Revised Kalenjin Bible (KAPR)
1

Koegu Nganaseet karaatya,

11Kalya si koguber nganaseet

ne ki nyiitaat piik!

Amu nee si kotebi ko uu kwony ne ki kosiirtoe manong'otyot,

nganaseet ne ki oo eng' pororyosyek!

Ineendet ne ki cheptap laitoryat eng' emotinwek,

ko kagoek anyun otwogindet.

2Riirei miising' kemoi,

ak korang'ugei peegap kong' eng' matang'wekyik.

Ma mi agot agenge ne igoigoi ineendet

eng' chamanikyik tugul.

Ki koberber choronokyik tugul ineendet,

ki koek puunikyik.

3Ki kiluul Judah kwo nyalil,

ak otwoknateet ne oo.

Menyei nguno kwenutap pororyosyek

ak ma sichei kamung'et.

Kagonam ineendet `usiikyik tugul eng' ole pichiy.

4Iteitos ortinwegap Zion,

amu ma mi chii ne nyoonjin tuiyet ne ki king'at.

Ki koek karaatya ormariichokyik tugul,

tigendos tisiikyik.

Kinyaliili pergeinikyik,

ak kotinyei ineendet ng'wanindo.

5Ki koek `usiikyik kandoik,

ak koboor puunikyik.

Kogonyaliil `Kamuktaindet ne Toroor ineendet

amu chaang'indap pistaosyekyik.

Kogimut lagokyik keluul eng' taitap puunyoot.

6Kogoistoegei cheptap Zion toroornatennyi tugul;

kogoigei pounikyik cheptirgichik

che ma tinyei ole agetee.

Kogomweiso icheek ama tinyei kimnateet

eng' taitap chiito ne oonei.

7Ibwaati Jerusalem

peetuusyegap nyalilda ak pichiinwekyik.

Ibwaati tuguukyik tugul che ki iboiboi ineendet

kobooch peetuusyek che po keny.

Ibwaati ye ki ibutyin piikyik eutap puunyoot,

ama toret chii ineendet,

Ki chot katerterikyik ineendet agobo kabutennyi.

8Ki koyai Jerusalem tengekto ne ya miising';

kogoek anyun kiit ne murwoon amu nooto.

Sasei ineendet tugul che ki konyiti ineendet,

amu ki kogeer aach ngorinnyi.

Ee, tigeni, ak koweechigei let.

9Ki mi simdanyi ngoroikyik;

ma ibwaat kagesunennyi ne po let.

Katururgei anyun eng' kwong'eet;

ma tinyei kagaigaindet:

Ee Kamuktaindet ne Toroor,

keero nyalildanyu;

amu kogotoroorgei puunyoot.

10Kogoitoochi puunyoot eunnyi

tuguukyik tugul che koboiboitune.

Amu kagogeer kole kogochut pororyosyek oldanyi ne tiliil,

che ki ing'at ile amat kochut icheek tuiyeng'ung'.

11Tigendos piikyik tugul ye cheeng'ei amitwogik;

ki kogoito tuguukwak che korooron

si konyoorunee amitwogik che isoobi saboondo:

Keero, ee Kamuktaindet ne Toroor, ak ibwaat;

amu kaaegu ne kisasei.

12Tos ma kiy eng' okweek, okweek tugul che osiirtoi?

Ogeer ak obwaat

ngo mi arageneet age tugul ne uu aragenennyu,

ne ki kiyaiywo,

ne ki inyalilena Kamuktaindet ne Toroor

eng' peetuutap nereegekyik che ng'woneen.

13Ki iyook ineendet maat eng' parak koyookyi kawekyuk,

ak ki iterteer maata koweek.

Ki riich mesteet konam keelyekyuk,

ki koweekyo let;

ki koyaa aek panan ak atanui peet komugul.

14Ki rat eunnyi chogitap pistaosyekyuk;

ki konamgei tugul,

ki koit kaatinnyu;

ki koges kimnateennyu.

Ki kondea Kiptaiyat eunekwak,

ne ma amuuchi atonon agirinda.

15Ki koyai `Kiptaiyat piik tugul che nyigoonen

koek puch eng' kwenunnyu;

ki koguurcho tuiyet ne ki king'at kole kotuatui neranikyuk.

Ki kotyechatyech `Kiptaiyat pergeiyatap Judah

ko uu ye kityechei ole kitue sabibuk.

16Ariire anyun agobo tuguuchuuto;

saitoi peegap kong' eng' konyekyuk;

amu loo eng' anee kagaigaindet

ne kata isoobi saboondanyu.

Ki koek lagokyuk kibananook,

amu ki koterteeris puunyoot.

17Iitoi Zion eunekyik;

ago ma mi chii ne igoigoi ineendet.

Ki kong'at Kamuktaindet ne Toroor agobo Jakobo,

kole egu puunikyik piik che menyei komoswekyik.

Mi Jerusalem kwenunnywa ko uu kiit ne murwoon.

18Po imanda Kamuktaindet ne Toroor;

amu ki angelelji ng'atuutyennyi.

Asaok ale, ogas okweek pororyosyek tugul,

ak ogeer aragenennyu.

Kogimut pergeinikyuk ak neranikyuk

koba koek luulenik.

19Ki aguur chamanikyuk,

ago ki iberbera.

Ki pekyi nganaseet tisiikyuk ak poisyekyuk,

Ye ki cheeng'jingei amitwogik

kole kosoop saboonwekwak.

20Keero, ee Kamuktaindet ne Toroor,

amu ami pichiindo,

anyalili moennyu

kawalak muguleldanyu;

amu kaangelel miising'.

Rebisyei rotwetap chok eng' ole po saang',

eng' ko oriit komi ne uu meet.

21Ki kogas icheek ole atigendoi;

ma mi chii ne igoigoa.

Ki kogas puunikyuk tugul agobo nyalildanyu;

poiboi icheek amu ki iyai ko uu nooto.

Tuun iibu peetuut ne ki imwaite,

si kegergeitu ak icheek.

22Ingobwa taing'ung' yaitwogikwak tugul;

ak iyachi icheek,

ko uu ye ki iyaiywo agobo pistaosyekyuk tugul.

Amu chaang' tigenoikyuk,

ak tanui muguleldanyu.

2

Kateunoigap Kamuktaindet

21Kalya si kotuge Kiptaiyat

cheptap Zion pooldet eng' nereegekyik!

Ki kotim karaaranindap Israel

eng' kipsengwet konyo ng'wony,

amata kobwaat ng'echereetap keelyekyik

eng' peetuutap nereegekyik.

2Kigong'em Kiptaiyat meng'otosyek tugul

che po Jakobo ama riiree.

Ki kobut eng' nereegekyik irimoigap cheptap Judah.

Ki koturuur icheek kobwa ng'wony eng' kalilanet

pounateet ak pounikyik.

3Ki kotil kimnateetap Israel

eng' nereegekyik che ng'woneen.

Ki koweech eunnyi ne po tai konyo eng' taitap puunik.

Ki kolal ineendet ko uu maat ne liplibeni eng' Jakobo,

ne peelei komoswek tugul.

4Ki koriich kwangennyi ko uu puunyoot,

ki tonon kochuul eunnyi ne po tai ko uu puunyoot,

ki kobar tugul che iboiboi koonyek;

eng' emaitap cheptap Zion;

ko ki koroong'ji nereegekyik che koroomen ko uu maat.

5Ki igei Kiptaiyat puunyoot,

Ki kong'em Israel;

Ki kolugui kooriikyik tugul che po laitorinik,

ki kobut irimoikyik.

Ki kotesyi cheptap Judah riirek ak kateiyet.

6Ki koisto emainnyi eng' koroomnateet ko uu mbareet,

Ki kong'em oldanyi ole kituiyechin.

Ki koisto Kamuktaindet ne Toroor tuiyet

ne ki king'at ak sabato eng' Zion,

ak eng' nyitatetap nereegekyik

ko ki kogas laitoryat ak tisiindet.

7Ki kotiimda Kiptaiyat kaptisisyennyi,

ak ki kometo oldanyi ne tiliil.

Ki konde eutap puunyoot

irimoigap kooriikyik che po laitorinik.

Ki kobolyo eng' kootap Kamuktaindet ne Toroor,

ko uu eng' peetuutap tuiyet ne ki king'at.

8Ki kochop Kamuktaindet ne Toroor

kong'em irimeetap cheptap Zion;

Ki kokwerto kiit ne kikwaise,

tomo koaruny eunnyi eng' ng'emisyet:

ki kogoochi irimeet ak tooteet kooteeiyo;

ng'emaksei tuwai.

9Isuwe kobendi ng'wony ormariichokyik;

ki ng'em ak koiri temeleiywekyik.

Mi laitoryandennyi ak pounikyik

kwenutap pororyosyek ole ma mi ng'atuutyet;

ma nyooru maotikyik ng'ang'utyet ne punu Kamuktaindet ne Toroor.

10Tebyei ng'wony poisyegap cheptap Zion, siistos;

Ki koseerchi temburyek metowekwak

ki kogermenegei kuniok.

Pergeinigap Jerusalem

ko kagoabuch metowekwak.

11Ibwandos konyekyuk amu peegap kong',

nyalili moennyu.

Ki koroong'jigei ng'wony koitonyu,

amu ng'emisyetap piikyuk;

amu tanuitos lagok ak che reryei eng' ortinwegap nganaseet.

12Riirchin kametwagikwak koleenjin,

“Mi ano amitwogik ak divaik?”

Ye katanuiso ko uu che kagiguoten

eng' ortinwegap nganaseet,

ye karoong'jigei saboonwekwak

tegetigap kametwagikwak.

13Abaoryanun aleen nee?

Aragenen nee,

ee cheptap Jerusalem?

Aaechindosin ak nee,

si kobiit agaigain,

ee pergeiyat cheptap Zion?

Amu oo ko uu nyanjet ole ki putok eng' inyee;

ng'oo ne imuuchi konyain?

14Ki kogeer maotiguk ng'ang'utik agobo inyee

che po tangoita ak perberyo;

ak tomo kong'aany kotook tengektong'ung',

si koweechin kogeny eng' ole ki kiluuljin,

ago ki kogeer agobo inyee lautik

che po puch ak ng'aleek che po kamaaset.

15Icheek tugul che siirtoi ko iraprapchin eunek;

reng'sei ak kolelechi metowekwak

agobo cheptap Jerusalem, koleen:

“Tos nganasaniito ne kiguure piik,

ne ititaat eng' korooronindo,

ne poiboiyetap ng'wony komugul?”

16Puuniguk tugul

ko kagoyatyin kutusweekwak;

reng'sei ak kosusei kelek;

mwaei kole, “Ki kelugui ineendet!

Iman, niito peetuut ne ki kicheeng'e;

kagenyooru ak kagegeer!”

17Ki koyai Kamuktaindet ne Toroor nooto ki kochop;

kagoyai ng'olyoondennyi kosulda

ko uu ye kiga ng'at

eng' peetuusyek che po keny;

kagowiirta kwo ng'wony ama riiree;

kagogoochi puunyoot koboiboitunenen,

ak kagotoroor kimnateetap puuniguk.

18Ki riirchi `mugulelwekwak Kiptaiyat:

ee irimeetap cheptap Zion!

Ingotenden peegap kong'

ko uu aineet peet ak kemoi!

Amemuuny, amengosiis laptetap kondang'ung'!

19Ng'eet, waach kemoi eng' taunetap saisyegap kemoi!

Rong'u muguleldang'ung'

ko uu peek eng' taitap Kiptaiyat!

Namji parak euneguk tokyi ineendet

agobo saboonwegap lagoguk,

che tanuitos eng' rubeet

eng' tabandap ooreet age tugul.

20Keero, ee Kamuktaindet ne Toroor,

ak ibwaat,

Tos ng'oo ne ki iyachi ko uu nooto?

Tos amei kwonyiik iyotennywa,

lagok che namei eng' eunekwak?

Tos kibarchin tisiindet

ak maotyot kaptisisyetap Kiptaiyat?

21Ruitos ng'wony murenik

ak poisyek eng' ortinwek;

kagebar pergeinikyuk

ak neranikyuk eng' rotwetap chok;

Ki ibar icheek eng' peetuutap nereegeguk,

ki ibar ama iriiree.

22Ki iguur puunikyuk eng' komosta age tugul,

ko uu eng' peetuutap tuiyet ne ki king'at.

Eng' peetuutap nereegegap Kamuktaindet ne Toroor

koma piit chii ne ki chilil anan ne ki ng'et.

Icheeget che ki aname ak ariibe

kobooch ko mengech ko ki koges punyondennyu.

3

Rireenetap Kamuktaindet

31Aa chiito ne ki ageer nyalilda

eng' nereegek che po kirokto ne po Kamuktaindet.

2Ki kondoiywo ak kogeno

awendotee mesundeito ama lapkeiyet.

3Iman kiitocha eunnyi,

konyil ak konyil, peetuut komugul.

4Ki koyai poortanyu

ak iriryondennyu koosegitu;

kigoiri kawekyuk.

5Kigong'ota kogirindaa

ak koyiemena ng'wanindo ak nyalilda.

6Kigogoono atebee mesundeito,

ko uu che ki kobek keny.

7Kigong'ota kot koma amuuchi achilil;

kigoganapcha nyororosyek che nyigiisen.

8Ee, nga ariire ak aguursei agobo toreteet,

kogerchin saang' saaennyu.

9Kigong'ote ortinwekyuk koik che ki kiwai,

kigogunuur ortinwekyuk.

10Uu ineendet magalaluut ne sapchino,

uu ng'etundo eng' komoswek che ung'ootiin.

11Ki komaas ortinwekyuk ak kotonatona;

ki koyaa aek chii ne mi ineegei.

12Ki koriich kwangennyi ak kondea aek

kiit ne kimwogei.

13Ki komwogo kochut suennyu

kipchabonigap motyennyi.

14Ki aegu ne rorechin piik tugul;

ak aegu tyendanywa peet komugul.

15Kigonyiita ng'wanindo,

kigogoono abogit ng'wonet.

16Ki koirie kelekyuk kibargoinik,

ki kotugeno oreek.

17Ki iste saboondanyu kolooit eng' kaalyeet;

ki autye ale poiboiyo ko nee.

18Ara ki amwa ale kagolus kimnateennyu,

kobooto tugul che kiga amang'u eng' Kamuktaindet ne Toroor.

19Kabwaatetap nyalildanyu ak ombenateet,

ng'wonet ak kipsegetetyet.

20Ibwaati saboondanyu chooto kotugul,

ak kong'uruuksei eng' oriitinnyu.

21Ago abwaati niito,

ak ko uu nooto atinye anyun kamang'unet ale:

22Ki rireenosyegap Kamuktaindet ne Toroor kityo si ma kigeswech,

amu mararu rireenosyekyik.

23Leelachen rireenosyekyik karonet age tugul;

oo imandang'ung'.

24“Kamuktaindet ne Toroor ko kebebertanyu,

amang'u ineendet anyun amu nooto.”

Mwaei saboondanyu.

25Myee Kamuktaindet ne Toroor

eng' icheeget che igeni ineendet,

eng' saboondo ne cheeng'ei ineendet.

26Myee eng' chii komong' ak kogen eng' muitaet

yetunetap Kamuktaindet ne Toroor.

27Myee eng' chii kogesen chogit

eng' peetuusyegap ming'inatennyi.

28Ingotep ineegei ak kosiis,

amu kigesenji `Kamuktaindet ne Toroor ineendet.

29Ingotoore kutinnyi temburyek;

tamangap kobiit kamang'unet.

30Ingogoochi matandanyi ineendet ne irabaachi;

ak inginyiit ineendet chotisyet.

31Amu ma timdoi Kiptaiyat agoi.

32Agot nga kon arageneet,

kota koriiree ko uu chaang'indap rireenosyekyik.

33Amu ma kwetyin koibu nyalilda,

anan kogoochi arageneet weeriigap piik.

34Ye kityechatyechi kimonjororinik tugul che po ng'wony;

35ye kimaase chii imaninnyi

eng' taitap Ineendet Ne Toroor Miising',

36anan kibeet chii eng' imandanyi,

tos ma keerei Kiptaiyat chooto?

37Ng'oo ineendet ne mwaei ak kosulda kioto,

ng'oo ne ng'atei kioto ngo ma Kiptaiyat?

38Tos ma mang'une kutitap Ineendet Ne Toroor Miising'

yaityet ak myeeindo?

39Amu nee anyun si kong'unyng'uny chiito,

chiito ne kagibir agobo tengekwogikyik?

40Ongisyach ak ketyem ortinwekyok,

si keeweekyigei kogeny Kamuktaindet ne Toroor.

41Ongetokyi mugulelwekyok kobooto eunekyok

Kamuktaindet ne mi kipsengwet.

42Ki kibistoe ak ki kingelelse;

ak tomo inyoiywech kaat.

43Ki itugegei nereegek ak ioonatech;

ki ibarisye ama iriiree.

44Ki itugegei pooldet,

si ma mang'une saautikyok kobwa ole imi.

45Ki iyaech keige tugun che kibuktoi kelaktoi ak pusagaryek

tugun che ma kiy eng' pororyosyek.

46Ki koyatyech kutusweekwak puunikyok tugul.

47Kabwanjech kaiyweisyet ak pichiindo,

ng'emet ak ng'emisyet.

48Rootei peekyuk po kong' ko uu ainoosyek,

amu ng'emisyetap piikyuk.

49Isururtoe peek konyekyuk che ma siisei,

ama tinyei kamuung'et,

50agoi kogeer Kamuktaindet ne Toroor,

kogeer eng' kipsengwet.

51Iimi `konyekyuk saboondanyu

eng' tuguuk che kiityi tiibiik tugul che po nganasennyu.

52Kigoona icheek ko uu toriit,

chooto ko puunikyuk che ki oona puch.

53Ki koisto saboondanyu eng' keriinget,

ak ki wiirena koik.

54Rootei peek kosiirei metinnyu;

ki aleen, “Kagigeswa.”

55Ki aguur kaineng'ung', ee Kamuktaindet ne Toroor,

ami keriinget ne loo miising'.

56Ki igas kutinnyu:

“Ametiim itiiguk ye ariirchin

agobo toreteet, ago koono kagaigaet!”

57Ki iriigu eng' peetuut ne ki aguurin:

ki imwa ile, “Meiywei!”

58Ki itononji ng'aleegap muguleldanyu, ee Kiptaiyat;

ki ityaach saboondanyu.

59Ki igeer kanyalilenyu

ee Kamuktaindet ne Toroor,

ibesyeiwo kirwoogennyu;

60Ki igeer yaaktaennywa tugul ne po mugetuut

ak chobutikwak tugul che ki chop agobo anee.

61Ki igas inyee chotisyennywa, ee Kamuktaindet ne Toroor,

ak chobutikwak tugul che ki chop agobo anee;

62Ki igas kutusweegap icheek che king'eetya

ak kabwaatutikwak che ibwaati agobo anee peetuut komugul.

63Ye tebyei ng'wony icheek ak ko ng'eetos,

aa tyendanywa.

64Iyaaktochini ng'wony icheek, ee Kamuktaindet ne Toroor,

ko uu poisyonigap eunekwak.

65Igoochini mugulelwekwak kouegitu,

igoochini icheek chubeng'ung'.

66Ioonati icheek eng' nereegek,

ak ing'em icheek

koistoegei kurereetap kipsengwet

ne po Kamuktaindet ne Toroor.

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]