Misiri.” Ki kiguure anyun yooto Gilgal agoi ra.

10

5.10:
Kom 12.1-13
Ki teech piigap Israel emaisyekwak eng' Gilgal, ak koyai paska koskoleny eng' peetuutap taman ak ang'wan ne po arawet eng' warengetap Jeriko. 11Eng' peetuunooto ne ki isubi paska, ko ki am piigap Israel kesuutigap emet che po kenyiit, magatiinik che ma kinde mermereek ak peek che kagigeel. 12
5.12:
Kom 16.35
Kitilak mana eng' peetuunooto ki iamei kesuutigap emonooto che po kenyiit. Mata konyoor kogeny piigap Israel mana; ki am eng' kenyinooto amitwogigap emetap Kanaan.

Igoortap paska

13Ye ki neegit koit Joshua Jeriko, ko kitabendo ak ki keer kotononi chiito ko katokyigei ineendet kotinyei rotwetap chok eng' eunnyi ne kang'us. Ki wo Joshua ole miitei ineendet ak koteebe koleenji, “Ii nenyo anan ii po puunikyok?” 14Kowol chiichooto kole, “Achicha, kaanyo nguno aegu kiptaiyatap lugeet ne po Kamuktaindet ne Toroor.” Ki ing'uruuk Joshua kot koit ng'wony togeennyi kolas ak koleenji, “Imwachini nee otwogindeng'ung', ee kiptaiyandennyu?” 15Ki mwachi `kiptaiyat ne po lugeetap Kamuktaindet ne Toroor Joshua koleenji, “Icheru kweoniguk eng' keelyeguk, amu tiliil yo itonone.” Ak ki yai Joshua ko uu nooto.

6

Kenamei Jeriko

61Kiga kiger Jeriko kot amu piigap Israel. Ki ma komandoi chii anan kochut oriit. 2Ki mwachi `Kamuktaindet ne Toroor Joshua koleenji, “Keero, kande eung'ung' Jeriko, laitoryandennyi ak murenikyik che po lugeet. 3Oyiem nganaseet; murenik tugul che po lugeet omuuti nganaseet konyil agenge. Oyae ko uu nooto eng' peetuusyek lo. 4Ngo ip tisiik tisabu igondisyek tisap che po kuinoigap mengichik eng' taitap moinget. Eng' peetuut ne po tisap, omuut nganaseet konyil tisap ak koguut tisiik igondisyek. 5Ye ogas cheetap igoondit ko kagoguut tisiik koek keny, kowaakyo piik tugul waagaat ne oo, ak koluul irimeetap nganaseet kwo ng'wony ak kwo chii age tugul kotogosta kotoorchigei ye kageer.”

6Ki kuur `Joshua weeriitap Nun tisiik koleenji, “Oip moingetap arorutyet, ak ingoip tisiik tisabu igondisyek tisap che po kuinoigap mengichik kondoe moingetap Kamuktaindet ne Toroor.” 7Kong'at piik koleenji, “Oba ak oyiem nganaseet ak ingondoe murenik che ilaachi kariik moingetap Kamuktaindet ne Toroor.”

8Ko uu ye ki mwachi `Joshua piik, ko ki pa tisiik tisabu che ki ibei igondisyek tisap che po kuinoigap mengichik kondo eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor, koguutei igondisyek, ak kosubi eng' let moingetap arorutyetap Kamuktaindet ne Toroor. 9Ki indoe murenik che ki ilaachi kariik tisiik che kiguutei igondisyek, ak kosubu piik che kiletu moinget, koguutoti tisiik igondisyek ak kobendi. 10Ki ng'at `Joshua piik koleenji, “Amat owaach anan otwegu, anan komang'une ng'olyoo kutiswekwok kot koit peetuut ne aleenjok owaach, owaach anyun.” 11Ki ip anyun moingetap Kamuktaindet ne Toroor kimuute nganaseet konyil agenge, ak ye ibata, kobwa kemoi nganaseet koruiyo.

12Ki ng'eet Joshua karon miising', ak koip tisiik moingetap Kamuktaindet ne Toroor. 13Ki pa ko uu nooto kotugul tisiik tisabu che ki ibei igondisyek tisap che po kuinoigap mengichik kondoe moingetap Kamuktaindet ne Toroor koguutei igondisyek. Ki indoe icheek murenik che ki ilaachi kariik ak ki isup piik che kiletu moingetap Kamuktaindet ne Toroor koguutoti tisiik igondisyek ak kobendi. 14Kiyiem nganaseet peetuut ne po aeng' konyil agenge, yeityo koweektagei koba nganaseet; ak ki yai ko uu nooto peetuusyek lo. 15Eng' peetuut ne po tisap, kong'eetyo karon miising' ko kairir emet, ak komuut nganaseet konyil tisap. Peetuunooto kityo ne kiyiem nganaseet konyil tisap. 16Eng' ne po tisap koguutei tisiik igondisyek, koleenji `Joshua piik, “Owaach anyun amu kagogoonok Kamuktaindet ne Toroor nganasani! 17Nganaseet ak tugul che mi oriitinnyi kitabaanjin Kamuktaindet ne Toroor. King'emei kobatee Rahab chepkugoniot ak tugul che mi koonnyi amu kiuny piik che ki kiyogu. 18Oriipkei okweeget eng' kiy ne itabaanat si ma ye kaotabaan, kota onam kogeny si oyai nganaseetap Israel koek ne chuboot ak koityi nyalil. 19Ago fedhaisyek, thahabu tugul ak tuguuk tugul che po sugunonik ak che po kariik ko kitabaanjin Kamuktaindet ne Toroor, ak keipu chooto kobwa ole kigonoree tuguugap Kamuktaindet ne Toroor.”

20

6.20:
Heb 11.30
Ki waakyo piik ak koguut tisiik igondisyek. Kingo kas piik cheetap igoondit, kowaakyo eng' waagaat ne oo. Eng' yooto kogiluul irimeet koobutyi ng'wony ak ki laany piik koba nganaseet oriit. Ki wo chii tugul tai kotoorchigei ye kageerei ak konyaban. 21Kibaree rotwetap chok tugul che ki mi nganaseet kogees: murenik ak kwonyiik, ne ming'in ak ne oos, tany, keechiir ak sigiryo.

22Ki leenji `Joshua pichooto aeng' che kigaba kosegei emet, “Oba kootap chepkugoniot ak oomutu komong' tugul che mi koonnyi ak tugul che tinyei ko uu ye ki oyosyechi.” 23Ki pa ko anyun murenjoto aeng' segeik, ak koomut Rahab komong' kobooto kwandanyi, kamennyi, tupchosyekyik ak tugul che ki tinyei; ki imut komong' saang' tilyonutikyik tugul ak icheek. Ki pa ak kotebee saang'utap nganaseetap Israel. 24Ye kingobata, kobeel nganaseet kobooto tuguuk tugul che ki mi oriit. Ago tuguugap fedhaisyek, thahabu, tuguuk che po sugunonik ak che po kariik ko ki inde ole kigonoree tuguugap Kamuktaindet ne Toroor. 25

6.25:
Heb 11.31
Ki pagaach `Joshua Rahab chepkugoniot kosap, kobooto piigap kootap kwandanyi ak tugul che ki tinyei. Ki meng'iis icheek ak Israel agoi ra amu kiuny piik che kigaiyookto Joshua koba kosegei Jeriko.

26

6.26:
1Lai 16.34
Ki ng'at `Joshua icheek koyastos kole:

“Chuboot eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor chii

ne ng'eetei koteechei nganasani po Jeriko!

Age tugul ne lumei lumeiywondennyi,

ko mee taaitanyi,

ak age tugul ne lumdoi kurgennyi,

ko mee toweennyi.”

27Ki mi Kamuktaindet ne Toroor kobooto Joshua, ak ki yom emet komugul kalasunennyi.

7

Pireet agobo chalwoktap Akan

71Ago ki yai chalwok piigap Israel agobo tuguuk che itabaanatiin. Ki ip Akan weeriitap Karmi, weeriitap Sabdi, weeriitap Zerah ne po pororyetap Judah tuguuk alak eng' che itabaanatiin. Ki nereech kot Kamuktaindet ne Toroor agobo piigap Israel.

2Ki iyookto `Joshua piik eng' Jeriko koba Ai, ne neegitee Beth-aben eng' komostap kong'asiis ne po Bethel komwachi koleenji, “Oba ak osegei emonooto.” Ak ki pa anyun piik kosegei Ai. 3Ki week ole ki mi Joshua ak koleenji, “Ng'ering' pichooto, ara amat koba piik tugul. Ingoba piik olo po eliphuusyek aeng' anan ko somok koba kobar Ai.” 4Ki pa piik olo po eliphuusyek somok, ago kimweiso komweune piigap Ai. 5Kibaris piigap Ai kobar piigap Israel, piik olo po sosom ak lo ak koon eng' ormariichet kot koit Sebarik, ak kobarat korektoi. Kimeiyo miising' kot mugulelwegap piik.

6Kigereer Joshua ngoroikyik ak kong'uruuk kot koit ng'wony togeennyi, ak konde temburyek metowekwak, ineendet ak poisyegap Israel eng' taitap moingetap Kamuktaindet ne Toroor agoi koskoleny. 7Ki le Joshua, “Pwo, wee Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor! Amu nee si imutu pichu kolong'une Jordan, igoochech eunegap Amorik kelusye? Kita kaigai kemeny Jordan pitoniin! 8Ee Kiptaiyat, amwae nee anyun ye kagomweune Israel puunikwak! 9Tuun kasei Kanaanik ak tugul che menyei emet agobo kiito, koyiemech ak kotil kainennyo kobet eng' ng'wony. Tos iite nee kaineng'ung' ne oo?”

10Koleenji `Kamuktaindet ne Toroor Joshua, “Ng'eet! Amu nee si ibutyi ng'wony ing'uruuge ko uu ni? 11Kogoyai Israel tengekto, ee kogobistoe kayomisennyu ne kiga ang'at ak kogoip tuguuk eng' che itabaanatiin, kogochoorso, koberberis ak kogonde ole mi tuguukwak. 12Nooto anyun amu nee si ma imuuchi piigap Israel kotononso eng' taitap puunikwak, komweune puunikwak amu kagoek che chubootiin. Ma ami kobootok kogeny ngot ko mong'em eng' kwenung'wong' tuguuchooto itabaanatiin. 13Ng'eet ianyiny piik ak ileenji, Oanyinygei agobo mutai, amu kamwa ko uu ni Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindetap Israel kole, ‘Mi tuguuk che itabaanatiin kwenung'ung', ee Israel. Memuuchi itonone taitap puuniguk agoi oiste chooto itabaanatiin eng' kwenung'wong'. 14Kimutwok karon oriigu kobee pororyosyekwok. Pororyet ne namei Kamuktaindet ne Toroor, koriigu kobeen ortinwekwak. Ak ooreet ne namei Kamuktaindet ne Toroor, koriigu kobeen kooriikwak, ak koot ne kanam `Kamuktaindet ne Toroor, koriigu chiito agenge agenge. 15Chii ne kinyoorchin kiit ne itabaanat, kebeelei eng' maat kobooto tuguuk tugul che tinyei amu kobistoe kayomisetap Kamuktaindet ne Toroor, ak amu koyai abusnateet eng' Israel.’ ”

16Kong'eet anyun `Joshua karon miising' ak komut Israel koriik kobee pororyosyekwak, ak ki kinam pororyetap Judah. 17Ki imut `ineendet ortinwegap Judah koriik ak ki kinam ooreetap Seraik. Ki imut ooreetap Seraik koriik konyonune chiito agenge agenge ak ki kinam Sabdi. 18Ki imut koonnyi konyonune chiito agenge agenge ak ki kinam Akan, weeriitap Karmi, weeriitap Sabdi, weeriitap Zerah, ne po pororyetap Judah. 19Koleenji Joshua Akan, “Weeriinnyu asaain ale, igoochi toroornatet Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindetap Israel. Ng'aang'ji ineendet ak imwaiwo nguno kiit ne koiyai, mat iung'ena.” 20Ki wolji `Akan Joshua koleenji, “Eng' iman ko koayachi chalwok Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindetap Israel, ak koayai ko uu ni ak ko uu ni. 21Kinga keer eng' tuguuk che ki kiluul ngoryeet ne karaaran ne po Babilon ak shekelisyek pogol aeng' che po fedha, ak thahabu ne nyigiisindanyi ko shekelisyek konom, agase myat anyun ak aip. Ung'ootiin tuguuchooto eng' ng'wony eng' kwenutap emainnyu ak ko tabanu ng'wony fedha eng' tuguuchooto.”

22Ki iyookto anyun `Joshua piik, ak ki rwai koba emait; ak ogeero kiung'otin eng' emainnyi ak kitabanu fedha ng'wony. 23Ki inem eng' kwenutap emait ak koipchi Joshua, ak piigap Israel tugul. Ki inde ng'wony eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor. 24Yeityo konam `Joshua ak Israel tugul Akan weeriitap Zerah kobooto fedha, ngoryeet ak thahabu, weeriikyik, tiibiikyik, tuukyik, sigirokyik, keechiirekyik, emainnyi ak tugul che ki tinyei ak komut koba atebweetap Akor. 25Ki leenji Joshua, “Amu nee si inyalilech? Inyaliilin Kamuktaindet ne Toroor rani.” Ak kilach Israel tugul ineendet eng' koik; ki peel eng' maat ak kolach eng' koik. 26Ki iruruuch koik eng' paragunnyi ak mi koichooto agoi ra. Ki istogei anyun nereegek eng' Kamuktaindet ne Toroor. Ki kiguure anyun yooto atebweetap Akor agoi ra.

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]